От "Пътна полиция" напомнят:
От 01 януари 2018 г. глобите по наказателни постановления и фишове за нарушения на ЗДвП се плащат по една сметка
От 01 януари 2018 г. глобите по наказателни постановления и фишове за нарушения на ЗДвП се плащат по една сметка

Главна дирекция "Национална полиция" напомнят, че от 01 януари 2018 г. плащането на глоби по наказателни постановления и по фишове (със серия, различна от серия "К" и "Г") за нарушения на Закона за движението по пътищата се извършва  САМО ПО СМЕТКА, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция", със следното съдържание:

Банка: "Сибанк" ЕАД – офис "Тунджа"

BIC: BUIB BGSF

IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

ВАЖНО! Считано от 31 декември 2017 г. се закриват администрираните от Главна дирекция "Национална полиция" сметки:

IBAN: BG32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за наказателни постановления 

IBAN: BG59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фишове (със серия, различна от серия "К" и "Г")

Глобите по електронни фишове (със серия "К") за нарушения на Закона за движението по пътищата се плащат (както досега) по транзитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, администрирана от Дирекция "Планиране и управление на бюджета" – МВР, със следното съдържание:

Банка: Българска народна банка

BIC: BNBG BGSD

IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове (със серия "Г") за нарушения на Кодекса за застраховането се плащат (както досега) по сметка на името на Гаранционен фонд със следното съдържание:

Банка: "Сибанк" ЕАД

BIC: BUIB BGSF

IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

Ако наказателното постановление, фишът или електронният фиш са издадени през предходна година и на документа е изписана различна банкова сметка, глобата се плаща по съответната актуална сметка, посочена по-горе.

При попълването на бланката за плащане на глобата най-важните данни за наказателния документ са: серията (за фишове и електронни фишове), номерът, размерът на глобата (70% от размера на глобата се дължи само за електронен фиш, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му), трите имена (името на фирмата) на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ по наказателния документ и неговото ЕГН (ЛНЧ, ЕИК по Булстат). Повече информация за най-често срещаните грешки при попълване на платежен документ и указания за правилното въвеждане на данни може да намерите в интернет страницата на МВР

Глобите може да бъдат заплатени:

-       чрез портала за електронни административни услуги на МВР;

-       по банков път или

-       чрез пощенски запис.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
x
|
нерегистриран
31 декември 2017, 12:35
2
-2
Защо изписвате тези сметки? Сякаш ще ги запомним тутакси или ще вземем калема и ще ги запишем??!Все ми е тая каква е сметката и дали е една или 100 броя! Като наруша,ще му мисля! За момента съм чист!!!!!!! Затормозявате ни,нещо,което е типично за властта,без значение каква е тя-комунизъм,капитализъм и прочие!!!!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно