Юрист на годината 2016

НОМИНАЦИИ


адвокат Тодор Ташев
Основание
Доц.д-р Александър Корнезов
Основание
Константин Кунчев, младши съдия в СГС
Основание

КАЛЕНДАР

17 януари – 13 февруари
Потребителите предлагат номинации
22 февруари
Церемония по обявяване и връчване на наградите