Основен въпрос за членството ни в ЕС
Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция
99,9% от документа се отнася до защита правата на жените, смята министърът на правосъдието
Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция

Правосъдният министър Цецка Цачева очаква ратифицирането на Истанбулската конвенция от парламента, снимка: архив, БГНЕС

Има необходимост за ратифицирането на Истанбулската конвенция. Всички държави-членки са я подписали, 17 са я ратифицирали, останалите са на път да го направят. Това е основен въпрос и на ЕК, и на договора ни за членство в ЕС. Аз съм "за" тази конвенция. Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева в интервю за БНТ.

По думите й проблемът идва от недостатъчното вникване в текстовете на конвенцията. "Към нея има обяснителен доклад, в който ясно се казва, че определението за пол е само за нуждата на конвенцията. Трябва да го ратифицираме със съдържанието, което се влага. 99,9% конвенцията говори за защита на правата на жените", увери тя. На въпрос дали ще ни се наложи текстове от нея да бъдат вмъкнати в учебните планове на децата в училище, Цачева заяви: "Конвенцията не ни задължава в учебните програми да влиза дефиниция на понятието джендър. Смисълът, който се влага е, че сме равнопоставени. В някои от действащите закони, ще има промени. Но преди това да се случи ще се проведе широк дебат", увери Цачева.

По отношение на създаването на Европейска прокуратура, правосъдният министър каза: "По време на Българското председателство ще се направят първи стъпки за нейното създаване, но тя реално ще заработи през 2022 година. Държавите-членки ще имат възможност да излъчат по един прокурор в нея. Тя ще се занимава по отношение на прозрачното разходване на еврофондовете". "Създаването на този орган няма да е за сметка на тези, които вече съществуват. ОЛАФ ще има също своето място в разследването. Важно е взаимодействието между различните служби и функциите им, които са различни, стана ясно от думите на Цачева.

"За този политически сезон имаме няколко приоритета, заяви Цачева и ги посочи: "продължаване на реформата в съдебната система, пътната карта на съдебната система, друг приоритет е борбата с корупцията".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
32
Martin Ivanov
|
нерегистриран
16 януари 2018, 15:12
0
0
Скъпи съграждани, ето тука https://www.youtube.com/watch?v=nZUJ8i9bSiA&t=7s
можете да видите от г-н Пасков всичко което е нужно да знаем за истамбулската конвенция.
Всичко от нас зависи.. Благодаря ви
31
Дръндорков
|
нерегистриран
15 януари 2018, 14:21
3
0
Махайте се, стига толкова сме ви търпяли!
30
адвокат–сак
|
нерегистриран
15 януари 2018, 11:43
2
0
28- Правилното е всеки бг. гражданин да спазва законите на Р. България и да не върши престъпленията, описани в нашия НК. На това му се казва и правомерно поведение, а българският народ го е описал вкратце така“ Да бе мирно седяло, не би чудо видяло“ и “Който бие жена си, бие ангела си“. Конвенцията е представена за ратификация от Р. България, а не от друга държава и знаете отлично, че ратификация означава СВЕРКА дали текстовете на конвенцията не противоречат на конституцията ни. Щом противоречат, защото допускат официалното вмъкване на социалния пол , заместващ фундаменталното научно понятие за биологичен пол и чрез социалния пол се приравняват девиациите в обществото на лицата от женски биологичен пол, защо да се ратифицира? Защо името на конвенцията е “КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИТЕ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“? Защо не е “КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИТЕ И НАД ГЛБТИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ“? Второто заглавие отразява действителното правно съдържание на тази конвенция, а първото отразява невярно, непълно и манипулативно нейното действително съдържание.
29
Глупости! Конвенцията е жива глупост!
|
нерегистриран
15 януари 2018, 11:35
7
0
Няма нужда от тази Конвенция затова, защото насилието е принципно правонарушение, което се преследва от вътрешното право на страната ни. И ако сме достатъчно демократични, то следва да е без каквото и да било значение кой върху кого го упражнява. Насилието е самото противоправно действие, което си е забранено и по нашето право от анмайсет години насам и няма нужда отделни нормативни актове да се занимават с насилие върху жени, върху лекари, върху учители и т.н. и т.н. Просто насилието като противоправен и противочовешки акт или поведение трябва да се преследва с цялата строгост на закона и толкоз. Стига глупости - хиляда пола социални, хиляди простотии, регламентирани в хиляди закони, конвенции, регламенти, директиви, правилници, наредби, инструкции и т.н. и т.н.!
Ако целта е да се защити някой от насилие, то е достатъчно държавата ни да организира просто прилагането на нашите закони, които си ги има и не са хич лоши и които са съобразени с морала и виждането за справедливост на българския народ /доколкото още е налице такъв по нашите ширини/.
28
адвокат-провинциалист
|
нерегистриран
15 януари 2018, 11:16
1
-3
Много празни приказки,БЕ колеги!Аз като провинциалист Ви казвам:-В нашия християнски свят има тотална демографска катастрофа/цяла Европа/.В световете,където жената е с подчинено положение-свръхраждаемост.Ха сега ми кажете,кое е правилното.Иначе брътвежи от рода на "равенство на половете,женска кариера,женски професионализъм и пр",се слещат само при нас-изчезващите като цшвшлшзация.Доживях да видя жената в най-уродливия вариант-стара мома-детемразка.Кажете,че това което пиша не е вярно!
27
адвокат–сак
|
нерегистриран
15 януари 2018, 10:39
1
0
Също така- ако в едно общество,различно от българското- като консервативното турско мюсюлманско общество например- има социални стереотипи за жената, че тя не трябва да работи и трябва да си стои вкъщи, то тези стереотипи НА КАКВО СЕ ОСНОВАВАТ- на факта, че в ислямската религия е застъпено схващането , че лицата от ЖЕНСКИ БИОЛОГИЧЕН ПОЛ имат точно такава роля в обществото или обратното- че ЖЕНСКИТЕ СОЦИАЛНИ РОЛИ В ОБЩЕСТВОТО ОПРЕДЕЛЯТ БИОЛОГИЧНИЯ ПОЛ на една биологична жена? В това и в подобни общества, не е поставена жената в такъв социален стереотип именно поради факта, че е биологична жена, а не поради факта, че е с женска полова идентичност, а иначе е биологичен мъж- т.е. мкж- трансджендър? Защо тогава е нужно първо въвеждането на термина социален пол, а след това- и неговата умишлена трансформация уи деструкцията му? Това е абсолютно ненужно и въвеждането само на термина пол- т.е. биологичен пол- би било напълно достатъчно, ако конвецията действително целеше САМО защитата на лица от женски и мъжки биологичен пол от насилие!
26
адвокат–сак
|
нерегистриран
15 януари 2018, 10:22
2
0
ФУНДЕНТАЛНО = ФУНДАМЕНТАЛНО
25
адвокат–сак
|
нерегистриран
15 януари 2018, 10:21
3
0
Също така, ако конвенцията действително защитаваше само жените- т.е. лицата от женски биологичен пол, то биологичният пол е ПО-ШИРОКО И ОСНОВНО НАУЧНО ПОНПТИЕ от социалният пол! Нямаше да има абсолютно никаква нужда от термина “социален пол“, защото само заради това, че едно лице е от женски биологичен пол, то АВТОМАТИЧНО би попаднало в обхвата на правната защита на конвенцията, като това е ПО-СИЛНО И ФУНДЕНТАЛНО ОСНОВАНИЕ за предоставянето на правната му защита! По силата на това основание, ако едно лице не е от женски биологичен пол, то няма и как да изпълнява женска социална роля в обществото- т.е. няма как девиациите в човешкото общество, при които биологични мъже са с женска полова идентичност и за това изпълняват женски социални роли в обществото, да получат КОСВЕНО ПРИЗНАНИЕ в обществото като равностойни на лицата от женски биологичен пол и тази специална правна защита!
24
адвокат–сак
|
нерегистриран
15 януари 2018, 10:08
3
0
“.... "Към нея има обяснителен доклад, в който ясно се казва, че определението за пол е само за нуждата на конвенцията....“ Нова ЛЪЖА!
rm.coe.int/1680464e71 “...■Конвенцията е първият международен договор, съдържащ ДЕФИНИЦИЯ НА ПОЛА. Така днес СЕ ПРИЗНАВА, че жените и мъжете НЕ СА САМО БИОЛОГИЧНО РАЗГРАНИЧЕНИ като жени и мъже, но че СЪЩЕСТВУВА И СОЦИАЛНО ИЗГРАДЕНА КАТЕГОРИЯ “ПОЛ“, която отрежда на жените и на мъжете съответни специфични роли и поведения...“
Защо се налага въвеждането на социалния пол като ЕДИНСТВЕНАТА ПРАВНА КАТЕГОРИЯ пол? Защото така всеки трансджендър от мъжки биологичен пол, който е с женска полова идентичност, може да се позове, че изпълнява женска специфична роля в обществото и така попада под пряката правна защита на конвенцията. Ако конвенцията целеше САМО защитата на лица от женски биологичен пол от насилие, то нямаше да има никаква нужда от въвеждането на социалният пол като правна категория- щеше да е достатъчно да се напише, че под думата пол се разбира биологична жена и край- всичко щеше да си дойде на мястото! Коя хетерожена в България казва за себе си- понеже изпълнявам женска социална роля в обществото, аз съм от женски пол съгласно конвенцията? НИКОЯ! Всички жени казваме просто“ Аз съм жена/ т.е. от женски биологичен пол/“ или “Аз съм хетеро“-особено, когато отдалеч се вижда, че сме от женски биологичен пол и нямаме адамова ябълка!
23
|
нерегистриран
15 януари 2018, 09:29
7
-1
"Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция"

Що ма Цецке? Много ли започна те бие мъжа ти, та е толкова спешно?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно