Емилия Русинова, ръководител на СГП:
Предстои обвинение спрямо квесторите на КТБ*
Апелативната специализирана прокуратурата за мен е професионално предизвикателство, казва кандидатът за административен ръководител
Предстои обвинение спрямо квесторите на КТБ*

Емилия Русинова, ръководител на СГП, снимка: в-к "Труд"

Госпожо Русинова, с последните изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които пратиха корупционните престъпления в спецпрокуратурата, вашата Софийска градска прокуратура (СГП) не е това, което беше. Нали?

"Не е това, което беше"? Какво имате предвид?

Имам предвид, че вече не арестувате "абсолютни престъпници", не ги сваляте на колене. Не ви ли липсват тези екшъни?

Честно казано, достатъчни са ми процесуалните екшъни, ако използвам терминологията ви. Заседанията по делата в съдебна зала не са толкова атрактивни за камерите може би, но ви уверявам, че по мое мнение крият по- голямо предизвикателство. Нашата работа е да квалифицираме деянията, да повдигаме обвинения и да защитаваме обвинителната теза в съдебна зала. Всички други действия до голяма степен зависят от индивидуалността на разследващия. За мен е по-важно енергията да се концентрира в съдебната зала, а не извън нея.

А как колегите ви приеха промяната? Може би са притеснени, че властта не им се доверява за корупционните дела? Или са радостни, че са се отървали от тях?

Колегите, а и аз спазваме закона такъв, какъвто е. Няма нито разочарование, нито радост. Повечето от корупционните дела, внесени в специализирания съд, са работени от Софийска градска прокуратура или са започнали в Софийска градска прокуратура, по тях командироваме наблюдаващите прокурори, които да защитават актовете си пред специализирания съд, защото те познават материята. Делата от компетентността на Софийска градска прокуратура не са намалели нито като обем, нито като фактическа и правна сложност.

Тъй като вече не се явявате толкова често в медиите, някой може си помисли, че не сте достатъчно заети?

Заетостта на прокурорите, поне такова е моето виждане, не е правопропорционална на появата в медиите. Не съм привърженик на общественото правосъдие. Това е все едно лекар, който извършва сложна операция, да потърси обществото за одобрение за анестезията, която да използва, за методите, които да приложи, за броя на медицинските лица, които да ангажира в операцията. За периода след поправките в Наказателно- процесуалния кодекс ние имаме 3973 новообразувани дела. Към момента довършваме и немалък брой дела, които предстои да внесем в специализирания съд.

Колко прокурори работят при вас?

В градската прокуратура работят 108 прокурори и 69 следователи.

Припомнете ни кои са знаковите дела, които се водите сега?

Понастоящем при нас са делата, образувани в резултат на проверките в болниците, случаите с ваксините, сигналите срещу БДЖ, футболните хулигани, убийствата, извършени на територията на град София. Имаме внесени в Софийски градски съд (СГС) дела срещу лица, които вие наричате знакови обвиняеми- Огнян Донев (бизнесмен, изпълнителен директор на Софарма – б.а.), Николай Ненчев (бивш военен министър – б.а), Манол Генов (депутат – б.а.), Илко Семерджиев (бивш министър на здравеопазването – б.а.), Илия Илиев (бивш депутат – б.а.) и други.

По какво си приличат според вас знаковите арести, които завършват с провали в прокуратурата или в съда?

Прокурорите от градска прокуратура не делят арестите на "знакови" и "по-малко знакови". Всеки арест е резултат от много работа, събиране и анализиране на много доказателства . Няма прокурор, който да разпореди арестуването на човек, без наличието на достатъчно доказателства. Друг е въпросът как съдът впоследствие ще ги интерпретира. Показанията на свидетели и заключенията на вещи лица също понякога "обръщат" разследването в съда.

"От МВР в прокуратурата се излива мръсен поток от зле свършена работа". Бившият главен прокурор Филчев пръв произнесе тази фраза, но сме я чували от много прокурори след това. Вие също ли мислите така?

С цялото ми уважение към професор Филчев, смятам, че времената сега са доста различни. В повечето случаи наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи работят в екип. Работим с различно поколение служители на МВР, които вече са много по-критични към работата си и събират доказателствата така, че да ни улеснят да ги защитаваме в зала. Голяма част от тях са юристи, които са наясно, че прокуратурата вече не "верифицира" едно дело, само за да се води като отчет на МВР.

В последно време прокуратурата отнася обществения гняв за несъстоялите се наказания на хора, които ги заслужават. Причината е, според мен, че МВР потъна в мълчание. Само спомен остана от редовните пресконференции там, от прокурорите научаваме вече и за арестуваните, и за обвинените и за дадените на съд. Или греша?

Завършекът на работата на разследващите е внасянето на делото в съда. Това е венецът на усилията на полицаи, следователи и прокурори. МВР се научи да не създава нереалистични очаквания в обществото. Ако забелязвате, напоследък пресконференциите ни са съвместни. Оперативните данни не са достатъчни, за да бъде обявено за разкрито дадено престъпно деяние. То е разкрито, когато прокурорът го "обяви" за такова. Знам, че когато разследващите са убедени във вината на дадено лице, но съзнават, че не могат да го предадат на съд, поради липса на доказателства, рискуват обществения гняв. Медиите предават този гняв, но има нещо, което не знаят.

Какво е това, което медиите не знаят?

То е, че работата по случая продължава. Когато в медиите се появи квалификация за "провал", това мотивира колегите да продължат да разследват случая, докато намерят доказателствата, необходими за българския съд. Това ни носи обвинения в бавност, в неглижиране, но ви уверявам, че не е така.

Още ли имате проблеми със забавените експертизи, с недостига на преводачи и компетентни вещи лица?

Безспорно това са едни от проблемите на наказателното производство, но те са нормативно обусловени до известна степен. Доколкото този проблем остава под повърхността на вниманието на медиите, често пъти търпим упреци за бавно правосъдие.

Нима е нерешим проблемът? Доколкото знам, той опира и до мизерните възнаграждения на експертите?

Наблюдаващите прокурори полагат усилия да осигурят своевременното приключване на разследването, въпреки трудностите, които срещаме. Разчитаме на това, че ръководството на прокуратурата се е ангажирало с този проблем.

Вие сте първата жена градски прокурор. Колко мъже и колко жени ръководите?

Не разделям прокурорите и следователите по полов признак. Жените са 83 на брой, а мъжете – 94, но подобна статистика не може да служи за каквито и да било изводи.

В прокуратурата наследихте междуособици. Ако не с някои женски хитрини в добрия смисъл да думата, как успяхте да сплотите колектива?

Във всеки голям колектив има разнопосочни мнения и е необходима дипломация за избягване на излишно междуличностно напрежение. Определено обаче женските хитрини не са ми присъщи, а и считам, че не се котират. Честните отношения и откритостта в диалога са тайната на добрия екип, на която аз залагам. За мен и колегите ми са важни успешната реализация на делата и възстановяване на общественото доверие в институцията. Това ни прави съмишленици по пътя към постигане на справедливост.

Прокурори съмишленици? Всички до един?

Уважавам креативността на всеки колега и не толерирам оправданията за несвършена работа.

Каква ще е следващата новина за първите страници, която ще получим от Софийска градска прокуратура?

Може би за вас би представлявал интерес предстоящото повдигане на обвинение спрямо квесторите на Корпоративна търговска банка (КТБ) за периода 2014 година. Това процесуално-следствено действие е резултат от едно продължително и интензивно разследване, в хода на което са събрани огромен брой документи, проведени са разпити на свидетели, назначени и изготвени са комплексни експертизи.

Това е важна новина.

Според мен не по-малко важни са делата, които имат относимост към обикновения човек, защото в кориците на всяка папка се крият човешки съдби. Интересът по дела срещу медийни герои винаги ще е голям, но силен превантивен и възпитателен ефект за обществото има безкомпромисната позиция на прокуратурата спрямо всеки извършител на престъпление. Постигнатите осъдителни присъди срещу акушерката, пребила новородено дете и срещу лицата, нанесли побой на дете, оставено на грижите им, са не по-малък успех от делата срещу тъй наречените "знакови обвиняеми". Еднакво мотивирани сме да разкрием истината и по делата с медиен интерес, и по онези, които макар и да остават встрани от обществения интерес, засягат правната сфера на отделния гражданин. Срещите ми с граждани в рамките на приемните дни ми показаха, че няма малки и големи престъпления за отделния човек, всеки иска защита на накърнените си права.

Стана известно тези дни, че вие сте един от кандидатите за ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. Ако е рекъл Бог и Висшият съдебен съвет, ще бъдете скоро спецпрокурор номер едно? И какво?

Апелативната специализирана прокуратурата за мен е професионално предизвикателство, защото делата, които тръгнаха от Софийска градска прокуратура, ще стигнат там, след поправките в НПК. Така че имам възможността да проследя хода на делата почти до самия им край. Познавам материята и смятам, че ще защитя труда и на колегите си от градска прокуратура и на тези от специализираната прокуратура.

Емилия Русинова е родена на 19 юли 1971 г. във Видин. През 1996 г. завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва юридическата си кариера като следовател в Столична следствена служба през 1997 г. От 2001 г. до 2009 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура. От 2009 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура, а от 2014 г. неин зам.-шеф. Има 20 години общ юридически стаж и ранг на "прокурор при Върховна касационна прокуратура и Върховна админинистративна прокуратура". През юли 2016 г. Висшият съдебен съвет я избра за административен ръководител на Софийска градска прокуратура.

*Интервюто препечатваме от в-к "Труд"

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
Икономов
|
нерегистриран
12 май 2018, 09:04
0
0
Кога ще видим най-писле Цветан Василев зад решетките?
2
RR
|
нерегистриран
11 май 2018, 12:14
8
0
Никакви междуособици, не е наследила, Русинова - тя ги създаде! Не уважава никак мнението на колегите си и затова има конкретни доказателства. Не умее да гледа хората в очите, а честността и е съвсем непознато качество и няма защо да го изтъква. Медийните мъгли са едно, действителността е нещо различно. Да върви по пътя си към Специализираната апелативна прокуратура, докато може. На СГП, тя няма да липсва.
1
**************
|
нерегистриран
09 май 2018, 14:22
2
-1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно