Юрист на годината 2016

РЕГЛАМЕНТ


prize
Целта на конкурса „Юрист на годината” е да насърчи професионализма и достойнството в упражняването на правните професии, да отличи поведение, което способства за утвърждаването на върховенството на закона, правовата държава и независимостта на съда, да посочи изявени професионалисти, които по един или друг начин са се превърнали в олицетворение на определени общественозначими морални ценности при упражняване на професията.


И тази година ще бъдат връчени две награди – „Юрист на „Правен свят” и награда на съдебните репортери от централните медии. Наградите нямат финансово изражение, отличените получават статуетка и диплом. Наградата на „Правен свят” ще бъде определена от специална комисия след публични номинации на специалния подсайт „Юрист на годината”.


Номинации ще бъдат приемани до 13 февруари включително. Те няма да се качват автоматично на сайта, а след проучване на всяка от тях и обратна връзка с номиниращия, както и след съгласие на номинирания.Очакваме номинациите да отговарят на следните изисквания:


  • предложенията да са мотивирани;
  • да отговарят на посочените по-долу критерии за номинация;
  • да са направени от явни (неанонимни) предложители;
  • да има съгласие на номинирания.


Номинацията за Юрист на годината трябва да е мотивирана с конкретна професионална изява, постижение или принос за развитието на правото от номинирания, с последователна и целенасочена дейност за защита и утвърждаване на принципите на върховенството на закона, правовата държава и независимостта на съда, значимо професионално признание или реализация през изтеклата година, постигнато в съответствие с изброените по-горе принципи.


Специална комисия ще определи Юрист на годината измежду получените номинации, които отговарят на условията.


Тази година няма да провеждаме онлайн гласуване поради тревожна тенденция за злоупотреба чрез т.нар. ботове, които генерират гласове в полза на един или друг номиниран и водят до изкривяване на крайния резултат. „Правен свят“ няма да толерира подобни прояви.


КАЛЕНДАР

17 януари – 13 февруари
Потребителите предлагат номинации
22 февруари
Церемония по обявяване и връчване на наградите