С обръщение до парламента
12 НПО подкрепиха кандидатурите на Вера Чочкова и Теодора Точкова за главен инспектор
Номинирането и изборът са правомощие на народните представители
12 НПО подкрепиха кандидатурите на Вера Чочкова и Теодора Точкова за главен инспектор

Дванадесет неправителствени организации, сред които и професионални организации на съдиите и юристите, застават зад кандидатурите на двете съдийки – Вера Чочкова от Софийския градски съд и Теодора Точкова, председател на Хасковския административен съд, за главен съдебен инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет. Двете съдийки бяха излъчени в резултат на инициираната от Съюза на съдиите в България (ССБ)  вътрешносъсловна консултация, която приключи в петък с публично изслушване в конферентната зала на Съдебната палата, в присъствието на ръководството на Върховния касационен съд, зам. председателя на Върховния азминистративен съд Боян Магдаринчев, който е председател на Асоциация на българските административни съдии, както и на представители на основните неправителствени организации, работещи в областта на съдебната реформа.

В обръщение към депутатите от 42-то Народно събрание дванайсетте НПО изразяват удовлетворение от представянето на съдиите Теодора Точкова и Вера Чочкова, които са показали разбиране за отговорностите на главния съдебен инспектор и готовност да се справят с това предизвикателство и да участват професионално и отговорно в съдебната реформа. И двете са достойни кандидатури за позицията на главен съдебен инспектор, пише в обръщението и се предлага на народните представители да внесат кандидатурите им за разглеждане в парламента.

Надяваме се резултатите от проведеното прозрачно обществено обсъждане да са Ви от полза и да Ви подпомогнат при вземането на информирано решение. Очакваме предстоящата парламентарна процедура да е насочена към задълбочена оценка на качествата и концепциите на кандидатите, така че да се постигне резултат, убедителен за съсловието и обществото, пише в обръщението към което са приложени утвърдения от професионалната общност профил на кандидата за главен инспектор; автобиографиите на съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова; номинациите им от съдиите във вътрешносъсловната консултация и профилите, изготвени от Българския институт за правни инициативи.

Под обръщението са се подписали: Съюз на юристите в България, Съюз на съдиите в България, Асоциация на българските административни съдии, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Български адвокати за правата на човека, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Фондация "РискМонитор", Център за изследване на демокрацията, Сдружение "Център на НПО в Разград" - Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, Програма за развитие на съдебната система и Програма Достъп до информация. Практически това са най-авторитетните НПО, работещи в областта на правосъдието и за развитие на съдебната реформа.

Предложенията за кандидати за главен съдебен инспектор могат да се внасят до 2 април т.г. в парламентарната комисия по правни въпроси, гласи процедурата, която бе приета с решение от парламента. Това е четвъртата процедура, която Народното събрание предприема от година и половина насам, но досега всички се провалят - или поради липса на кандидати или заради неподходящи кандидати. Основните възражения срещу предишните процедури идваха именно от непрозрачните номинации и липса, дори привидно, на истинско състезание между силни кандидати. За първи път парламентът ще има реален шанс да проведе истински прозрачна процедура по избор, между кандидати, избрани при нелека вътрешносъсловна процедура по консултации и номиниране, публично и съвсем не формално изслушване, излъчвано онлайн, и много силна подкрепа от неправителствения сектор, за каквато досега всеки кандидат можеше само да мечтае. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
призивите на „светилата на българската правна наука и практика” от БСП, Четин Казак и ДПС
|
нерегистриран
23 март 2014, 15:00
2
-6
Указът на президента може да бъде публикуван или коментиран, но отмяна или корекция – това досега не е практикувано, и в чисто правен план едно такова действие би било оспоримо. Това коментира в Благоевград предишният президент Георги Първанов по повод призивите на управляващите партии БСП и ДПС държавният глава Росен Плевнелиев да отмени указа си от 20 март, с който назначи 15 членове на Централната избирателна комисия (ЦИК). И по-рано днес председателят на правната комисия Четин Казак (ДПС) заяви пред БНР, че утре очакват на срещата на президента с лидерите на парламентарните сили той да коригира указа си и да даде отнетото място на ДПС в комисията. Аман от правно неграмотни законотворци, а се пъчи, че е и председател на правната комисия!...Я да видим какво е записано в Решение № 6 от 11.04.2012 г. на КС по к. д. № 3/2012 г., докладчик съдията Красен Стойчев. Обн. „Държавен вестник“, бр. 31/2012 г. Цитирам - "6. Указът, с който държавният глава дава помилване, не подлежи на преразглеждане от друг държавен орган, нито от самия държавен глава, след като този акт е произвел правното си действие. Издаването на указа за помилване заличава правното основание за продължаване на изпълнението на наказанието, наложено с влязла в сила присъда. Указът за помилване е окончателен и от момента, в който влезе в сила, неговото оттегляне е недопустимо. От този момент указът става стабилен акт, в смисъл, че не може да бъде отменян или изменян от президента. Никаква промяна в поведението на помилваното лице след настъпването на правните последици от указа за помилване не може да оправдае ревизия на държавната милост. Указът, с който едно лице бъде помилвано изцяло или с остатъка от наказанието, щом влезе в сила, произвежда своя правен ефект. Няма правен механизъм, по който може да се възобнови изпълнението на наказанието. Формална отмяна на указа е невъзможна, защото тя не може да доведе до никакъв ефект. Правното действие на указа за помилване е приключило. Веднъж извършено, помилването ще бъде окончателно и необратимо." Сега предлагам да адаптираме този текст към към конкретния казус съответстващо на Решение № 6 : Указът, с който държавният глава назначи членове на Централната избирателна комисия, не подлежи на преразглеждане от друг държавен орган, нито от самия държавен глава, след като този акт е произвел правното си действие. Указ № 53 за назначаване членове на Централната избирателна комисия е окончателен и от момента, в който влезе в сила, неговото оттегляне е недопустимо. От този момент указът става стабилен акт, в смисъл, че не може да бъде отменян или изменян от президента. Указът, с който едно лице бъде назначено за член на Централната избирателна комисия, щом влезе в сила, произвежда своя правен ефект. Няма правен механизъм, по който той може да се отмени или коригира. Формална отмяна или корекция на указа е невъзможна, защото тя не може да доведе до никакъв ефект. Правното действие на указа за назначаване членове на Централната избирателна комисия е приключил. Веднъж извършено, назначаването е окончателно и необратимо. Указът влиза в сила в момента на неговото издаване - брой: 26, от дата 21.3.2014 г. Указите на президента и вицепрезидента, нямат юридическите характеристики на административни актове и не може да бъдат приравнявани към тях. Поради това те остават и извън обхвата на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 2 АПК). Посредством укази се упражняват конституционни правомощия на президента или вицепрезидента, поради което не може да се оспорва тяхната законосъобразност. Те подлежат на контрол единствено за конституционосъобразност по аргумент на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията. Указът на президента не подлежи на обжалване пред никакъв орган, освен пред Конституционния съд – обаче само за противоконституционност. А противоконституционност има и тя е налице: http://www.legalworld.bg/35054.ot-prezidentstvoto-e-mojelo-da-se-predpriemat-stypki-za-otstraniavane-na-nesyotvetstvieto.html коментари [#1 и 2] от "Непротивоконституционствувателствувайте, госпожо " и "Конституцията".
2
В България има над 35 хиляди неправителствени организации (НПО) - или т. нар. Трети сектор
|
нерегистриран
23 март 2014, 15:28
13
-27
Не виждам нищо важно и значимо в това, че 12 НПО - та защитаващи и обслужващи някакви незнайни интереси са подкрепили в нарушение на конституцията и закона болните амбиции на Вера Чочкова и Теодора Точкова за главен съдебен инспектор. Това не е никакъв престиж. Предложенията на кандидатите за нов главен съдебен инспектор се правят до Комисията по правни въпроси в писмена форма само от народни представители в срок до 2 април 2014 г. включително. Това изречение слага точка по въпроса с НПО -тата и подкрепата им на кандидатурите, въпреки, че обърква работите на финансираните от чужбина НПО-та, на Съюза на съдиите в България и много вероятно на Мирела Веселинова, главен редактор на списание "Правен свят". Не е задължително за професионализма на главния инспектор, непосредствено преди избора му той непременно да работи като съдия, прокурор, следовател или да е подкрепен от някакви си неправителствени организации без обществена значимост и списание "Правен свят". Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви привилегии основани на убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
3
ДКМС
|
нерегистриран
23 март 2014, 15:40
16
-4
Мале, тези как смеят да излизат срещу кандидатурата на Цацилчев.
4
до 2-рия
|
нерегистриран
23 март 2014, 16:11
22
-7
леко, леко ще се пръснеш от злоба!Ето това наистина се казва показно за прозрачност и възможност за демократично сътрудничество между властите и институциите в търсене и намиране на подходящи кандидати за отговорни постове в съдебната система!Поздравления за идеята и за реализирането й на ССБ и всички други организации и НПО, които осъзнават значимостта на позиицята главен инспектор в системата!Успех на колегите!Сега на ход е Парламента.
5
интересно
|
нерегистриран
23 март 2014, 16:13
21
-7
В петък проф.Груев каза, че случващото се около този избор на главен инспектор е доказателство за развитие на гражданското общество и реформиране на системата отвътре.Май това наистина е така, а този процес е доста интересен и позитивен за България.
6
наблюдател
|
нерегистриран
23 март 2014, 16:32
13
-20
Често казано, този жълт чорапогащник и това жълто сако ме притесняват....Остава да се появи отнякъде и жълта книжка!!!
7
позацапа си имиджа
|
нерегистриран
23 март 2014, 16:48
5
-21
Успех на колегите!? До коментар [#4] от "тъпата и неуката": Мале, мале, леле мале, само не казвай, че ти, неукото тъпо същество, си и колега на корумпетата в тоги Чочкова и Точкова с болните амбиции. С чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗСВ е предвидено, че възнаграждението на главния инспектор е равно на възнаграждението на председател на отделение във Върховния касационен съд, а възнаграждението на инспекторите е равно на възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд...само, знайте, за парата,. като човек - що да прави? Чочкова и Точкова изядат си и месата, продават си и душата.
8
Всякаква сбирщина.
|
нерегистриран
23 март 2014, 17:28
6
-23
До коментар [#4] от "до 2-рия":Допиши с няколко коментара ти одата на "Правен свят" за неуката Чочкова, тъпата Точкова, соросутката Иванка Иванова от "Отровено общество" и компанията им от скъпо платени магистрати безделници в конферентната зала на Съдебната палата, клечащи в работно време да слушат глупостите и нездравите амбиции на Вера Чочкова и Теодора Точкова....Вместо да си вършат служебните задължения за които им даваме огромни възнаграждения, цялото ръководство на Върховния касационен съд председателят Лазар Груев, зам.-председателите Полина Панова, Таня Райковска и Красимир Влахов, зам. председателят на Върховния административен съд (ВАС) Боян Магдалинчев, както и съдиите от този съд Весела Павлова, Милена Златкова, Николай Гунчев, съдийките от ВКС Мими Фурнаджиева, Капка Костова и Сульо, Пульо, клечат в работното си време да слушат глупости...Защо ли при толкова много паплач от безделници, на коментар [#2] имам само осем минуса?...
9
Теодора Точкова
|
нерегистриран
23 март 2014, 18:28
7
-16
До коментар [#6] от "наблюдател": "Съдия" Вера Чочкова спокойно може да участва в конкурс и по простотия. Още повече че като студентка е била модел ФОТО "СТАНДАРТ". http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2003-06-29&article=89646
10
до 2-ри, който бил и 8-ми и 9-ти
|
нерегистриран
23 март 2014, 18:46
19
-5
По-срамно и смущаващо е ако Вие сте колега, а не останалите изказали се, защото освен обиди и задавящо гърлото Ви злоба, друго няма в така нар. Ви коментира.Няма факти, няма изводи на база фактите, няма никакво изложение и обосновка, срамота наистина ако сте част от съдебната система.Именно защото всички изброени от Вас осъзнават важността и значимостта на случващото се, всеки е отделил от времето си хем да чуе изложението на номинираните, хем да им зададе въпроси, за да помогне за информирано предлагане на кандидатурите на НС.Не става ясно, Вие защо сте против желанието на магистратите да бъде назначен за главен инспектор при прозрачна процедура почтен и качествен магистрат?!От какво Ви е страх, че тези две номинации са предложени за главен инспектор, имате ли да криете нещо, от проверките им ли Ви е страх ?!Явно и с право се страхувате, защото за такива страхливи мижатурки, които само злобеят по колегите си вместо да помагат с градивни идеи на системата, няма да им е леко с такива инспекторки!;)
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно