Теодора Точкова с предложения за промени в ЗСВ
И бивши магистрати да бъдат наказвани за подаване на имуществени декларации извън срока
ИВСС иска изрично да се запише в закона, че може да иска съгласие от магистратите за разкриване на банкова тайна
И бивши магистрати да бъдат наказвани за подаване на имуществени декларации извън срока

На административно наказване за неподаване на имуществена декларация да подлежат и вече бивши съдии, прокурори и следователи - загубили статута си на магистрати към момента на изтичане на срока за подаването на декларациите. Такава промяна в Закона за съдебната власт е предложила главната инспекторка Теодора Точкова в писмо до министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Според сегашната редакция на чл. 408а, ал. 1 от ЗСВ на административно наказване подлежат само действащите магистрати, които не са подали имуществени декларации в срок, се казва в съобщение на ИВСС.

От органа дават още някои предложения за ремонт на съдебния закон с цел предоляане на пропуски.

Една от тях е магистратите да могат да дават съгласие за достъп на ИВСС до банковата им тайна.

Целта е да се преодолеят част от проблемите, породени от прилагането на действащите от 1 януари 2017 г. текстове на раздел Iа "Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите" на глава девета от ЗСВ, се уточнява в съобщението от ИВСС.

На 15 септември т.г. Съюзът на съдиите отправи призив към инспектората, вместо да води дела за разкриване на банковата тайна на магистратите, да поиска съгласието на съдията, прокурора или следователя да падне закрилата над сметките му. ССБ обаче не вижда законодателна пречка по отношение на това свое предложение. Според организацията разпоредбата на чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции предвижда даването на съгласие за разкриване на банкова тайна от страна на клиент на банкова институция като алтернатива на разкриването на такава информация по съдебен ред, включително по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 от същия закон.

Според ИВСС обаче е необходима промяна в Закона за съдебната власт. "Инспекторатът към ВСС предлага даването на съгласие за разкриване на банкова тайна да бъде изрично предвидено в ЗСВ, за да се избегне необходимостта от нотариална заверка на съгласието, каквато изискват кредитните институции съгласно вътрешните си правила. При изрична регламентация в ЗСВ магистратите ще дават съгласие за разкриване на банковата тайна без нотариална заверка, спестявайки време и средства", изтъкват от инспектората.

От там добавят, че при изрично регламентиране в ЗСВ и фактическо получаване на писмено съгласие ИВСС ще получава сведения, съставляващи банкова тайна, без сложната процедура по искане на разрешение от съответния районен съд. Съдебните ревизори ще искат разкриване на банкова тайна само за съдиите, прокурорите и следователите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации, част от които са банкова тайна.

Според ИВСС една такава промяна ще намали донякъде броя на делата за искане за разкриване на банкова тайна по повод проверките на имуществените декларации.

"ИВСС ще продължи да иска разкриване на банкова тайна не само за магистратите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп, но за близките на всички съдии, прокурори и следователи – съпрузи, лица, с които са във фактическо съжителство, и непълнолетните им деца. С предложението банковата тайна да се разкрива от районния съд, в чийто район е постоянния адрес на магистрата или неговите близки, ще се преодолее противоречивата практика на районните съдилища относно местната подсъдност по тези искания", уточняват още от органа.

Наред с информацията за паричните задължения на магистратите и техните близки от БНБ, ИВСС да получава и информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Това е друга промяна в ЗСВ, която предлагат от инспектората.

Освен това органът иска и удължаване на срока за проверка на имуществените декларации - от 3 месеца на 6 месеца.

"Определеният в ЗСВ тримесечен срок за проверка на имуществените декларации не е достатъчен. Броят на магистратите, задължени да подадат пред Инспектората към ВСС ежегодна декларация за имущество и интереси, е 4199 към 1 януари 2017 г. Проверките включват разкриването на банкова и застрахователна тайна, разпростират се не само по отношение на съпрузите и непълнолетните деца на деклараторите, а и на лицата, с които фактически съжителстват на съпружески начала. Освен това Инспекторатът към ВСС има правомощията по проверка на декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи от 1 януари 2017 г., поради която причина проверките се извършват без наличието на нарочен софтуерен продукт. Разработването на такъв софтуер е в процес на възлагане", мотивират се от ИВСС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
|
нерегистриран
18 септември 2017, 16:51
40
-2
След идеята за безконтролно ровене в уж защитената в псевдодържавата Юръпкенефландия банкова тайна предполагам следващата стъпка ще е да се разреши на ИВСС да използва за проверка на декларациите и изтезания - бичуване, вадене на ноктите, разтягане на колело и др. под. методи.

А ССБ мълча когато искаха да орежат индексирането на заплатите, мълча и когато ставаше дума да се заплащат дежурствата (безплатния труд по същество си е робски труд, а туй уж е забранено), но когато стана дума за безконтролно ровене в банкова и данъчна тайна, то веднага се събуди от дълбокия си син да приветства идеята.
2
?
|
нерегистриран
18 септември 2017, 16:56
44
-2
А декларация-съгласие за изследване на ползваната тоалетна хартия от всеки магистрат ще се изисква ли и кога? Май от магистратите по-големи престъпници няма, щом абсолютно всички са подложени на толкова подробно разследване - лично, семейно, имуществено, финансово и всякакво положение? Дали няма да се пропусне родословието на всички магистрати, че може да стане ясна картинката?
3
Марко
|
нерегистриран
18 септември 2017, 16:56
17
0
Наказанията да бъдат :

1. размахване на показалец,
2. закана с юмрук и
3. закана с ритник според това ,с кой от двата крака рита инспектора. :)
4
|
нерегистриран
18 септември 2017, 17:05
38
0
Кога ще спрат да се занимават с глупости? Като имат данни за престъпление, да искат разкриване на банкова тайна. Има си ред. Толкова важни неща има да се вършат, седнали с бабини броилки да се занимават!
5
112
|
нерегистриран
18 септември 2017, 17:09
26
0
Ще прокарат подобно изменение - добре. Ама старият закон ще е по-благоприятен за дееца и ще стане една голяма маняна от идеята на Точкова.
6
|
нерегистриран
18 септември 2017, 17:55
24
-2
За къде си ти, точкова, и компания, без изменение на закона ! За никъде. Защото теория на Правото не си учила или, всъщност и да си я учила, не си я разбрала.
Защото, всъщност ти не си юрист, а си съдия и в момента инспектор !
Хайде сега модераторите да ми изтрият мнението, определяйки като обида съмненията ми относно квалификацията - професионална, на госпожата Точкова !
7
Павлов
|
нерегистриран
18 септември 2017, 17:58
35
-4
Тия /висшата администрация/ съвсем пощръкляха. Що за мракобесническо предложение на Точкова ? Не разбирам разните там професионални съюзи и организации защо мълчат и с мълчанието си стават съучастници на това безумие. Или както обикновено ССБ и АП си гледат единствено и само келепира за какиерното израстване на ръководителите си.
Няма ли кой да каже на журналистите и разни платени активисти , че над 90% от българските магистрати са почтени професионалисти, които искат да бъдат оставени да си гледат работата . СТИГА ПРЕСИРАНЕ И СТИГА КАЛ!
8
|
нерегистриран
18 септември 2017, 20:06
24
-2
До коментар [#1] от "нерегистриран":
След идеята за безконтролно ровене в уж защитената в псевдодържавата Юръпкенефландия банкова тайна предполагам следващата стъпка ще е да се разреши на ИВСС да използва за проверка на декларациите и изтезания - бичуване, вадене на ноктите, разтягане на колело и др. под. методи.

А ССБ мълча когато искаха да орежат индексирането на заплатите, мълча и когато ставаше дума да се заплащат дежурствата (безплатния труд по същество си е робски труд, а туй уж е забранено), но когато стана дума за безконтролно ровене в банкова и данъчна тайна, то веднага се събуди от дълбокия си син да приветства идеята.

ССБ, се активират само ако не изберат техен човек за някой ръководен пост в съдебната система или пък има идея да им отрежат финансирането за екскурзии в чужбина и СПА семинари. За защита интересите на съдиите не ги търсете. Грачат само тогава, когато засегнат личния интерес на ръководителите.
9
Изумен
|
нерегистриран
18 септември 2017, 20:24
40
0
Оставам с впечатлението, че в този Инспекторат работят идиоти! Проверяват магистратите по-жестоко и от най-големите престъпници! И какво ще установят накрая - че някой магистрат е забравил да декларира някоя стара трошка, някоя фирма на съпруга си, или неточна сума в банката. Е, и? Корупцията е там, където са парите - в изпълнителната власт. Там ровете и проверявайте.
10
Seneka
|
нерегистриран
18 септември 2017, 21:24
24
-2
Аз пък оставам с впечатлението, че ИВСС вече е нагазил в лоши
членове, но това ще се разбере по-нататък.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно