Първи жалби срещу откази на ВСС да повиши магистрати по вече приключили конкурси
Първи жалби срещу откази на ВСС да повиши магистрати по вече приключили конкурси

Вече са факт първите жалби срещу откази на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да повиши магистрати на освободени длъжности и по вече приключили конкурси.

Светлин Михайлов от СГС и Петър Вунов от РС-Хасково оспорват пред Върховния административен съд отказите да бъдат повишени на основание чл. 193, ал.6 от ЗСВ. Текстът гласи: "В 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура, не по-ниска от много добър "5,00"."

През 2015 г. ВСС обяви конкурс за повишаване на 13 свободни длъжности в Софийския апелативен съд - 9 в Гражданското отделение и 4 в Търговското. Михайлов участва и в двата. В първия е класиран на 13 място с оценка 5.76, а във втория - на 7 място с оценка 5.90. Остава под чертата и не е повишен. След измененията в ЗСВ той подава заявление да бъде повишен на основание чл. 193, ал.6 от ЗСВ, но Съдийската колегия го отлага без да се произнесе по същество.

През 2015 г. е обявен и конкурс за повишаване в административни съдилища. Петър Вунов е класиран на втора позиция с оценка 6.00 за Административен съд-Хасково, но мястото там било само едно и заради това не е повишен. През юли 2016 г. Пленумът на ВСС разкрива още една щатна бройка за съдия в АдмС-Хасково. През октомври Вунов също подава заявление да бъде повишен на основание чл. 193, ал.6 от ЗСВ, но то е оставено без уважение.

Така се стига до жалбите до ВАС. Разпоредбата на чл. 193, ал.6 от съдебния закон е нова, поради липса на преходни разпоредби обаче предизвика спорове сред членовете на съвета и на Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия. Тъй като законът не казва от кога действа тя, Съдийската колегия с 8 на 4 гласа излезе с принципното становище, че важи занапред (против бяха Галина Карагьозова, Камен Иванов, Калин Калпакчиев и Юлия Ковачева, която е зам.-председател на КАК). Прокурорската колегия обаче реши друго - че разпоредбата обхваща и конкурсите по досегашния ред.

Друг спорен въпрос бе дали повишаването трябва да е на длъжност, която е била обявена за запълване чрез конкурс, в който желаещият да я заеме е участвал, а после по една или друга причина е освободена или по принцип - за всяка една свободна позиция в съответния орган.

Според двамата жалбоподатели текстът трябва да се тълкува разширително. След приключване на конкурса за САС, в Търговското отделение останали три свободни бройки, а в Гражданското – пет. "Законовият текст не предвижда свободните бройки да бъдат освободени само вследствие на незаемане на бройки, за които е обявен съответният конкурс, а изобщо на освободени бройки в съответния орган на съдебна власт. Такова стеснително тълкуване на нормата е недопустимо, след като законодателят не е предвидил изрично "наличието на освободена длъжност в орган на съдебната власт" да е в резултат на проведения конкурс и незаети свободни бройки при провеждането му", изтъква Светлин Михайлов.

От своя страна Петър Вунов казва: "При тази нормативна уредба и с оглед липсата на основание за отклонение от общоприетия смисъл на термина "освободена" следва да се приеме, че той се отнася за всички свободни длъжности в съответния орган на съдебната власт, които се овакантяват след обявяването на конкурса, независимо дали те са били предвидени за заемане в приключилия конкурс или не, и независимо дали се касае за съществуваща или за новоразкрита щатна длъжност."

И двамата са на мнение, че заради липсата на изрична преходна разпоредба, чл. 193, ал.6 от ЗСВ се прилага след влизането в сила на промените и може да обхване случаите по вече приключили конкурси.

И Михайлов, и Вунов се позовават на решението на Прокурорската колегия, че нормата действа и за заварените случаи. Вунов дава и примери - през декември Прокурорската колегия е взела решение, с което на основание именно на този текст е повишила двама обвинители - единият от СРП във ВАП, а другият от окръжната прокуратура в Пловдив в апелативната. "По този начин аз, а и всички останали магистрати, които участват и се класират в конкурси за повишаване и преместване в различните съдилища сме поставени в по-неблагоприятно положение от участниците в конкурси за повишаване и преместване в органите на Прокуратурата. Доколкото практически се касае до сходни случаи, би трябвало те да се третират еднакво от кадровия орган на съдебната власт. Ето защо, спрямо всеки участник в конкурсна процедура, явяващ се следващия по ред кандидат с крайна оценка не по-ниска от много добър "5,00", при която 9-месечен срок от приключването й е налице вакантна длъжност в съответния орган на съдебната власт, следва да се приложат еднакви критерии и подход. Това ще отговаря и на целта на закона, а еднаквото третиране на сходните случаи ще бъде и справедливото решение, тъй като ще доведе като краен резултат до възможността най-подготвените и компетентни магистрати да продължат своето кариерно развитие", аргументира се Петър Вунов.

Друг неизяснен въпрос, поставен и в жалбите, е от кой момент започва да тече 9-месечният срок, посочен в  чл. 193, ал.6 от ЗСВ - дали от момента на обявяване на класирането или от взимането на решението за повишаване от съответната колегия. На този въпрос ще трябва да отговори ВСС.

Наскоро в доклад за командированите магистрати членове на Съдийската колегия призоваха колегите си да преосмислят принципното си становище, че чл. 193, ал.6 от ЗСВ действа занапред.

А още на първото си заседание за тази година - утре, колегията ще трябва да обсъди и вземе решение по заявленията на шестима магистрати, които искат да бъдат повишени на основание именно този текст от закона.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
14
|
нерегистриран
10 януари 2017, 09:21
10
-2
Този 9-месечен срок не изтече ли вече, дори считано от по-късната дата- решението на ВСС за назначаване?

Моля, четете закона, там пише, че този срок тече от датата на решението на Съдийската колегия, което ще рече, че законодателят априори е изключил приложението й за заварени случаи.
13
|
нерегистриран
10 януари 2017, 08:55
10
0
Дано не вземат решение по целесъобразност само защото още не са приели наредба за новите конкурси..ще е супер тъпо
12
|
нерегистриран
10 януари 2017, 08:50
11
-1
Най-разумно е ВСС днес изобщо да не се произнася по новите 6 молби и да изчака решението на ВАС. Да отложи произнасянето. За да не стане кашата още по-голяма. А може би някой има интерес точно от каша, за да се промуши в суматохата...
11
ДО ВСС
|
нерегистриран
10 януари 2017, 08:30
20
-1
Надявам се да четете този форум.
Надявам се да имате капка разум и да престанете да губите времето и нервите на всинца ни заради двама-трима активисти, които не им се явява на новите конкурси /че вече не са само вътрешни хора в комисиите/ и бързат да цъфнат по горните инстанции!
Надявам се поне малко разбирате колко несправедливи и уродливи бяха конкурсите досега, защо продължавате да узаконявате последиците им?
Надявам се, че правите възможното да издадете скоро наредбите и да обявите конкурси.
Надявам се да приложите закона точно и да не създавате правни безумия, още повече че това касае валидността на съдебни актове.
Надявам се да излезете от "партийните" си пристрастия и да бъдете обективни, че то краят и без това е близо, а името се гради с дела, а не с изгладени и фризирани фрази!
10
|
нерегистриран
10 януари 2017, 08:22
10
-2
Какво обжалват, не разбрах- те нямат отказ, а отлагане на разглеждането на молбите им. отказът беше от КАК, а СК отложи въпроса и прие за сведение принципното становище на КАК, че няма да прилага тази разпоредба.

И още нещо не разбрах- кои изисквания ще се прилагат при назначаването? По стария ред или по новия ред? Как така класирани по стария ред ще се назначават, без да отговарят на изискванията на новия сега?

Ама супер несправедливо е назначават хора по поръчкаджийските конкурси до последно. Много повече хора ще участват сега, защо не дадат шанс?
9
|
нерегистриран
10 януари 2017, 00:44
12
0
До коментар [#8] от "Обратна сила?":
Никаква обратна сила няма в случая. Има приключили конкурси към момента на влизане в сила на новата разпоредба, има освободени места, за които не са обявени конкурси (няма и да бъдат обявени скоро, заради изискванията за нови наредби). След като има класирани хора на приключилите конкурси, пак ли да се удълхава командироването?
много ясно, че няма обратна сила. просто да си приемат нормативната уредба и да обявяват конкурси, или да си заминават, че вече на всички им писна от тях.
8
Обратна сила?
|
нерегистриран
09 януари 2017, 22:05
18
-6
Никаква обратна сила няма в случая. Има приключили конкурси към момента на влизане в сила на новата разпоредба, има освободени места, за които не са обявени конкурси (няма и да бъдат обявени скоро, заради изискванията за нови наредби). След като има класирани хора на приключилите конкурси, пак ли да се удълхава командироването?
7
|
нерегистриран
09 януари 2017, 20:51
14
-1
Утре пак голем панаир ще е ВСС-то
6
|
нерегистриран
09 януари 2017, 20:19
22
-4
Голямо напъване голямо нещо. И разбираемо. За стане каквото искат 2 пъти трябва да се наруши закона и все в тяхна полза. Първо да се приеме, че разпоредба от материален закон има обратно действие, каквото не е предвидено в ПЗР на ЗИДЗСВ. И второ - Освободена бройка е такава, която е съществувала преди или поне по време на конкурса и е била напусната. Не чисто нова бройка отпусната след приключване на конкурса. Разбира се и това искат да се тълкува в тяхна полза разлирителни, но ми се струва, че става прекалено. Ще създаде опасен прецедент. Дано разумът надделее.
5
Марко+Ваньо=
|
нерегистриран
09 януари 2017, 18:12
9
-2
на трола Радулов.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно