Обновена  12 сеп 17:29
Увеличение на заплатите със 127 лева за всеки магистрат скара членовете на съвета
Увеличение на заплатите със 127 лева за всеки магистрат скара членовете на съвета

Предложението на бюджетната комисия заплатата на всеки съдия, прокурор и следовател, независимо от нивото, да бъде повишена със 127 лева предизвика скандал в Съдийската колегия на ВСС и отново се стигна до напускане на залата от някои членове на съвета.

Както "Правен свят" вече писа, комисията "Бюджет и финанси" към ВСС предлага от 1 септември възнагражденията на младшите съдии и младшите прокурори да бъдат увеличени със 7%, а на всички останали ръстът да бъде точно със 127 лева или между 3 и 6%, като най-малко ще се усети от върховните нива.

По данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2016 г. средната заплата на заетите в бюджетната сфера е била 968 лева. Според чл. 218 от ЗСВ най-ниските възнаграждения в съдебната система, т.е. на младшите магистрати, се равняват на удвоения размер на средномесечната заплата в бюджетната сфера. Т.е. към 1 януари 2017 г. тази на младшите съдии и младшите прокурори трябваше да бъде 1936 лева. Но поради липса на средства, техните възнаграждения тогава не бяха актуализирани. А за да бъде направено това, както и да се вдигнат заплатите на всички останали със 7 на сто, са били необходими 24.5 млн. лева.

Към 31 юли обаче била реализирана икономия от заплатите от 6.5 млн. лева. Това дава възможност за актуализация на възнагражденията в органите на съдебната власт, обясни днес Димитър Узунов, който е председател на бюджетната комисия.

Заради това предложението е заплатите на младшите магистрати да се вдигнат със 7%, а на всички останали - със 127 лева на всеки, независимо дали са районно или върховно ниво. Узунов обясни, че по този начин ще се скъси натрупаната с години дистанция в заплатите между отделните нива. Това ще рече по 1.512 млн. лева месечно повече за заплати и заради това идеята е те са бъдат вдигнати от 1 септември т.г.

Той добави, че има средства и се предлага актуализация и на парите за рангове - за първи идеята е да се плаща 100 лева, за втори - 200 лева, а за трети – 250 лева.

Що се отнася до съдебните служители, то техните заплати ще бъдат актуализирани.

Предложеният вариант за различен процент увеличение на заплатите обаче срещна неодобрението на част от членовете на съвета.

Юлия Ковачева заяви, че няма възражение срещу предложението за ранговете и заплатите на съдебните служители, но няма да подкрепи решението на комисията за начина, по който предлага да се увеличат възнагражденията на магистратите.

"Основанието да се приложи за първи път различен процент е установен дисбаланс. Само че, когато обсъждаме това решение, първо трябва да кажем що е то баланс. Не ми е известно през последните поне 10 години заплатите да са променяни с различен процент. Досега подходът винаги е бил един и същ. За да го сменим, трябва да имаме сериозни аргументи и да кажем каква да е разликата в натовареността, отговорностите на различните нива, трябва ли да има разлика на тези от ниските нива с на тези на следващите. Когато си отговорим на тези въпроси и се реши какъв е разумният баланс в различните варианти, едва тогава може да кажем с какъв различен процент трябва да бъдат увеличени заплатите. Не ни се предлага такъв анализ и подход, не се казва в какво се състои цифрово изражение", каза Ковачева. Тя направи просто изчисление - увеличението на най-ниското ниво е със 7%, а на най-високото - с 3 процента, което е два пъти и половина по-ниско.

И продължи с цитати от предложените разчети на комисията: "Възнаграждението на председател на районен съд ще бъде 2611 лева, а на съдия от окръжен съд - 2660 лева. Като се прибавят и ранговете, заплатата на председател на районен съд може да се окаже и по-висока. Възнаграждението на председател на апелативен съд, без рангове, ще е с около 150 лева по-ниско от това на върховен съдия, с ранга се изравняват. Съдиите от районните съдилища имат три ранга и това е справедливо. На апелативна ниво имат обаче един ранг, а на върховно нямат право на ранг. Мандатът ни изтича. Моето предложение е да се предложи вариант за увеличение по досегашния механизъм и следващият ВСС да изработи алгоритъм, по който да увеличава заплатите, който да бъде подложен на обсъждане в магистратурата и колегите да знаят какво ги очаква", заключи Ковачева.

Милка Итова се съгласи, че заплатата на председател на районен съд се доближава до тази на окръжен съдия. "Това се дължи на обстоятелството, че до момента възнаграждението се е увеличавало с еднакъв процент. И ако го запазим, заплатата, както е била досега, ще надвиши заплатата на окръжен съдия. До това приближаване се е стигнало с еднаквия процент. По-високите заплати се увеличават по-бързо от тези, които са по-ниски", заяви Итова.

И предложи следното: "Ако може в тази част таблицата евентуално по-нататък да се направи така, че да не се намали заплата на районния съдия, но математически да се направи да има по-голяма разлика. Защото, ако това продължи в бъдеще, сигурно дисбалансът ще стане огромен. Разликата между съдия във върховен съд с 40% клас и съдия в апелативен съд е 818 лева. Разликата на следващото ниво е 465 лева и т.н. Разликата между заплатата на съдия във върховен съд и в районен без класа е 1675 лева. С процента клас – 2448 лева. С това, което се предлага, не се намаляват, не знам защо се движим около този процент. На всички се увеличават еднакво. И аз нямам интерес да се приеме този вариант, но ще го подкрепя, това е първата крачка, работила е бюджетната комисия, замислила се е".

После обясни, че е проследила изявите на кандидатите за членове на ВСС и повече от половината от тях коментирали именно това - да се намали драстичната разлика в заплатите, поне да има еднакво увеличение. Разбира се, че на върховните съдии ще са най-високи, но усилията ни трябва да се насочат към това да има икономии, да има пари в бюджета, за да се увеличат заплатите на всички, каза още Милка Итова.

Обясни, че в момента е ръководител на проект и са изследвали този въпрос и в други европейски държави разликата между най-високата и най-ниската заплата на съдиите била не повече от 20%. Не е логично, по думите ѝ, да е 10, 20 пъти.

Галя Георгиева обяви като "нестройна и объркана концепцията" на Милка Итова, добави, че не винаги европейският опит е редно да бъде пришиван към нашата действителност. Георгиева се съгласи с мнението на Ковачева за начина на определяне на заплатите. "Нямаме стройно виждане, концепция и методиката, за да ги изчислим, както г-жа Итова предлага. Няма как на европроекти да стъпим. Не бива да оставяме на следващия ВСС да реши този въпрос. Предлагам бюджетната комисия да изготви втори вариант за увеличение и той да бъде с еднакъв процент на всички съдии и прокурори, каквато е практиката до момента, и който да обсъдим на Пленума на ВСС", заяви Георгиева.

Тя каза още, че не е порок това, че някой има по-висок процент за прослужено време, защото това са реално отработени години. Тази дистанция трябва да се спази, е мнението на Георгиева. По думите ѝ ВСС няма време да прави други неща освен да преизчисли икономията и да увеличи заплатите колкото е възможно.

"Да ми се казва, че е порок, че имам по-голям процент към заплатата, не мога да го приема и няма да го приемат и върховните, и апелативните съдии, които по правило имат по-голям стаж. Има и районни съдии с голям процент, да, основната заплата е по-ниска, но защо г-жа Итова нарича това порок. Това порочно ли е - да има разлика", попита Георгиева.

Заедно с Галина Карагьозова обявиха, че сегашният дебат е излишен. Мотивите бяха, че Съдийската колегия не може да вземе решение за утвърждаване на Класификатора на длъжностите в администрацията без преди това Пленумът да е гласувал актуализацията на Таблица №1 за заплатите, защото възнагражденията на част от съдебните служители са обвързани със съдийските.

Със 7 на 5 гласа предложението на бюджетната комисия бе прието.

В залата се чуха спорове по отношение на идеята за изготвяне на втори вариант за увеличение на заплатите с еднакъв процент. Соня Найденова, която подкрепи Галя Георгиева, формулира диспозитив, което предизвика реакцията на Димитър Узунов. Той заяви: "Какво е това сега, колко пъти ще изчисляваме!", след което напусна залата. След него и Мария Кузманова си тръгна.

Така, с 9 на 1 гласа бе приета и другата идея - за изготвянето на втория вариант.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
29
з-9879-
|
нерегистриран
14 септември 2017, 11:25
4
0
Ей с един замах изместиха фокуса на нещата...Ние с години не можем да се преборим заплатите в системата да отговарят на закона, обаче сега ловко се измести темата - ножици, вилици, ножове, кой бил по-умен, кой бил по-красив и пр.
28
|
нерегистриран
14 септември 2017, 09:38
5
0
До коментар [#25] от "22,":
Всъщност не си мел, но тролът си ти. Никой не агитира за "равенство в заплатите". Става въпрос за свиване на ножицата, т.к. в моменга тя е неоправсано голяма. И сори, но политиките и цветовете тук не играят. Изтъркан ти е подходът с червеното. Далеч си от истината.

А защо тогава няма кампания да се свие ножицата между заплатата на министър и тази на новопостъпил служител в министерство - защото разликата е в пъти?

Защо не се иска заплатата на тази кака да се изравни към тази на районен съдия?
Шефка на пенсионен фонд взима 200 000 лева заплата на месец
http://www.mignews.info/shefka-na-pensionen-fond-vzima-200-000-leva-zaplata-na-mesets/
Само не тръгвайте, че тя била в частен бизнес, защото никой не дава доброволно осигуровките във фонда й, а ги събират направо от заплатите и има наказания, ако някой скътае пари от внасяне. При тази пенсионна система иначе почти никой няма да внася за пенсия дето ще я взима 10 години след смъртта си.
А защо не се иска да се свие ножицата между парите, дето се дават за еднолични НПО-та и заплатата на районен съдия?
Само тролски заклинания ръсиш, а не можеш две смислени изречения да вържеш.
Навсякъде по света, а и у нас е голяма ножицата между възнагражденията на новопостъпил персонал на ниско ниво и високопоставен персонал.

Що се отнася до класа на запад има направо фантастични стимули за дълъг стаж. Напр. ако камериерка работи 10 години при напускане има право да получи 100 000 швейцарски франка. И не е случайно, че една от причините чуждите инвеститори да не искат да дойдат в България е, че липсва квалифициран персонал. А липсва такъв заради мижавите стимули за стаж у нас. Без класа ще стане мазало. Напр. излязат гражданите със сопите и всички полицаи напускат, а депутатите и "бизнеса" се спасяват сами ... ако могат.
27
|
нерегистриран
14 септември 2017, 09:00
1
-2
До коментар [#24] от "Сталкер":
Умнико 23, личи ти, че не си оттук, защото за разлика от държавите, където
опитът се цени, у нас голямата ножица играе на 65 и нито ден повече. Освен
ако не говориш за пенсионирани извън магистратурата, които са пренебрежимо
число - но непренебрежими персонално, ако ще предпагаш още болшевишки номера.
И би било добре, след като си решил да се пенсионираш, да си покажеш знанията и опита на друго поприще, примерно да напишеш книга, да го споделиш в съдебна зала, а не да получаваш пенсия и заплата едновременно. Материализирай си знанията, не бъди анонимен!
26
|
нерегистриран
14 септември 2017, 08:47
2
-2
До коментар [#24] от "Сталкер":
Умнико 23, личи ти, че не си оттук, защото за разлика от държавите, където
опитът се цени, у нас голямата ножица играе на 65 и нито ден повече. Освен
ако не говориш за пенсионирани извън магистратурата, които са пренебрежимо
число - но непренебрежими персонално, ако ще предпагаш още болшевишки номера.
От Луната съм, драги ми пенсиониран магистрате. След като си решил да се пенсионираш, а със сигурност вземаш поне 60% за прослужено време-за какъв опит ми говориш, а може би за морал? Опитът ти е точно от болшевишките времена, когато вървяха кьорсофрите. Като си толкова опитен, не знам в какво-нека се срещнем да си обменим опит и знания. Разкажи за някой извънземен случай, с който ще останеш в историята на правораздаването! Моля те!
25
22,
|
нерегистриран
13 септември 2017, 22:37
4
-3
Всъщност не си мел, но тролът си ти. Никой не агитира за "равенство в заплатите". Става въпрос за свиване на ножицата, т.к. в моменга тя е неоправсано голяма. И сори, но политиките и цветовете тук не играят. Изтъркан ти е подходът с червеното. Далеч си от истината.
24
Сталкер
|
нерегистриран
13 септември 2017, 22:13
2
-4
Умнико 23, личи ти, че не си оттук, защото за разлика от държавите, където
опитът се цени, у нас голямата ножица играе на 65 и нито ден повече. Освен
ако не говориш за пенсионирани извън магистратурата, които са пренебрежимо
число - но непренебрежими персонално, ако ще предпагаш още болшевишки номера.
23
|
нерегистриран
13 септември 2017, 20:02
13
-1
Голямата разлика идва от тези, които получават за прослужено време над 40%. Да им го направят,както на другите до 40% и няма да има такива разлики. Освен това - да освободят пенсионерите магистрати, те са си избрали да се пенсионират и не са несменяеми. Точно те вземат над 40 процента за прослужено време и пенсия.
22
|
нерегистриран
13 септември 2017, 17:01
11
-3
Предполагам се досещате, че основната агитка за равенство на заплатите са червените тролове, които искат по-малко разходи за съдебната система за да има повече пари за паразитните НПО-та посветили се на правосъдна реформа. Просто залагат на българската завист и дребнавост, та в резултат на разправията да отрежат колкото може повече всички.
От целия рев ползата ще е, че и тези на раойнно ниво ще получат по-малко, отколкото трябва.

И като стана дума за НПО-та - де е сега ССБ, де са протестите и "Не на страха"?
21
Евроцент
|
нерегистриран
13 септември 2017, 16:20
17
0
Таз пък ГГ се не наяде. С иначе колеги от върховните нива, вижте как е в почти цяла цивилизована Европа- там разликата от ниско до върховно ниво е мижава. Сигурно има защо
20
18,
|
нерегистриран
13 септември 2017, 15:59
9
0
Лечно мен не можеш да ме обидиш. Аз няма накъде повече кариерно да раста. 😊 Но това не ми пречи да видя несправедливостта, т. к. тя е очевадна и дразни. И да съм против нея.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно