Промяна регламентира изрично
Право през академичната 2017/2018 г. ще се учи по старите правила
Право през академичната 2017/2018 г. ще се учи по старите правила

Старата наредба за юридическото образование ще се прилага до академичната 2018/2019 г., когато влизат в сила новите правила. Тези спешни промени в постановлението, с което беше приета новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", предлага Министерството на правосъдието.

Те целят да преодолеят объркването, което възникна след приемането на новата наредба през май тази година. Тя беше публикувана в Държавен вестник на 2 май и така още на 6 май влезе в сила разпоредбата от постановлението на Министерския съвет, с която се отменя старата наредба за юридическото образование. Същевременно §7 от Преходните и заключителните разпоредби на новоприетата наредба предвижда, че тя влиза в сила от учебната 2018-2019 г. Целта е висшите училища да имат достатъчно време да се подготвят и да променят, където е необходимо, учебните си планове и програми, за да започнат обучение в съответствие с новоприетите нормативни изисквания.

Така от 6 май старата наредба не действа, а новата пък ще започне да се прилага чак от академичната 2018/2019 г. и това постави въпроса как да действат университетите през предстоящата 2017/2018 г. Повечето висши училища сами достигнаха до извода, че ще прилагат старите правила до влизането в сила на новата наредба.

Според МП обаче се налага изрична промяна, с която да се посочи, че отменената наредба продължава да се прилага в своята цялост и целта е да се избегнат "неясноти в тълкуването и прилагането на правната уредба".  

"Параграф 5 от ПЗР на новоприетата Наредба посочва, че "студентите, приети в юридически факултети на висшите училища преди влизането в сила на тази наредба, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали към момента на приема им". Налице е обаче известна юридическа непрецизност във формулировките, тъй като ПМС № 82/2017 г. отменя досега действащата Наредба, но в същото време с новоприетата Наредба се удължава действието на определени разпоредби от отменената, отнасящи се до организацията на учебния процес, учебните планове и програми. В същото време тези разпоредби ще влязат в сила тогава, когато влезе в сила новата наредба", пише в мотивите.  

От МП сочат, че удължаването на действието на отменената наредба се налага и заради комплексния характер на регулацията на приема и обучението във висше образование.

Като обясняват, че изричното удължаване на действието на старата наредба за юридическото образование се налага, защото на 27 април 2017 г. Министерският съвет утвърди приема на студенти и докторанти през учебната 2017-2018 г. и в решението е предвиден такъв на задочници по специалността "Право" в няколко университета. Новата наредба обаче предвижда, че право ще се учи само редовно.

"Така процедурата по техния прием и процесът на тяхното обучение трябва да се осъществят по вече отменената наредба, тъй като новоприетата не предвижда възможност за обучение в задочна форма", сочат от МП. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
2
Задочничката от РАБФАК ... Цеца
|
нерегистриран
17 юли 2017, 17:43
4
0
Според МП обаче се налага изрична промяна, с която да се посочи, че отменената наредба продължава да се прилага в своята цялост и целта е да се избегнат "неясноти в тълкуването и прилагането на правната уредба".

Бравос, откриха топлата вода. Няма "празноти и неясноти" век! Не че досега е имало, но ...

1
|
нерегистриран
17 юли 2017, 13:51
10
-1
За какъв академизъм всъщност става въпрос ?!?
Най-малко академичност има в академичните ви/ни години през последните 26 години !!!
Ура и Да живей тоталното опростачване на етноса !
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно