Обновена  08 мар 14:37
Специализираният наказателен съд определи
Делото срещу Прокопиев, Дянков и Трайков се връща в прокуратурата
Съдът прие граждански иск за близо 20 829 200 лева за вреди, нанесени на държавата
Делото срещу Прокопиев, Дянков и Трайков се връща в прокуратурата

Съдия Вилислава Ангелова от Специализирания наказателен съд (СпНС) е върнала делото срещу бизнесмена Иво Прокопиев и бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков за приватизацията на 33% от държавния дял в ЕВН на Специализираната прокуратура, съобщи в-к "Труд".

По делото обвиняеми са още изпълнителният директор на "Булброкърс" Радослав Рачев, на когото бяха повдигнати обвинения още през май 2016 година, както и служителите на фирмата Любомир Евстатиев и Петър Василев. 

Съдия Ангелова e приела, че към 5 ноември м.г. (бел.ред. когато влязоха в сила последните промени в Наказателно-процесуалния кодекс и делата за корупция "по високите етажи на властта", в  това число и срещу министри, бяха прехвърлени по подсъдност от Софийския градски съд в СпНС) делото вече е било в съдебна фаза в Софийския градски съд, а за да бъде подсъден на Специализирания наказателен съд, процесът трябва да бъде внесен там от Специализираната прокуратура.

След заседанието, прокурор Емил Петров e заявил, че ще се запознае по-детайлно с мотивите на съда и ще реши дали да протестира решението пред втората инстанция.

"Това е процес, след който цялото общество ще види как се продават държавни дялове от ЕРП по задкулисен начин и тогава няма да се чудим защо сме на този хал", заявил е прокурор Петров пред журналисти.

По време на заседанието съдия Ангелова е приела и граждански иск за близо 20 829 200 лева за вреди, нанесени на държавата от сделката за продажбата на държавните дялове на ЕВН.

В случай че Апелативния специализиран наказателен съд реши, че делото не следва да се връща в прокуратурата, то ще продължи на 10 април.

Делото срещу бизнесмена Иво Прокопиев и бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков все още не може официално да започне. Причината е, че то вече веднъж бе внесено в Софийския градски съд, който го върна на прокуратурата, за да бъде внесено отново в СпНС, след влезлите в сила на 5 ноември 2017 г. промени в Наказателно-процесуалния кодекс. Ако бъдат признати за виновни, подсъдимите могат да получат до 10 години затвор.

Обвинението на Прокопиев, за приватизацията на 33% от ЕВН, послужи за сезиране на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и налагането на запор върху активи на бизнесмена и семейството му. 

Иво Прокопиев в началото беше обвинен за това, че умишлено е улеснил Симеон Дянков да извърши престъпление по служба. По-късно обаче стана ясно, че Прокопиев е определен като подбудител на престъпното деяние, извършено от бившия министър на финансите.

Симеон Дянков е привлечен като обвиняем за престъпление по служба във връзка с приватизацията на остатъчните държавни дялове в едно от трите електроразпределителни дружества. Според прокуратурата, подбуден от Иво Прокопиев, Дянков е разпоредил на шефа на Агенцията за приватизация да възложи оценката на последните държавни 33% в "ЕВН България Електроразпределение" АД на "Булброкърс". Това било с цел инвестиционният посредник да получи облага от над 1.2 млн. лв.

Обвинение за приватизацията на ЕВН получи и бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Според прокуратурата неговото престъпление е умишлена безстопанственост с щети от над 20 млн. лева. Трайков бил дал съгласие продажбата на притежавания от "Държавна консолидационна компания" (ДКК) миноритарен дял акции в "ЕВН България" да се извърши от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) в нарушение на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества. Става дума за 51 612 акции, а съгласно цитираната стратегия, продажбата им трябвало да бъде на по-високи цени, от тези, на които преди това са купени от мажоритарния пакет, при положение че са повишени показателите на дружеството.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
6
Това коя прокуратура е внесла ОА, не е основание за прекратяване на съдебното производство!!!
|
нерегистриран
08 март 2018, 21:40
7
0
Въпроси, които се обсъждат в разпоредителното заседание

Чл. 248. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) В разпоредителното заседание се обсъждат следните въпроси:
1. подсъдно ли е делото на съда;
2. има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство;
3. допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, на пострадалия или на неговите наследници;
4. налице ли са основания за разглеждане на делото по реда на особените правила;
5. разглеждането на делото при закрити врати, привличането на резервен съдия или съдебен заседател, назначаването на защитник, вещо лице, преводач или тълковник и извършването на съдебни следствени действия по делегация;
6. взетите мерки за процесуална принуда;
7. искания за събиране на нови доказателства;
8. насрочването на съдебното заседание и лицата, които следва да се призоват за него.
(2) Съдът се произнася по направените искания за конституиране на страни в производството.
(3) В съдебно заседание на първоинстанционния, въззивния и касационния съд не могат да се правят възражения за допуснатите нарушения на процесуалните правила по ал. 1, т. 3, които не са били поставени на обсъждане в разпоредителното заседание, включително по почин на съдията-докладчик, или които са приети за несъществени.
(4) В разпоредителното заседание не се обсъждат нарушения, свързани с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства.
(5) След изслушване на прокурора и лицата по чл. 247б, ал. 1 и 2 съдът се произнася с определение, с което:
1. прекратява съдебното производство;
2. прекратява наказателното производство;
3. спира наказателното производство;
4. насрочва делото и уведомява явилите се лица, когато не са налице основания за разглеждането му по реда на глава двадесет и седма, глава двадесет и осма и глава двадесет и девета или когато е констатирал очевидни фактически грешки в обвинителния акт.
(6) Определението се обявява в разпоредителното заседание.

Прекратяване на съдебното производство от съда

Чл. 249. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.) (1) Съдът прекратява съдебното производство в случаите на чл. 248, ал. 1, т. 1 и 3.
(2) Когато прекратява съдебното производство на основание чл. 248, ал. 1, т. 3, съдът връща делото на прокурора, като с определение посочва допуснатите нарушения. В тези случаи прокурорът отстранява допуснатите процесуални нарушения по реда на чл. 242, като започва да тече нов срок от получаване на делото.
(3) Определението по чл. 248, ал. 1, т. 3 и 6, както и отказът на съда по чл. 248, ал. 2 да допусне частен обвинител подлежат на обжалване и протестиране по реда на глава двадесет и втора.
(4) Допуснато на досъдебното производство нарушение на процесуалните правила е съществено и отстранимо, когато са нарушени правата на:
1. обвиняемия - да научи за какво престъпление е привлечен в това качество; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да участва в производството; да има защитник и да получи писмен или устен превод на разбираем за него език по чл. 55, ал. 3, когато не владее български език;
2. пострадалия или на неговите наследници - да бъде уведомен за образуването на досъдебното производство; да бъде уведомен за правата си и да участва в производството; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.
(5) Съдът изпраща делото на горната инстанция след изтичането на срока по чл. 248а, ал. 1.
5
|
нерегистриран
08 март 2018, 21:27
5
0
До коментар [#3] от "учуден":
След като съдийката е прекратила делото и го е върнала на прокуратурата, защо е приела за разглеждане гражданския иск ?
Не "съдийката", а съдебният състав в разпоредително заседание, което е открито, е прекратил съдебното производство и е върнал делото на прокурора.
4
До "учуден" -
|
нерегистриран
08 март 2018, 17:51
4
-2
не се чуди, а чети /последните промени в НПК напр./.
3
учуден
|
нерегистриран
08 март 2018, 17:11
9
-2
След като съдийката е прекратила делото и го е върнала на прокуратурата, защо е приела за разглеждане гражданския иск ?
2
Да бяха
|
нерегистриран
08 март 2018, 14:56
11
-1
А кое Върховно същество го допусна, предложи и търпя за министри... извършителите?!
1
|
нерегистриран
08 март 2018, 12:55
10
-6
Адвокатите на обвиняемите по делото за продажбата на държавния дял в електроразпределителното дружество EVN да бяха поискали от Специализирания наказателен съд тези престъпни измекяри Дянков, Трайков и Прокопиев сега те да върнат с личните си пари държавния дял в електроразпределителното дружество EVN на държавата.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно