Най-спешният въпрос пред правораздаването - прекрояването на картата на съдилищата и прокуратурите
Най-спешният въпрос пред правораздаването - прекрояването на картата на съдилищата и прокуратурите
 
Има немалко стратегически проблеми за решаване пред правораздаването в България. И естествено, те трябва да бъдат решени. За да може в крайна сметка да имаме осезателно по-качествено правораздаване и в частност като оценка - възможно по-скоро да се прекрати мониторингът над България. 
 
Но най-спешният за решаване въпрос е за прекрояването на съдебната карта. За какво качество в правораздаването може да става въпрос, когато има съдилища и прокуратури, където натоварването е в пъти по-ниско от най-натоварените съдилища и прокуратури в страната. Ако един магистрат има над 1000 дела годишно, дори някои от тях да са елементарни, на него не може да му остане време, за да се запознае с материалите по много от тях. За какво качество на правораздаването може да се говори тогава. Правораздаването не бива да се превръща в работа на конвейер с висока степен на брак. За какво случайно разпределение може да говорим, когато в дадена структура има по-малко от 10 магистрати. За каква специализация може да става въпрос, ако няма достатъчно хора, които да се специализират по съответната правна материя. Как може да се очаква висока компетентност в необятното море на правото, ако няма специализация. Няма как един човек да е в час даже с практиката на съответния върховен съд в няколко правни направления, камо ли да прочете нещо от правната теория. Как може да очакваме уеднаквяване на правоприлагането, когато върховните съдилища са задръстени от работа и не им остава време за достатъчно тълкувателни решения. 
 
На вчерашното заседание на ВСС обвинител №1 информира за готовността му за първите стъпки за прекрояване на съдебната карта -  закриване и разкриване на териториални отделения на най-ниско натоварените районни прокуратури, като се взима предвид всичко - финанси, кадри, имущество и пр. Досега само се говореха общи приказки за нова съдебна карта. Най-после се предприемат реални стъпки за реализация на една по-оптимална структура.
Много важно за оптимизирането на дейността на прокуратурата е и какво ще отговори Конституционният съд на искането за тълкуване на главния прокурор относно действителното съдържание на изискването за съответствие между структурата на прокуратурата и структурата на съдилищата (чл.126,ал.1 от Конституцията). 
 
Според главния прокурор "Конституционното изискване по чл. 126, ал. 1 КРБ е за функционално, а не за буквално структурно-организационно съответствие и не налага пълно съвпадение на седалищата и районите на действие на прокуратурата със седалищата и районите на действие на съдилищата. Този извод следва от различните законови функции и задачи, които имат съдилищата, от една страна и прокуратурата, от друга…. Намирам, че конституционното изискване не може да бъде сведено до такова обвързващо задължение за идентичност в структурите на две отличаващи се системи в рамките на съдебната власт. То би било изпълнено на функционално ниво, и ако съответното на даден съд звено от системата на Прокуратурата на Република България не е обособено като самостоятелен орган на съдебната власт, а е част от него (напр. териториално отделение по смисъла на вече цитираните изменения и допълнения на ЗСВ)."
 
Поначало в повечето държави няма съвпадение между структурите на съда и прокуратурата. Функциите на прокуратурата са очевидно различни от тези на съда и законодателите в тези страни са се съобразили с този факт. Огледални структури между съда и прокуратурата пречат на работата на органите, защото водят до поддържането на излишни звена и съответно организационна обособеност, изискваща съответното административно, счетоводно и друго обслужване.
То и в момента няма пълно съответствие между структурите на прокуратурата и съда – например няма отделни прокуратури, които да съответстват на административните съдилища. И няма нужда от такова съответствие, защото по силата на закона участието на прокуратурата в работата на тези съдилища е относително слабо. Това е типичен пример, че огледалността на структурите на съдилищата и прокуратурата съвсем не винаги е целесъобразна.
 
При сегашния етап на информационните технологии и в частност широките възможности при ползването на интернет, близостта, измервана в разстояния, и на съда, и на прокуратурата до фирми и организации е с все по-намаляващо значение. Истинската близост все повече се изразява в лесен достъп чрез информационни технологии. Поради това стъпките, които предприема прокуратурата за реорганизиране на по-слабо натоварените си звена, трябва да бъдат последвани и от съдебната система. Всеки един гражданин, след съвсем кратко обучение, може да ползва и електронния достъп до съда и в частност електронния подпис. 
 
Извън гореизложените аргументи, предаването на делото от всяка прокуратура на горестоящата, при водене на дело, означава то да се проучва от нов прокурор, което представлява излишен разход на човешки и организационен ресурс. Има по-прости дела, които могат да се водят от прокурори с по-малък опит и знания, има и по-сложни дела, които от самото начало до приключване на делото следва да се водят от обвинители с повече опит и знания.
Време беше да се предприемат практически стъпки за прекрояване на картата на прокуратурата. Дано съдилищата я последват. И по този начин да се решат изключително важните и непрекъснато пренебрегвани въпроси относно претовареността на отделни съдилища и прокуратури, за специализацията и случайното разпределение в съществуващи малки структури, съпътствани с излишното пилеене на ресурс. А също и да се пренасочат хора и средства към по-натоварените звена в правораздавателната система. 
 
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
23
Народа
|
нерегистриран
24 февруари 2017, 12:01
0
0
НАЙ-СПЕШНИЯТ ВЪПРОС КЪМ СЪД.СИСТЕМА Е СПРАВЕДЛИВИТЕ НАКАЗАНИЯ/ПРИСЪДИ/ ЗА ИЗРОДИТЕ В РОДИНАТА НИ.ТОВА НЕ Е ПРАВОСЪДИЕ!!! http://www.struma.com/sinya-lampa/12-godini-zatvor-za-gluhonyam-bludstval-s-dve-babi-i_113068/
22
ххх
|
нерегистриран
04 февруари 2017, 10:13
26
-3
Реформата в съдебната система започва с кадрите. В последните години в съдебната система постъпиха хора, които вместо за 5 години завършват право за 3 години. Масови са случаите и никой не желае да ги провери. Обучението и вземането на изпити е под всякаква критика. При 50% от завършилите полагането на изпити е под формата на реферати, самостоятелни работи и още както искате ги наречете "научни" разработки на един въпрос от конспектите.
Право не се учи под такава форма. След като това се оправи вече може да се мисли за нещо повече.
21
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 20:59
7
-5
Прекрояването на съдебната карта е малка част от поредния стратегически план за развитието на страната,който ще се изпълни вместо за 5,за 3 години.Работата по него ще бъде разбира се под лозунг,вместо стария "Във всяка къща комунист,във всяка къща говедо",нов ъпдейт и ъпгред"във всяка къща демократ,комунист и т.н.,във всяка къща минимум по три говеда"
Ще се закрият всички министерства,ще остане само Министерски съвет,най отгоре на което ще е най-министърът на Министерския съвет.Освободените служители на министерствата ще отидат да дават акъл по света.За служителите на МВР ще има работа за което ще споделим по късно.
Страната административно и географски ще се дели на Северен цигански регион и Южен цигански регион.Всички магистрати,без значение от степента на съда се назначават като:
1.Писарушка-районна ниво.
2.Писар-надзорно ниво,съблюдаващо наклона на почерка на първото ниво и остатъци от руски парфюм по хартията на която се осмелила да пише писарушката.
3.Главен писар-докладва на Министерски съвет за нарушения по т.2.
Всички служители на МВР се назначават по места като единствено да съблюдават правата на основните населяващи двата региона на страната,най важните от които са,предварително получаване на по големи парични помощи,децата вместо на училище,да хранят коня и в почивката на храненето му,да мечтаят,как ще станат възрастен мустакат ц...... с два коня.
На енергетиката е обърнато специално внимание.Понеже на населяващите в двата региона няма да им е нужен много ток,ще прекроим енергийната карта.Ще се закрият ТЕЦ.Работниците в тях и без това са пролетариат,ще се продадат на висока цена в Китайската Народна Република.Тези от фотоволтаиците,ще ги продадат на държавите зад Полярния кръг.Работниците от ВЕЦ ще се продадат на страните северно от екваториалния пояс,най високата цена ще е в Сахара,даже ще има конкуренция тъй като пустините на земята са много и цената ще си повиши.Служителите в АЕЦ ще останат в стратегически резерв,защото в двете основни партии на ЕС-тези на еврократуните и еврочукундурите,още не е надлеляло лобито на зелените противоатомни еуглени и чехълчета за по по добро териториално деление.
20
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 18:01
14
-1
Най-спешният въпрос пред правораздаването - обезпаразитяването!
19
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 15:38
17
-15
До коментар [#18] от "Марко":
Аз мисля ,че най-разумното нещо което може да направи този ВСС е да не прави чак толкова големи глупости...

Прекрояването на т.нар."съдебна карта" в насока да бъдат закрити действащите малки съдилища и прокуратури няма да реши ,а ще задълбочи и ескалира проблемите в т.нар."съдебна система".
Това не са шапки да ги вземе човек и да ги хвърли в гардероба или да ги изхвърли ,а става дума за сграден фонд,служители,магистрати, семейства на същите и т.н.

Как си ги представяте Вие от ВСС-то на практика тези неща с "прекрояването на съдебната карта"?

Аз ги виждат така :
- всички малки съдилища и прокуратури без лобита бастисани;
-служителите им уволнени ,а магистратите съкратени или преместени,
-унищожен сграден,документален и т.н. фонд ,
-напрежения между служители,магистрати и ръководства,
-преждевременно изискуеми кредити от банки по отношение на служители и магистрати и т.н.

По принцип проблемите на т.нар."съдебна система" не са в малките съдилища и прокуратури ,а в мега структурите и ако искате да направите нещо хубаво е възможно да се разградят тези мега структури в София,Пловдив и Варна.

Аз пък мисля, че да стоят по двама трима съдии или прокурори с по 5-6 дела на месец, а в СРС да имат по 90 дела на месец е безобразие и подигравка с правосъдието. Как се четат и пишат 4-5 дела на ден? Как ще разчитаме на качествено правораздаване. И защо тези хора ще получават еднакви заплати при коренно различен труд? Нека да спрем да живеем в каменната ера! Каквито и критики да има към Цацаров, човекът е достатъчно умен да реши, че това безобразие не може да продължава. Да не говорим, че каква специализация и за какво случайно разпределение ще има между 2-3-ма прокурори или съдии? И всяка такава структура да е със счетоводител, деловодител, призовкар и т.н и пр.
Всички ВСС-та са горе долу еднакви - каквато държавата, какъвто народа, каквито и магистратите - такива са и членовете на ВСС. Вместо да чакаме следващия ВСС, който ще е подобен на този, нека поне се направи нещо полезно. Освен другото полезно нещо - че дърленията във ВСС веселят и забавляват цялата юридическа общност.
18
Марко
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 13:24
35
-11
Аз мисля ,че най-разумното нещо което може да направи този ВСС е да не прави чак толкова големи глупости...

Прекрояването на т.нар."съдебна карта" в насока да бъдат закрити действащите малки съдилища и прокуратури няма да реши ,а ще задълбочи и ескалира проблемите в т.нар."съдебна система".
Това не са шапки да ги вземе човек и да ги хвърли в гардероба или да ги изхвърли ,а става дума за сграден фонд,служители,магистрати, семейства на същите и т.н.

Как си ги представяте Вие от ВСС-то на практика тези неща с "прекрояването на съдебната карта"?

Аз ги виждат така :
- всички малки съдилища и прокуратури без лобита бастисани;
-служителите им уволнени ,а магистратите съкратени или преместени,
-унищожен сграден,документален и т.н. фонд ,
-напрежения между служители,магистрати и ръководства,
-преждевременно изискуеми кредити от банки по отношение на служители и магистрати и т.н.

По принцип проблемите на т.нар."съдебна система" не са в малките съдилища и прокуратури ,а в мега структурите и ако искате да направите нещо хубаво е възможно да се разградят тези мега структури в София,Пловдив и Варна.
17
Ogi
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 13:09
15
-22
Преди прекрояването най важно е уволняването ! Системата е пълна с некадърници с връзки и купени дипломи.Всички действащи магистрати под 45 годишна възраст трябва да се явят на изпит за правоспособност наново,без адвокати,ЧСИ ,нотариуси и юрисконсулти,т.е.съдии ,прокурори и следователи на държавна работа. Нека първо отпадне шлаката с действителен изпит пък после другото,това поне става бързо и ги праща с частния сектор да си доучват.Измислените ВУЗове по право да се закрият изобщо !
16
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 12:50
24
-1
Повече от ясно е, че този съвет реални стъпки няма да направи. Нямат време, по-добре да довършат последните далаверки, да назначат за последно хора на ръководните позиции за следващите 5 години...а реалното прекрояване ще се падне на следващия ВСС...Тази статия е поръчка-реклама на типичните популистки ходове на Главния. Политиката май ще е доброто поприще за него. Само да свърши мандата...ще има чудесааааа...
15
МИМА
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 12:14
17
-16
На тая Елена Маринова кой и иска мнението! Най-голямата глупост е закриването на съд!!!!!!!!!!!!!!!
14
|
нерегистриран
03 февруари 2017, 11:32
8
-11
До коментар [#4] от "Все пак Цацаров направи важна смислена стъпка.":
Докато другите продължиха общите лафове. Нека се направи нещо реално извън високопарните приказки!
Коя точно му е смислената стъпчица, че не я виждам ?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно