Шефът на ВАС Георги Колев:
Съдия Лозан Панов е прагматичният кандидат
Без изненади – кандидатурите за председател на ВКС останаха две – на съдия Павлина Панова и на Лозан Панов
Съдия Лозан Панов е прагматичният кандидат

"Висшият съдебен съвет (ВСС) дължи на цялата съдебна система и на обществото едно адекватно решение за избор на председател на Върховния касационен съд. Няма как системата на правосъдието да остане без титуляр на една толкова висока длъжност. Това е наше задължение. Остават единствено прагматичните аргументи. Затова смятам, че намерихме достойната кандидатура." Така председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев мотивира пред журналисти номинирането на съдия Лозан Панов от ВАС за шеф на ВКС.

Освен Колев, вносители на предложението за Панов са Светла Петкова, Милка Итова, Димитър Узунов и Галя Георгиева.

Днес изтече срокът, в който може да бъдат внасяни кандидатури за председател на Върховния касационен съд. Другата номинация е на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Павлина Панова. Кандидатурата ѝ бе издигната от Галина Карагьозова, Камен Иванов, Калин Калпакчиев, Юлиана Колева и Юлия Ковачева.

Петимата вносители на предложението за Панова и трима от тези за Панов - Колев, Итова и Узунов, дадоха пресконференция.

На нея Георги Колев обясни, че името на Лозан Панов е било обсъждано още при първата процедура. Но тогава петима членове на съвета са се спрели на съдия Райковска. Сега също били търсени кандидати сред съдиите от ВКС, но на пресконференцията не стана ясно защо не са намерени.

Попитан защо номинацията на Лозан Панов да е прагматична, а тази на Павлина Панова - не е, шефът на ВАС заяви, че не така би следвало да се поставя въпросът. Той изтъкна, че при първата процедура съдия Панова е била подкрепена от девет души, което било твърде далеч от необходимите 17. Колев каза, че не може да каже как биха се развили нещата, ако сега съдия Панова бе единствена кандидатура.

Тук той бе прекъснат от Калин Калпакчиев, който заяви, че прагматизмът трябва да се приема като сериозна преценка на качествата на кандидатите, а не като проста аритметика, на което Георги Колев отвърна: "Номиналът гласове е практическа оценка на качествата".

"Аз съм в подписката, тъй като отлично познавам този колега. Но не мисля, че не следва да участвам в една такава процедура, още повече, че първата се провали". Така Колев отговори на въпроса дали е редно, като един от тримата големи в съдебната система, да издига кандидат за пост, който също е за един от тримата на върха в съдебната власт, а още повече да номинира човек, чиито административен ръководител е.

Никой от присъстващите не отговори директно на въпроса дали при провал и на втората процедура, членовете на съвета са готови да поемат отговорност и да подадат оставка поради невъзможност да изпълнят една от основните функции на съвета -  кадровата. Георги Колев заяви, че никой не може да гарантира, че ще има избор, затова е състезание, затова е изслушване. А Юлиана Колева каза, че ВСС със сигурност има много грехове, но това, че не е в състояние да достигне мнозинство от 17 гласа, не може да го окачестви като грях. Всеки член на съвета прави своя индивидуален избор, добави Колева.

От името на вносителите Камен Иванов представи съдия Павлина Панова. Той каза, че номинацията, която правят, не е въпрос на самолюбие, нито цели да бъде блокиран изборът, а защото са убедени, че съдия Панова е блестящ съдия и професионалист, която идеално се вписва с профила на длъжността, изготвен от върховните съдии. Добави, че зам.-шефката на ВКС притежава дух на независим съдия и има качествата да обединява съдиите. Тук като пример той даде изслушването на Павлина Панова и Таня Райковска от колегите им от ВКС, проведено на 17 септември в рамките на първата процедура за избор на шеф на ВКС. Въпреки осезаемото напрежение и признаци за разединение, съдия Панова демонстрира признаци и потенциал за обединение, каза Иванов. Той допълни, че Панова е демонстрирала и откритост, и зачитане на ценностите, има потенциал да допринесе за развитието на ВКС и се ползва с естествен авторитет сред съдиите. 

Съдия Панова е завършила право в СУ "Св. Климент Охридски" през 1992 г. Започва работа като прокурор в Софийската районна прокуратура, а през 1994 г. е назначена за съдия в СРС. Минала е през всички съдебни нива - била е съдия в градския и апелативния съд, а от април 2007 г. е съдия във ВКС. Заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия е от 2013 г.

През февруари 2004 г. става доктор по право в СУ "Св. Климент Охридски", след като защитава дисертация на тема "Европейските стандарти за надлежна наказателна процедура по чл. 6 от ЕКПЧОС".

От 2007 г. е магистър по право на Европейския съюз и член-национален представител на България в Евроджъст. Автор е на множество статии, съавтор е в сборници и монографии.

От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд за правата на човека в Страсбург.

Съдия Лозан Панов бе представен от Светла Петкова.

"За успешен избор на председател на ВКС е необходима кандидатура от средите на върховните съдии, отговаряща и на профила на длъжността председател на ВКС, безспорен авторитет, да консолидира съдиите от ВКС и от другите съдилища", започна Петкова. Според вносителите съдия Панов изцяло се вписва с този профил. Петкова изтъкна, че той демонстрира високо теоретично ниво, ясен изказ, познаване на европейското право и международните актове.

Преди да пристъпи към биографичната справка, Светла Петкова направи отклонение като благодари на съдия Таня Райковска за участието ѝ в първата процедура за избор на шеф на ВКС. Петкова каза, че съдия Райковска е отказала участие в новата процедура, защото "явно е преценила, че нямало смисъл да се повтори нещо, което вече е станало".

После продължи с представянето на съдия Панов. Завършил е юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1995 г. Започнал е работа като съдебен кандидат в Софийския окръжен съд през 1995 г. На следващата година става юрисконсулт в Дирекция "Застрахователен надзор" към Министерство на финансите. През 1998 г. вече е главен юрисконсулт. През 1999 г. се връща в съдебната система като младши съдия в Софийския градски съд, а по-късно и като съдия в Софийския районен съд. През декември 2004 г. е повишен в Софийския градски съд. През 2006 г. с решение на Висшия съдебен съвет е избран за председател на Административен съд София-град. През 2011 г. след участие в конкурс, е повишен в съдия във ВАС.

Съдия Панов е специализирал европейско право в Института за Дунавския регион и Средна Европа в австрийския град Кремс и административно право и управление на съдебната система в Австрия и Германия. 

 

Съдия Павлина Панова е автор на труда "Европейската заповед за арест и съдебната практика", издание на "Сиела".

"Прилагането на Европейската заповед за арест (ЕЗА) в периода след 2007 г. позволи на правоприлагащите органи и на законодателя да направят анализ на уредбата й в националното законодателство, сравнения с Рамковото решение относно Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки /2002/584/ПВР/, както и на съдебната практика по прилагането й. Констатира се необходимост от някои допълнения и уточнения в Закона за екстрадиция и европейската заповед за арест /ЗЕЕЗА/: изрично уреждане на въпроса за акцесорното предаване на лицата по силата на ЕЗА, прецизиране на формулировката на закона в чл. 37 ал.1 т.3, окончателно формулиране на позицията по отношение на предпоставките за приложение на съкратената процедура по предаване и в частност относно отказа от принципа на особеността; създаване на процедура по привеждане в изпълнение на чужда присъда в случаи на дадена гаранция по чл. 41 ал.3 от закона. Непълнотата в закона, както и противоречивото прилагане на някои уредени в него институти, касаещи европейската заповед за арест, мотивираха приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест /ЗИД ЗЕЕЗА/, публикуван в ДВ бр. 49/2010 г., в сила от 03.07.2010 година".

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
118
До коментар 117
|
нерегистриран
07 декември 2014, 18:40
5
-2
Както вече отбелязах, не ми изтъквайте конкурса за ВАС като аргумент. Всички в системата знаем как се печелят конкурсите за двете нива на административните съдилища и от кого (не персонално, макар че най-често личността на кандидата и семейно - интимната му среда имат водещо значение, а генерално - от удобните и прагматичните; и как хора с безспорна репутация и знания не се класират, просто защото не слушат и не се поддават на влияние). А е публична тайна, че системата на административните съдилища и ВАС в частност са гнездо на корупцията и там случайни няма. Жалко, че иде ред на овладяването и на ВКС. Само се чудя на тия, дето считат държавната служба за доходоносен бизнес, как не се притесняват - читава прокуратура в България, дето да ги сложи на мястото им няма, няма, обаче има Господ, който вижда всичко и след време ще съди всички ни според делата ни.
117
защото
|
нерегистриран
06 декември 2014, 16:33
1
-2
До коментар [#116] от "обективен": Защото единият се е явил на конкурс за върховен съдия и го е спечелил, а другият - не. Единият се кандидатира от същото ниво, а другият не се кандидатира, а направо скочи от районно.

116
обективен
|
нерегистриран
05 декември 2014, 18:49
7
-3
Къде изчезнахте всички, на които младостта на номинирания за някой висок пост ви бодеше очите?!? Защо Влахов беше зверски оплют на това основание, а сега изведнъж младостта се оказа предимство? С какво Лозан е различен от Влахов? С това, че преди него е бил издигнат за шеф на АССГ ли? Ако се замислите, и двамата преди възхода си тръгват от СГС; оттам нататък няма разлика, освен два нагласени конкурса за административните съдилища - и Софийския, а след това и ВАС. На мен ми е странен този двоен аршин - единия го дъвчете вече няколко години заради младостта му, въпреки безспорните му качества на професионалист и безукорен съдия, а другия, видиш ли, изведнъж стана "реформаторът", от който се нуждаел ВКС?!? И то издигнат от безспорно компрометирали се като морал номинатори!
115
до ВКС-оригинал
|
нерегистриран
05 декември 2014, 11:01
2
-1
С третия закон на Нютон ли ще обясниш поредицата от прикривани конфликти на интереси, в които е затънала Търговската колегия? Нали заради това бяхте по тихи от водата и по-ниски от тревата?
114
до №74
|
нерегистриран
05 декември 2014, 10:53
3
0
"Консолидацията", която сте постигнали в ТК на ВКС е впечатляваща. Кадровите Ви попълнения от няколко години насам изумителни. Чакаме да видим кой-ще е следващият Ви командирован продукт. За да се посмеем за пореден път, ВКС-оригинал.
113
99 до 111
|
нерегистриран
05 декември 2014, 10:39
1
-2
Грешиш, не съм от Окръжен съд, Разград.
А за умствения капацитет на ченгетата знам доста!
Той е сегментиран в умение за безропотно изпълнение на поръчки!
И тъй като агентите им около възродителния процес станаха първите им клиенти и ги ангажираха с последвалото възстановяване на земеделските земи и други дейности по преразпределение на собствености сега са мастити адвокати, с позиции в местните органи, и в партийните дела на всички - БСП, АБВ, ГЕРБ! И гражданите ги наемат заради връзките им с властта, и защото съдът ще ги послуша как да реши делото, а не защото са добри адвокати.
Карма къръшик, аркадаш, както казвате в Разград!
Мога да докажа гореизложеното.
112
|
нерегистриран
05 декември 2014, 08:59
0
0
До коментар [#110] от "стрелец": Знам ти коя си и не съм само аз. Срам нямате, съвест нямате. Една шепа шепа хора сте, ама сте като радиация, стремите се да облъчите всичко живо.

111
До "99"
|
нерегистриран
04 декември 2014, 23:59
1
0
Знаем коя си, и ти си близка с Георги Милков, шеф на НПО - Разград, и с Вергиния Мичева - Русева, и си от Окръжен съд - Разград!Ти, естествено ще си за другият кандидат, че и зам.министъра ще е за него, защото се страхувате от Мичев, не за друго, а защото не можете да го манипулирате и да управлявате както си искате, то ва е истината!Т.е., Мичев не е удобният за вас шеф на Окръжния съд -Разград, макар, че зам.министърът Вергиния - Мичева няма начина да не се опита да му се хареса/поне привидно и лицемерно/, и то не за друго, а за да не й прави проблем, тя знае защо, че няма да е вечно зам.министър на правосъдието, а на другата/е двечки, интригантки, едната по -хитричка от другата, много властолюбива, но по -прикрита от другата, и тя, последната ще се подмазва пред него, че и пред двамата кандидати,но и за нея е удобен, не Мичев, защото не може да го манипулира, макар, че е "Кардинал Ришельо" в женски дрехи, което не може де не й се признае!Целта да е да се отлага, колкото може във времето конкурса за шеф на съда, за да може упоменатите да си вършеят "хармана", ккато казва едната от тях, важното е да се шуми, постоянно,и то с компромати, че накрая самият кандидат сам да се откажае, като преди това да се уплаши!А, що се отнася до това, кой бил милиционер, кой завършил "Рабфак" в правният факултет на СУ по времето на соца, мога да кажа, че тези в "Симеоново" са подбирани по умствен капацитет и здрава психика, за разлика от другите в "Рабфак" заради родители и роднини членове на БКП.
110
стрелец
|
нерегистриран
04 декември 2014, 23:57
9
-3
След като има две кандидатури за председател на ВКС може би трябва да се оценят качествата им за длъжността с оглед стажа им,работата им и познанията по материята на делата във ВКС и разни други неща като професионален стаж, научни звания, работа в Съда в Страсбург, подкрепа от съдиите във ВКС, познаване на административната дейност във ВКС. А в по-общ план интерес представлява въпросът защо непременно се търси алтернатива на съдията от ВКС, защо изведнъж предимството на опита се оказа ненужно и се заложи на ентусиазма на младостта, защо желанието за развитие в административното право отстъпи само след две години пред желанието за нова кариера на ново поприще, а най-любопитно е защо номинатори на една кандидатура се оказаха хора, които до скоро уж имаха различни виждания за правото и морала.
109
абсолята
|
нерегистриран
04 декември 2014, 23:35
2
-2
До коментар [#100] от "Фриц Клингенберг":

Браво! Напълно се присъединявам към Вашия коментар!
Може и да се допълни, но няма смисъл. Казали съвсем точно най-важното! Според мен
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно