В становище на ПДИ:
С антикорупционния закон се създава шайка от доносници за репресивни акции
От "Програма достъп до информация" искат, ако изобщо е нужен такъв закон, в него да залегнат само превантивни мерки срещу корупцията, а другите да си останат за полицията, съда и прокуратурата
С антикорупционния закон се създава шайка от доносници за репресивни акции

В остро становище до министъра на правосъдието Цецка Цачева, Фондация "Програма достъп до информация" (ПДИ) се обявява срещу внесения проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

От ПДИ намират за наложително да се преосмисли нуждата от такъв закон и алтернативно предлагат да се направят изменения в съществуващите закони. Според тях обаче, дори и да се приеме нов антикорупционен закон, в него няма място за репресивни мерки, които трябва да бъдат оставени на полицията, прокуратурата и съда.

Проектът беше публикуван на 31 юли и предвижда създаването на един мегаорган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В него се събират Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси, БОРКОР, звеното от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и дирекцията от ДАНС за противодействие на корупцията. Основен момент в проекта е и възможността на новата комисия да извършва оперативно-издирвателна дейност, включително използването на специални разузнавателни средства и работа с доброволни сътрудници.

Негативни реакции по проекта имаше и от страна на адвокатурата, а междувременно от БСП представиха свой проект за антикорупционен закон и започнаха обсъждане с представители на съдебната власт.

В становището на ПДИ по проекта на управляващите, подписано от изпълнителния директор Гергана Жулева и ръководителя на правния екип адвокат Александър Кашъмов, остро е критикувана идеята за използването на доброволни сътрудници. Те посочват, че въвеждането на механизъм за ползване на доносници е "абсолютен анахронизъм и е в тежко противоречие с Конституцията, Конвенцията за правата на човека, с основите на правовата държава и върховенството на закон".

"Създаването на механизъм за подаване на сигнали е едно. Друго нещо е създаването на шайка от платени доносници, които да служат перманентно за  "пощенска  кутия", която да оправдава репресивни акции срещу висши служители, които вземат важни за обществото решения. Подобна система, при  съществуващата култура в някои институции, останала от миналото, може да превърне борбата с корупцията в борба срещу почтеността, за сметка на обществения интерес", пише в становището на ПДИ.

Проектът предвижда и конфискация на имущество на висши държавни служители, ако проверка покаже несъответствие от над 150 000 лева между имуществото и нетните приходи. Според ПДИ конфискацията като мярка няма изобщо място в антикорупционния закон и неоправдано е свързана с противодействието на корупцията. В становището си организацията отбелязва, че трябва много по-ясно да са посочени рамките, които ще обхваща понятието "прояви на корупция", защото в противен случай се отваря възможност за широко тълкуване, а оттам и за безконтролно репресиране.

"Наистина, при определянето на превантивни антикорупционни мерки не трябва понятието "корупция" да се свежда до престъплението "подкуп". Същевременно обаче обемът му не може да се разширява до безкрайност, защото по този начин също се затруднява превенцията и противодействието на корупцията. Образно казано, неплащането на данъци от страна на държавен служител може и да е неправомерно поведение, но определено не е корупция", пишат още от ПДИ.

Не на последно място от организацията подчертават, че комисията ще попълва и публикува в регистър имуществените декларации само на висшите държавни служители, като не става ясно каква ще е прозрачността на декларациите на останалите над 100 000 държавни служители. В момента Комисията за конфликт на интереси проверява декларации по сигнали от цялата страна, а според проекта тази дейност ще бъде децентрализирана.

"Това би довело до феодализация и засилване на политическия натиск и чадър на местните политици върху държавната администрация. Тоест, ефектът би бил по-скоро подпомагане, а не превенция на корупцията", посочват от ПДИ.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
|
нерегистриран
04 септември 2017, 09:49
2
0
Ама каква шайка от доносници? Те, тези дето правят закона нямат ама нищо общо с онова минало. Единия е демократ, който е бил комунист, ама вече е "бивш" комунсти, а другата сега е комунистка, ама преди това беше сдс-арка, макар сега да е бивша. Както виждате нямат нищо общо с Партията.
2
Еха
|
нерегистриран
31 август 2017, 18:29
2
-4
Откриха Америка ... за България.

1
прилича ли ви на донос?!
|
нерегистриран
31 август 2017, 15:45
1
-2
Продължавам да твърдя ,че по делата и преписките ни от 1991г. и до сега съдебната власт е най престъпната безконтролна от Закона и КРБ структора ! Доказателство: ЗА ДА НЕ ОТСТРАНИ АДВ-НАП Враца ,поради некомпетентност ,умишелно Адм.” съд” Враца ни отказва съдебен контрол за законосъобразност и обоснованост на образувани изпълнителни дела ,КАТО УКРИВАТ ,че:
по описа на РД-Видин /ИРМ Враца / при АДВ в програмен продукт са заведени 2002г.преписки №№21938/02,26436/02 ,но не са образувани изпълнителни производства под същите номера.Поради което от 2002г.до 2006г.има само движение на преписките,,без да образува изпълнителни дела под същия номер ,водещо до тяхната унищожаемост,и несъбираемост на “вземането” .Това е така защото няма уведомително писмо,или ПДИ по чл. на чл.182, ал.1 от ДОПК, от органа установил вземането. Липсва й СДИ от 2002г.,до 2006г. по чл.221 от ДОПК. Поради ,което Публичния изпълнител не могло да стъпи на законова основа за да образува ИД от 2002г.Още повече АДВ-НАП не е бил обвързан със вземането ,тъй като сумите не са за задължение към бюджета. Няма й ревизионен акт с ОСЪЖДАНЕ за покриване на задълженията -, Липсват и съдебно-деловодни разноски на осн. чл.161 ал.1 от ДОПК. , за вещи лица и защитници по водените от нас дела по ЗОДВПГ срещу съдилищата Враца ,Видин и Монтана . Няма възникнало задължение въз основа на закон или въз основа на акт на данъчен орган., няма и данъчно събитие
От .буквалния прочит на,изпълнителните листа е видно ,че са за съдебен изпълнител ,тъй като касаят събиране на 4%ДТ по ГПК в полза и сметка на гореописаните окръжните съдилища,й съгласно разпоредбите на ДОПК не са оформени за АДВ-НАП Враца.Липсва и отбелязването върху тях за това .
Поради което компетентен да събира вземането на съда по ГПК е бил ДСИ!!!
Такава възможност е предвидена й в чл. 264 ал.2 от Закона за съдебната власт, според която държавата може да възлага това на държавните съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.Въпреки това ПИ при АДВ-НАП Враца ,събира сумата принудително при изтекла погасителна давност, която погасява правото на държавната администрация да го събира по принудителен ред .Въпреко това публичния изпълнител събира принудително вземането даже и в нарушение на инструкцията между ОСВ и АДВ ,тъй като в нея има изрична ясна недвусмислена уговорка имаща силата на закон неподлежаща на тълкуване, ,че за да се събират задължения от АДВ-НАП изпълн. листа следва да са издадени в полза на държавата ,а не на съда.
Гореописания държавен и съдебен произвол ,е с цел акумулиране ,изпиране на парите ни в размер на 19 хил. лева ,,и предоставянето й на ВСС.,чрез АДВ,,който също ,като АДВ-НАП Враца е никой в съдебното и изпълнителното производство. Сега разбрахте ли защо останалият народ в РБ,си решава проблемите сам,чрез саморазправа,защото МАФИЯТА- в съдебната власт не признава и не прилага Закона?!ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно