На дискусия в УНСС за юридическото образование
Студентите по право да имат обучения в реална среда
Студентите по право да имат обучения в реална среда

Доц. Живко Драганов, Уилям ЛаФорж, Красимира Филипова, Драгомир Йорданов, Диана Ковачева (от ляво на дясно)

Да се разшири обхватът на обучението в реална среда на студенти в юридическите факултети, така се придобива опит, който е много полезен. Около това мнение са се обединили участниците в кръгла маса на тема "Юридическото обучение - проблеми, предизвикателства и перспективи", организирана от  Университета за национално и световно стопанство (УНСС), проведена на 12 и 13 май. Форумът е бил част от редица събития по повод 25-годишнината на Юридическия факултет на УНСС.

В него участвали учени и специалисти от УНСС, от Софийския университет "Св. Климент Охридски", от Пловдивския "Паисий Хилендарски", Великотърновския "Св. Св. Кирил и Методий", ЮЗУ "Неофит Рилски", както и от университети във Франция, Италия, Румъния, Австрия, САЩ и Русия. Дискусията била открита и модерирана от декана на ЮФ на УНСС доц. д.ю.н. Живко Драганов. На откриването присъствали зам.-министърът на правосъдието Красимира Филипова, президентът на Университета Делта Стейт и бивш президент на Федералната асоциация на адвокатите в САЩ Уилям ЛаФорж, и.д. директор на Националния институт на правосъдието Драгомир Йорданов, зам.-омбудсманът Диана Ковачева, магистрати.

От българска страна всеобщо е било мнението за ползите от обучението в реална страна. Румяна Тозова от Националната следствена служба е посочила, че е много полезно да се придобие опит в самата среда, където ще изпълняват служебните си задължения следователите. Тя разказа за въвеждането на нови механизми за предоставяне на обучителни материали, включително чрез електронни средства, които позволяват и дистанционно обучение.

Темата за обучението в реална среда засегнала и Красимира Филипова, която направила сравнение с други страни и работата на завършилите в такава среда.  Зам.-министърката представила доклада на работната група за изменения на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист", коментирала, че броят на завършващите прависти надхвърля необходимостта от такива кадри у нас.

В момента някои факултети по линията на стажантски програми провеждат обучения в реална среда. Такъв опит има ЮФ на УНСС, който провежда стажантски програми в Административен съд София-град, Административен съд София-област и в Софийския районен съд.

Възможност за такъв обучение предлагат и правните клиники. На дискусията станало ясно, че в правната клиника в Юридическия факултет на Университета в Загреб участват над 100 студента годишно, като клиниката осигурява правна помощ на граждани както под формата на консултации, така и във воденето на дела с участие на преподаватели. Освен това там обученията се провеждат и чрез участието на студентите в симулирани съдебни процеси на национално и международно равнище (moot court).

Драгомир Йорданов пък е засегнал темата с преподаването на право, особеностите на организацията на учебния процес и преподаването на право в НИП. Обърнал е внимание на необходимостта от осъвременяване на учебните планове и осигуряване на профилиращо обучение на юристи.

Президентът на Университета Делта Стейт Уилям ЛаФорж посочил, че реални резултати и все по-голям потенциал разкриват програмите за междууниверситетски обмен. ЛаФорж, който има значителен опит, както в публичния сектор, така и в частния, изложил разнообразните възможности за получаване на юридическо образование в САЩ. Системата в САЩ, регулирана едновременно при отчитане на федералното разделение, но и чрез общи държавни изисквания към образованието, е оптимизирана в най-голяма степен с оглед на професионалната реализация на обучаващи се по правни науки. Студентите имат възможност в хода на образованието си да се ориентират към професията, за която ще им е необходима по-тясна специализация.

Интерес е предизвикал опитът на Австрия. Проф. Мартин Щпицер, декан на Юридическия факултет на Икономическия университет във Виена, посочил, че висшето заведение разполага с механизъм, който позволява да получават прецизни данни относно реализацията на студентите след завършването на юридическото си образование, като се използват данни от осигурителната система на работещите в Австрия. Подобна система е изключително важна за адаптирането на университетските програми, било мнението на участниците.

Професор д-р Габриел Олтеану от Университета в Крайова обяснил, че студентите, които искат да специализират имат възможност да продължат обучението си по право в рамките на едногодишни магистърски програми и впоследствие тригодишни докторски програми. Според него основният проблем пред юридическото образование в Румъния е липсата на обвързаност с възможните професии, които юристите биха могли да упражняват в зависимост от образователната степен, която са придобили, като за получаването на правоспособност за упражнява например на магистратска и адвокатска професии, се полагат отделни изпити. 

В рамките на дискусията участниците са се обединили около мнението, че качеството на юридическото образование и обучението по право е функция на постоянното отчитане на съвременните стандарти, достижения и утвърдени модели в университетското обучение.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
9
УНСС
|
нерегистриран
09 юли 2016, 00:42
2
0
УНСС е единственият БГ университет (по-специално ЮФ НА УНСС), който има подписани меморандуми (споразумения) за провеждането на стажантски програми на студенти от ЮФ на УНСС със СРС, АССГ-София и АССГ- София област и трите прокуратури - районна, окръжна и градска. Всеки семестър се пращат студенти на стаж там в рамките на семестъра, след което им се издава сертификат, ама ВИЕ, ПРОСТИ СЕЛЯНИ с измислени кантори - откъде ще го знаете това- нали все пак трябва да се поинтересувате, а БЪЛГАРИНА не е свикнал да проверява информацията, която говори, а важното е да му "мели" устата някакви простотии.....
8
до 112
|
нерегистриран
24 май 2016, 22:34
1
0
До коментар [#6] от "до 112":
Все ще се намери някой, който пращи от интелект, за да сложи етикет на хора, които не познава. Вече близо 30 години се намират индивиди, претендиращи че са юристи, които недоумяват защо в икономически университет има нужда да се изучава право. Уважаема колежке не знаете ли каква е практиката по света? Посочете ми един престижен икономически университет по света, в който да не се преподава право? Може би Вие очаквате право да се изучава в аграрния или металургичния университет? Разбира се, че право ще се учи в икономически ВУЗ. Както икономистите имат нужда от юридическа подготовка, така и юристите имат нужда от сериозна икономическа подготовка. Впрочем това е и причината юридически дисциплини да се преподават в Икономическия не от вчера или днес, а от близо 100 години. По отношение на стажантите не знам какво да Ви кажа... Или сте доста "слаб" юрист и при Вас идват слаби, незаинтересувани студенти или въобще говорите предубедено. Аз работя в АССГ и от 5-те години, в които съм работила със стажанти мога да поставя не 6, а 6+ на младежите с които съм работила.


Страшно нещо е невежеството. Сигурно от всички тук само вие не знаете за стажантските програми между АССГ и УНСС, които продължават повече от 5 години вече. А доколкото ми е известно такава програма има и със СРС.
7
112
|
нерегистриран
24 май 2016, 19:31
2
-1
До коментар [#6] от "до 112":
Все ще се намери някой, който пращи от интелект, за да сложи етикет на хора, които не познава. Вече близо 30 години се намират индивиди, претендиращи че са юристи, които недоумяват защо в икономически университет има нужда да се изучава право. Уважаема колежке не знаете ли каква е практиката по света? Посочете ми един престижен икономически университет по света, в който да не се преподава право? Може би Вие очаквате право да се изучава в аграрния или металургичния университет? Разбира се, че право ще се учи в икономически ВУЗ. Както икономистите имат нужда от юридическа подготовка, така и юристите имат нужда от сериозна икономическа подготовка. Впрочем това е и причината юридически дисциплини да се преподават в Икономическия не от вчера или днес, а от близо 100 години. По отношение на стажантите не знам какво да Ви кажа... Или сте доста "слаб" юрист и при Вас идват слаби, незаинтересувани студенти или въобще говорите предубедено. Аз работя в АССГ и от 5-те години, в които съм работила със стажанти мога да поставя не 6, а 6+ на младежите с които съм работила.
Нямам против да учат правни дисциплини икономистите - тук сме на едно мнение. Не и да завършват, с дипломи за юристи. Много ми е интересно откога в административните съдилища ходят по стажове. Да не би да има дисциплина "Рушвет и хотелиерство" в учебната програма?
6
до 112
|
нерегистриран
24 май 2016, 17:53
6
0
Все ще се намери някой, който пращи от интелект, за да сложи етикет на хора, които не познава. Вече близо 30 години се намират индивиди, претендиращи че са юристи, които недоумяват защо в икономически университет има нужда да се изучава право. Уважаема колежке не знаете ли каква е практиката по света? Посочете ми един престижен икономически университет по света, в който да не се преподава право? Може би Вие очаквате право да се изучава в аграрния или металургичния университет? Разбира се, че право ще се учи в икономически ВУЗ. Както икономистите имат нужда от юридическа подготовка, така и юристите имат нужда от сериозна икономическа подготовка. Впрочем това е и причината юридически дисциплини да се преподават в Икономическия не от вчера или днес, а от близо 100 години. По отношение на стажантите не знам какво да Ви кажа... Или сте доста "слаб" юрист и при Вас идват слаби, незаинтересувани студенти или въобще говорите предубедено. Аз работя в АССГ и от 5-те години, в които съм работила със стажанти мога да поставя не 6, а 6+ на младежите с които съм работила.
5
д-р Явор Шивачев
|
нерегистриран
23 май 2016, 15:01
3
-2
Знания и практика ли е успех в кариерата или опитът да даваш рушвети?!?!?! Системата боледува от страха на неграмотните, че са пропуснали 5 години да научат нещо съществено , както от срама , че може да им се наложи да повторят 5-те години в университета ........ Бъдете свободни и изразете мнението си за тинята в съдебната система !
3
абв
|
нерегистриран
22 май 2016, 13:20
5
-2
"...Румяна Тозова от Националната следствена служба е посочила, че е много полезно да се придобие опит в самата среда, където ще изпълняват служебните си задължения следователите."

Ама следователите и служебни задължения ли имали?!
Иначе инициативата е наистина добра.
2
112
|
нерегистриран
21 май 2016, 22:44
12
-14
Щом имат пари да си купят диплома, да похарчат някой лев и да си купят и стаж. Аман от юристи - питомци на икономически, технически и ветеринарни ВУЗ-ове. Като ми дойдат стажанти от там, на моменти си мисля, че някой се бъзика...
1
Браво на ЮФ на УНСС!
|
нерегистриран
21 май 2016, 22:14
11
-8
За пореден път браво на УНСС за инициативността. Темата е страшно актуална.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно