Юрист на годината 2014

НОМИНАЦИИ


Елка Атанасова
Член на Висшия съдебен съвет
Основание
Ирен Савова
Адвокат
Основание
Мария Карагьозова
Председател на Районен съд-Гоце Делчев
Основание
Пламена Господинова
Председател на Клуб „Юрист”
Основание
Светлозар Костов
Административен ръководител на Специализираната прокуратура
Основание
Христо Георгиев
Окръжен прокурор на Благоевград
Основание

КАЛЕНДАР

19 януари – 9 февруари
Потребителите предлагат номинации
10-16 февруари
Гласуване онлайн за Юрист на годината
18 февруари
Церемония по обявяване и връчване на наградите