Новият председател на ВАС:
Съдът да има говорител, който да дава редовни брифинги*
Трябва да се осъществява строг контрол на съдебните служители, казва Георги Чолаков
Съдът да има говорител, който да дава редовни брифинги*

 Новоизбраният председател на ВАС Георги Чолаков, снимка в-к "24 часа"

Съдия Чолаков, демотивира ли ви отказът на президента Румен Радев да подпише първия път указа за вашето назначаване за шеф на Върховния административен съд (ВАС)?

Отказът на президента не ме демотивира по никакъв начин да продължа участието си в процедурата по избор на председател на ВАС. Правомощие на президента е как ще действа, когато получи предложението от Висшия съдебен съвет (ВСС) за назначаване на т.нар. трима големи в съдебната система. В конкретния случай държавният глава прецени да върне предложението. Всички знаем какво се случи после. Имаше ново изслушване със задаване на въпроси и гласуване и беше изготвено второ предложение. Впоследствие бе издаден и указът на президента.

Получихте категорична подкрепа от вашите колеги от съда. С какво ги спечелихте?

Работя във ВАС от почти 6 г. Познавам се с колегите много добре. Първата подкрепа дойде от съдиите от отделението, което ръководя вече четвърта година. То е едно от големите в съда. В него работят 13 съдии. Моята номинация пред Пленума на ВАС бе издигната от цялото отделение и от колеги от други отделения. На пленума получих 59 гласа, което прави повече от 2/3 от всички съдии във ВАС. Предполагам, че са видели в мен качества, които имат значение при ръководенето и управлението на съда.

Според вас с кои качества се наложихте?

Предполагам, че с колегиалност, професионални качества и отдаденост на професията. Колегите знаят, че съм човек, който дава всичко от себе си в професията. По принцип винаги съм се стремил да градя мостове, а не да ги руша. Но все пак вотът е личен и всеки сам преценява кого да подкрепи. Благодарен съм на колегите. Тяхната подкрепа е не само чест, но и голяма отговорност.

Кой е първият проблем, с който ще се захванете след 22 ноември, когато встъпвате в длъжност?

Първото, което трябва да направя, е да сформирам екип. Единият от зам.-председателите на съда - Боян Магдалинчев, както знаете, бе избран за член на ВСС и вече е председателстващ съдебния съвет. Вторият - Румяна Монова, депозира оставка във ВСС с мотива, че желае новият председател сам да избере заместници, с които да работи. Все още не съм се спрял на конкретни имена. След 22 ноември окончателно ще съм готов с избора, като кандидатурите на посочените от мен магистрати ще бъдат подложени на обсъждане от Пленума на съдиите във ВАС и ако бъдат гласувани за мои заместници, ще бъдат внесени в съдийската колегия на ВСС за назначаване.

Имате идеи за медийната политика на съда. Какви са те?

Гражданите трябва да са добре осведомени за актовете със значим обществен интерес, които постановява ВАС. Информацията трябва да излиза от нас, защото най-автентично можем да обясним защо е постановен даден акт и с какви мотиви. Идеята ми е съдът да има 
говорител -
 съдия от ВАС, който да дава редовни брифинги. На тях ще се съобщава кои важни, обществено значими дела предстои да се разглеждат и съответно какви актове са постановени. Разбира се, говоря за по-значимите, тези, които вълнуват обществеността, тъй като постановените от ВАС съдебни актове са около 30-40 дневно.

Бавно ли е административното правосъдие?

Категорично не. В информационното табло на ЕС по показател бързина на административното правораздаване България е на трето място. Пред нас са единствено Словения и Швеция.

Но жалбоподатели изпращат на медиите призовки от ВАС за дела, насрочени за края на декември 2018 г.

Има няколко отделения в съда, които насрочват дела далеч във времето и това е един от проблемите, които стоят за решаване пред мен. Първото, което ще направя след сформиране на екипа ми, е пълен анализ на причините.

Кои са отделенията?

Едното е отделението, което се занимава основно с уволнения и наказания на полицаи и държавни служители. За мен е нередно подобни дела да бъдат насрочени за първо съдебно заседание към края на 2018 г. или началото на 2019 г., ако сега влизат в съда. Това е доста продължителен период за този, който обжалва.

Трябва да се прецени каква е причината - дали е обективна, или субективна. Дали е поради по- голяма натовареност на отделението, или нещо друго води до далечното насрочване. След пълния анализ може да се направят и промени на материите в съответните отделения, за да има по-равномерно насрочване. Другото отделение, където има забавяне, разглежда дела по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.

ВАС има ли време да се занимава и с тълкувателна дейност?

През 2012 г. сме разгледали 2 тълкувателни дела, през 2013 – 4, през 2014 – 6, през 2015 – 10, а през 2016 - 11.

Тълкувателната дейност е една от най-важните, тъй като чрез нея се постига намаляване на противоречивата практика не само на ВАС, но и на административните съдилища и административните органи, които са задължени да спазват тълкувателните решения. Надявам се, че това от своя страна ще доведе до намаляване на натовареността, защото, когато е ясно, че даден казус се решава по определен начин, оспорването пред касационната инстанция е излишно. Трябва да се намери разумен баланс, така че тълкувателната дейност да се възприема като водеща.

В тази насока може да се помисли дали в седмицата, когато са насрочени за разглеждане тълкувателни дела, съдиите да не разглеждат други дела. Така колегите ще имат възможност да се подготвят само за предстоящото тълкуване. Тази възможност ще бъде обсъдена със съдиите. Всеки от тях заседава ежеседмично в тричленен състав и ежемесечно – в петчленен и седемчленен състав. Освен това съдиите се произнасят в закрито заседание по частни жалби, участват в секретни производства и в смесени състави с колеги от ВКС. Всеки съдия решава средно по около 240 дела годишно.

На изслушването ви пред ВСС се разбра, че роднинските назначения не са подминали и ВАС и като съдебни служители работят близки на съдии. Какво ще предприемете?

Да, в администрацията работят роднини на съдии от ВАС и на съдии от други съдилища. По отношение на близките на съдии от други съдилища не смятам, че са роднински назначения, защото ограничаваме правото им на труд, а това води до друго нарушение. За мен е важно всичко да бъде съобразно с правилата още при назначаването. Ако колега желае да бъде назначен като съдебен помощник например и издържи успешно обективен конкурс, то това значи, че той или тя може да бъде назначен на тази позиция.

По отношение на вече назначените служители, трябва да има строг периодичен контрол. В момента в съда се провежда процедура по атестиране на служителите, като становище дават и тримата съдии – членове на състава, по отношение на служителите, с които работят. Ако и тримата съдии дадат положителна оценка на даден служител, не виждам причина той да не продължи да работи в съда, дори да е роднина на магистрат.

Но как ще дадат лоша оценка на роднина на колега?

Това означава ли, че трябва да търся проблем само защото служителят е роднина? Ако всички, които работят непосредствено с него, са доволни от работата му, не виждам причина да прекратявам трудовото правоотношение с такъв човек. Тук следва да се има предвид обстоятелството, че роднините са назначени само в администрацията, която не взема решения. Също така тук няма конфликт на интереси, тъй като тези роднини не работят в една колегия.

Трябва ли да се увеличат административните такси, каквито идеи има?

Държавните такси по административни дела са действително много ниски, тъй като са определени много отдавна. Тук обаче следва да се има предвид, че административните съдилища не са като общите, при които гражданинът сам решава дали да заведе дело, или не. Административните съдилища са единствената възможност за гражданите да преодолеят администрацията. Драстичното увеличение на таксите обаче ще доведе до ограничаване достъпа до правосъдие. А голяма част от споровете, които разглеждаме, са социални – за пенсии, осигуровки, социални помощи, срещу решения на здравната каса и др. Затова трябва да се подходи разумно, като се намери баланс между необходимото увеличение на таксите, но без това да води до ограничаване достъпа на гражданите до правосъдие. Разбира се, има и много административни производства с големи финансови интереси, при които увеличение на таксите е наложително.

Какъв ще бъде вашият принос новият ВСС да не изпадне в ситуацията на предишния - дрязги, конфликти между членовете?

Засега виждам диалогичност при дебатиране на проблемите във ВСС. Ще дам всичко от себе си, за да продължи този орган да работи по начина, по който се прави това в момента. Но всичко зависи от всеки един от колегите – членове на ВСС.

*Интервюто препечатваме от в-к "24 часа". Заглавието е на "Правен свят".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
4
!!!!!
|
нерегистриран
07 ноември 2017, 16:01
8
0
Това с роднинските взаимоотношения го има в доста съдилища, не е зле да се проконтролират нещата! Има случаи дори съпруг НАЧАЛНИК - съпруга редови съдия!!!ТОВА ДОПУСТИМО ЛИ Е!
3
|
нерегистриран
07 ноември 2017, 16:00
5
-1
Съгласен съм с 1.ВСС дължи решение на проблема с пенсионерите, които са немалък процент от работещите в системата на всички нива.
2
Какъв ще бъде вашият принос новият ВСС да не изпадне в ситуацията на предишния - дрязги, конфликти между членовете?
|
нерегистриран
07 ноември 2017, 13:16
6
-7
Щялото общество и настоящия ВСС добре знаят кой провокираще скандалите в предишния ВСС.Добре е и настоящия ВСС да бъде обективен и да се опитват да трупат девиденти на гърба на предишните!Не е етично!!!Те не работят с министър като Христо Иванов,а Панов очевидно няма лоби и не е събрал дружина въпреки ,че прави опити.Няма ги видни проводници на идеите на ССБ да не цитирам.
Има много какво да се каже,но...не чух предишния ВСС да коментира управлението на своите предшественици,а просто работеха.тОВА БЕШЕ ДОСТОЙНО!Това ,че имаше нечовешки натиск върху ПРЕДИШНИЯ ВСС и умишлено дори хора от съвета ги поставяха в положение на спорове,които се коментираха като скандали не ОМАЛОВАЖАВА ТЯХНАТА РАБОТА!!!
ЕТО ЗАЩО И МЕДИИТЕ ТРЯБВА ДА СПРАТ ДА НАСАЖДАТ ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ.ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СМЕ ОБЕКТИВНИ,А НЕ ДА ПРАЗНОСЛОВИМ!
Само който не работи той не греши!Дайте да уважаваме и своя и чуждия труд!

1
|
нерегистриран
07 ноември 2017, 12:25
12
-4
А работещите пенсионери - бивши военни и полицаи с максимални пенсии - на това ще се обърне ли внимание в съдебната система?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно