Адв. Силви Гаврилов, председател на Клуба на адвокатите франкофони:
Адвокатът вече не е само процесуален представител, свидетели сме на революционни промени в професията
Впечатления от Националната конвенция на адвокатурата във Франция 18 – 21 октомври 2017 г.
Адвокатът вече не е само процесуален представител, свидетели сме на революционни промени в професията

Адвокат Силви Гаврилов е председател на Клуба на адвокатите франкофони

Г-н Гаврилов, наскоро бяхте поканен и участвахте в най–голямата професионална среща на адвокати във Франция. Разкажете малко повече за събитието.

Националната конвенция на адвокатите във Франция се провежда на всеки 3 години. Основен организатор е Националният съвет на френските адвокатски колегии (НСФАК). Тази година се проведе в град Бордо, като съорганизатори бяха адвокатските колегии на градовете Бордо и Либурн.

Присъстваха 6500 френски адвокати, както и 140 представители на чуждестранни адвокатски колегии. В рамките на четири дни бяха организирани 6 кръгли маси, 84 семинара, като едновременно с тях в конгресната зала имаше и експозиция на около 50 търговски дружества и организации, които демонстрираха новостите в правния софтуер, както и различни продукти облекчаващи и повишаващи ефективността на адвокатската работа. 

Почти всички големи издателства на правна литература и софтуер бяха представени със свои щандове. Присъстваха и няколко организации, които защитават правата на адвокатите, организират здравното и пенсионното им осигуряване, синдикалната им защита и др. Представени бяха и няколко банки и застрахователни компании, предлагащи специфични продукти за адвокати и адвокатски дружества. Ако мога да обобщя: това е най–значимото събитие за адвокатската професия във Франция и е идеална възможност за осъществяване на нови контакти и обмяна на мнения и опит с колеги от Франция и света.

Каква беше основната тема на конференцията?

Обявените в поканата теми бяха в три области: адвокатът като участник в икономиката, бизнес–предизвикателства пред професията; адвокатът и цифровите технологии; териториален обхват на професионалната дейност; новите стратегии на адвоката в тези области. Основният въпрос, на който се опита да отговори националната конвенция, бе за бъдещето на адвокатската професия. Според Председателя на Националния съвет на френските адвокатски колегии, адвокат Паскал Ейду, териториалният обхват на упражняване на адвокатската професия е разширен днес и с виртуална територия. Ние сме свидетели на революционни промени в професията, които се осъществяват с все по-голяма скорост. Такава беше и темата на проведената кръгла маса "Адвокатът без съдия, без съд и без тога". 

Днес, адвокатът не е  само процесуален представител. Той се превръща преди всичко в събеседник на клиента си, за да го съпътства и упътва към решаване на проблема му, не задължително чрез съдебната процедура. Адвокатът сключва договор с клиента си, за да го предпази от евентуални грешки (превенция) и едва след това да му помогне да реши възникналите правни проблеми. 

Целта на конвенцията бе да се извади адвокатската професия от чисто съдебната традиционна рамка и да се покаже, че адвокатската сфера на дейност се диверсифицира. И днес обществото възприема адвоката, като човекът с тога, който пледира в съдебната зала. Това е един образ на професията, който тя е създала през вековете и който е  достоверен и днес. 

Социалните и икономически промени в обществото, развитието на технологиите, налагат професията да обърне внимание и на други дейности. 

Самите адвокати следва да осъзнаят, че професията има капацитет да усвоява иновации и иновативни технологии и да спечели отново своята стратегическа роля в обществото. Адвокатът следва да усвои нови сфери на дейност и нови методи (като, например, цифровите технологии) за привличане на клиенти, както и да свикне с мисълта, че контактите му със съда също ще започнат да се осъществяват предимно по електронен път. 

Разбира се много колеги изказаха притесненията си, смятайки че промените биха ги ощетили финансово, но повечето от ораторите подчертаха, че няма как да се противопоставяме като съсловие на новостите. Невинаги такива притесненията са основателни, според адвокат Ейду. Разводът по взаимно съгласие, който след промяна в Гражданския кодекс на Франция е уреден като извънсъдебна процедура, е идеален пример за това - адвокатът осъществява същата престация спрямо клиента, но извънсъдебно.

Какъв беше Вашият дневен ред на конференцията? Имахте ли срещи с колеги?

Освен участието ми на пленарните заседания и участието в два от семинарите, имах срещи с няколко колеги от Франция и чужбина, някои от тях добри познати и приятели на Софийска адвокатска колегия и на Клуба на адвокатите франкофони, с други установих начални контакти.

Държа да спомена срещата с бившия председател на Парижка адвокатска колегия и голям приятел на софийските адвокати, адвокат Бернар Ватие, понастоящем Генерален секретар на третата по значение международна съсловна организация на адвокати "Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция (CIB). Председателят Ватие ме запозна с бъдещите мероприятия на Международния съюз и изрази желание за по-задълбочени контакти с Клуба на адвокатите франкофони. Припомням накратко за информация на колегите, че адвокат Ватие беше в София през февруари 2013 г. като представител на тогавашния Председател на Парижка адвокатска колегия, адвокат Кристиан Ферал-Шул, за да подпише договора за сътрудничество между Парижка адвокатска колегия и Софийска адвокатска колегия. 

Имах и кратка среща с бившия председател на Парижка адвокатска колегия г-жа Кристиан Ферал-Шул, която посети София през 2015 г. като лектор в семинара "Право и нови технологии". Обменихме и впечатления с адвокат Мартун Паносян, Председател на Клуба на адвокатите франкофони към Арменската адвокатска колегия. Мащабността на събитието ми позволи да се запозная и с нови, непознати за мен колеги, като Председателя на Комисията за международна дейност към НСФАК адв. Макс Жобер; председателят на комисията за международна дейност на Адвокатска колегия – гр. Тулуза, адв. Оливие Тамейн; Председателят на Адвокатска колегия – Брюксел (франкофони) адв. Пиер Сулие и др. Не по-малко интересни за мен бяха и срещите с представители на чуждестранните адвокатски колегии, присъстващи на събитието – адвокат Ахмед Глашев, член на АС на Московската адвокатска колегия, адвокат Масатоши Охара, Вице-президент на Японската федерация на адвокатските колегии и Председател на Адвокатска колегия – гр. Осака, адвокат До Нгок Тин, Председател на Федерацията на адвокатските колегии на Виетнам и др.

Извън срещите ми с колеги имах привилегията да се запозная с новостите в софтуера за адвокати и да установя контакт с различни "лигъл тех" компании, като се надявам да доразвия в ползотворно сътрудничество с Клуба на адвокатите франкофони някои от тези контакти. Голям бе интересът на колегите към правните инкубатори, учредени към адвокатските колегии на Лион, Бордо, Марсилия, Париж и Рен, обединени в национална мрежа на инкубаторите. Целта на инкубаторите е да отговорят на предизвикателствата към професията, вследствие развитието на дигиталните технологии и породените от това развитие нови услуги, които да се предложат на клиента. 

Имаше ли представители на държавните институции на конвенцията и отправиха ли адвокатите чрез своите съсловни организации някакви политически послания към тях?

За първи път в историята на Националната конвенция присъства и произнесе реч действащ министър-председател на Франция, г-н Едуар Филип. Това присъствие беше ясно послание към френското общество за значението и ролята на френската адвокатура в обществения живот, както и за подкрепата на държавните институции във Франция за  адвокатите. 

В изказванията на официалните гости имаше ясно послание към адвокатите – без участието на адвокатурата качественото функциониране на съдебната система и реформирането й, както и гарантирането на правовия ред, са немислими. Разбира се, традиционно бяха поканени и взеха участие и министърът на правосъдието, г-жа Никол Белубе, председателят на Конституционния съд, г-н Лоран Фабиюс, висши магистрати и представители на съсловните организации на нотариуси, счетоводители, съдебни изпълнители. Може би най-синтезирано политическите послания на националната конвенция могат да се изразят, чрез думите на Председателя на НСФАК адвокат Паскал Ейду:

"Адвокатите са най-многобройното правно съсловие, много добре подготвено, гъвкаво и отворено за новостите в модерния свят. Ние не зависим от никакъв монопол, не го желаем, като нашето участие в икономическия живот е с най-широко приложение, което практически е безкрайно. Просто ни дайте възможност и правните средства да го направим".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
9
аз
|
нерегистриран
21 ноември 2017, 11:34
1
0
понеже видях, че някъде по-долу беше коментирана Топлофикация, бих искала да ви разкажа и моя опит с 2 думи. Баща ми е осъден по 2 дела от Топлофикация. Адвокатката ( която е известна с това, че води дела с/у Топло-я) му казва, че няма да му продадат апартамента, колата вече беше прехвърлена, осигурява се на малко пари...значи просто да не плаща и да чака давност. Казвам аз, че след 5г нищо не им пречи да я прекъснат и да започне отново. Тя ми отговаря, той пак да не плаща и чака - аз питам - добре, но тъй като е възрастен и ако почине този дълг се наследява. Тя ме поглежда и казва - прехвърли каквото можеш да не е на твое име. Т Е съвета на този адвокат беше да не плаща, да чака да умре и наследниците да му мислят?!!!
8
До "До 2"
|
нерегистриран
16 ноември 2017, 10:10
2
0
Адвокатите са задължени да се застраховат и НОСЯТ отговорност за работата си! Не е вярно, което твърдите. Колко дисциплинарки има образувани и колко адвокати са лишени да практикуват...
7
"d,.r
|
нерегистриран
15 ноември 2017, 16:37
13
-1
Простотията в България е навсякъде - и при клиентите , и при адвокатите . Като цяло се водят голям брой безсмислени дела от клиенти , които много добре знаят , че дължат , но спорят заради спорта или защото си мислят ,че ще им се размине. Такъв е големия брой дела на "Топлофикация" , на длъжници на банки и т.н. И както казва колегата - знаят , че не са прави , но искат гаранция...че ще спечелят .

Държавата също създава условия за създаване на култура "кръв повръщам , пари не връщам" . Напр. позволява се на няколко застрахователя с години да не плащат и да хитруват дори по най-ясните казуси . На такива застрахователи трябва просто да им се отнема лиценза....

Слабите и неподготвени адвокати също са много. За да се прочисти тази професия трябва да има много по-ясни правила за лишаване от правоспособност при груби адвокатски грешки . Не може адвокат да пише две изречения отговор на искова молба /с правописни грешки/ , да пропуска да направи елементарни възражения напр.за давност или да не знае как да напише една молба и по 10 пъти съдът да му дава указания . Проверяват се няколко дела на подобен адвокат и се лишава от правоспособност , първият път за 1 години , вторият път - пожизнено . От всяко дърво свирка не става , особено при това ниско ниво на юридическото образование ....
6
|
нерегистриран
15 ноември 2017, 14:45
14
-1
Абе, ти не четеш ли колегата № 4, който ти казва в прав текст, че е пълно с клиенти - тиквеници, които не отбират от дума, камо ли съвет да чуят и вникнат?! Ти му защитаваш интереса, той мисли че искаш само парите да вземеш, които пък изобщо не му се дават. И като даваш за пример възраженията в заповедното, какво да каже адвокатът, като оня търси начин да не плаща. Ами нали трябва да му проучи случая, за да разбере има ли шанс да отърве плащането - без пари ли да го прави? И все гаранция искат, че ще спечелят, за да знаят дали си струва разхода. Наскоро на една такава й спечелих дело срещу доставчик, а тя се покри за половината от хонорара и повече не се обади. Добре, ама онези обжалваха и като й дойде призовката от втората инстанция, изрева на умряло и дотърча с парите в последния момент преди заседанието. Пълно е с дръвници, които пропускат да защитят интересите си, само и само да не платят на адвокат за това. Еми да духат супата и да не реват по форумите!
5
до 2
|
нерегистриран
15 ноември 2017, 12:41
5
-3
Гот си е да даваш акъл, ама да не носиш отговорност, ако клиентът те послуша. Мантрата,че адвокатът получава пари за съвета, но отговорността е за клиента обаче вече не минава.
В дадения промер от номер 1-факт е,че лица, които са повЕрвали,че може да обявят фалит във Великобритания, и да се избавят от дълговото бреме в България има. Платили са на адвоката, получили са такъв съвет-с напълно невярна информация и некомпетентен съвет. Меко казано калпав. Набутвацията е пълна, ако са тръгнали да опитат после да фалират в Грейт Британ. Въпрос за тройка-този фалит ще бъде ли признат по българското право, ако и да се домогнат да такъв фалит? И даването на неверен съвет от адвоката, с цел да се изкара хонорар то ала-бала -приказки би следвало да е самостоятелно основание адвокат да бъде санкциониран, дори и клиента да прояви разум и не последва съвета, и ли потърси второ , компетентно мнение.
Още по странно е в България,че са се появили адвокати всичколози. Цял живот се занимавали примерно с разводи, ама тръгнали да дават акъл по наказателно право.
Отдавна смятам,че правоспособнността на адвоката трябва да е ограничена-за определен отрасъл на правото, или поне да има някаква връзка с дадения отрасъл, като това да зависи от специализиращ изпит. Разбирачи, даващи безотговорни съвети по всичкология-от търговско, през административно та до наказателно право или ТСУ(кошвмарът на юриста е материята ЗУТ-та ако не се занимаваш с това, да даваш акъл по ЗУТ "между другото" е недопустивмо) напоследък много се навъдиха. Защото накрая клиентът го отнася.
Време е да се разбере-приемам мантрата, която адвокатите повтарят-питайте квалифициран юрист ,не съм си намерил дипломата на улицата, но адвокатът, който е "попитан" -все едно срещу или без заплащане(пи приятелски) следва да носи ясна отговорност при некачествен съвет или некомпетентна консултация.
Още един пример-масовата практика адвокати да дават съвети,че могат да преборят Топлофикация. не става дума за суми в давност-това ясно. Не можете да победите топлификация, при това лобистко законодателство, освен в някои екзотични хипотези. Съветите на адвокатите да се подават възражение, и да се отива на съдебна битка, в 99 процента водят до това,че клиента накрая плаща много повече. Правилния съвет е-плати си, ще ти олекне(повтарям-не говорим за сумите в давност-там ясно). Получилш ли заповед по 410 от Топлофикация по-добре плати, а не слушай съвета да възразиш. Просто не можеш да победиш, изключенията , които ги има са потвърждение на правилото.
4
Адвокат
|
нерегистриран
15 ноември 2017, 11:37
17
-1
По принцип съветът се определя от начина,по който е зададен въпросът!
България е пълна с хора,които си мислят,че като надхитрят лекаря, ще надхитрят и болестта.
3
"d,.r
|
нерегистриран
15 ноември 2017, 11:28
12
-1
Е , вече и в България има осъдени адвокати за некомпетентност и несвършена работа. Не е вярно , че няма уредба - то си е общата уредба на ЗЗД. По-скоро е въпрос на съдебна практика , а такава се създава в момента , има и решения на ВКС по чл.290 ГПК. Не са малко тези дела , проблемът е в доказването , а и ищците често са луди , които не знаят какво искат .
2
|
нерегистриран
15 ноември 2017, 10:12
4
-8
До коментар [#1] от " ":
Изключителна слабост на уредбата на адвокатурата в България е липсата на отговорност на адвоката при некомпетентност, при дадени некачаствени съвети(пример: един сравнително известен адвокат говореше, че български гражданин можело да се спаси от дългове, като обяви личен фалит във Великобритания, където такива фалити са позволени. Такъв съвет показва потресаваща некомпетентност, основни пропуски по основи на правото, и международното частно право, некомпетентност водеща до тежки вреди на клиента, ако последва такъв некачествен до некадърност съвет).
Идва клиента дава едни пари , получава някакъв съвет, и според адвокатите отговорност на клиента е да понене последиците при следване, или неследване на съвета. Ако клиент послуша некачествен, некомпетентен съвет, видите ли било проблем и отговорност на клиента. Масово така се разсъждава.
Крайно време е да се разбере,че адвокатът носи отговорност за съвета си, за консултацията ,която дава, и е редно ясно да се урени в ЗАдв ,че носи отговорност при некачествен и некомпетентен съвет и пропуски, и особено масово ширеща се се некомпетеност. Днес отговорността е пожелателна и изключение.
Следва гласно и ясно да кажем-не клиента, а адвоката отговаря, ако клиентът претърпи загуби или пропуски, ако последва некомпетентен съвет.
"Колега", заради такива като Вас "отговорни" и "начетени" и явно без работа, би трябвало след всяко дело на клиент, което той губи (винаги едната страна губи) да се води дело срещу адвоката му за това, че не му е дал компетентен съвет. Но ако му е дал, но клиента не се е съобразил и е накарал адвоката си да му изпълнява прищявките си. А как ще се докаже кой крив, кой прав?
П.С. За чл. 45 от ЗЗД чували ли сте?
1
|
нерегистриран
15 ноември 2017, 08:03
15
-4
Изключителна слабост на уредбата на адвокатурата в България е липсата на отговорност на адвоката при некомпетентност, при дадени некачаствени съвети(пример: един сравнително известен адвокат говореше, че български гражданин можело да се спаси от дългове, като обяви личен фалит във Великобритания, където такива фалити са позволени. Такъв съвет показва потресаваща некомпетентност, основни пропуски по основи на правото, и международното частно право, некомпетентност водеща до тежки вреди на клиента, ако последва такъв некачествен до некадърност съвет).
Идва клиента дава едни пари , получава някакъв съвет, и според адвокатите отговорност на клиента е да понене последиците при следване, или неследване на съвета. Ако клиент послуша некачествен, некомпетентен съвет, видите ли било проблем и отговорност на клиента. Масово така се разсъждава.
Крайно време е да се разбере,че адвокатът носи отговорност за съвета си, за консултацията ,която дава, и е редно ясно да се урени в ЗАдв ,че носи отговорност при некачествен и некомпетентен съвет и пропуски, и особено масово ширеща се се некомпетеност. Днес отговорността е пожелателна и изключение.
Следва гласно и ясно да кажем-не клиента, а адвоката отговаря, ако клиентът претърпи загуби или пропуски, ако последва некомпетентен съвет.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно