Обновена  22 ное 14:56
Съдийската колегия не видя проблем в елиминирането на Петко Петков за НИП
Съдийската колегия не видя проблем в елиминирането на Петко Петков за НИП

След близо два часа спорове дали е законосъобразно решението на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието (НИП), с което бе отхвърлена кандидатурата на Петко Петков за постоянен преподавател по наказателно право и процес, със 7 на 6 гласа Съдийската колегия командирова втората класирана - Полина Величкова.

На 11 ноември, с 4 на 3 гласа УС на Националния институт на правосъдието отхвърли класиралия се на първо място Петко Петков и предпочете втория поред в списъка. Това стана, въпреки че конкурсната комисия оцени Петков най-високо - той получи 98.4 точки, а втората Полина Величкова - 79.6 точки. Освен това Петков е изписал и всичките си дела.

За да елиминират Петков, членове на Управителния съвет използваха доклад на Инспектората на ВСС от 2014 г. за проверка в Софийския районен съд, където работи той. Докладът бе изваден от Мария Кузманова, която се бе подготвила само и единствено във връзка с кандидатурата на Петков, но не и за останалите съдии, които искаха да бъдат постоянни преподаватели в НИП.

Заради неравното третиране на кандидатите, темата бе внесена за обсъждане в Съдийската колегия.

Дискусията беше основно за това дали решението е законосъобразно заради различния подход спрямо кандидатите, иницииран от Кузманова. Тя не се бе постарала да извади стари актове на ИВСС за другите претенденти.

В две процедури за избор на постоянни преподаватели Петков е класиран на първо място. В първата той бе единствен кандидат, но заради ненаписани дела, тя бе прекратена.

При втората вече имаше четирима кандидати, Петков отново бе на първо място. Но тогава Мария Кузманова извади доклад на ИВСС от проверка от 2014 г., в който пишело, че Петков има забава от 2 до 10 месеца по 147 дела.

Именно това бе използвано като повод той да не бъде избран, а за постоянен преподавател бе одобрена втората поред в списъка – Полина Величкова.

След като описа цялата хронология на събитията около подбора, Калин Калпакчиев предложи на колегите си да не командироват Полина Величкова за една година в НИП, а да се обяви нова процедура за подбор. Той напомни на колегите си, че практиката на съвета в командироването на магистрати показва различни стандарти от тези на УС на НИП. И цитира няколко решения – преди три години бе командирован съдия Владимир Астарджиев като изрично е било посочено да си довърши делата. Същото е било при пращането на съдиите Анелия Щерева и Красимир Машев. И това е естествено, защото софийските съдилища за свръхнатоварени, заяви Калпакчиев. 

После цитира статистика. През февруари, когато се върна на работа в СРС, Петков е получил 284 дела. За по-малко от 7 месеца ги е стопил до 170. Решил е 470 наказателни дела, 356 други е получил за разглеждане през периода от февруари до септември. Към 29 септември, когато бе първото решение на УС на НИП, с което процедурата бе прекратена, Петков е имал 79 неизписани дела. Останалите 400 дела са решени в срок, изтъкна Калпакчиев. И добави, че всичко това е било взето предвид от конкурсната комисия.

"Решаващата активност, за да се пренебрегне, игнорира решението на конкурсната комисия, в която има четирима върховни съдии, е на главния прокурор. Той самият призна, че в резултат на първата процедура е сигнализирал ИВСС за пълна ревизия на състава на Петко Петков. В една процедура за подбор това е повече от неуместно. Дейността на съдиите от СРС се проверяват от ИВСС или от председателя на СГС и т.н. Целенасочено е отстранен именно този кандидат", каза още Калпакчиев. Според него представителите на прокуратурата в НИП трябва да се въздържат от решаване на въпроси, свързани с младшите съдии и обратно.

Председателят на ВКС Лозан Панов добави, че никоя институция не бива да се превръща в орган за саморазправа с магистрати - нито Съдийската колегия, нито ИВСС, нито НИП. "Никой орган не бива да изглежда по този начин. Ето защо е важно да станат ясни мотиви защо един е предпочетен от друг - по какви обективни съображения. Като не е ясно по какви критерии се избират преподаватели, се демотивират колегите", заяви Панов.

Мария Кузманова така и не обясни защо се е подготвила само за единия кандидат, а не и за останалите. Тя заяви, че Съдийската колегия няма оперативна самостоятелност при взимане на решенията за командироване на магистрати в НИП, а действа в условията на обвързана компетентност.

Такова бе и мнението на председателя на ВАС Георги Колев. Той изтъкна, че няма как да се ревизира решението на УС на НИП, нито пък може да се контролира. Единственото, което може да направи колегията, е да откаже да командирова класирания кандидат. "Откажете го, ще осуетим обучението. Толкова ли е от значение кой точно ще бъде обучаващ. Мисля, че преценката на УС на НИП е достатъчно компетентна", добави той.

Галина Карагьозова и Юлия Ковачева се спряха на правните аспекти на проблема. И двете бяха категорични, че са нарушени основни принципи на АПК - за законност, за съразмерност и за равенство и за последователност и предвидимост.

"С оглед спазването на автономията на НИП, Управителният съвет притежава белезите на носителите на административни правомощия т.е. попада категорично в §1 на АПК да се подчинява на законните изисквания, визирани в АПК и на общите принципи, разписани за административните органи", започна Карагьозова. 

Според нея е налице нарушение на УС на НИП, защото, макар и необвързан с решението на конкурсната комисия, той дължи изключително убедителни аргументи защо не приема класирането. И посочи, че точно тук грубо са нарушени принципи на АПК.

"Малко преди разглежданото заседание на УС (11 ноември –б.а.), същият УС е назначил Петя Стоянова за постоянен преподавател по гражданско право и процес, която към момента на заседанието е имала неизписани дела и дела със забавени актове. При сравнение на двата случая, не може да твърдим, че са третирани еднакво, макар да са сходни. Сходство има дотолкова, доколкото са прилагани критерии за изписване на актовете. Категорично е установено, че към момента на произнасяне Петков няма неизписани актове. Докато за колегата, която е гласувана, има неизписани актове, има и забавени актове. Налице е нарушение и на чл.13 от АПК - принципът за последователност и предвидимост. Не можем да коригираме по никакъв начин решението на УС. Така е. Но питам се, ако Управителния съвет реши изобщо да не спазва процедурата и предложи решение, какво ще направим ние? Ще гласуваме без да направим преценка? Не съм съгласна", аргументира се Карагьозова.

Юлия Ковачева застъпи същата теза: "Съображенията ми за допуснатото нарушение са следните - при обсъждането на двете кандидатури е използван различен подход и са пренебрегнати обективните данни по отношение на професионалните качества на първия кандидат. Съгласно чл.22 от Вътрешните правила на НИП в конкурсната процедура се изисква от административния ръководител да представи справка за висящи и неизписани дела през последната календарна година, до момента на подаване. Аргументът, въведен при обсъждане на кандидатите, е проверка на ИВСС, която не попада в хипотезата на чл. 22 от правилата."

По думите ѝ в случая има превратно упражняване на правомощия, пренебрегване на основни принципи на АПК. "Това е неприемливо и не намира опора в закона. Ако приемем обратната теза - няма значение какво ни се предлага, след като законът ни задължава, това означава да се скрием зад термина обвързана компетентност", каза още Ковачева.

После поясни, че различният подход се вижда от протокола от заседанието на УС на НИП от 11 ноември и в обстоятелството, че справката от ИВСС е изискана само по отношение на Петков. Докато за останалите такава няма. Същественото не е това, че някои кандидати не са били съдии, а да се провери работата на Петков, каквато проверка и справка не е направена спрямо другите кандидатите, стана ясно още от думите на Ковачева.

После тя цитира думи на Мария Кузманова от самия протокол в отговор на въпрос на председателя на ВКС дали има акт на ИВСС и за Полина Величкова. "Тя не е била съдия тогава. Като прокурор предполагам, че има. Ако искате, може да изискаме такава справка. Аз сега разбирам, че е била преди това прокурор. Това, което мога да коментирам за справката тук, е, че всъщност останалите несвършени, тя е с една малка висящност, например нейните несвършени ОХ дела са 57, за разлика от колегата ОХ – 76", казала на 11 ноември Мария Кузманова.

"Нямам негативно отношение към колегата Величкова. Не бих могла и да изградя такова. Не това е темата, не е към личните и професионални качества на кандидатите, а за различния подход и това е проблем на УС. Ако е било важно оценка на професионалните качества, тогава не само за Петков, а и за останалите е трябвало да се изискат справки. Обстоятелството, че за единия са положени усилие за прилагане на акт на ИВСС за проверка в периода 2012-2013 г. и да бъде сезиран ИВСС, а за другите колеги дори не сме си направили труда да се провери каква е точно професионалната биография, може да означава само едно – различен подход. Това е в нарушение на общите принципи на АПК, които са задължителни за административния орган и на вътрешните правила, които са задължителни за УС на НИП.

Важна е тази процедура за всички съдии, защото тя показва мярката, по която УС оценява колегите, мярка, която трябва да отговори на въпроса какви съдии искаме да формираме – които свободно изразяват мнението си, които да бъдат компетентни, независими, добре подготвени или такива, които се съобразяват с конюнктурата", заключи Ковачева.

В началото на заседанието стана ясно, че е постъпило писмо от 46 съдии от СРС, които принципно поставят въпроса за подбора на преподавателите.

Бройката се видя малко на Галя Георгиева. Според нея това е по-малко дори от една трета от състава на СРС, не било и представителна извадка. Затова призова колегите си да не се позовават на писмото.

"Фактът, че 46 съдии са изразили някаква позиция не значи, че трябва да се омаловажава позицията, те са наши колеги. И един да изрази становище, ние сме длъжни да вземем отношение. Не говорим за представителност", отсече Соня Найденова.

На финала на дискусията обаче стана нещо любопитно. За Калин Калпакчиев решението на УС на НИП няма мотиви. "Ние развращаваме младшите съдии с толерирането на тази незаконосъобразна дейност. Как те ще погледнат на толерирането на такава процедура от ВСС. Колегите не трябва да се противопоставят. Не става дума за качествата на кандидатите. Решението на УС е не само в противоречие на закона, но и на обучението", заяви той.

И допълни: "Процедурата по отношение на подбора на кандидатите очевидно е била насочена с цел да бъде елиминиран Петко Петков и то по причини, които не са свързани с качествата му, а заради изразяване на критични позиции, включително и към прокуратурата. Това е още по-деморализиращо. Оставяйки безкритични, ще затвърдим мнението, че съдия, който има критична позиция, ще бъде в крайна сметка отстранен."

Мария Кузманова реши да му отговори по странен начин. Разказа, че в коридора било обсъдено, че Петко Петков е успял да стопи дела от административен характер, бил е дежурен, получавал е огромен брой производства.

Репликата за обсъждане в коридора предизвика остра реакция от страна на Калпакчиев: "Важно е какво се говори с залата. Когато върховни съдии дават становище, да се опитвате да оборвате тези констатации с обидни аргументи... Нека имаме уважение към професионализма на колегите, които имат най-високо качество."

Точка на дискусията бе сложена с реплика на председателя на ВКС: "С този аргумент (доклада на ИВСС от 2014 г.) Петков никога не може да стане преподавател, независимо как ще се представи в процедурата."

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
20
345
|
нерегистриран
23 ноември 2016, 12:38
4
0
№1 е прав. Освен това правилно е като преподаватели в НИП да бъдат само съдии от апелативно и касационно ниво. Съдии от районен съд да обучават ? При това били много натоварени. че кога имат време да прочетат и напишат делата си, пък и педагогическа подготовка да имат?!
19
стига вече
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 19:01
5
-2
Колеги, прекратяваме. Корифеи няма. Дори във ВКС имат различни мнения по един въпрос. Какво ви прави удоволствие да обиждате? Изля се достатъчно злоба.
18
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 18:51
11
-7
До коментар [#15] от "До1-ви":
Такова изказване може да направи само един прокурор и то заинтересован.Жалък си просто!И срещу Петко да тичаш по акъл не можеш да го стигнеш!
Тоя Петко явно е някакъв корифей незаменим по "соропитешки юризъм" щом воят е толкова силен.Споко , ще го вземат за оператор на биологична единица/овчар/ в "Прокопи Агънце"ЕАД.Там е пълно с такива незаменими кадри без които борбата в името на парите няма никакъв шанс!
17
из бездънното магистратско лицемерие
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 17:30
3
-9
Да! В България няма корупция! В правосъдната система няма ни корумпета,ни мекерета! Няма магистрати - хотелиери, няма кариеристи, не се изпълняват поръчки, няма нищо нередно! Всичко е ОК, но просто няма правосъдие в истинския смисъл на това понятие! Това бе очакван резултат! Все едно мафиот да си признае, че е мафиот!? Остана ли в България някой луд да ви вярва на наглото магистратско лицемерие?!
16
Животът е радост и тъга
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 17:22
12
-3
До коментар [#6] от "Конкурсник":
Ей, 120 души направи чси и нотариуси. Лично ти! Да умножим ли по мизата? И какво показват сметките? Дебело излиза, нали? Но си и нагъл бе! Или по-скоро пак те използват като марионетка.


Изводът е, че по-добре е да правиш конкурси, отколкото да участваш в тях.
15
До1-ви
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 17:18
5
-14
Такова изказване може да направи само един прокурор и то заинтересован.Жалък си просто!И срещу Петко да тичаш по акъл не можеш да го стигнеш!
14
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 16:40
19
-7
Правилника е,ч е цаци не го интересува никакъв правилник и конкурси той има собствен правилник а и е отмъстителен
13
До 12
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 16:31
7
-6
Не е друга темата а и №10 също е прав.Класирането се случва по предварително зададения с регламента критерии.Допускам, че че УС на НИП е усетил изработка на такива именно с оглед конкретна персона, поради което е отхвърлена кандидатурата. По правилник има право да се избира измежду първите класирани.
12
До 11
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 16:17
17
-2
Темата е друга.Може ли класирането да няма значение при назначаването.За какво е необходимо провеждането на конкурси?


11
60 %
|
нерегистриран
22 ноември 2016, 15:19
19
-7
Петко към момента е на 60% натоварен от общия доклад. Ако за него тези цифри за верни, какво ли остава за останалите съдии от СРС, които нямат тази привилегия и са на 100 % натоварени.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно