Стенограмата от заседанието на МС разкри:
Заради Председателството, България трябвало да ратифицира Истанбулската конвенция
С 11 на 8 гласа мнозинството от министрите предлагат Народното събрание да подкрепи спорния документ, образователният министър също е против
Заради Председателството, България трябвало да ратифицира Истанбулската конвенция

снимка: БГНЕС

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е причината, която мотивира правосъдния министър Цецка Цачева, да настоява правителството да приеме спорната Истанбулска конвенция. Това се разбира от стенограмата на правителственото заседание от 03 януари, на която с 11 на 8 гласа мнозинството от министрите предлагат на Народното събрание да ратифицира спорния документ. 

Спорът между членовете на правителството по Истанбулската конвенция стартира още в началото на заседанието, като вицепремиерите Красимир Каракачанов и Валери Симеонов влизат в остър дебат с вицепремиера Екатерина Захариева и министъра на правосъдието Цецка Цачева. Захариева е подписала документа през април 2016 г., а Цачева е вносител в качеството си на правосъден министър.

От днешната стенограма се разбира и кой е бил осмият министър, който гласува "против" т. нар. Истанбулска конвенция. Това е министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. 

Ето и пълният текст на дискусията по т. 1 и т. 6 от правителственото заседание:

Точка 1

Проект на Решение за приемане на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2017-2018 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Каракачанов.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: За много години, господин премиер, уважаеми колеги!

Имам предложение точка 1 и точка 6 от дневния ред, които са взаимно свързани, да отпаднат от днешния дневен ред докато се направи едно по-широко обществено обсъждане от гледна точка на съмненията, които поражда ратификацията на така наречената Истанбулска конвенция.

Разбира се, тя касае правата на жените и равенството между половете, но в самата конвенция има заложени изрази и думи, които създават сериозно основание в обществото за съмнение, че те могат да бъдат използвани впоследствие като опит да се налагат нетрадиционни разбирания по отношение на половете, като трети пол, оттам да се претендира за еднополови бракове и т. н. – неща, които сериозно тревожат нашето общество.

Защо казвам, че са свързани? Защото в самата Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, в още в Раздел І "Институционални и организационни мерки", се казва, че трябва ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа, така наречената Истанбулска конвенция. Оттам нататък има неща, които, според мен, трябва да бъдат терминологично изяснени, за да не будят съмнение в обществото, като примерно в Раздел ІІ: "Ранна превенция на насилието, основано на пола, в т. ч. и домашното насилие чрез джендър обучения на деца в предучилищна възраст".

Има още неща: "Национална програма на Министерството на образованието и науката и въвеждане на джендър проблематиката в програмите и предметите за обучение". В Раздел ІІІ: "Повишаване на квалификацията на учителите в предучилищните групи в детските градини и училищата за въвеждане на джендър тематиката в обучението на деца в ранна възраст" и т. н. и т. н.

Много добре знам какво означава джендър, но ако помните, навремето имаше една конвенция за националните малцинства, която една немалка група държави отказаха да я приемат и ратифицират. Ние тогава, въпреки обясненията, които дадохме, че това ще доведе, въпреки, че нашата Конституция ясно гарантира индивидуалните човешки права и не говори за колективни малцинствени права, приемането на тази конвенция за малцинствата през 1999 година, въпреки нашите предупреждения тогава беше приета без интерпретираща декларация, беше ратифицирана от парламента и както виждате вече колко години – 17-18 години, на тази основа ни се тропосват всякакви претенции, съдебни дела и т. н. Ако ние приемем тази програма без да изчистим терминологията, аз предлагам просто да се преработят тези терминологични проблеми, тоест – тези термини, които създават проблеми в обществото, тогава да я приемем, а самата конвенция да бъде по-широко обществено обсъдена – Истанбулската конвенция, и ако е необходимо, за да има спокойствие в обществото, ако е толкова важна, макар че 11 държави европейски не са я приели и ратифицирали – страни членки на Европейския съюз, да се приеме с интерпретираща декларация, в която се гарантира, че полът е биологична категория, а не е въпрос на измишльотина или някой може да измисли още 12-13 пола, каквито практики има в някои държави и в Европейския съюз и извън него. Това ми е предложението.

БОЙКО БОРИСОВ: Цачева.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа заместник министър-председатели, дами, уважаеми колеги, противопоставям се на това предложение за оттегляне на точка 1 и 6, точка 6 е предложението за приемане на проекта на закон за ратифициране с последващо одобрение от Парламента. Предлагам, обаче, за да отпаднат съмненията, които бяха изказани, първо точка 6 да разгледаме, да се опитам да отговоря на притесненията на колегите и след това се приеме планът.

Несъстоятелни са опасенията, които имат. Самият Европейски съюз подписа конвенцията през юни месец 2017 година. Всичките държави членки са подписали, 17 от тях са я ратифицирали. Не е вярно твърдението, че 11 отказват. По тази логика, след като до днешното заседание не е било внесено за разглеждане, някой би се позовал отвън, че и България отказва да ратифицира, но това не е вярно.

Вчера има поздравително писмо от господин Тимерманс за това, че заместник-министърът е участвала в дискусия. Заявили сме ангажиментите още с подписването през 2016 година към Истанбулската конвенция и трябва да извървим стъпките напред. Категорично няма да се променя Конституцията, категорично няма да се въвеждат различни бракове, освен тези между мъж и жена, така както е предвидено в Конституцията. Освен това, ползваме правото си, предвидено в самата конвенция, да предложим ратификация с редица резерви там, където текстовете не съответстват на нашето законодателство. Няма място за притеснения по този въпрос.

БОЙКО БОРИСОВ: Симеонов.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз не възразявам да се промени дневният ред, ако колегите го приемат и Вие, господин министър-председател.

Лично аз изцяло поддържам позицията на моя колега и партньор господин Каракачанов, още повече, че ако Вие, госпожо Цачева, твърдите, че няма опасност, за мен има пък, точно обратното – много голяма опасност и не толкова от това дали ще има бракове от третия вид или от втория вид, и аз вече не знам как да ги нарека, малко се обърквам с терминологията, но по-скоро ме притеснява допускането на възможност за въвеждане в образованието на такива панели, текстове, които да разясняват на децата, че те не са той и тя, а са то.

Това съм го видял в други държави, не ми се ще да го виждам в България. Така че мисля, че сериозният риск е прекаленото коментиране, обсъждане и въвеждане в образованието на този въпрос. България все пак е държава с традиции, слава Богу, имаме още традиции в тази област и не мисля, че трябва ние да бъдем причината те да бъдат променяни и да се даде някаква друга посока, най-малкото защото това няма да се приеме от обществеността и от българския народ.

БОЙКО БОРИСОВ: Захариева.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, аз също подкрепям предложението на госпожа Цачева – нека да дадем възможност да се докладва и да обсъдим проекта на решение, с което се предлага ратифициране на конвенцията.

За съжаление, според мен се създава погрешно впечатление – конвенцията е за защита от домашното насилие и текстовете в нея за обучение от най-ранна детска възраст предвиждат точно създаване на толерантност между мъже и жени, разчупване на стереотипи в част от държавите, че жената може да бъде подлагана на домашно насилие и това да се приема за нормално. Там няма никакъв текст нито за признаване и задължения на държавите, които ще я ратифицират да признаят еднополови бракове, нито текстове, които противоречат на нашата Конституция. Всъщност, точно за това отне почти година от подписването да се предложи за ратификация, за да се направи анализ дали част от текстовете на конвенцията противоречат на нашата Конституцията, защото такова е изискването. Ако противоречат, първо трябваше да изменим Конституцията, след което да я ратифицираме.

Много често все още, за съжаление, сме свидетели, че в България има такива стереотипи на случаи за домашно насилие, които години наред продължават и понякога водят до фатален край. Всъщност, текстовете на конвенцията въвеждат задължение на държавата да се грижи за жертвите на домашно насилие, като, ако това може би ви притеснява, мен лично не – се дава възможност на това, че и мъжът може да бъде жертва на домашно насилие, тоест – грижа за жертвите. Затова предлагам наистина да обсъдим конвенцията, за да можем с госпожа Цачева да отговорим на аргументите, аргумент по аргумент, защо това е погрешно възприятие за конвенцията.

БОЙКО БОРИСОВ: Поне аз това, което съм прочел и съм информиран от министър Цачева е, че конвенцията касае равенството между мъжа и жената.

Каракачанов.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Господин премиер, Конвенцията няма задължителен характер. Така ни обясняваха и 99-та година за Конвенцията за малцинствата, но тя на практика има. Ако ти я ратифицираш без забележки или без интерпретираща декларация, означава, че всички текстове вътре ти ги приемаш.

В текстовете в Истанбулската конвенция има някои термини, има и положения, които, гарантирам Ви отсега, ще дадат възможност във времето всевъзможни организации, защитаващи тези различни хора, да претендират, да съдят държавата и да я осъждат. Само ще спомена организациите, които са участвали в общественото обсъждане на различни етапи от работата на създадената към Министерството на правосъдието на Междуведомствена работна група за въвеждане в българското законодателство на принципите и изискванията на Истанбулската конвенция: Фондация "Анимус" (не знам какво означава), Фондация "Джендър алтернативи", Българският хелзинкски комитет, Сдружение "Център НПО" в Разград (не знам какво е), Фондация "Български център за джендър изследвания", другите са безобидни и има една девета Младежка "ЛГБТ организация в действие". Извинявайте, това най-малкото поражда съмнения, защото тези хора одобряват подобно нещо. И затова има държави, които категорично отказват да я приемат: Словакия, Унгария, нищо, че са подписали в началото, Хърватия, Чешка република, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Латвия, Естония, Люксембург, Словашката република и Обединеното кралство. Защо се налага точно на 3 януари да го правим това?

Аз съм съгласен с програмата, която е направена от Министерството на вътрешните работи, просто трябва да сменим терминологията и да прецизираме някои от текстовете и тя касае действително темите с насилието. Не съм съгласен, че на нас едва ли не ни трябва някаква нова конвенция, която да гарантира равенство между половете. Равенството между половете е гарантирано с Конституцията на Република България, в която се казва, че не се прави разлика по отношение на правата на гражданите на база на пол, етнически произход, религиозна принадлежност, образование и т. н.

Добре, да предположим, че има проблеми със семейното насилие – да, има в някои общности и това е факт, бият жените, а някъде и жените бият мъжете. Съгласен съм, но ако ние искаме да изчистим проблема с една конвенция, набързо приета, без широко обществено обсъждане, може би ще отворим врата за нови претенции с перспектива и няма да решим проблемите. Това е въпрос на национално законодателство. Ако обаче изработим и бележките, и интерпретираща декларация при ратификацията на Конвенцията, ние ще вържем попа, за да е мирно селото, както се казва. И точно от тази гледна точка моето предложение беше – няма смисъл да го правим по един или друг начин, да бързаме Министерският съвет да гласува еди колко си на трима, четирима против, няма смисъл. Дайте да го обмислим, една-две седмици не е фатално. Единадесет държави са, не сме ние последната. Да се направи широко обществено обсъждане.

Между другото, господин премиер, може би и останалите колеги, и аз сме получили едно писмо от 30 организации, а не от девет.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ако ми позволите, господин премиер, списъкът на държавите, на които се позовава господин Каракачанов, е некоректен. Ратифицирали: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония…

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Казах кои не са.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: …Финландия, Франция, Италия, Кипър, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция, като Естония и Румъния, както и ние, я ратифицират и предложението е с резерви.

Изрично в проекта на закон, аз се надявам коментаторите да са прочели самата конвенция и проекта на закон, който предлагаме, за да се види, че текстовете, които са несъвместими с нашето законодателство, ние предлагаме с резерви да бъдат ратифицирани. Тоест, те да не действат по отношение на България.

Освен това, Европейският съюз подписа като цяло Конвенцията през юни месец 2017 година. Няма да бъде добър знак държава, председателстваща Съвета на Европейския съюз в момента, да отлагаме, тъй като вече е извървян пътят на общественото обсъждане. Финалният заключителен акт беше в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия. И пак подчертавам – единодушно през декември месец е подкрепена, като там коректно са дискутирани притесненията член по член.

Имам възможност да дам яснота на възраженията така, както са направени от господин Каракачанов и господин Нено Димов в процедурата по междуведомствено съгласуване.

Приели сме корекция от страна на министъра на финансите, от вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи. Огледано е, съобразено е и нищо повече няма да се получи от едно ново обществено обсъждане. На мен не ми е ясно под каква форма и как трябва да бъде направено, и ако отложим какво ще се случи в рамките на няколко седмици? Защото дебатът върви от няколко години. Той предхождаше подписването на самата Конвенция, това го направихме, припомням, по времето на Председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2016 година, беше широко аплодирана тази наша крачка.

Категорично не е вярно, че останалите 11 държави я отхвърлят. Просто те са в процедура за ратификация. Няма пречки да я внесем в Народното събрание и там да се проведе широкият й дебат и обсъждане. Там ще си защитим позициите. Но всяко едно възражение много внимателно е преценено от екипа на министерството и имаме готовност да поясним за какво става дума. Но несъстоятелни са твърденията, че, виждате ли, който мине ще му даваме статут на бежанец, само защото ще се позове на трети пол. Няма такова нещо. Категорично не е вярно, категорично не е вярно. Спекулативно се поднася такова тълкуване.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, дайте да гласуваме точката с направените забележки от Валери Симеонов – да се махнат чуждиците, и от Каракачанов, да се изчистят и ясно да се произнесат. Говорим за първа точка.

Кои са "против"?

Против са: Красимир Каракачанов, Емил Караниколов, Нено Димов, Кирил Ананиев, Ивайло Московски, Валери Симеонов.

Приемаме първа точка с направените забележки.

Точка 6

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, подписана на 24 април 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Който е съгласен, тъй като я дискутирахме, и който е против, моля да вдигне ръка. Които са против да вдигнат ръка.

Красимир Каракачанов, Емил Караниколов, Красимир Вълчев, Нено Димов, Кирил Ананиев, Ивайло Московски, Владислав Горанов и Валери Симеонов – осем.

Да вдигнат ръка тези, които са "за", гласуват само министрите – 11.

Приемаме точка 6 с направените забележки от Симеонов и Каракачанов за изчистване на интерпретиращите възможности и най-вече по чуждиците.

Приемаме точка 6.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
8
Влад Дракула
|
нерегистриран
30 януари 2018, 13:24
0
0
До коментар [#4] от "113":
Цачева е от полумъжки пол, а Захариева е за техникум за бавноразвиващи се!
Простете, но педерастията като болест е вид хормонално заболяване и е по-страшно от психическите разстройства.
7
Хем е тъжно, хем е жалко!
|
нерегистриран
14 януари 2018, 22:22
1
0
Обществено мнение по истанбулски
от Letiashtata Kozzila Erato

Пиеса в едно действие

Жена, която мъжът ѝ я бие: Мъжът ми ме бие. Разделихме се, но той продължава да ме тормози.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: А ти защо стоиш да те бият?
Жена КМБ: Ама аз не стоя, но той продължава да ме Измъчва. Да биеш хора е лошо.
Мъж, който не бие жена си (МКНБЖ): Еми, да беше внимавала, когато се обвързваш
Жена, която мъжът ѝ я бие: Ама той не ме биеше, когато се запознахме.
Мъж, който бие жена си: Ами сигурно си го предизвикала с нещо. Пача.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Направихте горките мъже на нищо. Няма истински мъже и жените са виновни за това. Аз готвя страхотно.
Жена, която мъжът ѝ я бие: И аз готвя добре, просто не искам да ме бият.
Мъж, който бие жена си: Е, колко добре да готвиш.
Мъж, който не бие жена си: Престанете да генерализирате. Престанете да наричате мъжете скотове. Аз и баща ми никога не сме били жени.
Жена, която мъжът ѝ я бие: Аз не генерализирам. Просто не искам никой да бие . Принципно такова ми е желанието. Искам така тука да си седя и да ми е добре.
Мъж, който бие жена си: Е, не може съвсем никой да не бие!
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Абе, Аре бе. Кой па ЧАК ТОЛКОВА те бие теб специално. Стига претенции. Мен ме е страх от хомосек@&&@:@:&:суалистите. Да не влязат в тоалетната на детето в училище.
Джамбазки: ИДЕ ТРЕТИЯТ ПОЛ
Лукарски: ИДЕ ТРЕТИЯТ ПОЛ
Жена, която мъжът ѝ я бие: Какво? Извинявайте, какво? Не чувам с едното ухо, че мъжът ми веднъж яко ме халоса...
Мъж, който бие жена си: Е ти защото не си го слушала и се е ядосал.
Жена, която мъжът ѝ не я бие: Тия в Холивуд започнаха тая работа. Тука преди всичко си беше добре. Сега се оказа, че всеки са го били.
Жена, която мъжът ѝ я бие: О, не. Аз просто за мен исках да кажа, че ме бият.
Камен Донев: Бил те е, щото те е обичал.
Мъж, който не бие жена си: Заради теб няма вече да ни разрешават да ухажваме жени. Феминистка! Никой не те харесва!
Валерия Велева: Първият мъж, бил жена си е Иван Костов!
Хор: Престанете да се карате! Не виждате ли, че сме в Европредседателство.
Корнелия: ТРЕТИЯТ ПОЛ ИДВА

Влиза третият пол с Жан-Клод Юнкер под ръка.

Всички са убедени, че Европа ще ни унищожи с въвеждането на третия пол. Тези, които харесват Европа също не спират да мрънкат, че само в България бият, а в Дания не е точно така. Накрая всички умират от киселини.
6
|
нерегистриран
08 януари 2018, 16:55
0
-2
Истанбулската конвенция не е нищо повече от ИЗВРАЩЕНИЕ НА ПРАВОТО! Освен, че въвежда различно от биологичното понятие за пола, тя обявява мъжете за насилници по презумпция, а жените за техни неизменни жертви. Нещо, което е в пълен разрез с действителността, в която е точно обратното - жените упражняват жесток психически тормоз спрямо мъжете, което влошава качеството им на живот и води до преждевременната им смърт. Предвидената интензивна наказателно-правна защита в полза на единия пол за сметка на другия погазва пряко конституционния принципи за равнопоставеност между половете. Авторите на този гнусен пасквил се хвалят с въвеждането на "съвкупност от революционни дефиниции на престъпления като осакатяване на женски гениталии, насилствен брак, преследване, насилствен аборт, насилствена стерилизация". Кой европеец извън маргиналните етноси е срещал дори един такъв случай в живота си, че тръбят за масовост на подобни деяния?! И следва ли да разбираме, че осакатяването на мъжки гениталии е с по-ниска степен на обществена опасност от осакатяването на женските. С какво едните са по-ценни от другите. Напротив - тъкмо обратното е.
5
адвокат–сак
|
нерегистриран
08 януари 2018, 14:58
1
-2
Какво се изисква от нас, българите , с тази конвенция?
1. Да кажем на черното бяло- т.е. да приемем, че трансексуалността не е вид психично разстройство на личността,въпреки описанието й именно като болест в МКБ-10, а да признаем хората, болни от тази болест, за здрави хора
2. Да приемем, че тези болни хора ще имат повече права от онези, които не страдаме от болестта им и че ние СМЕ ДЛЪЖНИ да се съобразяваме със симптоматиката на болестта им, вместо ясно да заявим, че това е болест и че болните хора трябва да се ЛЕКУВАТ, а не на воля да практикуват болестта си в обществото!
3. Защо психично болни хора трябва да определят начина на организация на обществото на здравите хора? По силата на кой юридически, логически , социален, здравен или друг аргумент, човек, болен от психично разстройство на личността, изразено чрез диагнозата транссексуалност, не трябва да се лекува, за да стане здрав член на обществото?
Едно нещо е търпимостта на хората, които не страдаме от болестта транссексуалност, спрямо болните от нея, а съвсем друго нещо е ОТНЕМАНЕТО НА ПРАВА от здравите хора И ДАВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ПРАВА на лица с ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО на личността! Задавам въпроса в прав текст- защо се налага здравите хора да имаме по-малко права от психично болните хора и последните да определят реда в нашето общество, какво ще учат децата ни, как да се чувстват децата ни и т.н.?
4
113
|
нерегистриран
05 януари 2018, 21:20
10
-1
До коментар [#1] от "112":
Ако Владо Кузов придобие свободата да се самоидентифицира като дете (нали вече няма да има значение природата какво казва, а как сам се усещаш и възприемаш), значи вече ще има свободен и гарантиран достъп до детски градини, така ли?
Цачева е от полумъжки пол, а Захариева е за техникум за бавноразвиващи се!
3
Конституцията като понятие означава основен и върховен закон на държавата, закон на законите.
|
нерегистриран
05 януари 2018, 15:19
7
-1
До коментар [#2] от "международният договор НЕ ТРЯБВА ДА Е ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ":
Когато всички знаят, че нещо е невъзможно, идва някой невежа, който не знае това... и прави откритие - България трябвало да ратифицира Истанбулската конвенция...В една йерархична система всеки се стреми да се издигне на нивото на собствената си некомпетентност.
Всеки неук и некомпетентен вече се изказа, дали България трябва да ратифицира Истанбулската конвенция, само единственият в страната компетентен орган - Конституционният съд на България, не се произнесе дали България трябва да ратифицира Истанбулската конвенция, преди ратификацията на Конвенцията, та "да върже попа, за да е мирно селото", както обича да казва, като истински православен християнин, войводата на ВМРО от град Русе с псевдоним „Дончо“ - Красимир Каракачанов. Основният закон предвижда правомощие само на КС да се произнася за съответствието на сключените от България международни договори с Конституцията преди ратификацията им.
Нормата на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, гласи: "Конституционният съд: произнася се за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна". С други думи КС е единственият орган, който може да даде отговор дали този международен договор, по който България да е страна, може да стане част от българската правна система или не. Логично бе, преди да се превърне в съставна част на вътрешното българско право и този подлежащ на рати­фикация международен договор, да премине през процеду­ра за контрол за Конституционност. Върховенството на Конституцията трябва да бъде гарантирано. Конституционният съд все още не упражнява активно пра­вомощието си за предварителен контрол за съответствие на подлежащите на ратификация международни договори с Конституцията. В много случаи заинтересованите субекти нарочно пропускат въз­можността да сезират Конституционния съд навреме и той да упражни функцията си по предварителен контрол.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Всъщност, точно за това отне почти година от подписването да се предложи за ратификация, за да се направи анализ дали част от текстовете на конвенцията противоречат на нашата Конституцията, защото такова е изискването. Ако противоречат, първо трябваше да изменим Конституцията, след което да я ратифицираме. Екатерина Спасова Гечева-Захариева, защото тя е подписала 2016 г., от името на България Истанбулската конвенция, сега e готова, България за да ратифицира Истанбулската конвенция, да се измени дори Конституцията? Конституцията на България е върховният и основен закон на България. Конституцията е върховен закон и международните договори не могат да й противоречат, защото Конституцията притежава най-висшата юридическа сила .. Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Не се допуска противоречие на международен договор с Конституцията; такъв международен договор не може да има правно действие и се прекратява, денонсира, излиза се от него. Закон за международните договори на Република България. Конституцията не допуска сключване на международни договори, които биха се оказали в противоречие с нейни норми.
2
международният договор НЕ ТРЯБВА ДА Е ВЛЯЗЪЛ В СИЛА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
|
нерегистриран
05 януари 2018, 14:33
11
0
Когато всички знаят, че нещо е невъзможно, идва някой невежа, който не знае това... и прави откритие - България трябвало да ратифицира Истанбулската конвенция...В една йерархична система всеки се стреми да се издигне на нивото на собствената си некомпетентност.
Всеки неук и некомпетентен вече се изказа, дали България трябва да ратифицира Истанбулската конвенция, само единственият в страната компетентен орган - Конституционният съд на България, не се произнесе дали България трябва да ратифицира Истанбулската конвенция, преди ратификацията на Конвенцията, та "да върже попа, за да е мирно селото", както обича да казва, като истински православен християнин, войводата на ВМРО от град Русе с псевдоним „Дончо“ - Красимир Каракачанов. Основният закон предвижда правомощие само на КС да се произнася за съответствието на сключените от България международни договори с Конституцията преди ратификацията им.
Нормата на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията, гласи: "Конституционният съд: произнася се за съответствието на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна". С други думи КС е единственият орган, който може да даде отговор дали този международен договор, по който България да е страна, може да стане част от българската правна система или не. Логично бе, преди да се превърне в съставна част на вътрешното българско право и този подлежащ на рати­фикация международен договор, да премине през процеду­ра за контрол за Конституционност. Върховенството на Конституцията трябва да бъде гарантирано. Конституционният съд все още не упражнява активно пра­вомощието си за предварителен контрол за съответствие на подлежащите на ратификация международни договори с Конституцията. В много случаи заинтересованите субекти нарочно пропускат въз­можността да сезират Конституционния съд навреме и той да упражни функцията си по предварителен контрол.
1
112
|
нерегистриран
05 януари 2018, 12:33
22
-3
Ако Владо Кузов придобие свободата да се самоидентифицира като дете (нали вече няма да има значение природата какво казва, а как сам се усещаш и възприемаш), значи вече ще има свободен и гарантиран достъп до детски градини, така ли?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно