В ревизирания проект за изменения на АПК
Таксите за касация по административни дела средно три пъти по-ниски от първоначално предложените
Депутати от Реформаторския блок отново внесоха законопроекта в Народното събрание
Таксите за касация по административни дела средно три пъти по-ниски от първоначално предложените

С оглед възраженията срещу предложените в проекта за изменение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) такси за касационно обжалване, авторите му ревизираха текста, предизвикал най-голям дебат и внесоха някои уточнения. За да бъде направена промяната, проектът беше временно оттеглен от вносителите от Реформаторския блок, но днес отново беше заведен в деловодството на Народното събрание.

В новия си вариант разбунилият духовете нов чл. 227а предвижда, че гражданите ще плащат 90 лв. за касационно обжалване по административни дела. Сумата за организациите и държавните органи ще е 1400 лв. А в мотивите изрично се посочва, че тези суми са съвсем поносими за гражданите и организациите.

В проекта е предвидено, че тези такси не се дължат, когато по делото има определяем материален интерес. Когато материалният интерес е ясен, таксата ще е 1,5%. Тя ще се заплаща от страните по делото след постановяване на окончателното съдебно решение като жалбоподателят се осъжда да заплати държавната такса съразмерно на отхвърлената част от жалбата, а ответникът съразмерно на уважената част от жалбата. "С крайния съдебен акт, съдът осъжда загубилите делото да заплатят държавни такси, в размер общо на един и половина процента от материалния интерес по делото, когато той е определяем", пише в проекта. В него изрично е регламентирано, че когато се подава обща касационна жалба - от няколко граждани или фирми, таксата ще е една.

В първоначалния вариант на проекта за изменение на АПК се предлагаше такса за касация от 250 лв. за гражданите и 5000 лв. за организациите и държавните органи по делата, по които не може да бъде определен материален интерес. По останалите се предлагаше пропорционална такса от 2%.

За да отговорят на възраженията за ограничаване на достъпа до правосъдие по отношение на делата за ревизионни актове, обществени поръчки и решения на КЗК, които им бяха отправени, заради предлаганата такса за обжалване от 4%, вносителите са намалили драстично този процент. В проекта вече се предвижда таксата за касационно обжалване на ревизионни актове да е 1,5%, а тази за обществени поръчки става още по-ниска – 1 на сто от интереса. В мотивите изрично е посочено, че предлаганите такси са значително по-ниски от тези ГПК.
В тях специално се обръща внимание на една положителна промяна в АПК, която при първоначалното му внасяне, сякаш остана встрани от дискусията. Тя е, че за първи път се предвижда държавните органи наравно гражданите и бизнеса да плащат съдебни такси. "В съответствие с принципа на равенство на страните в АПК и в Конституцията, таксите при касационно обжалване се отнасят за всички страни в производството, като същевременно се отчитат и различията във финансовите възможности на гражданите и останалите страни. Това е промяна, която изравнява процесуалните права и задължения на гражданите и организациите с държавните органи. Досега държавните органи неоснователно и в нарушение на чл.121, ал.1 от Конституцията бяха поставени в привилегировано положение", заявяват вносителите в мотивите.

Свален е и прагът в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който ще определя кои дела ще приключват след една съдебна инстанция и кои ще подлежат на касационно обжалване. В проекта вече се предлага през две инстанции да не минават дела с наистина нисък материален интерес. В него е записано: "Решението на административния съд по дела, по които се обжалват установени с ревизионния акт публични вземания до 2 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на физически лица, и до 14 000 лв., когато ревизионният акт е издаден на юридически лица, е окончателно".Преди праговете бяха 5000 лв. за граждани и 25 000 лв. за юридически лица.

В проекта са направени и уточнения в няколко други текста. Едно от тях е свързано с идеята на вносителите за бързо уеднаквяване на практиката в отделенията на Върховния административен съд с решения, които те ще вземат с обикновено мнозинство, при сезиране за противоречиви решения. В проекта изрично се записва, че тези решения за уеднаквяване на практиката в отделението трябва да бъдат публикувани на сайта на ВАС. Вносителите дават и разяснения по темата в мотивите, в които отговарят на част от възраженията срещу предлаганата нова практика: "Естествено тълкувателните решения на ВАС ще имат приоритет пред решенията на отделенията. Трябва да се има пред вид, че в административното право се борави с много повече закони, отколкото в гражданското и търговското право. Поради това само тълкувателните решения не са достатъчни. Освен това приемането на едно тълкувателно решение отнема значително повече време, а има много практика, която трябва да се уеднакви".

Отпаднал е текстът, които предвиждаше неограничена имуществена отговорност за вреди, причинени от мълчаливо съгласие, което е резултат от незаконосъобразно бездействие.

Според информация от депутати, най-вероятно било вносители на законопроекта да се съобразят между първо и второ четене с евентуално становище на Върховния административен съд да не се намаляват 3-членните и 5-членните състави във ВАС, а също и да отпадне текстът, предвиждащ уеднаквяване на практиката на отделенията. Вероятно било и срокът за влизане в сила на промените да бъде удължен с една година – от 2017-а на 2018 г.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
18
Всички критики бяха към тай-много 15 от общо 300 предложения.
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 12:47
2
0
До коментар [#14] от "до 11 и 12":
Въпросът е в това, че този законопроект имаше съмсем малко позитивни предложения за промяна на АПК и твърде много негативни, а размера на таксите беше само един от тях.

При това не видях нито една основателна критика. Видя се, че предложението за 3-та колегия на ВАС е в унисон с критикарите-популисти. Малко по-високите касационни такси "вредят" единствено на изнудвачите-екоактивисти.
Ако е вреден едночленният състав на ВАС, то тогава също толкова са вредни и едночленните състави на другите адм. съдилища. Явно някои искат да се запази тоталния разнобой в практиката на ВАС и искат да си постановяват каквито си искат решения. Затова не искат бърза процедура по уеднаквяване на практиката в отделенията - именно от съдиите, които са специалисти в материята.
17
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 10:20
2
0
Проектът предлага отлично решение на редица проблеми в административното правораздаване. Дано този път срещне по-голяма подкрепа, защото в него са заложени смели законодателни решения на наболели проблеми.
16
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 09:45
2
0
До коментар [#13] от "нерегистриран":
За да се направи един закон качествено, трябва да вземат предвид повече гледни точки. Хубаво е, че вносителите са се вслушали в критиките и са направили някои промени в проекта за изменение на АПК.

На мен ми се струва, че най- много се пищеше за таксите. И предполагам, че това е основно от "еко"-лозите, които са привикнали на еко-рекета. А сега, при високи такси, ще им секне бизнеса.
15
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 09:32
0
0
Похвално е че са взети предвид критиките и своевременно са направени промени!
14
до 11 и 12
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 09:31
1
-2
Въпросът е в това, че този законопроект имаше съмсем малко позитивни предложения за промяна на АПК и твърде много негативни, а размера на таксите беше само един от тях.
13
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 09:14
2
0
За да се направи един закон качествено, трябва да вземат предвид повече гледни точки. Хубаво е, че вносителите са се вслушали в критиките и са направили някои промени в проекта за изменение на АПК.
12
I. Stoqnov
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 09:11
2
-1
Струва ми се, че и най-предубедените критици не могат да намерят основание за коментари в този случай. Проектът е съобразен с реалната ситуация в съдилищата и отговаря на потребностите на гражданите. Браво на вносителите.
11
Петя В.
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 09:09
2
-1
Браво! Това е пример за законодателно и политически зряло решение, което съобразява общественото мнение!
10
|
нерегистриран
21 октомври 2015, 08:59
3
0
За първи път някой да си вземе поука от общественото и/или професионалното мнение. Но при все, че таксите за касация пак остават сравнително достъпни, както до сега, то не знам дали това ще спомогне за разтоварване на съда.
9
до 15
|
нерегистриран
20 октомври 2015, 22:53
0
-3
То и 500 лв заплата си е да работиш без пари, та щом работим без заплащане, и съдебната услуга ще е БЕЗПЛАТНА!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно