Основен въпрос за членството ни в ЕС
Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция
99,9% от документа се отнася до защита правата на жените, смята министърът на правосъдието
Цецка Цачева: Има необходимост от ратифициране на Истанбулската конвенция

Правосъдният министър Цецка Цачева очаква ратифицирането на Истанбулската конвенция от парламента, снимка: архив, БГНЕС

Има необходимост за ратифицирането на Истанбулската конвенция. Всички държави-членки са я подписали, 17 са я ратифицирали, останалите са на път да го направят. Това е основен въпрос и на ЕК, и на договора ни за членство в ЕС. Аз съм "за" тази конвенция. Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева в интервю за БНТ.

По думите й проблемът идва от недостатъчното вникване в текстовете на конвенцията. "Към нея има обяснителен доклад, в който ясно се казва, че определението за пол е само за нуждата на конвенцията. Трябва да го ратифицираме със съдържанието, което се влага. 99,9% конвенцията говори за защита на правата на жените", увери тя. На въпрос дали ще ни се наложи текстове от нея да бъдат вмъкнати в учебните планове на децата в училище, Цачева заяви: "Конвенцията не ни задължава в учебните програми да влиза дефиниция на понятието джендър. Смисълът, който се влага е, че сме равнопоставени. В някои от действащите закони, ще има промени. Но преди това да се случи ще се проведе широк дебат", увери Цачева.

По отношение на създаването на Европейска прокуратура, правосъдният министър каза: "По време на Българското председателство ще се направят първи стъпки за нейното създаване, но тя реално ще заработи през 2022 година. Държавите-членки ще имат възможност да излъчат по един прокурор в нея. Тя ще се занимава по отношение на прозрачното разходване на еврофондовете". "Създаването на този орган няма да е за сметка на тези, които вече съществуват. ОЛАФ ще има също своето място в разследването. Важно е взаимодействието между различните служби и функциите им, които са различни, стана ясно от думите на Цачева.

"За този политически сезон имаме няколко приоритета, заяви Цачева и ги посочи: "продължаване на реформата в съдебната система, пътната карта на съдебната система, друг приоритет е борбата с корупцията".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
адвокат–сак
|
нерегистриран
13 януари 2018, 11:53
16
0
“...По думите й проблемът идва от недостатъчното вникване в текстовете на конвенцията...“ Така ли?
Дайте аналогична морфема от българския език, на английското понятие “джендър“! НЯМА ТАКАВА В БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК! И ЗАЩО това е така- само поради естествените различия в езиците или поради факта, че думата “джендър“ в английският език е натоварена със смислови значения, които НЕ СА ПОЗНАТИ, НЕ СА РАЗВИТИ И НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМАТ в българското общество? ЗАЩО ДА Е НЕОБХОДИМО ЧОВЕК ДА ЗНАЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, след като тази конвенция трябва да бъде ОФИЦИАЛНО ПРЕВЕДЕНА на български език, тъй като ЕДИНСТВЕНИЯТ ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ Е БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК? Защо сляпо да се използват ЧУЖДИ понятийни лексики, след като БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО Е РАЗЛИЧНО от британското, ОСНОВНИТЕ НИ ЦЕННОСТИ И ПРЕОБЛАДАВАЩИЯТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС ТУК Е ТОЗИ, КОЙТО СЕ ПРАКТИКУВА ОТ МНОЗИНСТВОТО- хетеросексуални хора, със хетеросексуални семейства, с хетеросексуално възпитание на децата си?
Защо УМИШЛЕНО се поставя българския народ в положението на прост, недоразвит и свръхконсервативен народ? ЗАЩО СЕ ПРИНИЗЯВА интелекта, мъдростта и търпимостта на нашите баби и дядовци и традиционните схващания, които ни предават те? Българската народопсихология поставя на 1во място , ТРУДА КАТО ОСНОВНА ЖЕННОСТ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТТА, ОБИЧТА КЪМ ЗНАНИЕТО И ТОВА СЕ ПРЕДАВА ОТ ПОКОЛЕНИЕ НА ПОКОЛЕНИЕ при нас- българите! НИКОГА възрастен българин- мъж или жена, не ми е внушавал, че понеже съм съм жена, не трябва да уча, не трябва да работя, не трябва да нося панталони, а трябва само да раждам деца и да ги гледам, а за издръжката ни е длъжен да се грижи бащата на децата! НАПРОТИВ- ВСИЧКИ СТАРИ ХОРА СА МИ КАЗВАЛИ- УЧИ, ЗА ДА ИМАШ ПО-ДОБРА ЗАПЛАТА! ЗАЩО ПОСТАВЯТЕ НАШИТЕ БАБИ И ДЯДОВЦИ- БЪЛГАРИ, В ТАКОВА ГЛУПАВО ПОЛОЖЕНИЕ?!
2
адвокат–сак
|
нерегистриран
13 януари 2018, 12:11
13
0
И да- НЕ МОЖЕТЕ да сравнявате народопсихологията на народ, чийто училищен химн е “ Върви народе, възродени“, с народопсихологията на турския народ, при който над 95% от населението са мюсюлмани или с народопсихологията на британското общестцво, съставено от народи от всички краища на света!
ЕТО КОЕ РАЗЛИЧАВА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ НАРОДИ- НЕ Е САМО ТРАДИЦИОННИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ЦЕННОСТИ! УВАЖАВАЙТЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД!
КИРИЛ И МЕТОДИЙ Български всеучилищен химн

VE"Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви,

С КНИЖОВНОСТТА- ТАЗ СИЛА НОВА

СЪДБИНИТЕ СИ ТИ ПОДНОВИ!ВЪРВИ КЪМ МОЩНАТА Просвета!

В световните борби върви,

от длъжност неизменно воден -

и Бог ще те благослови!НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ,

КОЕТО ВЪВ ДУШИТЕ ГРЕЙ!

Напред! НАРОДНОСТТА НЕ ПАДА

ТАМ , ГДЕТО ЗНАНЬЕТО ЖИВЕЙ!Безвестен беше ти, безславен!...

О, влез в Историята веч,

ДУХОВНО ПОКОРИ СТРАНИТЕ,

КОИТО ЗАВЛАДЯ СЪС МЕЧ!..."Тъй солунските двама братя

насърчаваха дедите ни...

О, минало незабравимо,

о, пресвещени старини!България остана вярна

на достославний тоз завет -

в тържествуванье и в страданье

извърши подвизи безчет...Да, родината ни години

пресветли преживя, в беда

неописуема изпадна,

но върши дългът се всегда!Бе време, писмеността наша

кога обходи целий мир;

за все световната просвета

тя бе неизчерпаем вир;бе и тъжовно робско време...

Тогаз Балканский храбър син

навеждаше лице под гнета

на отоманский властелин...НО ВИНАГИ ДУХА НАРОДЕН ;

ПОДПОРКА ТЪРСЕШЕ У ВАС,

о, мъдреци!... През десет века

все жив остана ваший глас!О, вий, които цяло племе

извлякохте из мъртвина,

народен гений възкресихте -

заспал в глубока тъмнина;подвижници за права вярна,

сеятели на правда, мир,

апостоли високославни,

звезди върху Славянски мир,бъдете преблагословени,

о вий, Методий и Кирил,

отци на българското знанье,

творци на наший говор мил!Нека името ви да живее

във всенародната любов,

речта ви мощна нек се помни

в Славянството во век веков!
Русе, 1882, априлий 15
[сп. "Мисъл", 1892, кн. IX-X]
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=39&WorkID=642&Level=1
3
много удобно, като третия пол
|
нерегистриран
13 януари 2018, 12:32
11
0
Цветан Цветанов: Не сме били лични приятели с Петър Христов- познаваме се, но не знам за бизнеса му. По делото "Наглите" Петър Христов е изпълнил гражданския си дълг.
4
частично толерантен
|
нерегистриран
13 януари 2018, 14:41
2
-3
Лезби браковете трябва да бъдат легализирани! Това не важи за педерастките бракове!
5
Неам думи, ням съм, ням!
|
нерегистриран
13 януари 2018, 17:27
14
0
Третият пол в акция! РАБФАК. Където и да я туриш, все става! Даже в собственото й село не я щат, а предпочитат Радев. СРАМ, ама СРАМ!
7
адвокат–сак
|
нерегистриран
13 януари 2018, 20:01
9
0
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2016-005912&language=EN
Parliamentary questions
18 July 2016
E-005912-16
Question for written answer
to the Commission
Rule 130
Beatrix von Storch (EFDD)

Subject: Istanbul Convention: problem with definitions
Answer(s)
The Commission has proposed EU accession to the international Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (the Istanbul Convention).

The Istanbul Convention sets a blatantly double standard by stating that violence against men is not gender-based violence. Moreover, it raises many problems, in particular the problem of definitions.

The Convention provides, in Article 4.3, as grounds for non-discrimination ‘sex, gender, […] sexual orientation, gender identity[…]’. No such list exists in any legally binding treaty within the United Nations System or the EU acquis communautaire. Together with the social‐construct definitions of ‘gender’, ‘sexual orientation’ and ‘gender identity’, such weak definitions would solidify a greater ideological platform declaring subjective attractions to be universal human rights, a concept which has not been accepted by the UN Member States or in the EU acquis communautaire. Moreover, the terms ‘sexual orientation’ and ‘gender identity’ have not been defined in a legally binding UN document or within the EU acquis communautaire.
В превод с гугъл преводач:
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Парламентарни въпроси
18 юли 2016 г.
E-005912-16
Въпрос с искане за писмен отговор
на Комисията
Правило 130
Beatrix von Storch (EFDD)
 Предмет: Конвенция от Истанбул: проблем с определенията
Отговори)
Комисията предложи присъединяването на ЕС към Международната конвенция за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

Истанбулската конвенция поставя очевидно двоен стандарт, като заявява, че насилието срещу мъжете не е насилие, основано на пола. Освен това, той повдига много проблеми, и по-специално проблемът с определенията.

Конвенцията предвижда в член 4.3, като основание за недискриминация "пол, пол, сексуална ориентация, полова идентичност ...". Няма такъв списък в нито един правно обвързващ договор в рамките на системата на ООН или в достиженията на правото на ЕС. Заедно със социалните конструктиви дефиниции за "пол", "сексуална ориентация" и "полова идентичност", такива слаби дефиниции биха укрепили по-голяма идеологическа платформа, която обявява субективните атракции за универсални човешки права, концепция, която не е приета от ООН Членки или в достиженията на правото на ЕС. Освен това термините "сексуална ориентация" и "полова идентичност" не са определени в правно обвързващ документ на ООН или в достиженията на правото на ЕС.“
9
Хронологията на лукавството
|
нерегистриран
13 януари 2018, 23:08
6
0
1. Преди около 2г Захариева подписва конвенцията за социалния пол.
2. Медиите мълчах. Знаеше се, че следва ратификация в НСъбрание.
3. Сега се обсъжда подкрепа на Президента , за да я отхвърли. Това е възможно само веднъж. Един срещу всички, за да се пренасочване енергията. Всъщност докато в НЮ се е приела, без някой да я иска.
4. От Къде Идва Големия зор на Захариева , Цачева и Манолова? Защо ги боли за социалния пол?
5. Били прости тия дето не разбират борбата с насилието?! Вие с насилието ли се борите- от работническия факултет по право/ гжо Цачева/? Най негодните са учили в РабФак. Без приемен изпит.Вижте проблемите в Англия . Вече не празнуват Великден и Възкресение, защото някой друг можел да се обиди.Не смеят на някой с розови прашки на главата да го от пътя от носа си, да не им стане началник- да му откажат с думи,че им е неприятен и се натрапва.
6. Прост ли съм, че виждам как си пребит ватерлинията въпросите лукаво? Продажници? Зор ли имате?
10
Хронологията на лукавството
|
нерегистриран
13 януари 2018, 23:21
5
0
1. Преди около 2г Захариева подписва конвенцията за социалния пол.
2. Медиите мълчах. Знаеше се, че следва ратификация в НСъбрание.
3. Сега се обсъжда подкрепа на Президента , за да я отхвърли. Това е възможно само веднъж. Един срещу всички, за да се пренасочи енергията. Всъщност докато в НС се е приела, без някой да я иска, да се надяваме на само човек-Президента. Защо? Защото може да отмени само веднъж и ще мине накрая.
4. От Къде Идва Големия зор на Захариева , Цачева и Манолова? Защо ги боли за социалния пол?
5. Били прости тия дето не разбират борбата с насилието?! Вие с насилието ли се борите- от работническия факултет по право/ гжо Цачева/? Най негодните са учили в РабФак. Без приемен изпит.Вижте проблемите в Англия . Вече не празнуват Великден и Възкресение, защото някой друг можел да се обиди.Не смеят на някой с розови прашки на главата да го отпратят по пътя, а се навира в носа им, да не би да им стане началник- да му откажат с думи,че им е неприятен и се натрапва.
6. Прост ли съм, че виждам как си пребутват въпросите лукаво педалите всред Продажници? Зор ли имате?
11
Дръндорков
|
нерегистриран
14 януари 2018, 11:07
7
0
Оставка!
12
По Ботев - перфектна публицистика - БРАВО!
|
нерегистриран
14 януари 2018, 11:43
6
0
Изчаках да минат екзалтациите около речта на Туск. И сега е време да се запитаме: имаме ли нужда някой водевилно да припалва родолюбието ни? Или се нуждаем от нещо друго – вместо елементарно, плоско ухажване? Ето каква трябваше да е тази реч. Аз няма да ви говоря за шопската салата, няма да ви говоря за всеизвестното, няма да ви ухажвам, като споменавам Захари Бахаров или Христо Стоичков. Знам, че вие ще приемете това като нелепо изместване на вниманието ни от съдбовните ви проблеми. Тук, в този Храм на Българската духовност – вашият Народен театър – трябва да бъда максимално откровен с вас. Ще ми се да ви кажа, че ние имаме някаква представа за тежките ви проблеми – макар и не пълна. Но ние ще ви уважаваме още повече, ако по-често говорите за тези проблеми. Ако успеете да ни убедите, че се нуждаете от много повече помощ. Ние не очакваме сляпа преданост или послушание, както си мислят може би някои. Ние очакваме друго: да получаваме непрекъснато ясна и честна представа за случващото се тук - както и по-голяма настойчивост от ваша страна, за да преодолеете най-сетне дългогодишния си застой. Най-лесно ще ми бъде да ви рецитирам „Отечество любезно“ – както ми подсказаха съветниците ми и някои българи. Ние знаем, че вие открай време сте родолюбиви хора – обаче знаем също така, че трябва да живеете далеч по-добре. Древната ви история и оцеляването ви през бурите на хилядолетията доказват вашия кураж. Вие сте тук – наследници на самите себе си, потомци на самите себе си – а не на Спартак или който и да е било друг. И нямате нужда да ви пришиват крилете на чужда история или слава. Напомняйте си го това всеки ден, напомняйте ни го и на нас – за да бъдем по-почтени с вас. Изживяваме съдбоносни моменти – заедно. Надявам се, че ще ги преодолеем – отново заедно. Даваме си сметка, какво означава да сте Пазителите на Съюза, да сте неговите граничари. Сигурен съм, че ще издържите натиска и на това изпитание. Това ни прави ваши длъжници. Казвам го най-вече на онези ваши сънародници, които едва оцеляват, които едва отстояват страдалческия си живот. Ние мислим за вас. Видях протестите отвън, те са нормални за една демократична държава. Но не видях нито един глас – поне публичен – на евроскептицизъм. Това е още едно доказателство, че надеждите ви са свързани със Съюза. И ние трябва да отговорим на тези надежди. Обичайте страната си и работете за нея. *** Туск никога нямаше да произнесе такава реч. Висшата номенклатура на Европейския съюз все повече заприличва на кремълските старци от времето на Разцвета на Застоя. Особено Юнкер. Старческото му лигавене, мазните целувки с когото завари, приказките му за шопската салата и българската ракия предизвикват все по-голямо неудобство - всеки момент очакваш да направи нещо неприлично. Сякаш иска да го вземаме за сенилния Брежнев. Но речта на Туск надмина всичко: с елементарното ухажване, със злоупотребата с евтини похвати. Сякаш българите са някакви идиоти, които, щом чуят, че някой ломоти на езика им, ще забравят всичко друго. Че ще се трогнат, ако някой фриволно целува историята и подхвърля фалшиви тези. Щом ни изкарват потомци на траките и ние се разплакваме от умиление, гответе се да ни подхвърлят вече всичко: Спартак да стане националния ни герой, а пък Апостола да го изпратим в забравата. Спартак - героят на бунта срещу отдавна несъществуваща империя, им е далеч по-удобен. Преди години Божидар Димитров написа книга за митовете в историята ни – първият от тях е за тракийския принос в образуването на българската народност. Този мит се използваше, за да обслужва интересите на кръга около Л. Живкова, а и за да пробутваме по-лесно тракийските съкровища като наши. Сега някой ще разобличи ли евтината игра на Туск – или пак политиката ще ни попречи? Оперетъчното представление на Туск никак не е безобидно. Най-малкото, защото предизвиква възторзи, които дори е неловко да коментираме - и то от хора, които уж имат призванието да управляват реалния живот, а не да примират по водевилни изпълнения. Но зад всичко това имаше и нещо ведро: подсказаха ни, че нищо особено не се случва, че трябва да изтърпим една вечеринка и да си разменим евтини комплименти. По-отвратително бе поведението на клакьорите на Туск. Всички те толкова се развълнуваха, че сякаш не бяха и чували стиховете на Вазов, сякаш Туск трябваше да им ги открие и да ги направи родолюбци, поне за един час. Жалка история.

*** Колкото сериозна политика има в целувките на Юнкер, толкова има и в речта на Туск.ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно