На вниманието на Народното събрание и Министерството на енергетиката
КЗК с идеи за законодателни и нормативни промени в полза на потребителите на Топлофикациите
Антимонополният орган препоръчва смяна на системата за отчитане на потребената енергия и топлата вода
КЗК с идеи за законодателни и нормативни промени в полза на потребителите на Топлофикациите

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с конкретни предложения за законодателни и нормативни промени, които са в полза на потребителите на Топлофикациите.  

"Препоръките на КЗК засягат два основни проблема – насърчаване на конкуренцията на пазара на производство, пренос и доставка на топлинна енергия  и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия, както и защита на интересите на битовите и стопанските потребители на топлинна енергия", посочват от институцията. Антимонополният орган е изпратил решението си до Народното събрание и Министерството на енергетиката

Част от отправените от Комисията предложения за изменение на нормативната уредба са следните:

1. Да се подобри точността при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия между отделните елементи – за топла вода, за сградна инсталация и за отопление на отделните имоти, като се премине от сегашната изчислителна система (въз основа на формули в Наредбата за топлоснабдяването), към измервателна система чрез контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция. Закупуването и монтирането на тези топломери следва да бъде извършено в разумен срок и да е за сметка на съответното топлофикационното дружество.

2. Да бъде отменена забраната в чл. 153, ал. 5 от ЗЕ за физическо отделяне на отоплителни тела от сградната инсталация при въведена система за дялово разпределение. 

3. Да бъде въведена изрична забрана в чл. 154 от ЗЕ за начисляване на лихви за забава на плащане, определено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия - при избрано от клиентите плащане на 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна или при плащане по прогнозни изчислителни месечни сметки и 1 годишна изравнителна.

4. Да бъде изменена разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ЗЕ, като бъде създадена законова възможност и наемателите-физически лица да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество със съгласието на наемодателя-собственик на имота. Изискване за поемане на солидарна отговорност от наемодател като условие за сключване на договор за продажба на топлинна енергия между топлофикационното предприятие и наемател не следва да се въвежда

5. Да бъдат преценени отново възможностите за регламентиране и на други методи за разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост освен възприетата система на дялово разпределение. 

6. Да бъде отменено изискването уредите за дялово разпределение в една сграда-етажна собственост да се доставени от един и същ търговец.

7. Да бъде отменена разпоредбата на чл. 139в от ЗЕ и свързаните с нея норми, съгласно които дружествата за топлинно счетоводство са подизпълнители на топлофикационните дружества и нямат преки договорни отношения с гражданите като потребители на техните услуги.

8. Идентифициране на най-ефективните мерки или комплекс от мерки за санкциониране неправомерното ползване на топлинна енергия.

9. Повишаване на ефективността на институционалната рамка, уреждаща защитата правата на потребителите в сектор Топлоснабдяване.

Комисията за защита на конкуренцията препоръчва на компетентните органи – Народното събрание и министъра на енергетиката, да изменят или да отменят разпоредби на Глава десета "Топлоснабдяване" от Закона за енергетиката и на Наредба №16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването.

От антимонополния орган припомнят, че това е третото тяхно решение от 2010 г. до момента (след Решение № 245/2010 г. и  Решение № 623/2013 г.), в които се отправят препоръки за изменение на нормативната уредба по топлоснабдяването и дяловото разпределение на топлинна енергия с цел засилване на конкуренцията на съответните пазари и предотвратяване на възможни злоупотреби с господстващо положение или съгласувани практики от страна на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
2
държавната протекция над монополите
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 11:23
1
0
Комисията за защита на конкуренцията незабавно да подаде оставка за тежко нарушение на Конституцията и на Закона за защита на конкуренцията. Законодателна инициатива според конституцията имат изпълнителната власт (правителството) и законодателната власт (народното събрание, в лицето на всеки депутат, но не и Комисията за защита на конкуренцията превратно използвайки правомощията си по застъпничество за конкуренцията(чл. 28 от ЗЗК). В чл. 28 от ЗЗК е определен обхватът на правомощията на КЗК в производство по застъпничество за конкуренцията. Антимонополният орган е пълен с калинки които лазят по стъблото на държавната администрация и са пълни до гушата с идеи за законодателни и нормативни промени, но те пак не са в полза на потребителите на Топлофикациите, а коментираното Решение № 165/08.02.2018 г. е изцяло в полза пак на монополистите. С Решение № 165/08.02.2018 г. Комисията за защита на конкуренцията прие становище по чл. 28 от ЗЗК, с което препоръчва на компетентните органи – Народното събрание и министъра на енергетиката, да изменят или да отменят разпоредби на Глава десета „Топлоснабдяване” от Закона за енергетиката и на Наредба №16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването. А за да защити свободната инициатива в стопанската дейност и да предотврати ограничаването или нарушаването на конкуренцията, комисията може САМО да извършва оценка за съответствието с разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията на:
1. проекти на нормативни или нормативни административни и общи административни актове;
2. действащи нормативни или нормативни административни и общи административни актове;
3. проекти на актове на сдружения на предприятия, които регулират дейността на членовете им.
Най-лошото е, че от години над произвола и своеволията на монополистите, над произвола на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство насочен срещу гражданите като потребители на техните услуги в грубо нарушение на Конституцията и на Закона има разпънат чадър от държавната власт - законодателна, изпълнителна и съдебна, плюс разпънат чадър от колективният орган на местно самоуправление-общинския съвет и органът на изпълнителната власт в общината-кмета, както и разпънат политически чадър. Енергийната мафия повече от две десетилетия разпростра пипалата си - топлоелектрическите централи произвеждащи електричество, след което, вместо да охлаждат отпадъчната пàра от електропроизводството и горещата водата за да я използват наново за ток, влиза в топлофикационната мрежа прикрита като Топлофикация. Монополистите като "Топлоклептокрация София", фирмите за топлинно счетоводство, ЕОН, ЧЕЗ, ЕВН, “Софийска вода” АД и ВиК продължат да грабят и да дерат по сто кожи от българския народ.
1
До КЗК
|
нерегистриран
14 февруари 2018, 03:07
3
-1
Вие които правите предложения явно не познавате добре ЗЕ и Наредба 16-334/2007 г.
Другото,което не познавате е,че районния съд и градския съд в София не се интересуват от закона.
Така, че без "дълбока" реформа в съда не се хабете.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно