Обновена  12 сеп 17:29
Увеличение на заплатите със 127 лева за всеки магистрат скара членовете на съвета
Увеличение на заплатите със 127 лева за всеки магистрат скара членовете на съвета

Предложението на бюджетната комисия заплатата на всеки съдия, прокурор и следовател, независимо от нивото, да бъде повишена със 127 лева предизвика скандал в Съдийската колегия на ВСС и отново се стигна до напускане на залата от някои членове на съвета.

Както "Правен свят" вече писа, комисията "Бюджет и финанси" към ВСС предлага от 1 септември възнагражденията на младшите съдии и младшите прокурори да бъдат увеличени със 7%, а на всички останали ръстът да бъде точно със 127 лева или между 3 и 6%, като най-малко ще се усети от върховните нива.

По данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2016 г. средната заплата на заетите в бюджетната сфера е била 968 лева. Според чл. 218 от ЗСВ най-ниските възнаграждения в съдебната система, т.е. на младшите магистрати, се равняват на удвоения размер на средномесечната заплата в бюджетната сфера. Т.е. към 1 януари 2017 г. тази на младшите съдии и младшите прокурори трябваше да бъде 1936 лева. Но поради липса на средства, техните възнаграждения тогава не бяха актуализирани. А за да бъде направено това, както и да се вдигнат заплатите на всички останали със 7 на сто, са били необходими 24.5 млн. лева.

Към 31 юли обаче била реализирана икономия от заплатите от 6.5 млн. лева. Това дава възможност за актуализация на възнагражденията в органите на съдебната власт, обясни днес Димитър Узунов, който е председател на бюджетната комисия.

Заради това предложението е заплатите на младшите магистрати да се вдигнат със 7%, а на всички останали - със 127 лева на всеки, независимо дали са районно или върховно ниво. Узунов обясни, че по този начин ще се скъси натрупаната с години дистанция в заплатите между отделните нива. Това ще рече по 1.512 млн. лева месечно повече за заплати и заради това идеята е те са бъдат вдигнати от 1 септември т.г.

Той добави, че има средства и се предлага актуализация и на парите за рангове - за първи идеята е да се плаща 100 лева, за втори - 200 лева, а за трети – 250 лева.

Що се отнася до съдебните служители, то техните заплати ще бъдат актуализирани.

Предложеният вариант за различен процент увеличение на заплатите обаче срещна неодобрението на част от членовете на съвета.

Юлия Ковачева заяви, че няма възражение срещу предложението за ранговете и заплатите на съдебните служители, но няма да подкрепи решението на комисията за начина, по който предлага да се увеличат възнагражденията на магистратите.

"Основанието да се приложи за първи път различен процент е установен дисбаланс. Само че, когато обсъждаме това решение, първо трябва да кажем що е то баланс. Не ми е известно през последните поне 10 години заплатите да са променяни с различен процент. Досега подходът винаги е бил един и същ. За да го сменим, трябва да имаме сериозни аргументи и да кажем каква да е разликата в натовареността, отговорностите на различните нива, трябва ли да има разлика на тези от ниските нива с на тези на следващите. Когато си отговорим на тези въпроси и се реши какъв е разумният баланс в различните варианти, едва тогава може да кажем с какъв различен процент трябва да бъдат увеличени заплатите. Не ни се предлага такъв анализ и подход, не се казва в какво се състои цифрово изражение", каза Ковачева. Тя направи просто изчисление - увеличението на най-ниското ниво е със 7%, а на най-високото - с 3 процента, което е два пъти и половина по-ниско.

И продължи с цитати от предложените разчети на комисията: "Възнаграждението на председател на районен съд ще бъде 2611 лева, а на съдия от окръжен съд - 2660 лева. Като се прибавят и ранговете, заплатата на председател на районен съд може да се окаже и по-висока. Възнаграждението на председател на апелативен съд, без рангове, ще е с около 150 лева по-ниско от това на върховен съдия, с ранга се изравняват. Съдиите от районните съдилища имат три ранга и това е справедливо. На апелативна ниво имат обаче един ранг, а на върховно нямат право на ранг. Мандатът ни изтича. Моето предложение е да се предложи вариант за увеличение по досегашния механизъм и следващият ВСС да изработи алгоритъм, по който да увеличава заплатите, който да бъде подложен на обсъждане в магистратурата и колегите да знаят какво ги очаква", заключи Ковачева.

Милка Итова се съгласи, че заплатата на председател на районен съд се доближава до тази на окръжен съдия. "Това се дължи на обстоятелството, че до момента възнаграждението се е увеличавало с еднакъв процент. И ако го запазим, заплатата, както е била досега, ще надвиши заплатата на окръжен съдия. До това приближаване се е стигнало с еднаквия процент. По-високите заплати се увеличават по-бързо от тези, които са по-ниски", заяви Итова.

И предложи следното: "Ако може в тази част таблицата евентуално по-нататък да се направи така, че да не се намали заплата на районния съдия, но математически да се направи да има по-голяма разлика. Защото, ако това продължи в бъдеще, сигурно дисбалансът ще стане огромен. Разликата между съдия във върховен съд с 40% клас и съдия в апелативен съд е 818 лева. Разликата на следващото ниво е 465 лева и т.н. Разликата между заплатата на съдия във върховен съд и в районен без класа е 1675 лева. С процента клас – 2448 лева. С това, което се предлага, не се намаляват, не знам защо се движим около този процент. На всички се увеличават еднакво. И аз нямам интерес да се приеме този вариант, но ще го подкрепя, това е първата крачка, работила е бюджетната комисия, замислила се е".

После обясни, че е проследила изявите на кандидатите за членове на ВСС и повече от половината от тях коментирали именно това - да се намали драстичната разлика в заплатите, поне да има еднакво увеличение. Разбира се, че на върховните съдии ще са най-високи, но усилията ни трябва да се насочат към това да има икономии, да има пари в бюджета, за да се увеличат заплатите на всички, каза още Милка Итова.

Обясни, че в момента е ръководител на проект и са изследвали този въпрос и в други европейски държави разликата между най-високата и най-ниската заплата на съдиите била не повече от 20%. Не е логично, по думите ѝ, да е 10, 20 пъти.

Галя Георгиева обяви като "нестройна и объркана концепцията" на Милка Итова, добави, че не винаги европейският опит е редно да бъде пришиван към нашата действителност. Георгиева се съгласи с мнението на Ковачева за начина на определяне на заплатите. "Нямаме стройно виждане, концепция и методиката, за да ги изчислим, както г-жа Итова предлага. Няма как на европроекти да стъпим. Не бива да оставяме на следващия ВСС да реши този въпрос. Предлагам бюджетната комисия да изготви втори вариант за увеличение и той да бъде с еднакъв процент на всички съдии и прокурори, каквато е практиката до момента, и който да обсъдим на Пленума на ВСС", заяви Георгиева.

Тя каза още, че не е порок това, че някой има по-висок процент за прослужено време, защото това са реално отработени години. Тази дистанция трябва да се спази, е мнението на Георгиева. По думите ѝ ВСС няма време да прави други неща освен да преизчисли икономията и да увеличи заплатите колкото е възможно.

"Да ми се казва, че е порок, че имам по-голям процент към заплатата, не мога да го приема и няма да го приемат и върховните, и апелативните съдии, които по правило имат по-голям стаж. Има и районни съдии с голям процент, да, основната заплата е по-ниска, но защо г-жа Итова нарича това порок. Това порочно ли е - да има разлика", попита Георгиева.

Заедно с Галина Карагьозова обявиха, че сегашният дебат е излишен. Мотивите бяха, че Съдийската колегия не може да вземе решение за утвърждаване на Класификатора на длъжностите в администрацията без преди това Пленумът да е гласувал актуализацията на Таблица №1 за заплатите, защото възнагражденията на част от съдебните служители са обвързани със съдийските.

Със 7 на 5 гласа предложението на бюджетната комисия бе прието.

В залата се чуха спорове по отношение на идеята за изготвяне на втори вариант за увеличение на заплатите с еднакъв процент. Соня Найденова, която подкрепи Галя Георгиева, формулира диспозитив, което предизвика реакцията на Димитър Узунов. Той заяви: "Какво е това сега, колко пъти ще изчисляваме!", след което напусна залата. След него и Мария Кузманова си тръгна.

Така, с 9 на 1 гласа бе приета и другата идея - за изготвянето на втория вариант.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Марко
|
нерегистриран
12 септември 2017, 16:12
52
-8
"По данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2016 г. средната заплата на заетите в бюджетната сфера е била 968 лева. Според чл. 218 от ЗСВ най-ниските възнаграждения в съдебната система, т.е. на младшите магистрати, се равняват на удвоения размер на средномесечната заплата в бюджетната сфера. Т.е. към 1 януари 2017 г. тази на младшите съдии и младшите прокурори трябваше да бъде 1936 лева. Но поради липса на средства, техните възнаграждения тогава не бяха актуализирани. А за да бъде направено това, както и да се вдигнат заплатите на всички останали със 7 на сто, са били необходими 24.5 млн. лева. "

Законите трябва да бъдат спазвани и изпълнявани ,включително и от трите власти.

Пари има и бюджетът на т.нар."съдебна система" може да се актуализира с 25 милки за 2017г.,но и за това се иска акъл и кураж да бъде направено.
2
|
нерегистриран
12 септември 2017, 16:23
55
-28
Горните инстанции все ненаядени. Работата в окръжните съдилища е по дело на месец, корупцията е като растеж в тропическа гора, но алчност пуста.
3
Naschmarkt
|
нерегистриран
12 септември 2017, 17:44
22
-4
карат се като...,а пък искате от тия хора реформи.Първо си осигуряват парите,пък после-работата.Не случайно "правителството на съдебната власт" се намира близо до женския пазар.
4
Смях
|
нерегистриран
12 септември 2017, 18:05
29
-27
Горните инстанции нали се попълват със съдии от долните инстанции,та колега/Ако изобщо си такъв/-интересно откъде идва корупцията и алчността.Що се отнася до едното дело на месец.....чудя се в кой свят живееш!!!!!!!!!!
5
********************************
|
нерегистриран
12 септември 2017, 19:35
2
-17
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
6
Ха-хо
|
нерегистриран
13 септември 2017, 07:53
14
-28
До коментар [#2] от "нерегистриран":
Горните инстанции все ненаядени. Работата в окръжните съдилища е по дело на месец, корупцията е като растеж в тропическа гора, но алчност пуста.

Що за малоумие, бе колега!
Все едно в една админисдтрация цървулът от ниската йерархия да се сърди, че началника му има по-малко работа, пък взема повече пари.
НЕщо аз ли не мога да разбера тая ваша идиотия или наистина не сте наясно с разликите между "нивата"?!
И още нещо - ако заплатите се "сближават", защо тогава да ходим на конкурси за израстване и да се развиваме като можем да си кюхнем цял живот на района и да вземаме горе-долу същите пари.
Ама че просташка логика и недоволоство... Пореден опит на този ВСС да скара магистратите за последно!
7
|
нерегистриран
13 септември 2017, 09:25
12
-2
"Но поради липса на средства, техните възнаграждения тогава не бяха актуализирани."

http://kanal3.bg/news/28979-Bitkata-za-10-miliona---stava-li-Ekaterina-Zaharieva-sauchastnik-na-Hristo-Ivanov

"Битката за 10 милиона - става ли Екатерина Захариева съучастник на Христо Иванов

Четвърт милион лева ще отидат за анализ на Концепцията на наказателна политика, действала до 2014 г., и изготвянето на нова. А за обновяване на Наказателния кодекс ще бъдат дадени още 100 000 лв. Това са само малка част от парите, които европейски и български данъкоплатци ще платят на администрацията и неправителствения сектор."

Пари има, ама с тях в България се разпорежда мафията, а не бутафорния ВСС.
То най-добре да спестим пари от 25 заплати и направо да се замени бутафорния ВСС с някой Бащица на съдебната власт като Красьо Черничкият (тя вече си има две Мами, ама и двете са мащехи).
8
|
нерегистриран
13 септември 2017, 09:35
16
0
До коментар [#3] от "Naschmarkt":
карат се като...,а пък искате от тия хора реформи.Първо си осигуряват парите,пък после-работата.Не случайно "правителството на съдебната власт" се намира близо до женския пазар.

А на Женския пазар дават ли пари за домати? То само на Бузлуджа дават безплатни кебапчета и бира, ама то и те не са съвсем безплатни, а ги ядат и пият неколцина, а ги плащат всички данъкоплатци в България.
Съдебните решения се отпечатват на листи, а хартията за съдебната власт още не е станала безплатна. Или идеята е съдебната власт да мине на дарения от престъпниците като МВР?
9
Милен
|
нерегистриран
13 септември 2017, 10:04
39
0
Жалки са направо. Дори за такъв въпрос елементарен не могат да се разберат. 5г системата е заложник на глупостта им. Надявам ср следващите да могат поне едни заплати да изчислят. Поне...
10
Борн
|
нерегистриран
13 септември 2017, 10:38
39
0
Бедните членове на съвета се уредиха като чиновници с по 10 000 лв.чиста заплата/7000 лв. за длъжност и отделно клас прослужено време/, а сега на обикновените магистрати които си рискуват живота решавайки дела-127 жалки лева.Ходете пак да гласувате за членове на всс.Нямаме нужда от подобна чиновническа структура,както и от инспекторат,нип и т.н.Всички тези раздути чиновнически структури с огромен персонал гълтат парите които трябва ние да взимаме.Необходима е тотална реформа в съд.система.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно