Стартира прием на документи за районни прокурори в страната
Кандидатите могат да заявят желание за участие в конкурса до 23 януари
Стартира прием на документи за районни прокурори в страната

От днес, 10 януари 2018 г., стартира прием на документи на кандидатите за петнадесетте (15) свободни длъжности "прокурор" в районните прокуратури в цялата страна.

В Софийска районна прокуратура има 2 свободни длъжности. В Районна прокуратура – Пловдив – 3.  В Районна прокуратура – Варна  има 2 незапълнени щата. Районна прокуратура – Провадия – 1 място.  В Районна прокуратура – Добрич има 2 свободни места за обвинител. В Районна прокуратура – Бургас 1. В Районна прокуратура – Несебър незаетото място е едно (1). В  Районна прокуратура – Царево местата са 2  свободни длъжности.  В Районна прокуратура – Ямбол има 1 свободна длъжност.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на конкурса в Държавен вестник /бр. 04/09.01.2018 г./ до 23 януари 2018 г. включително, кандидатите могат лично или чрез писмено упълномощен техен представител да подадат документи за участие в администрацията на ВСС, гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 12, съобщават от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Към заявлението за участие в конкурса, кандидатите трябва да приложат: Автобиография, подписана от кандидата; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност; Свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на отчет; Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността; Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец; Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата; Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; Мотивационно писмо; Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Повече информация за конкурсите може да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
"Стартира прием"?
|
нерегистриран
10 януари 2018, 12:21
13
0
А на български - "Започна приемането..." Интересно е, че трябват препоръки от юристите, при което е проведен стажът. Ако кандидатът е над 50 години, е ясно, че юристите-патрони, при което е провел стажа си, може да са вече мъртви.
2
борец против дискриминацията
|
нерегистриран
10 януари 2018, 14:05
4
0
това значи ,че възрастни не могат да кандидатстват- обяватае дискриминационна по възраст
3
Адвокат
|
нерегистриран
10 януари 2018, 14:53
5
-1
Видно от обявата могат освен тези от стажа, така и такива които познават нр и проф качества... разбирай юристконсулти приятели
4
ПУЦ и РАБФАК
|
нерегистриран
10 януари 2018, 14:54
6
-1
в краен случай Милицонерското и после ... горскиЯт човек, а в краен случай ... горкиЯт човек.

Само те така! И за нотариуси стават ... даже ...

5
адвокат–сак
|
нерегистриран
10 януари 2018, 20:08
2
0
“... Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване...“ Въпрос- транссексуалните лица ще имат ли право да кандидатстват и какво точно ще е вписано във въпросното им медицинско удостоверение- че въпреки, че страдат от ПСИХИЧНО РАЗСТРОЙСТВО НА ЛИЧНОСТТА, подвид разстройства на половия идентитет, диагноза “транссексуалност“ с код F 64.0 по МКБ-10? Съгласно обемът на правна защита, която им се предоставя с истанбулската конвенция, конвенцията може да ги постави в позиция да изискат да бъдат ДОПУСНАТИ до кандидатстване , поради https://rm.coe.int/16800d383a с стр.10 в началото - “....Explanatory Report
to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence
against women and domestic violence в превод - Обяснителен доклад към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, ИЗДАДЕН ОТ СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Istanbul, 11.V.2011
Стр. 10 началото- “...Similarly, gay, lesbian and bisexual victims of domestic violence are often excluded from support services because of their sexual orientation. Certain groups of individuals may also experience discrimination on the basis of their gender identity, which in simple terms means that the gender they identify with is not in conformity with the sex assigned to them at birth. This includes categories of individuals such as transgender or transsexual persons, crossdressers, transvestites and other groups of persons that do not correspond to what society has established as belonging to “male” or “female” categories. Furthermore, migrant and refugee women may also be excluded from support services because of their residence status. ...“ ТОВА Е ИСТИНАТА! ВСЕКИ ТРАНССЕКСУАЛЕН, ГЕЙ, ЛЕСБИЙКА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ПОЛОВА ИДЕНТИЧНОСТ СЕ ОБХВАЩАТ ОТ ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА КОНВЕНЦИЯТА И ВСС ЩЕ Е ДЛЪЖНО ДА СЕ СЪОБРАЗИ:D
6
адвокат–сак
|
нерегистриран
10 януари 2018, 20:16
4
-1
В коментар № 5 текстът “.... с код F 64.0 по МКБ-10?...“ да се чете“... с код F 64.0 по МКБ-10, имат право да кандидатстват за тези магистратски позиции?“ Ще ми се и нпо-драскачите в този форум, да ми отговорят на простичкият въпрос- защо за кандидатстване за магистрат в Р. България се изисква “... Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване...“?:D Нали твърдите, че ЗДРАВИТЕ ХОРА, които не страдаме от психично разстройство на личността, сме дискриминирали и потискали транс хората, а? :D Къде сте веее- нпо- защитници, представящи се в този форум за български правоспособни юристи- защо не ми отговаряте на въпроса?:D
7
стар адвокат
|
нерегистриран
11 януари 2018, 06:10
3
-1
Хайде пак "юруш" на конкурсите на щатните "конкурсаджии"-неуспели адвокати и полицейски дознатели.Познавам и от двете категории общо около 30-ина,за които явяване на конкурси за прокурор и съдия,е станало втора професия.Така е,като доходите в адвокатурата се сринаха главоломно,и едва свързваме двата края.
8
До адвокат сако
|
нерегистриран
11 януари 2018, 07:26
0
-4
Тази истанбулска конвенция, няма пряко приложение, нормите са декларативни и пожелателни, може да се приеме но да не се инкорпорира във законодателството, може не на цяло, може и с резерви да се приеме. Мисля че това трябва да орговори на напъните ти.
9
|
нерегистриран
11 януари 2018, 07:45
2
-2
Транссексуални, интерсексуални, бисексуални, шимейлс, травестити итн са силно насарчавани да участват в конкурса, в унисон с евроценностите!
10
кой може да дава препоръка?
|
нерегистриран
11 януари 2018, 08:06
3
0
Кой може да дава препоръката-всеки юрист, или само при този при който е "изкаран" стажът. Ако е второто условие-това е неизпълнимо от мен-стажът ми е от 90-те години, и е невъзможно да намеря лицата, при които съм стажувал-нито ги помня, нито те ме помнят.При конкурс за младши съдии беше прието ,че всеки юрист може да дава препоръка-вклч съсед, приятел и тн. Дали и тук това е валидно?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно