Адвокатите с център за консултации на социално слаби в Плевен
Адвокатите с център за консултации на социално слаби в Плевен

Регионален център за консултиране откриха адвокатите в Плевен. Той е десетият в страната след тези в Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Сливен, Стара Загора и Хасково.

В регионалните центрове гражданите от уязвими социални групи от съответния район ползват услугите на адвокати, вписани в регистъра за правна помощ. Те им предоставят безплатно правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства. Право на такова съдействие имат хората, които отговарят на регламентирани в Закона за правната помощ условия (виж карето) или чиито доходи не надвишават определения за страната размер на линията на бедност, който в момента е 314 лв.

Всеки адвокатски съвет осигурява за своя сметка помещение, техническо оборудване и персонал за работата на местния център за консултиране.

"Не знам дали е специално търсен ефект, но днес отбелязваме международния Ден на правосъдието. На тази дата през 2010 г. в Рим се създава Международният наказателен съд. Сигурна съм, че центърът за консултиране, който откриваме днес, ще даде онази възможност на социално слаби групи за достъп до квалитетна и квалифицирана правна помощ ", министърът на правосъдието Цецка Цачева при откриването на центъра в Плевен.

"Според Правилника за дейността всеки адвокатски съвет, към който се създава регионален център за консултиране, е длъжен да осигури помещение, техническо оборудване и персонал за работата му и – обърнете внимание - за своя сметка. Центърът за консултиране в Плевен е десетия по ред регионален център за консултиране в страната! Няма друго по-ярко доказателство, че адвокатите в страната - чрез своите адвокатски съвети и Висшия адвокатски съвет - са осъзнали дълбоката хуманност на тази дейност и чрез нея афишират своята обществена ангажираност", заяви председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова.

Средствата за създаването на центъра в Плевен са осигурени от Висшия адвокатски съвет, а финансирането на дейността е осигурено от държавата чрез Националното бюро по правна помощ.

Условия за безплатна правна помощ

 

Чл. 22. (1) Правната помощ по чл. 21, т. 1 и 2 е безплатна и се предоставя на:

1. лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г. и бр. 17 от 2013 г.);

2. лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;

3. лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга - резидентен тип, или ползващи социална услуга звено "Майка и бебе" съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

4. деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;

5. дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;

6. лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);

7. пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

8. лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;

9. чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;

10. лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

(2) Фактите и обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от съответните компетентни органи, и с декларация за семейно и имуществено състояние на лицето по образец, утвърден от НБПП.

(3) Когато лицата, кандидатстващи за правна помощ, не удостоверят обстоятелство по ал. 1, НБПП формира преценката си за предоставяне на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определения за страната размер на линията на бедност.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
|
нерегистриран
18 юли 2017, 17:22
0
0
"достъп до квалитетна и квалифицирана правна помощ". Цецке-е-е, затвори тая уста, че се не траеш...
2
Всичко е повече от актуално
|
нерегистриран
17 юли 2017, 18:06
3
0
До коментар [#1] от "адвокат":
Прочетете тази статия.Написана преди 10 години,все още е актуална

http://www.segabg.com/article.php?sid=2010102000040001301
И къде бяха ВисшиЯт адвокатски съвет и разните му безобразни стари и номенклатурни кадри в адвокатурата в центъра и по места да защитят професията - на раздумка при "силните на деня". И на пазарлък е др. Негенцова и с-ие, нали?

Може ли с наредба да определящ цени на свободна, независима и самоуправляваща се по К професия- НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ! НЕ, ама ДА! И при това ... забележете ... МС по предложение на МП. Нищо че държавата, милата ни татковина /която харчи милиарди за ромска интеграция ежегодно/ се е задължила по международни споразумения, а и не само да заплаща адвокатската защита и правна помощ на лица в риск и социално слаби!

1
адвокат
|
нерегистриран
17 юли 2017, 15:30
3
0
Прочетете тази статия.Написана преди 10 години,все още е актуална

http://www.segabg.com/article.php?sid=2010102000040001301
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно