Кога е престъпление шофирането без книжка?*
ВКС реши, че всеки шофьор задължително трябва да знае, че е бил наказван и с глоба
Кога е престъпление шофирането без книжка?*

В България масово се кара без книжка. Само през миналата година МВР е взело книжките на 22 851 шофьори. Това обаче изобщо не е попречило на 5739 от тях отново да седнат зад волана. Според Наказателния кодекс (НК) шофирането без книжка след отнемането й е престъпление. Тази разпоредба бе приета през миналата година. Според нея всеки хванат да кара без книжка в срока на наказанието си може да бъде наказан със затвор до три години. Ако отново седне зад волана без свидетелство в срок от една година след наказанието, се предвижда и по-голяма санкция - затвор от една до три години и глоба от 500 до 1200 лв.

Нещата обаче не са толкова прости. Проблем се появява, когато на шофьора не му е връчено наказателното постановление за отнемане на книжката. Най-често това става, когато МВР не може да го открие на посочения от него адрес, а новият е неизвестен. В тези случаи Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) приема, че постановлението е връчено от деня, в който служителят отбележи, че не може да открие въпросния гражданин. Така се гарантира, че административното наказание е влязло в сила, а след това, че въпросният може да бъде съден и по НК, ако бъде хванат без книжка отново.

Оказа се обаче, че макар промяната в НК да е само от година,

вече има противоречива съдебна практика

Тя идва най-вече от въпросното връчване. Затова и Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело. В крайна сметка съдът прие, че не може един човек да бъде съден за престъпление само на базата на "неприсъствено" връчване. На практика според решението на ВКС няма никаква гаранция, че шофьорът е бил уведомен, че е наказан, макар ЗАНН да позволява подобно връчване. Иначе казано, може да бъде съден наказателно само онзи, който със сигурност знае, че преди това е бил глобен.

Върховните съдии смятат, че подобно връчване има роля само за административната отговорност, т.е. за влизане в сила на глобата, но в наказателния процес, където човек е заплашен със затвор, прокуратурата не може да се позовава на него. "Това фактически означава да се създаде "презумпция за вина"... Вината в наказателния процес се доказва, а не се презумира", пишат върховните съдии. И допълват, че: "За да бъде осъзнат едногодишният срок от предходното наказване, несъмнено е необходимо знание за датата, от която този срок тече - т.е. за момента на влизането в сила на наказателното постановление. Липсата на знание за който и да е от тези обективни признаци на състава на престъплението изключва умисъла за извършването му поради фактическа грешка". А според НК фактическата грешка не се наказва.

С други думи, престъплението

шофиране без книжка трябва да се доказва

не само с връченото неприсъствено наказателно постановление, а и с всички други позволени средства - разпити на свидетели, справки, експертизи, ако с нужни т.н., изобщо по общия ред. Една сигурна последица от това решение е удължаването на процеса. Няма и как да бъде другояче, след като ВКС казва, че "подлежи на доказване чрез всички способи на доказване по НПК и с всички доказателства и доказателствени средства".

Един от възможните изходи в случая е да се промени начинът на връчване, за да стане по-ефективен. Такава е позицията на председателя на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. "Законът за административните нарушения и наказания е от 1969 г. Хората имаха по една или две адресни регистрации, нямаше начин да не им се връчи постановлението. Сега е много по-динамично, този режим на връчване е неадекватен", казва той. Един от вариантите според него е да се търси начин за електронно връчване, като всеки шофьор посочи имейл. За това обаче трябва да се промени и законът. Друг вариант, смята Тодоров, е в самия акт, който се съставя на нарушителя, да се запише формулировка, че след 30 дни ще бъде издадено наказателно постановление. Тук се изхожда от идеята, че шофьорът така или иначе знае, че ще му се връчи постановление. Целта е да се икономиса последващото му издирване от МВР, за да му се връчи.

"Нашите полицаи са скъпоплатени куриери",

казва той. От решението на ВКС обаче личи, че и тези предложения едва ли биха минали през съда. Специално за идеята, че водачът знае, че предстои издаването на наказателно постановление съдът се е произнесъл в същото решение. "Не може да бъде споделена тезата, застъпена в някои съдебни актове, че съставянето на акт за установяване на административно нарушение в присъствието на нарушителя обуславя знанието на дееца за наказването му по административен ред, тъй като развитието на започналото административно наказателно производство логично приключвало с издаване на наказателно постановление. Тази теза не държи сметка за останалите законови възможности за изход на производството - да бъде прекратено от административно наказващия орган или наказателното постановление да не бъде издадено в 6-месечен срок от съставяне на акта, което води до прекратяване на производството. Нарушителят може само да предполага по кой от тези начини ще приключи административно наказателното производство", пише в решението. С думи прости, съставянето на акт не означава непременно наказване.

Всъщност, тълкувателното решение на ВКС показва доста тревожна тенденция - съдиите сериозно са се объркали как точно да правораздават в тези случаи. На първо място са се разделили на две групи - едните смятат, че неприсъственото връчване е достатъчно, за да бъде осъден един човек, а другите считат, че не е така.

Това обаче не е всичко

Двете основни групи имат и свои подгрупи. Например, част от тези, които смятат, че човек не може да бъде съден на база на невръчено наказателно постановление са убедени, че подобна практика, макар и разрешена от закона, не дава никакви гаранции, че шофьорът наистина ще разбере, че е бил наказан, за да бъде и съден след това. Другите са съгласни по принцип, но допълват, че наказателното постановление трябва да е връчено само срещу лично положен подпис. Част от привържениците на осъждането пък споделят, че неприсъственото връчване е създадено с цел ефективно налагане на глоба, но пък последиците имат значение и за наказателното дело. Другите пък казват, че връчването има значение, но само ако процедурата му е спазена. В целия този хаос се очаква някакво правосъдие и логични решения. Явно не е възможно.

С тълкувателното си решение, което е абсолютно задължително за всички съдилища, ВКС поне ще уеднакви практиката. Остават обаче другите проблеми. Например безумният начин за връчване на наказателните постановления, който оставя множество вратички за измъкване. А освен това губи и времето на полицаите, които обикалят из кварталите, за да търсят нарушители, след като веднъж вече са ги спрели на пътя и са им написали актове. Или пък безкрайният съдебен процес. Който е забил поглед в своята собствена формалност, докато войната по пътищата продължава.

*Статията е препечатана от в. "Сега"

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
20
Asen asenov
|
нерегистриран
10 март 2019, 13:24
0
0
Davi pitam neshto kolegi biah lishen za 6mc imah i globa i neska pak ma ispraha kvo mojida sta ne
19
не се излагайте с такива статии ей!
|
нерегистриран
04 август 2016, 14:40
2
-3
не се излагайте с такива статии ей!
18
|
нерегистриран
04 август 2016, 09:42
1
0
До коментар [#16] от "До 14":
Знаем ги и тия изгубвания в чужбина - обикновено СУМПС е отнето в чужбина, обаче незнайно защо много нашенци си мислят, че са големи тарикати като напишат, че го изгубили.

Така навремето се разпространяваше един слух, че ако напишеш възражение в АУАН "Катаджията, който ме проверява, е пиян", той ще се уплаши от проверки и ще скъса акта.

Въобще по-голям тарикат от българина няма, но обикновено се наиграва. Парадокс.
Там е работата, че СУМПС наистина е изгубено и не съм лишен от правоспособност да управлявам МПС нито в чужбина, нито тук, но парадоксът е, че се наложи да се обаждам и да пиша многократно до Началника на съответното ОД МВР, за да го МОЛЯ да се пусне "напомнително запитване", т.е. да си свършат работата както трябва, да не говорим, че вече по електронен път може да се комуникира.....Писах и до Директора на ГД БДС- София, но и от там - НИЩО! Решил съм да изчакам още един месец и да се обърна към медиите и ТВ, а и да заведа дело до Адм. съд по реда на чл. 203 от АПК, както и за ангажиране на отговорността на адм. ръководител на ОД МВР по реда на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, въпреки че дълбоко се съмнявам ,че ще има положителен изход от това производство........
17
|
нерегистриран
03 август 2016, 19:09
3
0
До коментар [#14] от "нерегистриран":
А престъпление ли е да карам без книжка, когато съм правоспособен водач на МПС, нямам налагани наказания по ЗДвП и не съм лишаван от правоуправление, но съм си изгубил СУМПС в чужбина? Платил съм си съответната санкция за това, подал съм си заявление до ОД МВР да ми бъде преиздадено СУМПС и вече ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА чакам издаването му.Отговорът на служителите от звено БДС към ОД МВР е, че не е получена някаква си справка от държавата, в която съм си изгубил СУМПС, която е в ЕС!Дайте ми съвет какво да правя!!!
Може да обжалваш пред АС на основание чл.257 от АПК във връзка с чл.16 ал.1.т.3 от Наредба N. I-157 За условия и ред за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства за бездействие от страна на звената "пътна полиция" при СДВР респ. ОДВР... Приложи заявлението, квитанцията от платената глоба.
16
До 14
|
нерегистриран
03 август 2016, 17:55
5
0
Знаем ги и тия изгубвания в чужбина - обикновено СУМПС е отнето в чужбина, обаче незнайно защо много нашенци си мислят, че са големи тарикати като напишат, че го изгубили.

Така навремето се разпространяваше един слух, че ако напишеш възражение в АУАН "Катаджията, който ме проверява, е пиян", той ще се уплаши от проверки и ще скъса акта.

Въобще по-голям тарикат от българина няма, но обикновено се наиграва. Парадокс.
15
Бъдещ адвокат
|
нерегистриран
03 август 2016, 17:11
4
-2
До коментар [#14] от "":

Здравейте,
това не е престъпление, а административно нарушение и се наказва съгласно ЗДвП чл. 183, ал.1, т. 1 с 10 лева.
Сега, ако ви съставят АУАН и НП за не носене на СУМПС, можете ако желаете да го оспорите в съда.
Считам, че ще имате успех.
Все пак има доста читави съдии, които освен буквата на закона, държат и на духа на закона.
Т.е. с бавно административно обслужване Ви лишават от законни права.
14
|
нерегистриран
03 август 2016, 16:35
3
-1
А престъпление ли е да карам без книжка, когато съм правоспособен водач на МПС, нямам налагани наказания по ЗДвП и не съм лишаван от правоуправление, но съм си изгубил СУМПС в чужбина? Платил съм си съответната санкция за това, подал съм си заявление до ОД МВР да ми бъде преиздадено СУМПС и вече ГОДИНА И ДВА МЕСЕЦА чакам издаването му.Отговорът на служителите от звено БДС към ОД МВР е, че не е получена някаква си справка от държавата, в която съм си изгубил СУМПС, която е в ЕС!Дайте ми съвет какво да правя!!!
13
Глупакът
|
нерегистриран
03 август 2016, 16:06
3
-2
До коментар [#12] от "абв":

Само две седмици!
Ми ако не си на кеф не може ли пет-шест години да е срокът?!
Както било казват в най-белите държави!
Шофьорските книжки ги издава МВР. МВР проверява дали имаш издадена шофьорска книжка, докато шофираш. Не е ли по-просто и по-често, и най-вече логично катаЖията като спира някой да проверява онлайн, веднага през централа или сървър дали имаш книжка...Същото е и за регистрациите на МПС.
12
абв
|
нерегистриран
03 август 2016, 13:40
0
0
До коментар [#7] от " ":

Глупости на търкалета. Да те арестуват ако не покажеш книжката?

Как е в белите държави-в САЩ проверка на документи се прави при ПРИЧИНА. Няма вариант да те спрат, ако не си направил нарушение, да ти искат документи,, да ти гледат из колата-без причина.

Във Великобританиия нямат дории лични карти, и не си длъжен да си носиш книжката със себе си, а селд провеерка ти се дава срок от 2 седмици да я донесеш, ако се налага.

Само две седмици!
Ми ако не си на кеф не може ли пет-шест години да е срокът?!
Както било казват в най-белите държави!
11
пазете се от мафиотизирани асоциации
|
нерегистриран
03 август 2016, 11:41
4
-1
Ей тоя Владимир Тодоров бил много умен бе............ И закони вече предлага как да се правят ......
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно