С отворено писмо
Пламен Георгиев отговори на атаката на ССБ
"Идеята, че представителите на една от властите в страната не могат да бъдат критикувани и следователно са априори непогрешими нарушава всички демократични принципи, на които се основава Европейският съюз, от който България е част", заявява председателят на КПКОНПИ
Пламен Георгиев отговори на атаката на ССБ

Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ

Интервюто на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев за "Правен свят", което в сряда доведе до излизането със становище на Съюза на съдиите в България (ССБ), в четвъртък предизвика и отговор от самия Георгиев. В Отворено писмо ръководителят на новия антикорупционен орган отговаря на атаката на магистратската организация, като подчертава, че във визираното интервю е посочил редица факти, които са били "пропуснати" в позицията на ССБ.

"Правен свят" публикува пълния текст на писмото на Пламен Георгиев, адресирано до председателя на Народното събрание, Висшия съдебен съвет и Европейската комисия:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщам се към вас във връзка с опит за грубо погазване на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от неправителствената организация Съюз на съдиите в България – сдружение на магистрати, призвани априори да бранят и защитават законността и основните човешки права. Повод е тяхно открито писмо от 4 април 2018 г., което презумира, че аз като ръководител на висш държавен орган нямам право в интервю да изказвам мнение по съдебно решение. Става дума за позиция, изразена от мен пред специализираното интернет издание "Правен свят", в която коментирам въпросите, с които съдия от Софийски градски съд се обръща към съда в Люксембург в преюдициално запитване по дело, по което оглавяваната от мен Комисия е страна.

Изразената от Съюза на съдиите в България позиция е в разрез с чл. 10 от Конвенцията, който еднозначно постановява, че "всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи". Нещо повече, концепцията, че ръководител на висш държавен орган трябва да търпи ограничения в свободата на мнение, нарушава чл. 14 от Конвенцията, според който упражняването на права не може да бъде обект на дискриминация по никакъв признак.

Текстът на Конвенцията в чл. 10 дава възможност на държавите да ограничават свободата на словото чрез законодателство, което забранява увреждането на репутацията и нарушаването на правата на другите, както и такова, което способства за поддържане на авторитета и безпристрастието на правосъдието. Но тези ограничения в не по-малка степен важат и за съдиите и техните организации, които по дефиниция са призвани да бранят както авторитета на съда, така и безпристрастността на правосъдието.

От тази гледна точка бих обърнал внимание на твърденията в тяхното открито писмо, а именно: "господин Георгиев съвсем еднозначно изразява своята позиция, че това запитване е било ненужно за правилното решаване на делото, че също така ненужно ще го забави", както и че "институтът на преюдициалното запитване е в тежест на Българската държава". Подобни твърдения, ако биха били верни, биха били груба намеса в работата на български съд и неуважение към съда в Люксембург. Само че те не отговарят на изразената от мен позиция. В нея няма дори намек за това кое би било "правилното" решаване на делото, а единственият ми коментар по сроковете е, че "времето, за което ще се стопира дейността на Комисията, е голямо." Колкото до мнението ми за съда в Люксембург, от думите ми, че "това е много сложно производство" трудно може да се направи предположение, че го смятам за процедура, която е "в тежест за Българската държава".

В допълнение, на директен журналистически въпрос дали виждам скрит умисъл в действията на съдиите от Софийския градски съд отговарям: "Не мога да коментирам такъв въпрос, просто излагам фактите." Поради тази причина изводът в писмото на Съюза на съдиите в България "може да се приеме, че в цялост интервюто внушава, че българският съд е некомпетентен, зависим, обвързан" е извод в сферата на личното мнение и усещанията, с които българското законодателство не се занимава.

Нещо повече, в този дух е и Конституционно Решение № 13 от 13 октомври 2012 г., което обявява за противоконституционни текстове от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и в частност формулировката на чл. 3, ал. 1 в частта "и да се възстанови чувството за справедливост у гражданите" с мотива, че чувството за справедливост, както и поначало всички чувства, не са обективни факти.

В отвореното си писмо Съюзът на съдиите в България припомня чл. 4 ал. 1 т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който постановява, че в работата си оглавяваната от мен Комисия трябва да се ръководи от принципите на законност и обективност. Същевременно чл. 4 от Закона за съдебната власт постановява, че "Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно." Същото би трябвало да важи в не по-малка степен за съдиите и техните организации, а изопачаването на думите ми хвърля съмнение върху тази безпристрастност.

В същото време Съюзът на съдиите в България не се занимава с изложените в интервюто факти, а именно:

Факт е, че от над 20 искания на страни по дела за преюдициални запитвания до съда в Люксембург това е второто, уважено и изпратено от български съд.

Факт е, че преюдициалното запитване се отправя две години след внасянето на иска от страна на Комисията и отговорите на ответната страна по този иск.

Факт е, че въпросите по запитването повтарят в голяма част мотивите на една от страните по това дело.

Факт е, че делото към този момент не е тръгнало по същество и след повече от 2 години е на етап подготовка на делото в закрито заседание.

Факт е, че България е в наказателна процедура заради Директива 2014/42/ ЕС, която не е транспонирана в българското законодателство и към настоящия момент.

И накрая, факт е, че като страна по делото Комисията научи за решението на съда от медиите, а не от самия съд, както би следвало.

Дотолкова, доколкото Съюзът на съдиите в България се обръща към Народното събрание като орган, който осъществява контрол върху ръководената от мен Комисия, към Висшия съдебен съвет като орган, който трябва да защити съда и отделния съдия от "недобросъвестни коментари" и Европейската комисия в качеството й на "пазител на правото на ЕС", аз също се обръщам към тези институции с призив за защита на правовия ред и на прокламираните в Европейската конвенция основни права.

Идеята, че представителите на една от властите в страната не могат да бъдат критикувани и следователно са априори непогрешими нарушава всички демократични принципи, на които се основава Европейският съюз, от който България е част. Тази идея за непогрешимост не би следвало да се толерира, независимо дали произтича от представител на законодателната, изпълнителната или съдебната власт.

 

                                                                                                                              

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
54
Критиката е позволена!
|
нерегистриран
12 април 2018, 14:34
1
-1
Няма забрана за критика и коментар на съдебно решение! Напротив, липсата им води до неправилно приложение на закона, и то във вреда на обществото и държавата! Винаги трябва да бъдат критикувани "неграмотните" съдебни решения! А компетентните органи да установяват причините за такъв акт и всеки да си носи отговорността - дисциплинарна, наказателна и т.н.!
53
пламен
|
нерегистриран
12 април 2018, 12:21
2
-2
Факт е, че Пламен Георгиев няма капацитет да напише това отворено писмо.
Кой ли го е писал??!!
52
|
нерегистриран
10 април 2018, 14:05
0
-1
До коментар [#51] от "Илф и Петров":
Никой не спори за гнилите ябълки! А ти си виж гнилите круши в прикриватурата и парламента, който създаде и избра тази "независима и антикорупционна" комисия.

А какво общо има "прикриватурата" със създаването и избирането на комисията? "Прикриватурата" ли прави законите и тя ли назначава членовете на комисията? Или искаш да кажеш нещо срещу вицепремиерката по правосъдие Екатерина Захариева дето била единственото другарче в служебния кабинет, с което си говорел натрапения там Ицо Гранта? Щото то проектозаконите нали ги правят ресерните министри и вицепремиери? Пък ако те двамата са лоши, значи и другарчето им Лозан е лошо. Както и неговите другарчета от ССБ.
Яяяя, как бумерангът се върна като се замислим кой с кой е другарче!
51
Илф и Петров
|
нерегистриран
10 април 2018, 11:36
0
-1
До коментар [#50] от "нерегистриран":
"Факт е, че от над 20 искания на страни по дела за преюдициални запитвания до съда в Люксембург това е второто, уважено и изпратено от български съд."

Не е тъй. Обективен ни е съдът! Колко от тези 20 искания са правени от подсъдими олигарси, които като подсвирнат и всички съдии под строй и брой се нареждат пред съда като гнили ябълки на сергия на пазара?
Никой не спори за гнилите ябълки! А ти си виж гнилите круши в прикриватурата и парламента, който създаде и избра тази "независима и антикорупционна" комисия.
50
|
нерегистриран
10 април 2018, 10:24
2
-1
"Факт е, че от над 20 искания на страни по дела за преюдициални запитвания до съда в Люксембург това е второто, уважено и изпратено от български съд."

Не е тъй. Обективен ни е съдът! Колко от тези 20 искания са правени от подсъдими олигарси, които като подсвирнат и всички съдии под строй и брой се нареждат пред съда като гнили ябълки на сергия на пазара?
49
Нищо ново под Слънцето! Няма нищо тайно, което да не стане явно! Така е рекъл Христос. Воскресе!
|
нерегистриран
10 април 2018, 00:35
3
-1
Съдът отмени втори абсурден отказ на антикорупционния шеф

Делата за обезщетения срещу комисията за конфискация не може да се крият

Информацията за обезщетенията, които комисията по конфискация е осъдена да плати заради незаконните си актове, не може да е тайна. Това постанови съдия Луиза Христова от административния съд в София. По жалба на "Сега" тя отмени абсурдното решение на Пламен Георгиев от времето, когато оглавяваше комисията за конфискация. В момента той е шеф на антикорупционната комисия, в която премина и конфискацията.

През януари Георгиев отказа да предостави информация за делата, водени срещу комисията по Закона за отговорността на държавата. "Сега" търсеше данни за присъдените и изплатените обезщетения, както и номерата на делата и съдилищата, които са ги решили. Тези данни, които показват как работи комисията, отсъстват от финансовите й отчети и от годишните доклади за дейността й - там се отчитат само постиженията й. Аргументите на шефа на КОНПИ бяха, че това е служебна тайна.

"Превръщаме в тайна дължимата прозрачност и отчетност на институциите пред гражданите, които са и данъкоплатци. Това е някакво павиране на пътя към тиранията", коментира адвокат Александър Кашъмов от Програма "Достъп до информация", който води делото на "Сега".

Съдът не е съгласен с доводите на Георгиев и му обяснява, че служебна тайна за комисията са данните за проверяваните от нея лица. Търсената от "Сега" информация не засяга проверките на комисията. А случаите, в които комисията е издала незаконни актове, или са извършили незаконни действия или бездействия, от които са причинени вреди, за чието обезщетяване са заведени дела. Няма връзка със служебната информация, която е получена от комисията, докато прави проверките си, обобщава съдът.

Вярно е, че когато бъдат предоставени данните за делата срещу комисията, те ще могат да бъдат намерени в онлайн съдебните регистри. Но и това не засяга интересите на трети лица, тъй като съдебните актове се публикуват със заличени лични данни, пише още съдия Христова. Това е обществена информация, свързана с дейността на комисията по конфискация, която е длъжна да я предостави, обобщава съдът.

Това решение не е окончателно и вероятно Георгиев ще го атакува пред Върховния административен съд.

2:0

Това е второто дело срещу Георгиев по Закона за достъп до обществена информация, което "Сега" печели тази година. По първото съдът отмени отказа на комисията да предостави информация, свързана с разходите й в производството срещу бившия банкер и шеф на фалиралата Корпоративна търговска банка Цветан Василев. И за това Георгиев твърдеше, че е служебна тайна, но съдът не се съгласи. Срокът на комисията да обжалва изтича днес.
48
АНАМНЕЗА
|
нерегистриран
09 април 2018, 20:19
3
0
До коментар [#47] от "Нищо подобно":
Не е казал,че от деня на встъпването му Венци, да чакане резултати.Много слушали малко разбрали.
Пламен Георгиев: Скоро очаквайте резултати и то много сериозни

(Разгорещени дебати в НС за това кой да оглави антикорупционния орган)

https://topnovini.bg/node/786254
47
Нищо подобно
|
нерегистриран
09 април 2018, 16:00
1
-4
Не е казал,че от деня на встъпването му Венци, да чакане резултати.Много слушали малко разбрали.
46
|
нерегистриран
09 април 2018, 15:17
5
-1
Пламен Георгиев не каза “до седмици след като бъде конситиурана комисията”, а от деня на избора му. Пък комисията работи и в момента. Да си носи кръста
45
До 44
|
нерегистриран
09 април 2018, 15:12
0
-6
Абе умнико, Комисията още не е структурирана бе.Не са избрани от НС членовете й ,посочени от П.Георгиев .Или челюстите ти да тракат а акъла в петите.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно