С двуседмично закъснение
СГС се обясни за преюдициалното запитване до Съда на ЕС
Отправено е служебно и единствено по преценка на съда, като нито една от страните по делото не е правила такова искане
СГС се обясни за преюдициалното запитване до Съда на ЕС

Две седмици след като се разбра от медиите, че съдия Катерина Енчева от Софийския градски съд (СГС) е отправила преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по делото за конфискация на престъпно придобито имущество в размер на 2,2 млрд. лв., ръководството на най-големия окръжен съд в страна излезе със становище по делото.

От съдържанието на прессъобщението се разбира, че то е адресирано преди всичко до медиите, макар индиректно да се отговаря на председателя на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев, който за първи път пред Правен свят изрази възражения по решението на съдия Катерина Енчева.

Публикуваме цялото съобщение на СГС:

Във връзка с медийни публикации относно продължителността и  движението на гражданско дело № 3406/2016 г. Ви информираме следното:

Делото е образувано на 17 Март 2016 г. по иск на КОНПИ (сегашно наименование КПКОНПИ) срещу 27 ответници, намиращи се на територията на три различни държави (България, Люксембург и Британски Вирджински острови). Исковата молба се състои от 471 страници, а  приложенията към нея са многобройни. Спазването на законните изисквания за размяна на книжа отнема значително време поради обема на документите, броя на ответниците и усложненията, свързани с връчването на книжа в чужди държави. Съдът се е произнасял неколкократно по искания на КОНПИ за допускане на обезпечителни мерки, във връзка с които произнасяния са подадени 17 въззивни частни жалби, които съдът е  администрирал чрез даване на указания за отстраняване на нередовности и  размяна на книжа между насрещни страни.

Настоящият съдия-докладчик е поел делото в началото на 2017 година и е извършил процесуални действия по искания за допускане на обезпечителни мерки, конституиране на трето лице – помагач, размяна на книжа, администриране на частни жалби. По искания на различни страни  и с оглед обема на книжата по делото сроковете за отговор на исковата молба са били продължавани, което допълнително е удължило времето за подготовка на делото в закрито заседание.

Преюдициалното запитване е отправено служебно и единствено по преценка на съда, като нито една от страните по делото не е правила такова искане.

Относно момента на отправяне на преюдициалното запитване  следва да се имат предвид препоръките, издадени от Съда на Европейския съюз в Люксембург до всички национални съдилища, в които изрично е посочено, че искането за преюдициално запитване трябва да бъде направено, едва когато националният съд се е убедил, че тълкуването е необходимо и е установил какви са фактите и становищата на всички страни по делото и единствено националният съд решава дали, кога и какви въпроси да зададе. В процедурата не е предвидено страните по делото  да изразяват становища пред националния съд дали да се изпрати запитването, тъй като приложението на правото е задължение на съда. На страните по делото се дава възможност да вземат становища по въпросите, поставени в преюдициалното запитване пред Съда в Люксембург, когато делото бъде образувано там. Процедурата за отправяне на преюдициално запитване е форма на сътрудничество между националните съдилища и Съда на Европейския съюз и цели уеднаквяване на практиката по приложение на правото на Европейския съюз на територията на всички държави-членки.

На следващо място следва да се посочи, че това е поредното преюдициално запитване, направено от СГС. До този момент, съдът на Европейския съюз е отговорил с решения по следните дела: С-545/2007 г., С-449/2009 г., С-386/2012 г., С-554/2014 г., С-614/2014 г. и С-518/2016 г. и с определение по дело С-181/2009 г.

Определението на Софийски градски съд съдържа единствено изложение на становищата на страните, посочване на приложимото право, правни изводи относно приложимост на норми от европейското право и изводи за необходимостта от тълкуване на последните. Определението не съдържа  оценка на поддържаните от страните становища, нито изводи относно установяване на правнорелевантни факти.

По разпореждане на съда преписи от определението са изпратени на всички страни със съобщения от 26.03.2018 г. Актът е присъединен към електронната папка на делото и диспозитивът му е достъпен за всички, включително за медиите, на електронната страница на съда, раздел "Справки за дела", подраздел "Справка за дело/документ".

Необходимостта от съобразяване на българското законодателство с Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 3 Април 2014 г.  е част от мотивите към  законопроекта за ЗИД на ЗОПДНПИ № 554-01-107/29.05.2015 г., въз основа на който са приети измененията в ЗОПДНПИ, обн. ДВ, бр.103/2016 г. В мотивите на законопроекта вносителите му изрично са посочили, че  "направените предложения са в синхрон" с цитираната Директива.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Фактите
|
нерегистриран
12 април 2018, 11:52
23
-6
И какво стана с „фактите” на Георгиев?
2
|
нерегистриран
12 април 2018, 11:53
24
-8
СГС не е имало нужда да обсяснява на слабо правно грамотни хора които пишат и коментрират. Мързела да провериш и желанието предимно да очерниш нещо тъй като не ти е изгодно са водещите в тази излишна полемика.
3
Как се замазва скандала. СГС, добил известност като “Наглите”.
|
нерегистриран
12 април 2018, 13:14
6
-18
До коментар [#2] от "нерегистриран":
СГС не е имало нужда да обсяснява на слабо правно грамотни хора които пишат и коментрират. Мързела да провериш и желанието предимно да очерниш нещо тъй като не ти е изгодно са водещите в тази излишна полемика.
СГС не е имало нужда да обсяснява на слабо правно грамотни хора които пишат и коментрират. Те явно затова не са ти се и обсяснявали. С двуседмично закъснение СГС не се обясни за преюдициалното запитване до Съда на ЕС, а се опитва да замазва гафа на псевдо съдия Катерина Енчева и продължава да наглее.
4
Пропуск
|
нерегистриран
12 април 2018, 13:25
7
-12
Бла-бла без отговор по същество! Абе, кажете защо питате нещо, което е безспорно! Първо, директивата не е за гражданска, а за наказателна конфискация. Второ,това че в мотивите на законопроекта вносителите му изрично са посочили, че "направените предложения са в синхрон" с нея, не означава че тя е транспонирана. Транспонирането се посочва изрично в допълнителните разпоредби, мотивите не са част от изменението на правната норма. И трето, как пък точно по това дело се сетиха да питат преюдициално без никоя от страните да го поиска?!
5
Аз искам или по-малко корупция, или повече шанс да участвам в нея. — Ашли Брилиант
|
нерегистриран
12 април 2018, 14:55
6
-9
как пък точно по това дело се сетиха да питат преюдициално без никоя от страните да го поиска?! До коментар [#4 ] от "Пропуск": С МОТИВАЦИОННО ПИСМО с голяма материална облага (предимно пари) до семейство Енчеви. Това семейство е ярък пример за съдийския интегритет и необходимото съучастие - семейство съдии от Софийския градски съд, вече кандидати за семейство съдии във ВКС. Какво означава „ефектно мотивационно писмо“? Ами рушвет.
6
|
нерегистриран
12 април 2018, 16:06
6
-4
До коментар [#4] от "Пропуск":
Бла-бла без отговор по същество! Абе, кажете защо питате нещо, което е безспорно! Първо, директивата не е за гражданска, а за наказателна конфискация. Второ,това че в мотивите на законопроекта вносителите му изрично са посочили, че "направените предложения са в синхрон" с нея, не означава че тя е транспонирана. Транспонирането се посочва изрично в допълнителните разпоредби, мотивите не са част от изменението на правната норма. И трето, как пък точно по това дело се сетиха да питат преюдициално без никоя от страните да го поиска?!
Тъй де, тъй. Няма какво да се обясняват на слабо правно грамотни хора.
7
|
нерегистриран
12 април 2018, 16:22
5
-8
"Настоящият докладчик е поел делото през 2017 г."???
Какво е наложило смяната на предходния докладчик? Как делото е разпределено точно на този докладчик? Спазен ли е принципа на случайния подбор?
Само аз ли си задавам тези въпроси?
8
|
нерегистриран
12 април 2018, 16:33
4
-9
"Преюдициалното запитване е отправено служебно и единствено по преценка на съда, като нито една от страните по делото не е правила такова искане."

Туй само до искане в съдебна зала ли се отнася или и за отговор на СМС-покана за едни 10% върху материалния интерес? Защото много ме съмнява 10-те %, които се плащат за да не се налага на платилия после да чете съдебното решение и да плаче да се дават в открито съдебно съдебно заседание.

Казано по-кратко: от написаното така и не разбрах, защо не са уважени 20 направени искания от страните по други дела за такова запитване, а в този случай съдът не чакал да му го поискат, ами даже инициатива проявил. Ако някой е видял къде е обяснено защо в този случай е бил толкова инициативен, а в 20 други не е видял, не е чул и не е поискал - нека сложи цитат.
9
|
нерегистриран
12 април 2018, 16:55
6
-6
До коментар [#1] от "Фактите":
И какво стана с „фактите” на Георгиев?
Варианти: а- Гергиев е тъп /малко вероятно/ б- Не познава делото и някой му го е преразказал избирателно /това е тъпо/ в- Подписал е изявлене написано от други без да провери фактите /това е много тъпо/
10
Иван Иванов
|
ivanivanov_sv
12 април 2018, 19:53
11
-1
Не мога нещо да си обясня защо хора, които не са чели делото, се занимават да коментират решението на съдията да пита най-висшата институция в ЕС по въпросите на правораздаването - Съда на ЕС, дали има противоречие между нашенското и Европейското право. Ами това май си е задължение на съдията да го направи, без някой да го подканя. В случая - браво на съдийката! Не мога да си обясня и защо СГС трябва да се обяснява. Винаги, когато има съмнение относно съвместимостта на национална норма с правото на ЕС /в случая норма на нетранспонирана директива, доколкото знам/ съдът трябва да направи точно това, което е направил. Тук няма място за емоции, а за точно и правилно прилагане на Правото - в т.ч и на Правото на ЕС. И няма нищо общо с това да коментираме имаше ли или нямаше дузпа за "Реал" в последните секунди на снощния мач - тук всеки, който е бил пред телевизора, може да има мнение. Но когато се отнася до правоприлагане, трябва да бъдем наясно с фактите, с доказателствата и дори със закона. Иначе ще продължаваме да сме страна от Третия свят... и да живее Мистър Линч!
Р.Р. А съдийката май трябва да бъде горда от себе си, а не да се срамува от коментарите на публиката в сектора зад далечната врата
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно