Юрист на годината 2014

РЕГЛАМЕНТ


prize
Целта на конкурса „Юрист на годината” е да насърчи професионализма и достойнството в упражняването на правните професии, да отличи поведение, което способства за утвърждаването на върховенството на закона, правовата държава и независимостта на съда, да посочи изявени професионалисти, които по един или друг начин са се превърнали в олицетворение на определени общественозначими морални ценности при упражняване на професията.


И тази година ще бъдат връчени две награди – „Юрист на „Правен свят” и награда на съдебните репортери от централните медии. Наградите нямат финансово изражение, отличените получават статуетка и диплом. Наградата на „Правен свят” ще бъде определена от специална комисия след публични номинации и гласуване на специалния подсайт „Юрист на годината”.


Номинации ще бъдат приемани до 9 февруари включително. Те няма да се качват автоматично на сайта, а след проучване на всяка от тях и обратна връзка с номиниращия, както и след съгласие на номинирания.Очакваме номинациите да отговарят на следните изисквания:


  • предложенията да са мотивирани;
  • да отговарят на посочените по-долу критерии за номинация;
  • да са направени от явни (неанонимни) предложители;
  • да има съгласие на номинирания.


Номинацията за Юрист на годината трябва да е мотивирана с конкретна професионална изява, постижение или принос за развитието на правото от номинирания, с последователна и целенасочена дейност за защита и утвърждаване на принципите на върховенството на закона, правовата държава и независимостта на съда, значимо професионално признание или реализация през изтеклата година, постигнато в съответствие с изброените по-горе принципи.


Редакцията ще определи Юрист на годината измежду получените номинации, които отговарят на условията.


Отделно отличие с диплом ще получи и номинираният, за когото са получени най-много гласове при онлайн гласуването.


Потребителят може да даде своя глас само за една от номинациите. При гласуването, потребителят трябва да попълни своето име и фамилия, валиден телефон и e-mail. След гласуването, системата изпраща e-mail, с линк за потвърждение на гласуването. За да се отчете гласуването, потребителят трябва да кликне на този линк. Системата не позволява с един e-mail да се гласува повече от един път.

КАЛЕНДАР

19 януари – 9 февруари
Потребителите предлагат номинации
10-16 февруари
Гласуване онлайн за Юрист на годината
18 февруари
Церемония по обявяване и връчване на наградите