Юрист на годината 2016

ИСТОРИЯ


index pic index pic index pic index pic Юрист на годината 2011. Отличените съдийки Капка Костова, Галина Захарова и Мая Цонева(от ляво надясно). Снимка Веселин Боришев index pic Отличените съдия Александър Еленков от ВАС (вдясно) и зам.-главният прокурор Евгени Диков
index pic Юрист на годината 2014. Отличените г-жа Елка Атанасова, член на ВСС, и съдия Соня Янкулова от ВАС (вдясно)

През годините носители на приза „Юрист на годината” в различни категории са били: по два пъти съдия Румен Ненков като заместник-председател на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев, главният прокурор Борис Велчев и председателят на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Приз на магистрат и адвокат на годината са получавали също така зам.-градският прокурор на София Божидар Джамбазов, шефът на Националната следствена служба Бойко Найденов, адвокатите Александър Кашъмов, Михаил Екимджиев, председателят на Нотариалната камара Димитър Танев, проф. Емилия Друмева, конституционен съдия, съдия Мирослава Тодорова – в качеството й на председател на Съюза на съдиите в България, съдиите Лада Паунова от Софийския апелативен съд, Алексей Трифонов (като съдия от Софийския градски съд), Виолета Магдалинчева от Софийския градски съд, Николай Гунчев (тогава от Административен съд София-град) както и главният инспектор Ана Караиванова.


С приза „Юрист на годината” за 2011 г. „Правен свят” отличи съдия Мая Цонева от Софийския апелативен съд (САС) за изключително високото ниво на професионализъм, което трайно демонстрира и надгражда. Наградата на съдебните репортери бе присъдена на съдиите Галина Захарова, също от САС и Капка Костова от Върховния касационен съд за тяхното достойно поведение като членове на Висшия съдебен съвет - "заради смелостта им да се опълчат срещу порочната/куха/дефектирала кадрова политика на ВСС и за първи път в историята на съвета да подадат оставки като негови членове”.


Съдия Владимир Астарджиев от Софийския градски съд (СГС) получи наградата "Юрист на годината - 2012" в конкурса, организиран за шеста поредна година от "Правен свят" – „За ежедневния му упорит труд и висок професионализъм, олицетворяващи в най-висока степен усилията на редовия магистрат да отстоява върховенството на закона; за устойчивата му толерантност в отношенията с колегите и неизменната готовност да окаже помощ всекиму; за това, че личността му е обобщен образ на най-стойностните качества, които следва да притежава магистратът – чест, почтеност, безукорен морал, достойнство, независимост, безкомпромисно упорство в търсенето на истината, несломима решителност за въздаването на справедливост, винаги, независимо от обективните трудности и конюнктурата”.


Посмъртно наградата "Юрист на годината" 2012 г. по номинации на съдебните репортери от централните медии бе присъдена на бившия районен прокурор на София Александър Налбантов.


Призът „Юрист на годината” за 2013 г. бе връчен на съдия Александър Еленков от Върховния административен съд. Съдия Еленков бе номиниран от 25 свои колеги от различни съдилища.


"Номинираме съдия Александър Еленков за юрист на годината, защото работата му като съдия в VI-то отделение на Върховния административен съд, което разглежда жалби срещу решения на ВСС, ни даде поредна възможност през 2013 г. да се убедим във високия му професионализъм по съществените въпроси от областта на устройството и организацията на съдебната власт. Някои от решенията по дела на доклад на съдия Еленков доведоха да преосмисляне на практиката на ВСС (например – в дейността по атестиране и повишаване на магистратите в ранг; при формулиране на изискванията към актовете на ВСС за дисциплинарно наказание на магистрати и към дейността на кадровия орган по отношение на разследвания, водени срещу магистрати)... Особените му мнения по дела с фактическа и правна сложност, предизвикали обществено внимание, демонстрират способностите да отстоява собствено мнение и да не избира лесното съглашение, което би му спестило най-малкото извънредна работа. Прегледът на практиката показа, че в голямата си част особените мнения впоследствие се възприемат от петчленните състави на ВАС". Това са само малка част от мотивите към номинацията на съдия Еленков.


Наградата на съдебните репортери бе присъдена на заместник-главния прокурор и директор на Националната следствена служба Евгени Диков: "Блестящото справяне с нелеката задача да застане начело на СГП по време на огромната криза на доверие, предизвикана от скандала с подслушванията. И заради куража да оглави НСлС, една неработеща институция, с амбицията да я изправи на крака. Чист, безукорен човек, необременен от съмнения в задкулисие, с висок авторитет сред колегите си.


Г-жа Елка Атанасова, член на Висшия съдебен съвет, получи наградата „Юрист на годината 2014“, организиран за осма поредна година от "Правен свят" със следните аргументи: „Ставайки член на Висшия съдебен съвет, г-жа Атанасова взима активно участие в разрешаването на този проблем. Задълбочената ѝ работа по определянето на разумна норма на натовареност на прокурорите и нейната отдаденост в тази насока е оценена изцяло положително не само от магистратската общност, но и от Европейската комисия. Усилията ѝ са насочени и към подобряване на дейността на прокуратурата и съобразяване с препоръките на Европейската комисия. А именно такава би трябвало да е ролята на всеки член на Висшия съдебен съвет, излъчен от професионалната общност на прокурорите, чийто представител е тя.“


Наградата "Юрист на годината" 2014 г. по номинации на съдебните репортери от централните медии бе присъдена на съдия Соня Янкулова от Върховния административен съд „… за значителния й принос за спазване на върховенството на закона“. За съжаление, казват колегите, това често се случва през нейните особени мнения. Пример за това е особеното мнение на съдия Янкулова по делото КТБ, както и отказът ѝ да подкрепи позицията, че трите имена на съдиите са лични данни, като по това дело мотивите й са запомнящи се – съдия Янкулова изтъква, че в правовата държава няма анонимно правораздаване/.../ народът не дава мандат на инициали.


Традиционно на церемонията по връчване на наградите „Юрист на годината” присъстват изявени магистрати, конституционни съдии, членове на ВСС и на Инспектората към него, представители на адвокатурата и другите правни професии, на неправителствени правозащитни организации, депутати, както и представители на всички централни медии.

КАЛЕНДАР

17 януари – 13 февруари
Потребителите предлагат номинации
22 февруари
Церемония по обявяване и връчване на наградите