Съдии с искане за контрапроверка
Опитала ли е шефка в НАП да окаже натиск на АдмС-Бургас
След сигнала на Валери Симеонов срещу Панайот Генков, магистратите сезират Владислав Горанов и шефката на НАП
Опитала ли е шефка в НАП да окаже натиск на АдмС-Бургас

Опитала ли е шефка в дирекцията на Националната агенция за приходите (НАП) в Бургас да окаже натиск на Административния съд в града? Това настояват да бъде проверено самите съдии. Те са се обърнали към министъра на финансите Владислав Горанов и директорката на НАП Галя Димитрова.

До искането им се стигна след сигнала на вицепремиера Валери Симеонов до Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да извърши проверка за почтеността на и.ф. председателя на АдмС-Бургас Панайот Генков. Симеонов поиска ИВСС да установи дали Генков е оказвал натиск върху съдии да отменят заповедите на шефката на дирекция "Контрол" в НАП -Бургас Пенка Жекова, с които е допускано предварително изпълнение на мярката "запечатване на обект". Самата Жекова е написала доклад, в който твърди, че съдиите са отменяли запечатването на обекти, винаги когато е обжалвано и освен това са го правили, въпреки че е било установено явно нарушение на данъчните закони. В него тя изрежда и серия от случаи, в които съдът бил отменил принудителната административна мярка, а пък било установено, че магазинът или заведението имат огромни задължения към фиска, за които има изпълнителни дела, работещите там нямали договори, касовият апарат бил регистриран на заличен ЕТ, а някой от затворените обекти били рецидивисти с по 15-20 акта само за година.

Пенка Жекова освен това твърди в доклада си, че всички тези факти са били подкрепени с писмени доказателства от НАП и с обосновани писмени становища за това, дали са основателни жалбите на търговците, а съдът не се е съобразил с тях.

Съдиите от АдмС-Бургас са обсъдили на Общо събрание сигнала на Симеонов до инспектората и доклада на шефката в НАП-Бургас. Освен това зам.-шефката на съда Станимира Друмева е направила проверка.

На събранието съдиите са заявили, че Панайот Генков не им е оказвал какъвто и да е пряк или косвен натиск или влияние при решаването на делата и не е саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите.

Освен това проверката е установила, че съдиите са отменили 101 акта на приходната администрация, а са потвърдили  9. От делата с отменени актове шефката на дирекция "Контрол" на ТД на НАП в Бургас е обжалвала пред Върховния административен съд само 60 определения. "Това означава, че в повече от 45% от случаите наказващият орган се е съгласил с отменителните определения на съда и ги е счел за законосъобразни. От обжалваните пред ВАС дела до настоящия момент по-голямата част - 27 определения на АдмС - Бургас са потвърдени и малка част - 22 са отменени, като по останалите дела ВАС все още не се е произнесъл", сочат от съда.

От там са установили, че по нито едно от делата, посочени в доклада на Пенка Жекова, не е изразено обосновано писмено становище за това, дали са основателни жалбите на търговците срещу предварителното запечатване на обекти. Няма и дела срещу рецидивисти с по 15-20 акта за година, както твърди тя. "Няма и данни за налагане на принудителна административна мярка спрямо лица с огромни задължения, срещу които са предприети посочените законни действия. В мотивите към заповедите за запечатването на обектите в много малка част от делата съществуват твърдения за наличие на публични задължения, но по нито едно от делата не са представени доказателства за действителния размер на непогасените задължения", съобщават от АдмС- Бургас. От там сочат и че по делата няма данни за други твърдения на Жекова, като например, че даден обект е на сдружение, което няма Булстат или че касовият апарат е регистриран на заличен ЕТ. "По почти всички дела са представени само заповедите за налагане на принудителната административна мярка и протоколите от извършените проверки, много от които са нечетливо написани на ръка, като само по някои от тях са приложени и доказателства - фискален бон, дневен отчет, опис на парични средства", обясняват от магистратите.

И заявяват: "Актовете на съда не са били окончателни и законът е позволявал на приходната администрация да затвори проверяваните обекти до потвърждаване или отмяната им от ВАС , което не е било сторено". От съда подчертават, че мотивите на актовете им не са шаблонни, както се твърди в доклада, за разлика от тези в заповедите за затваряне на обекти, освен това повечето са потвърдени от ВАС.

"Твърденията на директора на дирекция "Контрол" в ТД на НАП гр. Бургас, че съдиите от АдмС - Бургас са отменяли предварителната мярка при явно нарушение на данъчни закони от задължените лица са голословни, неподкрепени с доказателства и неотговарящи на обективната истина", казват съдиите.

Резултатите от тяхната вътрешна проверка са обобщени в доклад, който ще бъде изпратен на Инспектората на ВСС. Освен това Общото събрание на АдмС-Бургас е решило да уведоми за изводите в него министъра на финансите и шефката на НАП.

Докладът на съда е придружен с предложение Владислав Горанов и Галя Димитрова да извършат проверка "има ли опит от страна на държавен служител - отговорно длъжностно лице от ТД на НАП гр.Бургас да окаже натиск върху работата на съда". Съдиите предлагат министърът на финансите и шефката на НАП да проверят и по какви съображения не са обжалвани пред ВАС голяма част от делата на АдмС - Бургас, по които са отменени заповедите на дирекцията на приходната агенция в града, както и защо по преписките не са били представени доказателства за твърдените в сигнала на Валери Симеонов и доклада на Жекова смущаващи факти, ако такива са съществували.

Освен това съдиите, които са били докладчици по посочените в сигнала на Валери Симеонов дела, са излезли с писмени становища, в които категорично отричат да им е оказван какъвто и да е натиск в работата от Панайот Генков и осъждат опитите на изпълнителната власт за посегателство върху независимостта на съдебната система.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
11
|
нерегистриран
19 октомври 2017, 15:18
1
-1
До коментар [#9] от "по-голямата част - 27 определения на АдмС - Бургас са потвърдени и малка част - 22 са отменени":
Че то почти половината значи са брак!
НЕ!!! Работата на съда е да раздава справедливост, а не да брои запетайки и да търси кусури на административните актове. Докога ще е важна формата, а не съдържанието? Всички знаем защо се отменят тези актове и къде е "заровено кучето".
10
съдия
|
нерегистриран
21 септември 2017, 00:03
3
0
До коментар [#8] от "Dread Knight":
То е ясно, че през 2007г. във всички административни съдилища се назначиха "правилните" хора - читавите са твърде малко, а добрите съдии са единици. Не знам дали им липсва житейски опит или чувство за справедливост, или просто са се събрали само тъпаци, но почти винаги се хващат за буквата на закона без да го прилагат според духа му. Прекаленият формализъм и завишените изисквания към администрацията, която не се състои от съдии от ВКС и професори от ЮФ, често позволява на недобросъвестни субекти да въртят далавери и да мамят държавата безнаказано. В много от случаите се изпълняват и поръчки, предвид казаните вече "назначения". Спешното отваряне на затворени обекти - нарушители-рецидивисти, мирише на нещо друго, различно от некадърност май... А иначе не мисля, че е за хвалба статистиката: "Това означава, че в повече от 45% от случаите наказващият орган се е съгласил с отменителните определения на съда и ги е счел за законосъобразни. От обжалваните пред ВАС дела до настоящия момент по-голямата част - 27 определения на АдмС - Бургас са потвърдени и малка част - 22 са отменени, като по останалите дела ВАС все още не се е произнесъл". Колко да е малка част отменените бе - 45 % от обжалваните, как не ви е срам...
Коментарът Ви е лишен от всякаква логика -както правна, така и житейска. Има разбира се много филмова логика... Както искате, така го приемете! Когато една администрация, била тя и данъчна, не зачита, не спазва точно или нарушава процесуалния ред,или пък тълкува превратно и прилага неправилно материалния закон,съдът санкционира това с отменителен съдебен акт. Администрацията е обвързана абсолютно от указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона - не само за конкретни случаи на отмяна и връщане за ново произнасяне, а въобще в администрративната си деност по идентични или сходни казуси. Това е генералната роля на съда - актовете му да резултират в по-добра администрративна практика. Когато администрациятаа не чува, когато постановява актове "под индиго"и мутиплицира с години едни и същи грешки резултатът на изхода ще е все един и същ - отмяна, отмяна и пак отмяна. Докато се научат да си мотивират актовете.. ако и когато. Лошото е, че всички плащаме за това и то по два пъти.
9
по-голямата част - 27 определения на АдмС - Бургас са потвърдени и малка част - 22 са отменени
|
нерегистриран
19 септември 2017, 08:10
8
-5
Че то почти половината значи са брак!
8
Dread Knight
|
нерегистриран
18 септември 2017, 19:49
17
-14
То е ясно, че през 2007г. във всички административни съдилища се назначиха "правилните" хора - читавите са твърде малко, а добрите съдии са единици. Не знам дали им липсва житейски опит или чувство за справедливост, или просто са се събрали само тъпаци, но почти винаги се хващат за буквата на закона без да го прилагат според духа му. Прекаленият формализъм и завишените изисквания към администрацията, която не се състои от съдии от ВКС и професори от ЮФ, често позволява на недобросъвестни субекти да въртят далавери и да мамят държавата безнаказано. В много от случаите се изпълняват и поръчки, предвид казаните вече "назначения". Спешното отваряне на затворени обекти - нарушители-рецидивисти, мирише на нещо друго, различно от некадърност май... А иначе не мисля, че е за хвалба статистиката: "Това означава, че в повече от 45% от случаите наказващият орган се е съгласил с отменителните определения на съда и ги е счел за законосъобразни. От обжалваните пред ВАС дела до настоящия момент по-голямата част - 27 определения на АдмС - Бургас са потвърдени и малка част - 22 са отменени, като по останалите дела ВАС все още не се е произнесъл". Колко да е малка част отменените бе - 45 % от обжалваните, как не ви е срам...
7
...
|
нерегистриран
18 септември 2017, 19:38
5
-3
Това им е служебната кола
6
златотърсачка до 4
|
нерегистриран
18 септември 2017, 19:33
5
-2
Този Енчев да не е онзи с черното Бентли? Милионер ли е? Щегоизпапкам
5
|
нерегистриран
18 септември 2017, 19:14
13
-1
И сега ще видим дали ще я накажат с оглед изнесените данни за некадърно водени преписки.
4
Само голи факти...
|
нерегистриран
18 септември 2017, 17:32
22
-4
Пенка Нападжийката е инициирала проверка по данъчна линия срещу имуществото на съдиите от Адм.съд Бургас, за това че отменят малоумните ПАМ-ве. Още на следващата седмица, след като стана ясно това, един от съдиите веднага обърна собствената си практика и започна да потвърждава ПАМ-овете на НАП. Името му е Веселин Енчев и е кандидат за председател на същото съд.
3
неизвестен
|
нерегистриран
18 септември 2017, 17:24
9
-12
Не знам кой е крив и кой прав,но май "всички вкупом са съгрешили".Като виждаме каква вакханалия е в Слънчев бряг оставам с впечатление,че една част от търговците са протежирани от НАП,а друга част-от съда.И нека нито едните,нито другите да не се държат като "ущипани госпожици",ами да си вършат работата
2
|
нерегистриран
18 септември 2017, 17:09
19
-1
Ако се съди по данните на бургаските административни съдии, тази Пенка Жекова е смахната, че да има такива разминавания между твърденията и фактите. Но като знам какви калинки бръмчат в администрацията, не се изненадвам от качеството на административно-наказателната им дейност.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно