КС отмени лустрационните текстове от Закона за радиото и телевизията
В следвоенна Германия дали биха оставили д-р Гьобелс да ръководи държавните медии, опонират съдиите на особено мнение
КС отмени лустрационните текстове от Закона за радиото и телевизията

Конституционният съд обяви за противоконституционни и противоречащи на международни договори два лустрационни текста от Закона за радиото и телевизията – чл.26, т.3 и чл.59, ал.2, т.3 ЗРТ.  В съвременната демократична държава е недопустимо която и да е свобода, включително и свободата на медиите от всякаква цензура, да бъде гарантирана посредством законодателно ограничаване на конституционни права на гражданите, пише в днешното решение № 8/2013 г. на КС. Решението е взето с мнозинството от седем гласа, срещу трима на особено мнение – на Благовест Пунев (който е докладчик по делото), Кети Маркова и Анастас Анастасов. Двама от конституционните съдии днес не са участвали в заседението – Стефка Стоева и Румен Ненков.

Въведената забрана за български граждани да бъдат членове на Съвета за електронни медии, както и да бъдат назначавани за членове на управителните съвети на Българската национална телевизия и Българското национално радио при положение, че са били щатни или нещатни сътрудници на бившата Държавна сигурност има лустрационен характер и противоречи на принципа на правовата държава и на принципа на равенство на гражданите, като по същество представлява дискриминация, въведена със закон, приема мнозинството от КС .

Негативната оценка по отношение на дейността на тайните служби на тоталитарната държава не бива да влияе върху упражняването на конституционните права на гражданите в съвременното демократично общество, смята още мнозинството.

Тези разпоредби са и дискриминационни, защото няма закон, който да въвежда обща забрана за заемане на публични длъжности от сътрудници на тоталитарните тайни служби, а такова ограничение съществува само за членовете на СЕМ и управата на БНТ и БНР.

Решението се позовава на богата еднозначна практика на КС по отношение на множеството опити за въвеждане на лустрационни текстове в българското заканодателство, които неизменно са били обявявани за противоконституционни от различни състави на съда през годините.

Двата лустрационни текста противоречат още на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенция № 111 на МОТ относно дискриминацията в областта на труда и професиите, пише в мотивите на мнозинството.

Седемте съдии не приемат разбирането на колегите си, останали на особено мнение, че въпросните ограничения са необходими, защото БНТ и БНР представляват национални обществени информационни институции и трябва да се ръководят от принципите на свободата за изразяване на мнение, гарантиране на правото на информация, балансирано представяна, а СЕМ е независим медиен регулатор, който трябва да се ръководи от обществените интереси. "Предпоставянето, че дейността на бившите тайни служби е свързана с конспиративност и провеждане на дезинформация по отношение на общественото мнение и точно поради това създава обосновано съмнение в лоялността към принципите на новата демократична информационна политика на държавата на съответна група лица, сътрудничели на бившата Държавна сигурност, е неприемливо. Ограничаване на конституционни права въз основа на подобно "обосновано съмнение" не се вписва в изискванията на принципа на правовата държава", пише в мотивите.

Позицията на мнозинството е разкритикувана по атрактивен начин в особеното мнение на тримата съдии Пунев, Маркова и Анастасов, където се казва, че по логиката на приетото решение в следвоенна Германия би трябвало да се допуснат подчинените на д-р Гьобелс да ръководят държавните медии:

"Изискването за лоялност към демократичните принципи по отношение на държавната администрация и професиите, пряко обслужващи обществените интереси, съставлява компонент на легитимната цел демокрацията да бъде в състояние да се самозащитава. Такава лоялност не може да се очаква от лица, обвързали миналото си с репресивните тайни служби на тоталитарната държава. Аргументът, поддържан в решението, че реализирането на нормата на чл. 40, ал. 1 от Конституцията, а именно свободата на печата и средствата за масова информация и изключването на цензурирането им е недопустимо да се гарантира с рестрикции за заемане на ръководни длъжности в обществените електронни медии, е неприемлив, защото при определени исторически условия това е начинът за постигане на посочената легитимна конституционна цел. Обратното разбиране би означавало, че например в следвоенна Германия по съображения, че не трябва да се ограничават конституционни права, би следвало да се допуснат на ръководни позиции в най-важните държавни медии бивши служители на ведомството на д-р Гьобелс, които да определят професионалните стандарти на основните обществени информационни институции, въпреки че при бившия режим по служебна характеристика са били цензори и дезинформатори. Поради това в разглеждания случай ограничаването на достъпа до ръководните длъжности в БНТ, БНР и СЕМ е допустимо, стига да е пропорционално в светлината на историческия, политически и социален опит на всяка отделна държава, както и на конкретната степен на опасност за демократичните й устои.

В този смисъл е трайната практика на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), според който ограниченията за заемане на определени публични длъжности в посткомунистическите държави в периода на преход от тоталитаризъм към демокрация, в което се изразява лустрирането на бившите сътрудници на тайните служби, е тогава пропорционално, когато съответства на легитимната цел да се избегнат рисковете за успешното осъществяване на този преход. Европейският съд за правата на човека отстоява позицията, че лустрацията може да се прилага само като временна мярка, докато съществува заплаха за демократичния ред в условията на посттоталитарно общество, намиращо се в началото на своето демократично развитие, поради което приема, че тя е недопустима при установен стабилен демократичен режим.

В контекста обаче на българския политически опит и исторически условия, въпреки продължителния период от време, изтекъл от началото на демократичните промени, проблемът за лустрацията продължава да бъде актуален. Това е така, защото като временна мярка тя не е прилагана в миналото (доколкото е имало спорадични опити, те са завършвали безуспешно или поради намесата на Конституционния съд, или чрез промяна на законодателството в обратен смисъл), а българският преход към демокрация в значителна степен е симулативен или не се е състоял. В тази връзка не може да се поддържа тезата, че в България е налице стабилна и успешно функционираща демокрация, с което са предотвратени рисковете за нейното демократично развитие, поради което е допустимо без опасност за това развитие ръководни позиции в националните електронни медии да бъдат заемани от бившите сътрудници на репресивните служби на стария режим. Обратно, налага се констатацията, че тази опасност за демократичните промени и създаване условия за нов авторитаризъм продължава да съществува, поради което в чувствителната област на процеса на доставяне на информация, формираща общественото мнение и неговото институционализиране, е необходимо да съществуват рестрикциите, въведени с оспорените разпоредби на ЗРТ."

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
7
Караджата
|
нерегистриран
12 октомври 2013, 17:27
2
0
Защо не разсекретят досиетата на "богоприпозналите-се" от тази пародия, самоприпознала-се на съд? Ако са прочели, поне по веднъж Конституцията на Република България, не им ли направи впечатление, че от 25 години, в бългагския Парламент-битува, една извънконституционна Партия - пряко:- член 11 алинея 4 от Върховния Закон на държавата? Факта, че не са се самосезирали до сега е, достатъчен да ги определим за продажници на нацията, а-не да се съобразяваме с поръчаните им решения! Позор, без граници!
6
Попов
|
нерегистриран
12 октомври 2013, 07:32
5
0
Ще продължаваме да се гърчим в подобни решения на КС,защото нямаше лустрация всеобща, със специален закон,каквато се проведе във всичките бивши соц.държави.Главен виновник за това е Иванчо костов,който трябваше да обясни защо не я е прокарал,след като беше 4 години на власт. Поздравявам тримата съдии с особеното мнение!! Да са живи и здрави!!!
5
Абе
|
нерегистриран
11 октомври 2013, 23:09
0
-5
Какви юристи сте? Как ще приветствате в 21 в. някой КС съдия да се мотивира с д-р Гьобелс и следвоенна Германия, независимо дали му споделяте крайния извод или не! Ами утре аз ще си пиша в моите мотиви, че, ако приема обратното, ще разбия ползите от следплеменните войни еди къде си, които ни докарали цивилизацията... Ама вЕрно правото стана психиатрична наука!
4
За д-р Гьобелс
|
нерегистриран
11 октомври 2013, 22:11
9
-1
Само този пример е повече от достатъчен,за да разберат и децата цялата абсурдност на концепцията на КС колко "противоконституционен и противоречащ на международните договори за правата на човека" е въпросният закон,квалифициран като лустрационен по социален,професионален и т.н.признак.Само че това съвсем не е първото дело с подобен предмет,по което КС запази свещените права на ченгетата.Има още няколко със същото съдържание.Който се интересува ще прочете решенията и ще му стане ясно защо останалите посткомунистически държави отдавна си решиха този проблем и тръгнаха напред,а ние продължаваме да боксуваме и да ровим дъното.Защото благодарение на този добър КС ченгетата продължават да ни управляват навсякъде и във всичко.
3
DreadKnight
|
нерегистриран
11 октомври 2013, 20:40
9
0
КС е пародия на юрисдикция, а България е пародия на държава...
2
|
нерегистриран
11 октомври 2013, 18:41
12
-1
Това не е съд а клоака на отминали зависимости на партийни назначения. Тези хора могат да оправдаят и Гьобелс и спокойно могат да го сложат на длъжност председател на СЕМ.
1
Вечна хвала на БКП ДКМС ДС и тези членове на КС
|
нерегистриран
11 октомври 2013, 18:15
8
-1
По време на социализЪма ДС пусна пипалата си навсякъде! Вербувани като доносници бяха стотици хиляди хора, в т.ч. интелигенти ,заемащи отговорни държавни и обществени постове, съдии, прокурори, следователи, дипломати, учен, журналисти, писатели, музиканти, художници и какви ли не още. След падането на режима на ТЖ тези кадри на ДС бяха внедрявани в новите демократични структури: опозиционни партии, неправителствени организации, медии, съд, прокуратура, следствие, дипломатически мисии, фирми и къде ли не още. Именно чрез такива методи демократичните промени в България бяха не само забавени, но и изопачени до перверзност. Номенклатурни кадри и криминални личности станаха милионери, директори на медии, на държавни фирми, политици, дипломати, банкери, магистрати и какви ли не ....... Така ДС овладявайки политическите партии овладя и НС, което предопредели приемането единствено на изгодни за номенклатурата на ТЖ и доносниците на ДС закони и отхвърляне на неизгодните за тях закони, какъвто бе закона за лустрацията. По този начин бе овладяна и изпълнителната и съдебната власт, а чрез заграбените милиони овладя и медиите. Единственото спасение за българския народ и за България от прогнилите и корумпирани номенклатурни кадри и кадри на ДС бе закон за лустрацията! Той бе осуетен и всички власти останаха пълни с доносници на ДС и номенклатурни кадри и кадри на ТЖ, в т.ч. и съдебната система, включая и Върховните съдилища, където от години „правораздават” бивши номенклатурни кадри на БКП и ДКМС, редом с кадрови доносници на ДС! Именно отва допринесе за тоталната корупция в съдебната система /разследване, прокуратура и съд/. Както каза Радан Кънев 2/3 от съдебната система в т.ч. и Конституционния съд е пробита от корупция и е овладяна от мафията! Е той като политик не влиза често в съда и е извинен за неточностите: корупцията в съдебната система не е 2/3, а 9/10 и не е „овладяна”, защото това предполага някаква борба и съпротива на съдебната система, каквато тя не е водила, понеже този процес е изгоден и желан от корумпираните й представители, много от които именно така от магистрати станаха хотелиери. По скоро е налице противоестествено покрустово ложе, при което мафията и съдебната система са се съешили в гнусна и покварена, но изгодна за членовете содомия.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно