Закон за насърчаване на детската престъпност*
Парадоксите в поредния правен шедьовър
Закон за насърчаване на детската престъпност*

Карикатура: Иван Кутузов - Кути

Що за деца са, които пребиват до смърт един окаян клошар затова, че ги прередил в пункта за скрап? Що за хлапета са – да го ритат в главата, докато рукне кръв от носа му, след 3 дни да го издебнат на пазара и техен другар да ги снима как отново го млатят? 13-14 годишни са. Изглежда, че са от племе на човекоядци. Но са родени и расли в България.

Чуйте Констатин Томанов, секретар на централната комисия за борба с противообществените прояви на децата:

"Непълнолетните и малолетните насилници са обикновено отглеждани в крайна бедност, с безработни родители, които пиянстват, бият ги и ги карат да просят и крадат. Има и други – с много заети майки и бащи, които са сами с компютрите и електронните игри, в които стрелят и убиват. Те слушат рап и гледат филми с обири на банки, смесват реалния с виртуалния свят и бъркат престъплението с екшъна от екрана".

На г-н Томанов може да му се вярва. Той има 25-годишен опит в превъзпитанието на подрастващи, които тормозят съучениците си, или са обучени за джебчии, или опоскват чуждите градини и ако се случи даже, ще удушат бабичката, преди да я ограбят.

Деца – чудовища ли са това? Не, те са злощастни създания, които не знаят друг начин да се спасят от насилници, освен сами да станат такива. Тяхно дело са над 5000 престъпления годишно! Няма ли начин броят им да се намали? Има два начина – лесен и труден.

Кой е трудният? Да се повлияе на факторите за детското асоциално поведение: безработица, мизерия, лоша образователна система, липса на занимания в свободното време, безнаказано погазване на правни и морални норми, отсъствие на психологическа и социална помощ, употреба на дрога и алкохол, агресивна среда, безнадзорност.

А лесният начин? Да се преправи закона – дежурния виновник, камъчето, което спъва колата с добрите намерения на властта.

В случая виновникът е Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Остарял е – създаден в далечната 1958-а, когато дядовците на малките калпазани са ходили на забавачка. Подмяната му с нов е лесна работа – законодателите са свикнали да я правят, както бабите кроят от вехтите жилетки възглавници.

И ето – на сайта на правосъдното министерство е вече качен за обществено обсъждане Законопроект за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица (ЗOНПНBМНЛ).

Абревиатурата му трудно се помни, но да оставим това. Да оставим и многословните фрази, противоречащи на Закона за нормативните актове, с който се казва: "Разпоредбите се формулират кратко, точно и ясно". Да подминем и неправилната употреба на термини от съдебната практика – че съдът например "призовава", а не "кани". Важното е да видим какво ще се случи, след като се сдобием със ЗOНПНBМНЛ.

Сега материята, свързана с провиненията на малчуганите, е уредена законодателно в Наказателния кодекс и ЗБППМН.

Според НК, докато навърши 14 г., детето е малолетно и наказателно неотговорно. Ако извърши правонарушение, съдебната власт го насочва към регламентираните със ЗБППМН комисии, детски педагогически стаи, интернати и домове за временно настаняване, където му се прилагат мерки за възпитание. Навършило 14, но не и18 г., детето е непълнолетно. Ако извърши престъпление с неголяма обществена опасност, прокуратурата може да не му образува производство, а съдът да не го осъди при условие, че и спрямо него се вземат възпитателните мерки, изброени в чл.13 на ЗБППМН: предупреждение, предаване на родителите за засилени грижи, посещение на консултации, надзор от обществен възпитател, забрана за посещение на заведения с риск от дрога и лоши другари.

Тези мерки не носят репресия, а помощ за кривналото от правия път дете. А новият закон? Той какво по-добро ще донесе?

В мотивите пише, че ЗOНПНBМНЛ е съобразен с препоръките на ООН и Пекинските правила. Но и ЗБППМН е съобразен още през 2004 г. с тях.

ЗБППМН не е съвършен. Но ЗOНПНBМНЛ е изкопиран от него. Същите термини, същото "възпитателно дело" и същите "възпитателни мерки" плюс 2-3 нови, за които е ясно, че ще си останат пожелания. "Детето да си промени адреса" – как, като няма дом, баща и майка? "Да участва в спортни и културни прояви" – къде, на село в хоремага?

Има една-единствена съществена новост в ЗOНПНBМНЛ. Но тя вероятно ще направи беля. Ето я – възпитателните мерки ще се прилагат само към непълнолетни, а малолетните ще се пращат в системата за закрила на детето.

"Така се създава правен вакуум – пише юрист в портала за обществени консултации. – Авторите на този закон са взаимствали от африканския, но не са наясно с детската престъпност у нас. За година малолетни са извършили 1046 кражби!".

Друг коментар:

"Кутията на Пандора се отваря в мига, в който заявим на малолетния, че постъпките му няма да имат последствия. Законодателят го пази от мерки, защото той не съзнава ефекта от постъпките си. Но то е все едно да даде пищов на луд и да му каже: гръмни!

И още един:

"Това ще е закон за насърчаване на малолетната престъпност. В селата кражбите ще се увеличат. Всеки път ще се оказва, че малкият е взел без разрешение каруцата на баща си и я пълни с царевица, че е гладен".

ЗOНПНBМНЛ не уточнява кои институции ще се занимават с малките бандити. Сега социалните служби закрилят "децата в риск", а МВР предотвратява престъпленията им. После всички ще се занимават с всичко и никой няма да е отговорен за нищо.

Представете си две 12-годишни момчета, разбили будка, изпили шише ракия, откраднали кола, запалили я, избягали и заспали. Като ги хванат полицаите, по ЗOНПНBМНЛ ще ги пратят в Отдела за закрила на детето, защото са "в риск", оттам – в "Социални услуги", защото са правонарушители и после в НПО-тата с хилядите проекти "в интерес на детето". Бог знае колко от тия проекти са на фактури и колко на терен!

А 13-годишният убиец на клошаря? На него ЗOНПНBМНЛ му отрежда "приемно семейство." А колко семейства ще искат да го приемат? И колко сирачета чакат за тях? И те при злосторника ли ще спят?

Ако има състезание за нормативни парадокси, ЗOНПНBМНЛ ще е рекордьор. Като "отклонява" непълнолетния от наказателно производство, той постановява всички възпитателни мерки да му се налагат в съдебна зала, за да се чувства престъпник там. По ЗБППМН съдът разглежда възпитателни дела само, когато детето се настанява в интернат. Излиза, че не старият, а новият закон противоречи на Конвенцията на ООН, според която е "желателно случаите с деца да се решават извънсъдебно".

Чл. 3 на новия закон ни уверява в "бързина на производството". Но едно е да уверява, а друго – да стане. По стария "възпитателното дело се разглежда месец след образуването". По новия "в 14-дневен срок от получаване на преписка съдът образува дело и насрочва разглеждане, а първо заседание се провежда не по-късно от 30 дни от датата на образуването". 14 плюс 30 прави 44, нали? А 44 дни са по-малко от 30, според ЗOНПНBМНЛ. С него се закриват действащите комисии и се създават нови "служби" – и не във всичките 265 общини, а само при районните съдилища. 265 комисии се разтурят! И детето от Горско Калугерово ще пътува не 17 км до Сухиндол, а 32 км до Павликени. Или доникъде, ако баща му няма кола и не дава пет пари за възпитанието му.

В ЗOНПНBМНЛ и дума няма за санкции на такива родители, които не полагат за отрочетата си грижи. И за възпитателите не се разбира как ще се назначават, на какъв принцип? Образователен? Партиен?

Разбира се, че има нужда от подобряване на законодателството за децата. И от промяна в затворите – интернати, където те завършват кримишкола и се местят в килии за възрастни, като пораснат. Но защо не се поправи действащият закон и реализацията му, вместо всичко да се събаря, с материалната база? Не е ли надграждането по-добро от разрушаването? И колко ще струва? И какво ще се прави с парите, които няма да бъдат откраднати? В ЗOНПНBМНЛ това не се казва. Според "оценката за въздействието му" той "ще осигури най-добрия интерес на детето". Със същата степен на достоверност оценителите могат да напишат, че "всяко новородено ще получава по 10 млн. лева".

*Коментарът препечатваме от в-к "Труд"

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно