Обновена  08 апр 17:40
Въпреки решението на ВСС
БИПИ влезе на проверка в СГС
Георги Колев поиска предварително да се знаят броят и имената на членовете от комисиите, които ще проверяват случайното разпределение на делата. Шефът на ВАС поиска и всички съдилища на апелативно и окръжно ниво също да минат през ревизия
БИПИ влезе на проверка в СГС
През лятото на 2011 г. председателят на СГС Владимира Янева демонстрира пред журналисти как работи системата за случайното разпределение на делата.

Въпреки всичко днес бе извършена проверка на случайното разпределение на делата в Софийския градски съд (СГС), макар и не във формата, предвиден от Висшия съдебен съвет (ВСС). Тя бе извършена от представители на Българския институт за правни инициативи (БИПИ).
На последното заседание на съвета се разрази скандал, след като председателят на Върховния административен съд Георги Колев постави под съмнение участието на неправителствените организации в проверките на случайното разпределение на делата, както и нормативното основание за нейното извършване от Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС.
Според Годишната програма на ВСС, приета на заседание през ноември миналата година, проверките за случайното разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС ще се извършват именно от Комисията за конфликт на интереси, съвместно с представител на Инспектората и външни експерти. В този дух е и решението на правителството от миналата година, когато бе приет Графикът за неотложни мерки.
В тази връзка на 18 март бе извършена продверка във ВАС, а на 29 март – във ВКС. Освен представители на ВСС в състава на проверяващите участваха и две неправителствени организации – БИПИ и Програма за развитие на съдебната система (ПРСС).
Независимо от решенията на правителството и съвета, независимо от факта, че проверките вече са започнали, на заседанието в четвъртък Георги Колев постави под съмнение целия процес и поиска в бъдеще проверките да се извършват от Комисията по информационни технологии, чиито председател е Румен Георгиев. ВСС прие това и днес тази Комисия трябваше да влезе в СГС и да извърши проверка на случайното разпределение.
Тази сутрин от ВСС се обадили на БИПИ да кажат, че проверката се отлага. Мотивът вероятно е, че Комисията по информационни технологии ще трябва да изготви процедура, по която да направи проверката в СГС. Същевременно ръководството на СГС днес изпрати писмо до ВСС, в което изразява готовност да съдейства за извършването на проверките.
В тази връзка представители на БИПИ днес са отишли в Софийския градски съд. Председателят на съда Владимира Янева преценила, че като административен ръководител може да допусне БИПИ до системата. "От съда ни оказаха пълно съдействие за извършване на проверката. Държа да подчертая, че ние сме независима организация и като такава извършваме своя собствена проверка, след което ще излезем с доклад, който ще предадем на Висшия съдебен съвет", обясни за "Правен свят" Христо Иванов, програмен директор на БИПИ.
От ПРСС са се въздържали от посещение в СГС след скандалното заседание на ВСС в четвъртък. Всъщност тогава бе казано, че още една неправителствена организация е изявила желание да участва в проверките за случайното разпределение на делата – "Център на НПО" – Разград на Георги Милков. Очаква се на заседанието на съвета на 11 април да се вземе решение във връзка с продължаването на проверките, както и включването на "Център на НПО" – Разград в тях. 

По-късно днес стана ясно, че председателят на ВАС Георги Колев е внесъл ново писмо във Висшия съдебен съвет. В него той настоява Комисията по информационни технологии, която вече ще извършва проверките, да изработи методология, която да бъде одобрена от ВСС, а не от комисия; проверяващите да бъдат избирани от целия състав на ВСС, "а не да се извършва жребий между трима или четирима членове на ВСС с оглед утвърждаване на ясните принципи за прозрачност, прокламирани от редица граждански организации";

ВСС да определи броя на участниците, а Гражданският съвет към съвета да посочи конкретните лица от организациите, членуващи в него, които да участват в проверките; да бъдат приети и конкретни правила, регламентиращи броя на участващите лица с изрично споменаване на техните имена, длъжност, месторабота, квалификация и конкретната им връзка с гражданските организации (граждански или трудов договор или друго основание); ВСС да приеме и задължителен регламент за времето за отразяване на писмените констатации от извършените проверки, те да се представят на съответните административни ръководители, на които да бъде дадена възможност за становище в определен срок; обхватът на проверките за случайното разпределение на делата да бъде разширен и проверки да бъдат извършени във всички апелативни и окръжни съдилища в страната, като за целта Комисията по информационни технологии да изготви график.

"Тези предложения правя с една единствена цел - уеднаквяване режима на извършваните проверки, отстраняване на каквито и да е съмнения по отношение на начина на определяне на проверяващите, както и отстраняване на субективния момент при определяне на участващите граждански организации. Неслучайно правя тези предложения след като проверката във Върховен административен съд бе проведена, тъй като именно при тази проверка констатирах липсата на яснота по всички от гореизброените пунктове и по никакъв начин не бих искал и други административни ръководители да бъдат изправени пред тези проблеми. За да е налице обаче един цялостен анализ на системата за случайното разпределение на делата, както и да бъдат отчетени всички налични софтуерни проблеми или субективни такива, то следва анализа да бъде направен на базата на резултатите от всички изброени проверки.
Считам, че такъв подход би реализирал цялостно мерките и задачите на механизмите за сътрудничество с Европейската Комисия и би довел до реална, а не единствено прокламирана прозрачност", пише още Георги Колев.
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
19
нота бене
|
нерегистриран
10 април 2013, 09:11
0
0
Аз съм убедена, че ако бяха открити нарушения при тази проверка, Стоева досега да е написала доклада на първия ден. За какво разлайване на кучетата говориш - ако Колев се е притеснявал от нещо, нямаше да го прави на ТРЕТАТА СЕДМИЦА от проверката, драги ми дежурен драскач! В твоята теза няма никаква логика, освен че със сигурност те дразни неговия пост.Незабравка Стоева още се чуди как така да напише констатациите от проверката, че да поражда някакво съмнение същата, а колкото до нарушения тя такива не може да напише.
18
До предната
|
нерегистриран
09 април 2013, 22:49
0
0
Няма ли?!Защо ли тива писмо на Колев напомня на филма Да разлаем кучетата и да изместим темата, да подготвим почвата за контраатака като излезе докладчето на първата независима комисия на Стоева с гражданските наблюдатели от НПО....за това чакаме да прочетем този докалад!А на Колев вече не му вярваме,каквото и да предлага!
17
вече няма интрига
|
нерегистриран
09 април 2013, 22:30
0
0
По-късно днес стана ясно, че председателят на ВАС Георги Колев е внесъл ново писмо във Висшия съдебен съвет. В него той настоява Комисията по информационни технологии, която вече ще извършва проверките, да изработи методология, която да бъде одобрена от ВСС, а не от комисия; проверяващите да бъдат избирани от целия състав на ВСС, "а не да се извършва жребий между трима или четирима членове на ВСС с оглед утвърждаване на ясните принципи за прозрачност, прокламирани от редица граждански организации";

ВСС да определи броя на участниците, а Гражданският съвет към съвета да посочи конкретните лица от организациите, членуващи в него, които да участват в проверките; да бъдат приети и конкретни правила, регламентиращи броя на участващите лица с изрично споменаване на техните имена, длъжност, месторабота, квалификация и конкретната им връзка с гражданските организации (граждански или трудов договор или друго основание); ВСС да приеме и задължителен регламент за времето за отразяване на писмените констатации от извършените проверки, те да се представят на съответните административни ръководители, на които да бъде дадена възможност за становище в определен срок; обхватът на проверките за случайното разпределение на делата да бъде разширен и проверки да бъдат извършени във всички апелативни и окръжни съдилища в страната, като за целта Комисията по информационни технологии да изготви график.
16
Хм
|
нерегистриран
09 април 2013, 18:01
0
0
Не виждам за какво е целият този шум и какво очакват НПО и по-специално БИПИ - и по-рано са правени проверки по тази програма, в СГС делата се резпределет на дежурство от съдии,а не от Янева, какъв ви е проблема?
15
Ne znam na kogo e blizka,
|
нерегистриран
09 април 2013, 12:28
0
0
no tazi jena postupi dostoino. Interesno mi e kakvo shte sa rezultatite ot proverkata.
14
представляващата ВСС
|
нерегистриран
09 април 2013, 12:14
0
0
Днес Представляващата ВСС по БТВ не можа да даде никаква логична причина, защо ВСС си е отменило собственото решение и е подменило първоначално определената комисия за проверки по заповед на Георги Колев . Комисията била формирана от ИТ специалисти , експерт от ВСС, членове от ВСС и специалисти от НПО, е какво адже ба тогава й е било на тази комисия та трябваше да се смени с Георгиев?!Позволихте една Владимира Янева да ви направи на смешници, пълна излагация!
13
адвокат
|
нерегистриран
09 април 2013, 11:44
0
0
ГеоргКолев вече разпредели определени дела,напр.за цифрофизацията,ами едни 10 млн.
12
адвокат
|
нерегистриран
09 април 2013, 11:42
0
0
Браво на Владимира Янева,показа,че може да поема отговорност
11
DreadKnight
|
нерегистриран
09 април 2013, 10:35
0
0
До предния - Виж сега, има такава вероятност - и то голяма, но ще е за кратко. Г.рберастките г.зове са лакоми и не искат да пуснат "кокала", пък и властта за някои от тях е застраховка за живота им - предвид обвързаностите на Буда с ъндърграунда, и то не само в България. Ще използват всички способи, за да спечелят изборите, включително - купуване на гласове и фалшифициране на изборните резултати. От друга страна Б.П не искат особено много да управляват в тези трудни времена - ролята на опозиция на Г.РБ им харесва. Но хората вече набраха кураж и натрупаха опит и твърде скоро /най-късно до следващата зима/ ще пометат тиквите по подобаващ начин - този път окончателно и завинаги. Има много варианти, които няма смисъл да коментираме, но според мен едно е сигурно - времето на бруталния и нагъл Цвинокио вече изтече. Друг е въпросът, че той достойно беше заместен от новия главен прокурор.
10
До последния
|
нерегистриран
09 април 2013, 09:07
0
0
Не бих казал, че си отива. Напротив, по всичко личи, че отново ще управлява и пак ще е министър. Така, че не се надявай
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно