Нели Куцкова, съдия в Софийския апелативен съд пред "Правен свят":
Ако Пенгезов не се държи като фелдфебел, няма да има проблеми
Ако Пенгезов не се държи като фелдфебел, няма да има проблеми

В един медиен сайт под информация за подписката на 26 съдии от Софийския апелативен съд (САС) срещу избора на ген. Пенгезов за председател на съда, видях само един коментар – "в общественото пространство витаел слух", че бившият председател на съда Евгени Стайков и вие стоите зад това писмо до ВСС, което май обслужвало "нечии лобистки интереси". Много интересен начин на мислене имат вашите опоненти – 26 авторитетни съдии, подкокоросани и заблудени, един вид. Как стоят нещата?
Докарахме я дотам, че да трябва да се борим със слухове и недомлъвки. То, когато някой няма ясни аргументи, по-безопасно е да пуска слухове.
Нека първо да направим разграничение: Отвореното писмо е адресирано до Висшия съдебен съвет (ВСС) и е подписано от повече от половината колеги от апелативния съд. Отделно Съюзът на съдиите в България се обърна към голяма група неправителствени организации с друго писмо за публична дискусия и обществено наблюдение над назначенията, извършвани от ВСС. Както сами видяхте, адресатите на писмото много сериозно и недвусмислено изразиха становище по него. И това не беше подкрепа за "лобистки интереси", а за кауза, която засяга не само един съд или съдебната система, а цялото общество.
Понеже напоследък започна едно душене и подпитване кой точно е писал и подписал отвореното писмо на съдиите от апелативния съд до ВСС, заявявам публично: текста го писах аз.
След като научихме, че именно ген. Пенгезов е избран за председател на Софийския апелативен съд, колегите масово излязоха на коридора и се изля такова възмущение, което и най-добрият сценарист не би могъл да организира. Идеята, че е въпрос на достойнство да реагираме, изразиха най-вече част от младите колеги, които дори не можеха да повярват в това, което се е случило. Моят принос беше, че успях в няколко изречения да синтезирам вулкана от негодувание, който изригна в съда. А Евгени Стайков разбра за писмото доста след като бяхме започнали да го подписваме.

Само че не всички съдии от САС подписаха писмото?
Подписаха 26 от общо 43 съдии по щат. Сред неподписалите бяха колегите, които бяха в отпуск, както и двете колежки – Ирина Петрова и Даниела Атанасова, които бяха конкурентки на ген. Пенгезов за председател на съда. Но пък те и двете обжалваха решението на ВСС пред Върховния административен съд (ВАС), тъй като те единствени имат това процесуално право.
Действително част от колегите отказаха да подпишат писмото – и то не защото бяха доволни от избора на генерала, а защото смятаха, че ние, като съдии, сме длъжни да приемем решението на ВСС, а то следва да бъде атакувано само по законния ред пред ВАС. Други бяха убедени, че подобно писмо няма правна стойност и е безсмислено. Имаше и такива, които честно си признаха, че ги е страх от Пенгезов. И никой не ги упрекна.
Разбира се, очакваше се ответна реакция на нашето писмо. Но предполагахме, че тя ще е по-интелигентна. Да се опитваш да внушаваш, че повече от половината съдии в един съд, които са на средна възраст между 40 и 45 години, с най-малко по 10 години съдийски стаж, могат да бъдат манипулирани от бившия си началник и от мене, която съм отскоро в този съд и дори с част от подписалите се почти не се познаваме, е меко казано нелепо. Но е красноречиво за манталитета и методите на действие на тези, които по всякакъв начин се опитват да охулят САС и да омаловажат мнението на колегите. Стар прийом – ако не можеш да опровергаеш една теза, окаляй автора й. Като нямаш убедителни логични доводи, тогава идва ред на "ария на клеветата".
Конкретната ситуация обаче дава повод за размисъл – имат ли право съдиите на гражданска позиция по въпроси, които ги засягат; имат ли право да изразяват лично мнение или са длъжни безропотно да възприемат всякакви административни решения, които макар и взети в рамките на закона, очевидно са в разрез с основни нравствени принципи. По този въпрос могат да се чуят различни мнения. Моето е, че нямаме право да мълчим, когато виждаме, че се погазват основни правила за оценка на хората в съдебната система. И тук не става въпрос само за един единствен съд, който е имал куража (а според някои "нахалството") да възроптае. Ние питаме: какъв пример даваме на младите колеги, голямата част, от които през последните години станаха съдии след тежки конкурси и които наистина приемат работата си като мисия?! Ако у тях се затвърди убеждението, че не е важно как си вършиш работата, а какви контакти имаш със силните на деня, какво да очакваме в бъдеще?! Знам, че общественото доверие в съда е твърде ниско и много хора няма да ми повярват. Аз обаче съм отдавна в тази система, познавам голяма част от колегите и продължавам да твърдя, че почтените и отговорни хора сред тях са много повече от тези, които ни позорят. Но ако продължаваме да мълчим под предлог, че съдиите нямат право на емоция и на мнение извън делата, които решават, скоро това съотношение ще се промени.
Що се отнася до писмото, което Съюзът на съдиите изпрати до неправителствените организации, аз лично нямам авторско участие в него и не бих могла да го напиша толкова добре. Моята роля тук беше чисто техническа – да го изпратя до адресатите. И използвам случая да им благодаря, че му обърнаха такова сериозно внимание.

Някои обясняват писмото на съдиите със страх от ген. Пенгезов, защото той щял "да въведе ред и дисциплина". Толкова ли е разхайтен апелативният съд, г-жо Куцкова?
Ето ви още една илюстрация на манталитет! Хора, които са гузни, не биха имали интерес да се конфронтират с бъдещия началник, защото знаят, че са уязвими.
Аз съм била председател на съд и отлично си давам сметка, че няма идеален съд. Със сигурност недостатъци могат да се намерят и в апелативния съд. Но колкото повече работа вършиш, толкова по-голяма е възможността да допуснеш грешки. И тук не говоря за грешки по същността на делата – за тях има Върховен касационен съд. Говоря за организацията на работа, за остарялата компютърна мрежа, например. Що се отнася до качеството на съдебните актове, ще се позова на цифрите: ВКС е потвърдил актовете на апелативния съд по 78 % от гражданските дела и по 81% от наказателните. В този съд никога не се отсрочват граждански дела поради заболяване на съдия, както се случва другаде. Заместваме се взаимно, за да не бавим делата на хората и това води до допълнително натоварване. А по наказателните, където законът не допуска такова заместване поради принципа за несменяемост на съдебния състав, се е случвало да се отлагат дела само ако съдията е в болница.
Не отричам, че има колеги, които допускат забавяния, дори значителни. Аз самата имам няколко дела, които са приключени в съдебно заседание през март, но още не съм си написала решенията. Твърдя, че ги бавя не понеже ме мързи или съм безотговорна, а защото са твърде сложни и обемисти, изискват дълго четене и писане. И предпочитам да ме накажат за забавяне, вместо да ги претупам. Огромната част от колегите в САС пишат непрекъснато – включително и в събота и неделя, което лесно може да се провери в книгата на съдебните полицаи, които ни регистрират в почивните дни. И това не е от последните три седмици, а от години. Тези, които познават съдебната система, знаят, че Софийският апелативен съд е най-натовареният от всички апелативни съдилища в страната. И в него се разглеждат едни от най-тежките  и сложни дела – както наказателни, така и граждански и търговски. А що се отнася до Военно-апелативния съд, с който ни сравнява господин Пенгезов, статистиката показва, че един цивилен съдия от нашия съд приключва три пъти повече дела от един военен. Когато цифрите говорят, и генералите трябва да позамълчат!

Всъщност какво очаквахте да стане в резултат на подписката на съдиите от САС и отвореното писмо на Съюза на съдиите в България до неправителствените организации? Смятахте ли, че може да се задейства някакъв механизъм за отмяна на решението или просто искахте да изразите своето мнение?
Никой не си е мислил, че ВСС ще си отмени решението. Ние знаем, че няма такъв законов механизъм. Но нека да разсея едно друго заблуждение. Твърди се, че ние сме виновни, защото не сме сигнализирали ВСС предварително за нашите възражения срещу кандидатурата на ген Пенгезов.
Аз пък не съм съгласна умрялата котка да се прехвърля в нашия двор. Много преди гласуването голяма част от членовете на ВСС бяха уведомени в разговори, че съдиите от апелативния съд са против Пенгезов, защото от години се говори, че прави опити да ходатайства по дела точно в Софийския апелативен съд. А и дисциплинарното дело срещу него, което е прекратено по давност, беше образувано точно поради съмнения за такова ходатайство, именно в този съд. И този факт от неговата биография е публично известен и то отдавна. Най-малкото, ВСС следваше да го обсъди, за да разсее съмненията. Ние не се обявихме публично срещу генерала отчасти поради някаква колегиалност, която май излезе криворазбрана, но най-вече защото огромната част от колегите отказваха да повярват, че такъв избор е възможен. Няма да забравя изражението на един от младите колеги, който излезе от съдебна зала след като всички останали вече знаехме за назначението на Пенгезов. Като му казахме какво е станало, той само повтаряше "Стига сте се майтапили с мене, бе! Това не може да е истина!"
Но понеже работата съвсем не е за "майтап", какъвто и да е съдебният изход от този конкретен случай, ние се надаваме, че нашата реакция ще има поне някакъв ефект за в бъдеще. Надяваме се, че българските граждани чрез вас – медиите и чрез структурите на гражданското общество, ще наблюдават много по-строго и задълбочено предстоящите назначения в съдебната система. Ето, сега в сряда ще се назначава председател на последния апелативен съд – Бургас, след което започват назначенията на председатели във всичките 28 окръжни съдилища в страната и на един от най-важните в държавата – Софийския градски съд. И за да се изразя по военному, както май ще трябва да свиквам: "дори да загубим битката, по-важно е да спечелим войната". Защото войната не е лична и кариеристична, това е война за спасяване на мъничкото морал, който все още мъждука в институциите!
Лично за мен, независимо от изхода на битката, остава огромната радост, че в тази система има едно множество от съдии, които отказват да се примирят с безпринципни решения на органа, от който самите те зависят, че имат куража да се опълчат срещу по-силните от тях и да са готови да си понесат последиците. Гордея се, че имам такива колеги и съм убедена, че ако те нараснат до "критичната маса", в системата ще настъпят необратими изменения към по-добро. Не ми казвайте, че съм една наивница. Това, което наблюдавам сред младите съдии от няколко години, ме прави оптимистка. Спомнете си подписката на близо 100 районни съдии, които възроптаха срещу безочливо светкавичната кариера на сина на един от членовете на предходния ВСС – проф. Александър Воденичаров. Те настояха за ясни и справедливи критерии при оценяване на работата им, за почтеност при израстването в кариерата. Но дълг на нас – които сме от поколението на техните родители е, да не мълчим снизходително или малодушно, а да ги подкрепим!

Мислите ли, че има шанс ВАС да отмени решението на ВСС като немотивирано, като това ще означава съдиите от този съд да си създадат много нови такива дела занапред?
Тук ще ви отговоря като съдия – по висящи дела не коментирам!

Ако ген. Пенгезов в края на краищата встъпи в длъжност като председател на САпС (което е много вероятно), как ще работи въобще този съд, след като много повече от половината съдии вече заявиха, че не одобряват избора му. На практика конфликтът е налице, дори и двете страни да тръгнат към "помирение" то ще бъде много трудно.
Ако генералът се държи като съдия, а не като фелдфебел, той проблеми със съда няма да има. Ако обаче си позволи да нарежда как трябва да се решават делата по същество, тогава ще видим. Възможно е да се намерят и отделни "миролюбиви" колеги, но мнозинството със сигурност няма да му стои "мирно".

 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
60
****************
|
нерегистриран
03 май 2012, 13:41
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
59
уф
|
нерегистриран
28 септември 2011, 20:39
0
0
Тази пак тук, ама Тя най много го разбира този манаталитет, нали все пак Тя го въведе и още не можем да се отърсим.
58
Тамплиер Пенгезов поздравява подчинената си съдийка Куцкова
|
нерегистриран
27 септември 2011, 11:17
1
0
Тамплиер Пенгезов поздравява подчинената си съдийка Куцкова за компетентността по въпросите на масонството и я пита кога ще подаде оставка поради несъвместимост между заеманата от нея съдийска длъжност сега и заеманите преди това политически ангажираните длъжности като заместник министър на правосъдието, главен секретар на министерски съвет и кандидат вицепрезидент от политическа партия СДС? Тамплиер Пенгезов пита братята си от ВСС няма ли да вземат отношение по посочената несъвместимост на заеманата длъжност от политически ангажираната съдийка Куцкова и да й дадат възможност за свободна политическа изява, а не за сметка на маргинализираните съдии?
57
до Кабакчиев
|
нерегистриран
01 юли 2011, 14:06
1
0
29 юни 2011 | до Кабакчиев
Никой не я оплюва т.нар. от вас лицето Кучкова. Тя сама се е оплюла достатъчно - за целия хаос, корупция и сриване авторитета на съдебната система, нейните заслуги са забележителни! Не само като магистрат, както посочвате в конкретните си дела, а и с дейното си участие в политиката като зам. министър, главен секретар на министерски съвет, кандидат вицепрезидент! А да си спомним ли, че десет години беше член на ВСС? А от колко години единствено и само тя говори от името на съдиите и техния съюз? А колко пари е взела за участието си в съдебната реформа - от проекти за закони, та до семинари и конференции за разяснението на тези закони? Които закони се оказва, че все са дефектни!? И какъв е резултата от цялата й съдийска и политическа активност? Тотален погром в съдебната система! А между другото, не следва ли магистрат, който е ангажиран с политическа дейност, каквато безспорно е участието в състава на правителство или в политическа изборна кампания за висок политически пост, да бъде освободен от заеманата длъжност, защото показва, че не е деполитизиран!? Хем сме в политиката, хем сме във властта, хем сме деполитизирани магистрати! Това е проблема, уважаеми Кабакчиев!

56
просто читател
|
нерегистриран
14 юни 2011, 16:00
0
0
На мен ми се струва, че когато всички дружно скочат срещу някой в България, това е ясен знак, не толкова за това, колко голям "далавераджия" е въпросният човек, колкото за това, че пречи на далаверите на въпросните, които руптаят. Да не би да е неудобен, не понеже урежда делата, а понеже не ги орежда и така отгоре не могат да раздават правосъдие по тяхно усмотрение.
55
от цървул трандафор не става
|
нерегистриран
29 март 2011, 11:30
1
0
А тоя си е фелдфебел по душа - прост и с претенции за голям далавераджия. Интересно защо ли лай-кучките така се оклюмаха и спряха с джафкането? Кокал ли им подхвърлиха или нещо друго им сложиха в устенцата, та толкова тихички се закротиха? То не е и за чудене - щом и свободните и независими медии са опряли до форумите, а не на своите журналистически разследвания!
54
хь
|
нерегистриран
22 март 2011, 20:52
0
0
Това е абсолютно безсрамно и тъй като няма нищо случайно се чудя за какви слухове и клевети се готвят отново. Предстои избор за председател на СГСл
53
ченгезов
|
нерегистриран
22 март 2011, 20:05
1
0
Докато агент Гоце е върховен главнокомандващ, генералите му в съда начело с Ченгезов никой няма да ги пипне с пръст. Та ако ще и преврат да направят.
52
гърнето и похлупака
|
нерегистриран
22 март 2011, 16:49
1
0
търкулил се пън гъза, та си намерил лай кучката! Направиха съда за посмешище!
51
интересно, но факт
|
нерегистриран
22 март 2011, 09:03
0
0
това е председателя на окръжен съд, който все още държи първенството по най - много разрешени срс-та на магистрати
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно