Обновена  18 яну 15:26
Становище на Пленума на Висшия съдебен съвет:
Законът не забранява трети ръководен мандат, но трябва да е в друг орган на съдебната власт
Мнението на Съвета отива в Конституционния съд, който ще тълкува закона по искане на главния прокурор по въпроса за "вечните началници"
Законът не забранява трети ръководен мандат, но трябва да е в друг орган на съдебната власт

Законът (чл. 129 ал.6 от Конституцията на Република България) не забранява един магистрат, който е изкарал два мандата начело на определен съд или  прокуратура, да кандидатства за трети мандат, но в друг орган на съдебната власт. Такова становище прие днес Пленумът на Висшия съдебен съвет, по повод допуснатото тълкуване на закона в Конституционния съд (КС), по искане на главния прокурор Сотир Цацаров.

На 12 декември м. г. КС допусна тълкуване на разпоредбата на чл.129, ал.6 от Конституцията на Република България като отговори на въпроса: "Какъв е обхватът на израза "с право на повторно назначаване" и дали точното му съдържание включва възможност за назначаване до два мандата (включително) за целия професионален стаж на магистрата и независимо дали в един и същ, или в различни органи на съдебната власт?"

Предложенията за тълкуване на чл. 129 ал. 6 от Конституцията от страна на съдебните кадровици днес бяха три.

Първото гласеше, че разпоредбата ограничава възможността на един магистрат да заема длъжността административен ръководител до два мандата през целия му стаж.

Второто уточняваше, че разпоредбата не ограничава възможността на магистрата да кандидатства за повече от два мандата като административен ръководител, но в друг орган на съдебната власт.

По време на днешното заседание Олга Керелска предложи и трето тълкуване на въпросната разпоредба. Според нея е справедливо, ако един и същи магистрат иска да изкара и трети мандат като ръководител на орган на съдебната власт от по-високо ниво, то следва да се яви преди това на конкурс за повишаване като редови магистрат. След това, ако прецени, да се кандидатира за ръководния пост.

"Преминаването от един в друг орган на съдебната власт става с конкурс, а преминаването в орган от по-високо ниво става с конкурс за повишаване. Няма пречка когато  магистрат е изкарал един мандат, да се яви на конкурс за повишаване в орган на съдебната власт на по-високо ниво, да стане редови магистрат и след това, ако бъде преместен, да кандидатства за председател на съответния съд, например", предложи Керелска. Уточни, че в случая става дума и за времево прекъсване между председателските мандати, с оглед на преминаването на конкурс.

Според Олга Керелска водещо е разбирането, че ако един магистрат иска да премине в по-висок орган трябва да положи съответните усилия, което, според нея, става с повишаване.

Вероника Имова от своя страна не разбра кому е нужно и трето становище, при положение, че вече официално са налични две, при това противоположни.

"Аз възприемам твоите разсъждения като една възможност de lege ferenda да се промени закона. Той в момента не предвижда магистратът, който кандидатства за административен ръководител на по-високо или равно ниво на орган в съдебната власт, ако има съответните качества, преди това да кандидатства за повишаване. Твоите разсъждения са интересни, но са по-скоро de lege ferenda.Щом като разпоредбата не противоречи на Конституцията, защо е нужно това трето становище?", озадачи се Имова.

Според Керелска обаче нейният вариант е най-справедлив и дава възможност за "равнопоставено кариерно развитие"

Намеси се Атанаска Дишева, която откри известна доза конспирация във втория вариант на тълкуване на закона.

"Повтарянето на мандати в трите нива, неизбежно ще доведе до съдебна номенклатура", смята Дишева.

И Гергана Мутафова изрази становище по темата – магистратът може да изкара трети мандат в кариерата си, но не пореден.

"Можем да прекъснем порочността на съдебната номенклатура, като дадем възможност на един магистрат, който е бил добър административен ръководител, да кандидатства през кариерата си отново за административен ръководител, но не за трети пореден мандат. Мисля, че това е имал предвид законодателя, като е казал, че един магистрат може да заема тази длъжност до два мандата", заяви мнението си Мутафова.

В края на дискусията становище по въпроса изрази и самият вносител на питането на КС, а именно главният прокурор Сотир Цацаров. Той лаконично заяви:

"Аз съм направил искането за тълкуване, съобразно практиката на КС. След като са изложени двете становища, ще изложа и моето разбиране. А то е – че един магистрат, който е бил два мандата административен ръководител, може да кандидатства отново за ръководен пост".

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев го подкрепи:

"Подкрепям становището в неговия втори вариант. Няма пречка в друг орган на съдебната власт един магистрат отново да кандидатства за административен ръководител. Разпоредбата на чл. 129 ал. 6 ограничава кандидатстването на повече от два мандата в един и същ орган и не предвижда ограничаване за кандидатстване на един и същи магистрат в друг орган на съдебната власт".

Накрая се оказа, че 11 от съдебните кадровици подкрепят тази теза. Това са Севдалин Мавров, Евгени Диков, Драгомир Кояджиков, Калина Чапкънова, Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Боряна Димитрова, Боян Новански, Стефан Гроздев, Вероника Имова, Георги Кузманов.

Становището на ВСС ще бъде изпратено на КС, който оттук нататък ще решава въпроса.

КС е отправил и покана до Съюза на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на българските административни съдии, Асоциация на прокурорите в България, Съюза на юристите в България,  да представят становища по искането. Също така до проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Пенчо Пенев и проф. д-р Пламен Киров да дадат писмено правно мнение по предмета на делото.

Днес, веднага след дебата във ВСС по казуса, Съюза на съдиите в България разпространи собственото си становище по темата, което е било изпратено на Конституционния съд още на 12 декември 2017 г.

"Конституционната разпоредба, определяща петгодишен мандат на административните ръководители в органите на съдебната власт с право на повторно назначаване, би следвало да се тълкува в смисъл, че цитираната уредба допуска два последователни мандата за целия професионален стаж на даден магистрат, независимо дали в един или повече органи на съдебната власт", пишат от организацията до КС и се обявяват срещу "вечните началници" в съдебната система.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
26
Re:
|
нерегистриран
20 януари 2018, 22:44
5
-2
До коментар [#25] от "позорно":
Всъщност Цацаров е бил подкрепен основно от съдии: Красимир Шекерджиев, Севдалин Мавров, Вероника Имова, Стефан Гроздев, Боряна Димитрова. Народее ???
Добро утро! Те винаги са си били ... едно, ма нали и ТОЙ е бил ... такъв.
25
позорно
|
нерегистриран
19 януари 2018, 13:39
11
-4
Всъщност Цацаров е бил подкрепен основно от съдии: Красимир Шекерджиев, Севдалин Мавров, Вероника Имова, Стефан Гроздев, Боряна Димитрова. Народее ???
24
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
|
нерегистриран
19 януари 2018, 11:13
4
-2
ВЪРТИМ СЕ В ПОРОЧЕН КРЪГ И ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ МАТЕРИЯТА ЗА МАНДАТ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛН Е ЧИСТО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО!
23
Един магистрат
|
нерегистриран
19 януари 2018, 09:56
11
-2
Някой да бил участвал в конкурс, да се повишал, че тогава да кандидатства за предеседател на по-горното ниво трябва да е последния мотив.Нека си зададем въпроса, какъв е сегашния конкурс за повишаване.Прогнозирам, че след завъртането на първите конкурси по новия ред, ще има вой до небесата.Защо?Тази документална нагласистика не е никакъв конкурс.Щели да преценят съдията, по данни от кадровото досие и актовете.
Нека обобщим: масата колеги са с оценка мн. добър от атестацията, никога не се наказвани, никога не са награждавани.Проверка на инспектората да цитира някой поименно в доклада си, е 1 на 100.
По актовет: 3 които представи магистрата и забележете какво пише в наредбата - 3 дела които изиска комисията по неин избор на оптичен носител.Разбирай- на правилния човек, потвърдени актове, а на неправилния отменени.Няма как за 4-5 години един съдия да не допусне поне 2-3 процесуални нарушения, или да му отменят 2-3 присъди защото нямало мотиви, ама по-скоро мотиви си има, но на въззива не му отърва присъдата и не иска да постанови нова, защото ВКС може да им я отмени и потвърди първоинстанционната, а тогава срама е голям.
Така, че всеки който е нежелан по-горе ще му изискат 3 дела с допуснати нарушения, а на желания цъфтящи от хвалби потвърдени актове.Ето ви конкурса за повишаване по новия ред, където омразното събеседване го няма.
Да не говорим, че някъде тайно, ше се дават оценките, и ако се объркаме на някой да дадем повече, накрая при наглсянето, О извинете класирането, ще поправим каквото трябва.
Много енергия се хвърля по конкурса за ръковидители, но явно не сте чели наредбата за конкурсите колеги и не знаете каква трагикомедия ще са конкурсите за повишаване.Сигурно си казвате, че сте отлични писци на мотиви и ще ви отценят високо, но брадвата тогава ще заиграе, че видиш ли качествени актове имате, ама много просрочени.
22
taka e pravilno
|
нерегистриран
19 януари 2018, 01:03
4
-2
Neka da se razbetem ,nqkoi barkat ponqtiqta ! Nivata v sada ,prokuraturata i sledstvieto ne sa organi na sadebnata vlast ,a strukturi , organite sa tri -sad,prokuratura ,sledstvie ,no tova ne znachi che e normalno edin nachalnik da se motae kato takav v trite organa ,stavame guberniq taka, a ne pavova darjava ,KS opomnete se !
21
Потрес
|
нерегистриран
18 януари 2018, 23:38
11
-3
Точно така ,три години мандат и край ! Иначе си оставаме държава от третия свят докрай ,което се харрсва на хора като главния ,а те не са никак малко ! Затова ще копаем все надолу !
НАИСТИНА ,КОЙ Е КЪРТИЦАТА НА ГЛАВНИЯ В КС ,ЧЕ МУ ПРАВЯТ ТОЛКОВА РЕВЕРАНСИ И НА ВСЯКО НЕГОВО ТЪПО ЗАПИТВАНЕ СЕ О.УПВАТ !
20
същия съдия
|
нерегистриран
18 януари 2018, 20:41
10
-1
"Властта е сладко коренче."
Грешка моя.
19
съдия
|
нерегистриран
18 януари 2018, 20:32
13
-2
На мен ми е непонятно защо мандата трябва да бъде 5 години. Мисля, че е твърде много. Това в нашата действителност означава много обвързаности и окопаване. В малките съдилища и прокуратури означава чистка на служители и вкарване под формата на конкурси други, верни близки.
Освен това, 5-10 години адм.ръководител е на по-ниско натоварване и бива щаден откъм натоварване, което само по себе си предполага някаква отхлабване на чисто магистратската му функция, загуба на тренинг, на рутина. Такъв човек винаги ще се стреми да продължи да бъде шеф, днес тук, утре - по-горе. Това от своя страна означава в нашата родна действителност обвързване с политически партии, бизнес и ловджийски компанийки, привикване на определени магистрати така, просто да се поинтересуваме как върви тази или онази преписка/дело. Властта е сладко кладенче, казваше Захарий Стоянов. А един районен, окръжен или апелативен прокурор (имам предвид адм.ръководител) разполага с огромна власт на своето ниво, дори повече от съответния съдийски шеф, като оставям настрана разрешаването на СРС-та от окръжните съдийски шефове.
Затова си мисля, че мандата трябва да е максимум 3 години и то без право на втори последователен мандат. Така ще си мислиш какви ги вършиш, кому пречиш да се развива и дали въобще можеш да си позволиш разни вътрешни интриги и мръсотийки. Нагледали сме се, а и имайки предвид характеровите ни особености като народ, няма и да спрем да се "наслаждаваме" или да опитваме на собствени гръб такива изпълнения.
Лично аз досега и за толкова години (над 18) не съм видял, чул и/или прочел някой да е мотивирал, защитил, обосновал не правото на повторен мандат, а въобще срока от 5 години за мандат. Затова си мисля, че е крайно належащо вече да се повдигне и този въпрос. Естествено имайки предвид партийните групировки, които са на власт у нас, нямам никаква илюзия, че това може да стане сега. Лошото е, че не виждам никаква светлинка напред. Никаква.
18
............
|
нерегистриран
18 януари 2018, 19:57
12
-3
Докато има хора, които твърдят че може да си 2 мандата началник и след прекъсване още 2 мандата в същия орган на съдебната власт, никога няма да се оправят нещата. Да живее съдебната аристокрация, ама докога?
17
Въобще не забранява
|
нерегистриран
18 януари 2018, 19:48
11
-1
Турбонаглост в израз на тотална корумпираност. Императивната забранителна норма е за марсианците!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно