След решение на Дисциплинарната комисия на КЧСИ
Частният съдебен изпълнител Иван Чолаков е лишен от правоспособност за три години
Частният съдебен изпълнител Иван Чолаков е лишен от правоспособност за три години

Три години лишаване на правоспособност на частния съдебен изпълнител Иван Чолаков. Това реши днес Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ, съобщиха от там.

Лишаването от правоспособност е най-тежкият вид санкция, която по закон може да постанови дисциплинарният орган. То обаче още не е влязло в сила. Това ще стане след произнасянето на съда. А такова ще има, тъй като Иван Чолаков ще обжалва решението на дисциплинарният орган, научи "Правен свят". 

До решението за отнемане на правата се стигна след множество сигнали срещу Чолаков. През февруари КЧСИ е изискала и проверила общо 7 изпълнителни дела, заведени от Иван Чолаков, след поредица от репортажи по бТВ, в които граждани твърдяха, че са жертва на измами с фалшиви записи на заповеди с участието на адвокат от САК и на Чолаков.

По три от седемте дела на Чолаков, за които съобщи телевизията, няма сериозни нарушение (освен пропуск за събиране на авансови такси), а има съмнение, че евентуално изпълнителните листове са издадени въз основа на фалшиви записи на заповед.

По останалите 4 дела обаче нарушения са установени. Те са връчване на книжа извън района на действие на ЧСИ и то на поставен под пълно запрещение, който няма право да получи призовката. Връчване на друго лице, находящо се на адреса, означено само с две имена, което е недостатъчно за идентификацията му. Залепване на призовка на жилището по постоянен адрес на хора, чийто настоящ адрес е в Швейцария и започване на принудителното изпълнение без да се изчака да изтече 14-дневният срок за възражение от страна на длъжника.

От Камарата на ЧСИ уточняват, че между 10 февруари и 21 август срещу Иван Чолаков са постъпили общо 20 жалби. По 5 от тях вече са в ход решения за образуване на дисциплинарни производства, като са поискани от Съвета на камарата две лишавания от правоспособност – за срок от 1 и 3 години, временно отстраняване от длъжност, докато трае производството, както и глоби, включително и в максимално предвидения размер от 10 000 лева.

Дисциплинарните производство срещу частните съдебни изпълнители се образуват по искане или на Министерство на правосъдието, или на Съвета на КЧСИ, а гражданите могат да подават жалби и сигнали до всеки от двата органа. Актовете на дисциплинарната комисия подлежат на обжалване пред ВКС, който се произнася с окончателно решение.

"Контролът е основен приоритет в дейността на Камарата на ЧСИ. За последните две години извършихме проверки на всички кантори в страната, отправихме и препоръки за отстраняване на пропуски и нарушения. В няколкото случая на пълно или частично неизпълнение се образуваха и дисциплинарни производства. Категорични сме, че законът и правилата трябва да се спазват от всички ЧСИ", коментира председателят на КЧСИ Георги Дичев. Дисциплинарната комисия, въпреки че е орган на камарата, действа като независим дисциплинарен съд,  в който половината от членовете се избират от правосъдния министър, а другата половина – от КЧСИ.

През 2016 г. срещу ЧСИ са били образувани 46 дисциплинарни производства, докато само до август тази година те вече са 66. Дисциплинарната комисия е наложила ефективно 73 наказания – 57 глоби, от които 8 - в размер над 5 000 лева, 4 - в размер от 10 000 лева, 3 предупреждения за отнемане на права и 10 лишавания от право да се упражнява професията.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
16
Re:
|
нерегистриран
09 септември 2017, 10:48
7
-2
До коментар [#13] от "нерегистриран":
Адвокатите, които работят за да се "разкаже играта" на всички ЧСИ, не си дават сметка, че след това ще се разкаже тяхната игра, както и на съда. Въпрос на време е и нотариусите да берат плодовете на този разказ.
Така че ЗЛОрадствай докато все още можеш г-н Адвокат, но точно тези самоубийствени пари не трябваше да ги всимаш
Този не е никакъв адвокат, а платен ТРОЛ! Познайте от $КОЙ - Банки, колектори, лобисти и всички онези които провалиха промените в проектозакона /ЗИД/ за адвокатурата!
15
HD
|
нерегистриран
09 септември 2017, 10:46
6
-6
Чолаков още когато нямаше "частно" съдебно изпълнение се беше прочул с подобни далавери! Имаше и пребита шефка на службата, заради него!

ГолемиЯт въпрос е защо може подобни екземпляри да са съдебни изпълнители! И колко са тези като него, а иначе съдебно изпълнение си трябва като Слънцето и въздуха на Земята.
14
|
нерегистриран
09 септември 2017, 07:54
13
-5
До 12:
Факт е че в момента продажни мишоци се опитват да съсипят системата на ЧСИ, но се чудя как може да се радват на това адвокатите, които ще загубят страшно много? Целта е всичко да се насочи към колекторите и тогава работата ви ще намалее в пъти. Кредиторите няма за какво да ви търсят, от съда няма да има смисъл, длъжниците също, от какво и пред кого ще ги защитавате?
13
|
нерегистриран
09 септември 2017, 07:37
11
-4
Адвокатите, които работят за да се "разкаже играта" на всички ЧСИ, не си дават сметка, че след това ще се разкаже тяхната игра, както и на съда. Въпрос на време е и нотариусите да берат плодовете на този разказ.
Така че ЗЛОрадствай докато все още можеш г-н Адвокат, но точно тези самоубийствени пари не трябваше да ги всимаш
12
Адвокат
|
нерегистриран
08 септември 2017, 18:34
4
-15
Скоро на всички ЧСИ ще им разкажат играта.
11
за правосъдие и държавност забравете,
|
нерегистриран
08 септември 2017, 13:07
0
-9
По истински случай:

Видно от сл. бележка № 134/19.02.16г.на административен съд Враца ни е отказан цялостен съдебен контрол ,с което отрича правата ни.,да ползваме съдебна защита, като отказват да проверят валидността на образуваните ИД №№21938/02,26436/02 АДВ-НАП Враца .Отказа е потвърден от върховния адм “съд “,въпреки ,че съобразно разпоредбата на чл. 160, ал.2 от ДОПК, съда преценява законосъобразността и обосноваността на обжалвания актове / на АДВ-НАП, / издадени ли са от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването и образуването им . Й въпреки ,че чл.168 ал.1 от АПК налага това ,заради принципа на служебното начало въведен с чл.9 от АПК.
Така “съда ”прегражда по нататъчното развитие на оспорване валидността на тези изпълнителни дела..
УМИСЪЛА е да укрие ,че в нарушение на ДОПК, при АДВ са заведени 2002г преписки, №№21938/02,26436/02 , по които от 2002г. до 2006г. липсва - ПДИ по чл. чл.182, ал.1 от ДОПК, поставящо служебно начало на изпълнително производство . Липсва и уведомително писмо от органа установил вземането
Има само изпратено 2006г. СДИ .по чл.221 от ДОПК,което закъснение от 4 г. пречи да бъдат образувани изпълнителни производства .. От 2002г до 2006г..липсва движение на преписките и документите ,няма и образувани изпълнителни дела ,поради липса на СДИ по чл.221 от ДОПК,.
Но , публ. изпълнител събира вземането принудително , при изтекла погасителна давност,и по висящи й не образувани до сега изпълнителни дела Тоест само въз основа на преписките..Въпреки ,че АДВ-НАП не е бил обвързан да събира това вземане-То не е за данъци, а по изпълнителните титули , държавата не е кредитор .
Което е видно от буквалния прочит на,изпълнителните листа ,,, че вземането Е СЪС СЪДЕБЕН ПРОИЗХОД по ГПК, по догодено дългово робство към съдилищата Враца Видин и Монтана ,където което не е материализирано правото на Държавата, да го събере ,а оттам и Публичния изпълнител не могло да стъпи на законова основа за да образува ИД от 2002г.,,тъй като , вземането е за съдебен изпълнител ,защото касае 4%ДТ по гПК, й въпреки предвиденото в чл. 264 ал.2 от Закона за съдебната власт, че държавата може да възлага това на държавните съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Вземането не е от компетентността на АДВ-НАП Враца ,тъй като съдилищата не са Държавата.Което е видно от промените на разпоредбата от 2016 г.където е предвидено, че на държавния съдебен изпълнител може да се възложи и събирането на вземания на органи на съдебната власт. До 09.08.2016г. публични вземания/ но само й ако е в полза на ДЪРЖАВАТА по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата /чл.162, ал.2, т.6 ДОПК/, съгласно чл.162, ал.3 ДОПК се събират от публични изпълнители при НАП.
Същото гласи и инструкцията между ОСВ и АДВ ,че за да се събират задължения от АДВ-НАП ,изпълнителните листа следва да са издадени в полза на държавата ,а не на съда.
Отказа от съд е параван за да се укрие ,че без да има образувани изпълнителни дела ,АДВ –НАП Враца .акумулира парите ни в размер на 19 хил. лева в преписките, №№21938/02,26436/02 ,,, с което изпира парите ни ,които превежда на ВСС.,,въпреки ,че висши съдебен съвет също ,като АДВ-НАП Враца е некомпетентен и е никой в тези съдебни и изпълнителни производства.
Така башибозука ни превърнаха в роби. Каквато в случая е целта..на БЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИ И ДЪРЖАВА, ВРАГОВЕ НА ПРАВОТО ,ДОПК и АПК ,защото НЕ ГО ЗАЧИТАТ.

10
|
нерегистриран
08 септември 2017, 12:11
10
-4
Билимски продаваше тонове имоти, а сега има две обяви в кантората си. Отдръпнаха се хората.....
9
******
|
нерегистриран
08 септември 2017, 09:19
2
-2
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
8
|
нерегистриран
08 септември 2017, 09:05
17
-4
В сравнение с дейността на Билин Лизински ЧСИ-то от статията е пример за образец на законоспазване. Отдавна Лизински трябваше да е пратен при Бай Ставри. Втори етаж южното крило.
7
|
нерегистриран
07 септември 2017, 23:25
13
-6
До коментар [#2] от "нерегистриран":
А кога ще отнемат прават на Билин Лизински?

жена му - синдичката ще го храни като му вземат лиценза - не се притеснявай. Подсигурил се е двойно и тройно :-)
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно