Председателят на Специализирания наказателен съд Георги Ушев
Някой страх ли го е спецсъдът да поеме делата за корупция във властта?*
Някой страх ли го е спецсъдът да поеме делата за корупция във властта?*

Георги Ушев е роден на 7 октомври 1974 г. във Велинград. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Младши прокурор и прокурор в Софийската районна прокуратура (2000-2004). Съдия и зам.-шеф на Софийския районен съд (2004-2009), откъдето е командирован в Софийския градски съд (2009-2011). От 2011 г. е начело на Специализирания наказателен съд.

 

– Г-н Ушев, какво мислите вие за предложението да бъдат дадени на спецсъда делата за корупция на министри, депутати и областни управители? То разгаря силни страсти и сред политици, и сред магистрати.

– Искам да изясним едно нещо – това е законопроект на Министерството на правосъдието. Дали ще бъде внесен в парламента и дали ще бъде гласуван, зависи от представителите на изпълнителната, а след това и на законодателната власт. От нас, съдиите от Специализирания наказателен съд (СНС), не зависи нито едното, нито другото, пък и не ние сме негови инициатори. И, извинявайте за израза, но никой от нас не "изгаря от желание" да гледа и тези дела. Ако все пак обаче подсъдността им ни бъде възложена, при всички положения СНС трябва да бъде обезпечен и кадрово, и като материална база – задължително!

– Шефът на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и членове на Висшия съдебен съвет не одобряват тази промяна – делата за подкупите и длъжностните престъпления по върховете на властта да преминат от Софийския градски съд (СГС) в спецсъда.

– Да. Става дума за съществена промяна, а при всяка такава е нормално мненията за нея да са противоречиви, да има и скептични, и негативни. Но ние в СНС някак си станахме заложници на създалата се ситуация. Търпим и мисля, че тепърва е възможно да търпим негативни последици от това решение. С обявяването на законопроекта общественото внимание отново бе силно съсредоточено върху нас, и то за съжаление с прояви на неоправдано отрицателно отношение.

– Проектът за промяна в НПК възроди едни забравени страхове – че спецсъдът е създаден (от Цветан Цветанов навремето), за да подпечатва с присъди арести на политически врагове.

– Вярно е, че още от началото специализираното наказателно правосъдие има принципно идейни противници. Но отрицателното отношение се демонстрира по-скоро от хора, които се водят от предубеждения, без да са добили реална представа за действително случващото се при нас, или от такива, които случващото се просто не ги устройва.

– Същинската цел на промяната е заобикаляне на Софийски градски съд, казва Лозан Панов. Той изглежда е от "идейните ви противници", защото счита, че съществуването на специализираните институции трябва да се преосмисли. Правосъдната министърка пък друго мисли. Депутатите са се уплашили – казва – че спецсъдът ще поеме корупцията по високите етажи.

– Аз не знам някой страх ли го е да не поемем тези дела. Но виждам, че дебатът вместо да се развие на значима плоскост – удачна ли е за държавата подобна промяна в подсъдността (което автоматично означава и промяна в разследващите органи), какво я налага, удачно ли е концентрирането на почти всички най-тежки дела в един съд, удачно ли е включването в новата т. 4 на чл. 411а, ал. 1 от законопроекта на всички изброени субекти и престъпления, с други думи – вместо да претегля плюсове, минуси и да отчита възможни перспективи, дебатът започна да придобива уродливо измерение – на очерняне на спецсъда като, видите ли, панацея срещу подготвяната промяна, и на изкуствено противопоставяне на СНС и СГС, от което няма да последва нищо добро.

– Председателят на ВКС назначи проверка на спецсъдилищата. Очакваме доклада. Май от него ще зависи прехвърлянето на делата срещу продажниците във властта. Това притеснява ли ви? Симпатиите на г-н Панов към СГС не са тайна.

– Проверката започна месеци преди обявяването на законопроекта. Тя е част от сериозния мониторинг за ефективност, който се упражнява непрекъснато върху специализираните институции и в този смисъл не бива да се създават внушения, че възлагането й преследва друга цел. Сега обаче е от изключителна важност проверката на върховните магистрати да проследи пълно и всеобхватно дейността на съда и да е максимално обективна, за да не се сбъднат опасенията, за които вие намекнахте – за какво са предназначени нейните резултати. Няма да крия, че такива опасения изпитват всички съдии от СНС. И те са обясними при това, ако мога да го нарека, твърде комплицирано положение, в което сме поставени. Проверката вече е на приключване, а на нито един от проверяващите екипи не е възложено да анализира колко частни наказателни дела (по вземане на мярка "задържане под стража" и др. – б.а.) разглеждаме годишно и по-важното – каква е тяхна сложност. Постъплението на този вид дела расте лавинообразно всяка година.

– Лавинообразно? Не преувеличавате ли?

– През 2012 г. те са били 2109, през 2013 г. – 1483 (тогава имаше временен спад заради преструктурирането на служби), през 2014 г. – 1708, през 2015 г. – 2722. До 30 септември 2016 г. те са 4632 и до края на годината очакваме да станат около 6000. Понякога едно такова дело отнема дни, а и седмици, за да бъде прочетено. То може да е стотици томове! Работата по него не е ли съдийски труд?! Нима ще бъдат подминати 6000 такива дела за тази година? Случвало се е съдебните заседания по мерки за неотклонение да продължат по 12 часа – това не е ли съдийски труд?! И ние не сме от съдилищата, които образуват изкуствено дела за трупане на бройки! До момента никой не е анализирал колко време прекарваме в съдебни заседания. А смея да твърдя, че в това отношение сме от най-натоварените съдилища в страната. Заседанията често са с по 20-30, а понякога и с над 40 страни. Редовно продължават над 10 часа. Показателно е, че съдебните секретари рядко се задържат дълго при нас. Напускат, в останалите съдилища им било по-леко! Сами си направете извод.

– Това е за делата по частни жалби. А как е с наказателните дела от общ характер, образувани по внесен от прокуратурата обвинителен акт?

– Давам ви цифри, макар сухата статистика да не е най-коректна. За 2012 г. са постъпили 185 дела, за 2013 г. – 171, за 2014 г. – 207, за 2015 г. – 173. Тези цифри не дават реална картина на нашата натовареност, защото немалко от посочените дела са със стотици томове, с десетки подсъдими и свидетели. Става въпрос за дела за организирана престъпност, а вече и за тероризъм. Те не са от бързо ликвидните, които се решават в едно, максимум до 3 заседания. Сред тях има мегапроцеси, които е немислимо да се сравняват с дело за грабеж при рецидив например. Не омаловажавам работата на колегите в страната, напротив, уважавам я – при тях прекомерно обемните и сложни дела може да не са много, но те са натоварени с въззивни производства, каквито при нас отсъстват. Дадох ви този пример, за да илюстрирам, че СНС няма аналог в България и няма как да се съпоставя по брой разгледани НОХД с другите окръжни съдилища, макар че и по този показател не им отстъпва. Съблюдаването на срочността при нас е стриктно въпреки сложността на делата.

– Говори се обаче, че докладът на върховните съдии за вас ще прилича на този за военните съдилища – негодни са, да се закрият!

– Точно в такъв дух – не мисля. Тук има много фактори, вече ги изтъкнах и не смятам, че е справедливо да бъдат игнорирани – обемът на делата, тяхната сложност, многото съдебни заседания… А иначе и ние имаме слабости и не се страхуваме да бъдат посочени, защото държим да подобряваме работата си. Една от слабостите в първите години на съществуването ни беше високият процент отменени присъди. Отдавам го на обстоятелството, че половината от стартовия ни кадрови състав бе от магистрати без съдийски опит и съответно ниво на подготовка, и на това, че като нов орган нямахме утвърдени единни практики. Но от 2013 г. по този показател работата ни се подобрява, за 2015 г. има само една отменена присъда. В кратката ни история ние сме може би един от най-проверяваните съдебни органи. Правени са ни проверки от Инспектората към ВСС, от Апелативния специализиран наказателен съд – нашата въззивна инстанция, от Бюрото за контрол на СРС и др. Отделно е мониторингът от ЕК на всеки 3-4 месеца. Повечето от делата ни присъстват в медиите. Представете си под каква лупа работим постоянно! Всички проверки досега са завършвали с преобладаващо положителни констатации. Разбира се, при някои са установявани пропуски и грешки спрямо които сме взимали незабавни мерки, но като цяло изводите са били положителни. Не смятам, че от тези проверки насам е допуснато някакво съществено влошаване на работата ни, за да очаквам – както аз, така и колегите ми – доклад за военните съдилища № 2.

– И вашите военни колеги не очакваха тежките думи, с които ги обявиха за нееефективни – имитирали дейност, т.е. само се престрували на заети.

– Вижте, ефективност на правосъдието означава качество и срочност. Принципно смятам, че когато един орган на съдебната власт не работи ефективно, той трябва подходящо да се реорганизира, да се вземат мерки за повишаване на капацитета му, ако щете дори да се закрие, но не и да бъде дискредитиран, докато работи – това не бива! Тук става дума за действащи съдилища, в които всекидневно се разглеждат дела, а съдебният процес освен всичко друго трябва да възпитава и да респектира. Представете си какво си мисли подсъдимият или пострадалият, който чете, че делото му ще го разглеждат хора, които не могат да прилагат правилно закона. Затова повтарям – анализите трябва да се извършват всеобхватно, обективно и с конкретни препоръки, като се надявам, че СНС няма да бъде дискредитиран.

– Оставам чувството обаче, че се опасявате от необективен доклад за вашата работа – доклад, обслужващ едната страна от несекващите свади в съдебната власт?

– Ние направихме изрични искания към последния проверяващ екип от ВКС – да бъдат включени в проверката всички дела на производство в СНС и да се проведе среща с магистратите. Дали те ще бъдат удовлетворени, зависи от усмотрението на върховните съдии, но за нас това ще бъде знак за проява на обективност. За всички ни е от голямо значение какъв подход ще демонстрира ВКС. В случай на съмнения за непълна или необективна проверка ще инициираме такава и от Инспектората на ВСС, ще настояваме да бъдат отчетени и показателите ни по новата система за изчисляване на натовареността, която смятаме за по-обективна. С колегите от СНС сме готови да се подложим и на независима международна проверка относно броя и сложността на делата, които разглеждаме, времето, което те отнемат за провеждане на закрити и открити съдебни заседания, за изписване на съдебните актове, включително мотивите. В тази връзка обмисляме и начините за сезиране на ЕК – с евентуално искане за провеждане на такова изследване на дейността на съда. Трябва да е ясно – ние се гордеем с труда си и няма да позволим да бъде омаловажаван!

*Интервюто е препечатано от в. "Труд"

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
31
ZA6TO LI ????
|
нерегистриран
06 ноември 2016, 14:39
0
-1
SPECIALIZIRAN SAD I PROKURATURA SA RAVNI NA IZVANAREDNI SADILI6TA I PROKURATURA DEISTVALI PO I SLED VREME NA VOINA . KAKVO E TOVA PONQTIE SPECIALIZIRAN . I V NAI MALKIA RAIONEN SAD MOJE DA BADE VNESEN OBVINITELEN AKT SRE6U MINISTAR PREDSEDATELQ OT RAIONNA PROKURATURA STIGA DA IMA DOSTATA4NO SABRANI DOKAZATELSTVA ZA IZVAR6ENI OT NEGO PRESTAPLENIA . NALI VSI4KI SME RAVNI PRED ZAKONITE PO KONSTITUCIA . NE MOJE CACARON DA OTNEMA PRAVOTO NA EDIN RAIONEN PROKUROR OT PRIMERNO IHTIMAN DA POVDIGNE OBVINENIE SRE6TU PRIMERNO MINISTARA NA VATRE6NITE RABOTI . KAKTO I GLEDANETO NA DELOTO MU V IHTIMANSKIA RAIONEN SAD . DRUGOTO E IZVANAREDNO ZAKONODATELSTVO , POGAZVANE NA OSNOVNIA ZAKON KONSTITUCIATA
30
Приятел
|
нерегистриран
21 октомври 2016, 17:10
3
0
Жорка, познавам те отдавна и ти се чудя защо ти е да се набиваш в очите на ВКС! Разбирам, че сте в трудна ситуация. Но те така или иначе, ще ви ударят с този доклад, защото има поръчка. Но нали знаеш, кучетата си лаят, керванът си върви... Нищо ново под слънцето!
29
до № 20
|
нерегистриран
21 октомври 2016, 12:40
3
-1
Не се пише "безпрестрастни"- вероятно си имал предвид "безпристрастни" :-|
28
до №20
|
нерегистриран
21 октомври 2016, 12:36
4
0
Скъпи стар приятелю,
Прочетох коментара ти.
Не се пише "члинове"- вероятно си имал предвид"членове".
Не се пише "назаконни избрани състави" - вероятно си имал предвид" незаконно избрани".
Не се пише "Геева дупка" - вероятно си имал предвид "Геена" - местност до Йерусалим и според християнската доктрина - мястото за вечно наказание на грешниците.
Излишно е да продължавам с анализ на "труда ти" в епистоларен жанр.
27
|
нерегистриран
21 октомври 2016, 09:16
0
-3
Това е до № 25
26
До № 20
|
нерегистриран
21 октомври 2016, 09:14
2
-3
Като си прав защо не се обосновеш? Да не би да е защото няма как да скриеш една очевидна и безспорна истина за корумпираната съдебна система?! От истината те заболя, а корумпе и не ти стигат ни акъла, ни думите?
25
До номер 20
|
нерегистриран
21 октомври 2016, 00:24
8
-1
По голяма глупост не бях чел.Може да я напише само некомпетентен и корумпиран страхливец.Този "човек" е срам за адвокатурата.
24
ПРОГЛЕДНАЛ
|
нерегистриран
20 октомври 2016, 22:10
12
0
До коментар [#22] от "за слепите":
Разсъжденията са теоретични. На практика, в малките райони, правосъдието срещу престъпните банди, често обвързани с местната администрация и правосъдни органи, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ОБЕКТИВНО ПРАВОСЪДИЕ. Това няма как да бъде проумяно от СТРАНИЧНИ ТЕОРЕТИЧНИ НАБЛЮДАТЕЛИ
Хубаво е, че има хора които осъзнават този проблем. Това е наистина огромен проблем - срастването на местната ОПГ с местната полиция и магистратура.
23
|
нерегистриран
20 октомври 2016, 21:48
9
0
До коментар [#7] от "До 5/самоопределя се като Папата/":
Случващото се в СГС вдъхва оптимизъм и надежда ,че не всички съдебни структури могат да бъдат използвани за корпоративни цели .Хода да се заобиколи СГС навява мисли за индулгенции тояги и тн
Иронията е за употребата на думата "ИНДУЛГЕНЦИЯ", НО ДА РАЗБЕРЕШ ИРОНИЯТА ТРЯБВА ДА ИМАШ ЕЛЕМЕНТАРНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ПРОИЗХОДА НА ИЗРАЗИТЕ КОИТО ИЗПОЛЗВАШ!!!
22
за слепите
|
нерегистриран
20 октомври 2016, 21:41
13
-1
До коментар [#19] от ".":


Нека не правим аналогии, които не издържат на логична обосновка.
Административните съдилища са изцяло специализирани по материя. Административно правораздаване е имало и има в редица държави, вкл. и такива от ЕС. Материята като цяло е специфична.Те не дублират ничия дейност.
Специализираните съдилища са нещо съвсем различно. Те изцяло дублират наказателната материя на общите и в този смисъл това разделение, поне за мен, си остава освен излишно и в разрез с КРБ, въпреки политическите изкривявания на истината и словесни логистики. Не случайно хората смятат, че са нарочно измислени от изпълнителната власт, за политическо удобство. В държава с Народен съд в историята, е логично да се разсъждава и така.

Разсъжденията са теоретични. На практика, в малките райони, правосъдието срещу престъпните банди, често обвързани с местната администрация и правосъдни органи, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ОБЕКТИВНО ПРАВОСЪДИЕ. Това няма как да бъде проумяно от СТРАНИЧНИ ТЕОРЕТИЧНИ НАБЛЮДАТЕЛИ
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно