Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към февруари е 20,2 %

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г. е 20,2 % при среден процент на изпълнение 16.67%. Общо постъпилите приходи във ВСС са 73,633 млн. лв., (от които 67,28% - от субсидия, от съдилищата 28,25% и от НАП 4,31%). П

риходите от дейността на органите на съдебната власт са 23,453 млн. лв., като бележат ръст от 25,1 % в сравнение с м. февруари 2017 г. Налице е преизпълнение на приходите за двата месеца (без даренията от страната и чужбина) в размер на 4,120 млн. лв. Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са 1,778 млн. лв. и представляват 7,58 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт. Разходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2018 г. са в размер на  87,595 млн. лв., което представлява 14,72% от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 16,67%. Изпълнението на капиталовите разходи възлиза на 0,077 млн. лв. или 0,09% от общите разходи.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – Общият размер на разходите е 2,378 млн. лв., което представлява 16,11 % изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 2,473 млн. лв., което представлява 14,08% изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 33,051 млн. лв., което представлява 14,7 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 3,109 млн. лв., или 9,85 % изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е по-ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени  първоначално в бюджета на ВСС. Изпълнението от НИП е 0,740 млн. лв., или 19,26 % изпълнение на плана на общите разходи и от ИВСС – 0,895 млн. лв.  или 13,07 % изпълнение на плана на общите разходи и на съдилища – 44,950  млн. лв.  или 15,25 % изпълнение на плана на общите разходи.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно