ВАС отхвърли жалба на социалния министър срещу решение на КЗК
И съдът прие, че биологичните родители на деца с увреждания са дискриминирани
ВАС отхвърли жалба на социалния министър срещу решение на КЗК

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на социалния министър срещу решение на Комисията за защита от дискриминация, с което е установена дискриминация към биологичните родители на деца с увреждания. За министъра на труда и социалните грижи остава в сила задължението да изработи и внесе за разглеждане в Министерския съвет законопроект, който предвижда изравняване на възможностите на биологичните родители на деца с трайни увреждания с тези на останалите членове на обществото и в частност – приемните семейства и биологичните родители на деца без увреждания, включително и при гледане на дете с увреждания, което е навършило 18 години. Решението на съда може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

КЗК е била сезирана от фондация "Радост за нашите деца". Разказан е случай на дете с увреждания, чиято майка е била принудена да напусне работа, за да се грижи 24 часа в денонощието с детето, за което получавала от държавата единствено минимално подпомагане под формата на социални помощи. В същото време приемните семейства, които отглеждат деца с увреждания, получават пълна подкрепа от държавата - единият член на семейството сключва трудов договор с държавата и получава възнаграждение по него - минимум 130% от минималната месечна работна заплата, т.е. поне 312 лв. месечно, получава ежемесечни средства за отглеждане и възпитание на детето, както и допълнителни добавки, когато детето е с увреждане. Приемното семейство има право на платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 КТ и на допълнителен платен отпуск за работа при ненормиран работен ден. Комисията се произнесла в полза на фондацията и предписала на социалния министър да предприеме мерки за промяна на законодателството, за да се избегне дискриминацията.

Социалният министър обаче обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд.

В решението си съдът се позовава на редица международни актове, конституцията и действащото законодателство, които гарантират правата на децата със или без увреждане, както и правата на лицата, които отглеждат дете със или без увреждане. "Те са регламентирани по начин, който утвърждава равенство в резултата... И конституцията, и международните актове изискват приемането на специални мерки, които, като отчитат специфичните потребности на децата с увреждане и на лицата, които отглеждат деца с увреждане да доведат до изравняване на възможностите и на децата, и на лицата, които полагат грижа за тях", пишат в мотивите си съдиите Юлия Ковачева, Иван Раденков и Соня Янкулова, която е докладчик по делото.

"Лицата, които отглеждат деца с трайна недостатъчност, сами по себе си не са носители на защитения признак "увреждане", но те са свързани с лица с увреждане поради грижата, която полагат за тях. Налице е връзка, която позволява трансфериране, прехвърляне на защитения признак от лицето, което е негов пряк носител, към лице, което поради специфичната си връзка с него се асоциира също със защитения признак. Принципът на равно третиране не се отнася до законово определена категория лица, а до защитените признаци. Поради това, ако и когато се установи неравенство, което е обусловено от защитен признак, носител на който е лице, свързано с лицето, което е обект на дискриминация, антидискриминационният закон ще намери приложение", твърдят съдиите.

Те цитират решение на Съда на Европейския съюз по дело S. Coleman v Attridge Law, Stive Law, в което СЕС е приел, че Директива 2000/78 за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в нея забрана за дискриминация не се ограничава единствено до самите лица с увреждания.

ВАС изтъква още, че родителят на дете с увреждане, което изисква непрестанна грижа, е поставен в ситуация да избира между конституционно, а и естественото право и задължение да отгледа детето си и основното си конституционно право на достойнство и правото си на труд. "Ако родителят избере да реализира правото си на труд, той се лишава (когато не е в състояние да осигури непрекъсната грижа) от възможността да изпълни правото и задължението си да отгледа детето си. Това безспорно накърнява неговото достойнство, тъй като го лишава от себеуважението, а и от уважението на другите, защото не е изпълнил или не е изпълнил по добрия начин родителските си задължения, нещо, което ценностната система на обществото не толерира. Ако родителят избере да изпълни по необходимия начин родителските си задължения, той обективно е лишен не само от правото на труд и следователно от един от основните източници на себеуважение и изява, но и от право да си осигури средства за живот. По този начин той остава изцяло зависим от социалната солидарност на обществото без обществото да е оценило по адекватен начин труда, който е положил, за да отгледа дете с увреждане, т.е. за да изпълни със съдържание декларираната от държавата защита на висшия интерес на детето и грижа за децата с увреждане", мотивира се ВАС.

И още: "Поставянето на човек в условия на избор между собственото си оцеляване и отглеждането на детето си е нарушение на правото на достойнство и лишаване от право на свободен избор. Поставен в това неравноправно положение родителят на дете с увреждане, което се нуждае от непрекъснати грижи, се превръща в средство за накърняване на достойнството на самото дете с увреждания, защото именно за осигуряване на неговите права и висши интереси родителят е поставен пред екзистенциален избор – грижата за детето или работата." 

Съдът изтъква, че законодателят е признал правото на труд на всеки гражданин, в това число и на родителя, който отглежда дете с увреждания, което се нуждае от непрекъснати грижи, но не отчита, че този родител, въпреки липсата на правни пречки, не може да упражни това си право, защото трябва да пренебрегне родителския си дълг. "Не става въпрос за противопоставяне на различни социални групи – родители, които отглеждат дете с увреждане и приемно семейство, не става въпрос и за нарушение на въведения от държавата принцип на децентрализация на грижите, полагани за деца с увреждания. Напротив. Става въпрос именно за доразвитие на този принцип, за съчетаване на интересите на детето, родителя и държавата с цел задоволяване в максимална степен на интересите на детето при ефективна и ефикасна употреба на ресурса на държавата. Приемната грижа и процеса на нейната деинституционализация е субсидиарен, дотолкова, доколкото липсва (по обективна или субективна причина) родителската грижа. Тогава, когато родителската грижа е възможна и желана, и тя е в интерес на детето, държавата, за да изпълни конституционното си задължение да третира всички граждани еднакво, е длъжна да осигури законово това равенство", твърди ВАС.

Тричленният състав прави извода, че родителите, които отглеждат деца с увреждания, които имат нужда от непрекъснати грижи, са поставени в по-неблагоприятно положение по отношение на правото на достойнство, правото на равенство в правата и правото на труд. "Това неравно третиране е резултат от една страна, на действието на законови норми, а от друга, на липсата на уредба на законово ниво, която да конкретизира упражняването на гарантираните от Конституцията и международните договори, по които България е страна, основни права на тази група граждани на държавата. Т.е. налице е по-неблагоприятно положение на основата на защитените признаци чрез действието на неутрални разпоредби и практики, каквито са правните норми и липсата на правни норми", аргументират се тримата върховни съдии.

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
до пр свят
|
нерегистриран
04 септември 2012, 02:12
0
0
Ама по цял ден ли събирате решенията на ВАС, що не вземете да напишете нещо и за липсващите мотиви на Тодорова и без това свикнахме с мирославен свят.
2
споко
|
нерегистриран
04 септември 2012, 02:14
0
0
Това са приятелките й, нали трябва все да ги хвалим. Имам предложение - решенията на горните величия направо да се публикуват тук.
3
***********
|
нерегистриран
04 септември 2012, 10:36
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
4
ХХХХХ
|
нерегистриран
04 септември 2012, 16:14
0
0
БРАВО НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ И ПЕРСОНАЛНО НА СЪДИЯ ЯНКУЛОВА!
5
мале
|
нерегистриран
04 септември 2012, 20:45
0
0
Това браво е типично за М. Тодорова и нейното кръгче, разпознаваемо до болка, и доста снизходително звучи, така че ако ще хвалите съдия от върховен съд поне го направете както трябва. Звучи като похвала на учител към децата.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно