Обновена  22 май 08:02
Траян Бъсеску очаквал 60-80 наказателни дела
Войната между партиите удвои детските надбавки в Румъния

Бив­шият румън­ски президент Траян Бъсеску очаква срещу него да бъдат започ­нати 60–80 наказателни дела, съоб­щава аген­ция Медиафакс.

В телефонно обаж­дане до телевизия Бъсеску, който бе президент на Румъния от 2004 до 2014 г., поясни, че когато прик­лючил ман­дата си на кмет на Букурещ и станал президент, срещу него имало около 700 жалби от наематели на национализирани имоти или от "дребни биз­нес­мени", на които кмет­с­т­вото раз­рушило магазин­четата.

"Ако съм нарушил закона, ще отговарям, но аз съм убеден, че съм процедирал правилно и при спаз­ване на законите (…)", заяви Бъсеску и допълни, че това ще реши съдът.

Бив­шият дър­жавен глава комен­тира иронично провер­ките, които прокуратурата започна отново на закупен от него апар­тамент в Букурещ по времето, когато е бил кмет. "Раз­бира се, по-важно е положението с един апар­тамент, откол­кото как са починали над 1000 души по време на революцията в Букурещ. Г-н Тибериу Ница (глав­ният прокурор — бел. ред.) е много по-затормозен от къщата, откол­кото от това как са умирали хора по време на революцията", комен­тира Бъсеску.

Вой­ната между управ­ляващата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) и опозицион­ната Национал­нолиберална пар­тия (НЛП) удвоиха дет­с­ките над­бавки, съоб­щава в. "Адевърул" и допълва, че либералите са се въз­пол­з­вали от отсъс­т­вието в пленарна зала на депутатите от СДП и са вмък­нали поп­равка в проек­тозакон, пред­виж­даща удвояване на над­бав­ките за деца.

Поп­рав­ката бе приета от депутатите в залата, след като ден по-рано ресор­ната пар­ламен­тарна комисия я беше отх­вър­лила. Според сега дейс­т­ващото законодател­с­тво на всяко едно от над 3,5 млн. деца в Румъния се полагат месечни над­бавки в раз­мер на 42 леи (20 лева).

Сега, след като промените в закона бъдат обнарод­вани от президента Клаус Йоханис, децата до 18-годишна въз­раст ще получават по 84 леи месечно.

Премиерът Вик­тор Понта заяви, че правител­с­т­вото и СДП също под­к­репяли увеличението на над­бав­ките и проб­лемът бил заради това, че либералите не са посочили финан­совия източ­ник, при положение, че това увеличение ще струва на бюджета 1,8 млрд. леи годишно.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно