Парламентът прие промените в АПК на първо четене
Парламентът прие промените в АПК на първо четене

Парламентът прие на първо четене мащабни изменения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Срещу промените имаше само един глас, 40 депутати от БСП се въздържаха, а всички останали в залата 118 народни представители ги подкрепиха.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов, който е и един от вносителите, представи законопроекта пред пленарната зала. Той посочи, че промените са създадени от работна група, начело със зам.-председателя на Върховния административен съд Боян Магдалинчев и в писането им са участвали изявени представители на административноправната наука.

"Основните преимущества на този широкообхватен проект, които мотивираха колегите юристи от парламентарната група на ГЕРБ да го подкрепим, на първо място включват разработката за мълчаливото съгласие. С промените се дава възможност да се премине плавно от презумпцията за мълчалив отказ към правилото за мълчаливо съгласие. Смятаме, че това е една много сериозна първа стъпка за изпълнение на нашия ангажимент за намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса", започна той.

После посочи, че проектът има и друго сериозно достижение - електронизацията на административното производство. "Предвиждат се гъвкави и разумни способи за призоваване, задължение за обявяване на електронен адрес още при внасяне на молба, жалба или документ, с който стартира административното производство. Облекчава се призоваването и се пести време. Това също е първа стъпка в един по-дълъг процес" каза Кирилов. И изтъкна като сериозно преимущество на проекта това, че с него се доразвива материята на административния договор.

Данаил Кирилов се спря на предложените в проекта промени на таксите за касационно обжалване. Като подчерта, че тези за разглеждане на делото пред първата съдебна инстанция не се променят.

"Предлагат се таксата за касационно обжалване да е 90 лв. за физически лица и 450 лв. за юридически лица. Когато има определяем материален интерес, също е предложена промяна - таксата да е пропорционална, но тя е ограничена с таван. Максималната такса по дела с интерес до 10 млн. лв. е 3400 лв., а тази при интерес от над 10 млн. лв. - 9000 лв. Това е по-малко от една хилядна от интереса. Така ще се създаде адекватност между материалния интерес и стойността на разходите да се администрира един такъв спор и ще се получи преграда срещу манипулации с жалби", каза председателят на правната комисия.

Депутатът от "Обединените патриоти" Христиан Митев заяви, че групата ще подкрепи измененията в АПК. Той изтъкна, че подходът на проекта е правилен и изброи серия от негови достойнства, например, че се въвежда ново основание за отмяна на влезли в сила решения - ако противоречат на решение на Съда на ЕС.

Митев изрази резерви за увеличаването на таксите. "Не смятам, че трябва автоматично да говорим за материален интерес, когато говорим за административно правораздаване, защото в основата му не е постигане на финансов резултат. Не трябва да смесваме нещата с гражданския процес. Тук основният фокус е върху актове и действия на администрацията, които жалбоподателят счита за незаконосъбразни и не би следвало имущественият критерий да е водещ", каза той. Каза, че има опасения и за прехвърлянето на делата срещу актове на Комисията за защита на конкуренцията от ВАС към Административния съд София-град като първа инстанция, заради постигнатата специализация на върховните съдии в тази насока.

Позицията на БСП за проекта изрази Пенчо Милков, който посочи, че не може еднозначно да му бъде дадена положителна оценка, но и че парламентарната група няма да гласува против, а ще се въздържи. Той каза, че има опасения за това, че мълчаливото съгласие отначало ще доведе до сериозно объркване и проблеми.

Милков изтъкна, че е логично въпросът с таксите да предизвика най-сериозен обществен дебат. "Дълго време вратата на административните съдилища беше много по-широко отворена, отколкото при гражданския процес, включително с нищожните такси и с липсата на преклузивни срокове за навеждане и събиране на доказателства. Но считам, че размерът на таксите трябва да бъде по-добре и правилно определен. Една държавна такса трябва да бъде съотносима с разходите, които се правят за услугата", каза той. И посочи, че е за завишаване на таксите, но според стойността на услугата и не в АПК, а в тарифа.

Позицията на БСП е, че макар да съдържа очаквани и добри предложения, законопроектът за изменения в АПК има и "ограничителни, спорни и нуждаещи се от прецизиране текстове".

"За мен е важен изразът широко отворена врата, който използва Милков. Мисля, че е възможно да се балансира умерено и размерът на таксите да бъде такъв, че да бъдат адекватни и да отговарят на действителните разходи и да възпират от злоупотреба", отговори му Данаил Кирилов.

"Таксите не трябва да бъдат нито ограничаващи, нито поощряващи, а да покриват реално извършени разходи. Нека да помислим дали мястото им е в закона", каза Явор Божанков от БСП. Той посочи, че, когато таксите са уредени в тарифа, всеки гражданин може да ги оспори, а ако влязат в АПК, може да бъдат атакувани само пред Конституционния съд, до който достъпът на граждани е силно затруднен. Божанков изтъкна, че мнението на БСП е еволюирало от "против" проекта до "въздържал се" заради добрите предложения в него. "Ако чуете нашите предложения и ние с основание ще го подкрепим и ще излезе един добър проект", каза той на управляващите.

Данаил Кирилов заяви, че ГЕРБ са отворени за дебат по размерите на таксите. "Важното е да определим една логика, която да следваме и ако установим принципа в АПК, няма проблем размерите да са в тарифа", каза той. Но попита: "Моля да ми обясни някой разходоориентирана ли е таксата от 15 лв. за жалба. Какво покрива - листовете, тонер консумативите, пощенските разходи, без да броим работата на хората. Покриват ли 45 лв. за жалба на юридическите лица понякога три заседания, понякога на петчленен състав. Не мисля, че стойността на труда и стойностите на другите разходи са чак толкова ниски"

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
10
Да попитам само
|
нерегистриран
23 юни 2017, 22:04
1
0
Ако финансовия интерес ми е 4000лв, пак ли ще платя такса от 3400лв??! Под 10 000 000лв. Е ,-)???
9
Има над 170 промени и над 95% са изключително смислени.
|
нерегистриран
22 юни 2017, 17:40
7
-9
Ако си направите труда да прочетете проекта, ще видите, че съобщенията стават много по-ефективни, много по-елегантно се урежда мълчаливото съгласие, задължават се административните органи сами да си събират документите от други органи. Равнопоставят се държавните органи на гражданите при плащането на такси, а не като сега да обжалват дори органите да не са прави. Изчистват се сума ти неуредени и неясни проблеми в кодекса, което също ще ускори производството.
Голяма елементарщина е да се гледа на едни съвсем умерени и то само касационни такси като основният проблем. Най-големият проблем е противоречивата практика, която най-осезателно нарушава правата на гражданите. А тя се преодолява с повече тълкувателни решения. А могат да са повече, ако най-после ВАС спре да действа преимуществено като първа инстанция, т.е. като районен съд. В никой цивилизована държава две инстанции не се намират ве един съд.
Като чета, хората, които са писали промените са на практика същите, които са писали и кодекса. Така че не виждам причини да се развали един читав кодекс. Когато се оставят допотопни норми като в ГПК - напр. призоваването чрез лепене по пощенските кутии - тогава кодексите стават зле.
8
Галина Бакалова
|
Bakalova
22 юни 2017, 16:41
13
-2
Абсолютни идиоти! Каква е целта на държавната такса ? Да обереш гражданина или да покриваш разходите за правосъдие?! Само търговец може да разсъждава, какво покрива платената такса. При всички случаи в таксата не се калкулира разходите са листи и принтери. Размерът на таксата трябва да не ограничава правото на защита на гражданите, които и без друго в 95% са с мизерни доходи, ако въобще имат такива!
7
Марко
|
нерегистриран
22 юни 2017, 16:11
15
-3
Имаше един долу-горе приличен процесуален закон и него ще го разпердушинят по подобие на пародиите ГПК и НПК...

Когато нямаш капацитет ,познания,опит и интелект не е срамно да наемеш професионалисти и дори да компилираш от водещите държави Франция или Германия нещо ,но да го накърпиш след това на десетки и стотици изм. и дом. си е чиста проба безобразие.
6
до 4 от 3
|
нерегистриран
22 юни 2017, 15:18
9
-4
Да даваш пример със законът провал-ГПК е неуместно. Точно примерът с ГПК показва,че приподписването е неуместно-вся практика по ГПК следва да бъде заклеймена и отречена, заещото по-голяма законодателно некадърие от ГПК няма, и няма и да има.
Освен това гражданския процес е посъщество двуинстанционен-третата инстанция е екстра, и там менават под 20 процента от жалбите. каквото се е случило-е до втора инстанция, загубиш ли там, по-добре се откажи да плащаш на посреникът-паразит.
Трето административния процес е защита от държавния произвол, и не трябва да бъде излишно усложняван с донпълнителни разходи и паразити-приподписвачи.

Не увеличаването на таксите, а приподписването е безобразието. За сведение-аз проблем с това приподписване лично няма да имам , действам в интересът на другите, като се обявявам против това приподписване.
5
Кофти матриал
|
нерегистриран
22 юни 2017, 15:12
14
-4
Само да припомня, че тук не става дума за гражданскоправни спорове, за наеми, делби или неплатени фактури, а за произвол, откровени безобразия и злоупотреба с власт, срещу които административното правосъдие е единствената защита.
4
|
нерегистриран
22 юни 2017, 15:07
8
-2
И защо пък по ГПК да има касационно приподписване, а по АПК да няма?! Там връщат ли Ви парите в случай на неуспех?
3
НЕ НА ЛОБИСТКОТО ПРИПОДПИСВАНЕ
|
нерегистриран
22 юни 2017, 14:52
11
-5
Да кажаем НЕ на ПРИПОДПИСВАНЕТО на касационните жалби по администратимни дела. Текстът е лобистки, в позва на паразит-приподписвовач, и гражданите просто ще се откажат да жалят.
Кой позволява на депутатите да действат против избирателите-суверена. Кога на предизборната кампания обявиха,че му готвят такава тесла,че народът да прецени дали да гласува за вносителите на проекта. НАЛИ СУВЕРЕНЪТ Е НАРОДЪТ, А ХОРАТА НЕ ПОДКРЕПЯТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПАРАЗИТ-ПРИПОДПИСВОВАЧ. Тоест представителите действат против интереса на представляваните, в полза на отделно професионално съсловие-явно е намерена ниша на вписали се като адвокати да изкарват лесни няколкостотин лева с нищонеправене-с приподписване.


Да питам,ако жалбата е неоснователна приподписвача ще връща ли парите? Прииподписването значи,че жалбата е качествена,, и адвокатът я намира за вероятно основателна-иначе защо приподписва. Ако жалбата се окаже неоснователна, или дори недопустима-е редно приподписвачът да връща парите, и да плаща обезщетение,че е заблудил граждсанинът,че има качествена жалба.
2
|
нерегистриран
22 юни 2017, 14:26
6
-3
Ще извадят очи, вместо да изпишат вежди, но щом бизнесът иска...
1
Изи
|
нерегистриран
22 юни 2017, 13:44
12
-2
Вратата в полето стана Порта...
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно