С измемения в ГПК
Левицата предлага разтоварване на софийските съдилища
Предлага се местната подсъдност на исковете на и срещу потребители да се определя по седалището на потребителя
Левицата предлага разтоварване на софийските съдилища

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) внесоха в Народното събрание във вторник дванадесет депутати от БСП, с цел облекчаване на неравномерната натовареност в софийските съдилища, в частност Софийски градски и Софийски апелативен съд.

Изменения и допълнения се предлагат в чл. 113, 115 и 119 от ГПК.

Изменението на чл. 113 предвижда задължителна подсъдност по постоянен адрес на исковете на и срещу потребители, която да обезпечи възможно най-лесен и евтин достъп до правосъдие на икономически по-слабия субект в спорното правоотношение - потребителят. "Особената подсъдност по чл.113 логично следва да намери приложение и по отношение на юридически лица, притежаващи качеството на потребител по силата на закон (напр. Кодекса за застраховането или Закона за енергетиката). Предлагаме в този случай местната подсъдност да се определя по седалището на потребителя", мотивират се вносителите.

Предлаганото допълнение на чл. 115, ал. 2 и изменението и допълнението на чл. 119, ал.2, според вносителите ще доведат до по-равномерно разпределение между съдилищата в страната на делата, имащи за предмет прекия иск на пострадалото лице срещу застрахователя на деликвента.

"Създаването на нова ал. 2 на чл.115 през миналата година остана без практическо значение за броя на новообразуваните дела в СГС по искове, предявени срещу застрахователи, поради което за да се постигнат гореизложените цели следва да се въведе задължителна подсъдност по тези видове дела, както и разпоредбата да се допълни като се включат и Гаранционният фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи", пише още в мотивите на вносителите от левицата.

Основните цели на законопроекта са постигането на равномерна натовареност между отделните съдилища в страната и оптимизиране на съдебната карта като мярка за по-качествено и бързо правораздаване, улесняване на достъпа до правосъдие на потребителите, като икономически по-слабият субект в спорното правоотношение, както и съответствие между района, където се гледа делото и мястото, където се събират доказателства за фактите по спора.

Според вносителите неравномерното разпределение на гражданските дела между различните съдилища в страната е една от основните причини за забавянето им и може да окаже негативно влияние върху качеството на съдебния акт. "Задължителното разглеждане на исковете на увреденото лице за застрахователни обезщетения от съда по неговия постоянния адрес или седалище или по местонастъпване на застрахователното събитие, освен че е логически оправдано, ще доведе до намаляване на обема на работа на свръхнатоварените Софийски градски и Софийски апелативен съд, за сметка на други по-малко натоварени съдилища в страната. Справка за последните три години показва, че близо 50% от общия брой граждански дела, постъпили в Софийски градски съд и над 30 % от въззивните граждански дела в Софийски апелативен съд, са преки искове за застрахователни обезщетения, чиято подсъдност се определя от адреса на седалището на застрахователя, което фактически винаги е в София", пише още в законопроекта.

Допълнителните разходи от новото натоварване на определени съдилища се планува да се компенсират от облекчаването на други в рамките на общия бюджет на съдебната система.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
16
юрист
|
нерегистриран
26 май 2018, 10:24
4
0
Предложените промени са логически издържани, но не обхващат “заповедното производство“, по което е предвидено, че заповедта за изпълнение се подава пред съда по постоянния или настоящ адрес на длъжника – чл.411 от ГПК. Отново е налице възможност да се заобикаля търсената с промените подсъдност, в частност, че евентуалния установителен иск по чл.422 от ГПК следва да се подаде отново по седалището на застрахователя…
Уважаеми депутати, не извършвайте промени на всеки шест месеца, извършете ги веднъж и изцяло!
15
|
нерегистриран
24 май 2018, 15:43
0
-3
До коментар [#12] от "кур аж":
Вярно, че се тръби за свръх натовареност на СРС, но нека видим колко свършени дела има всеки съдия, а не колко е следвало да разгледа /и защо не е успял с другите/. Защото, когато командироват от провинцията колега, се оказва, че има дела небутнати от дълго, дълго време. Оказва се, че когато някой състав се затлачи с дела, поради незаинтересованост, небрежност, недобросъвестност или друга тъпа причина от негова страна, му се определя нов състав и му се разпределят съвсем нови дела, започнали от нулата. Така ли е? Или поне така ни уведомиха медии преди време. Къде е истината? И защо за сметка на недобросъвестните, клепаме и почтените, и трудолюбиви състави. Нека веднъж завинаги да спрем да толерираме "мой" и "свой"!

в СРС няма как да съществуват "мързеливи" съдии, защото при постъпления над 1000 дела годишно, ако не работиш, следващата година ще имаш 2000. Сега друг е въпросът кой как успява и с какво качество да отметне някаква част от постъпленията.
14
|
нерегистриран
23 май 2018, 11:22
7
-7
До коментар [#12] от "кур аж":
Вярно, че се тръби за свръх натовареност на СРС, но нека видим колко свършени дела има всеки съдия, а не колко е следвало да разгледа /и защо не е успял с другите/. Защото, когато командироват от провинцията колега, се оказва, че има дела небутнати от дълго, дълго време. Оказва се, че когато някой състав се затлачи с дела, поради незаинтересованост, небрежност, недобросъвестност или друга тъпа причина от негова страна, му се определя нов състав и му се разпределят съвсем нови дела, започнали от нулата. Така ли е? Или поне така ни уведомиха медии преди време. Къде е истината? И защо за сметка на недобросъвестните, клепаме и почтените, и трудолюбиви състави. Нека веднъж завинаги да спрем да толерираме "мой" и "свой"!
Естествено , че всяко стадо си има мърша , съответно и в СРС има съдии , които са мързеливи и не работят . Но защо и да работят , след като няма никаква надежда , че някой ще им помогне - ще намали натоварването до нормални цифри . Работиш година , два , три - виждаш , че нищо не върви и вдигаш ръце . Разбирам ги . Точно затова трябва да има разумно управление от ВСС , за да няма съдии загубили всякаква надежда и мотивация . Да , нормално е като си млад и идваш със свежи сили от провинцията , в началото да си "повярваш" , че ще надвиеш натоварването в СРС....Но така е само в началото , а не забравяй , че в СРС има съдии , които са стояли по 10-20 години. Като чукнеш 40-45 години тялото не слуша като едно време както се казваше в една реклама.....
13
Марко
|
нерегистриран
23 май 2018, 10:24
6
-1
Някои хора не са наясно с по колко уши са на главите ,но инак правят "законодателни промени" и кърпят ли кърпят калпавия ГПК от 2007г. ,който е станал като Самарско знаме от поправки,изменения и допълнения.

А ,можеше да се пипне само малко предходния ГПК в частта с призоваването и всичко си беше долу-горе прилично.

Уважаемият Боби от ВКС е изключително скаран с практическата страна на нещата,които са предпоставка и съответно последица от всяка една промяна на парче.
12
кур аж
|
нерегистриран
23 май 2018, 09:58
8
-5
До коментар [#11] от "нерегистриран":
Пишеш абсолютни глупости , от които си личи , че си някой скучаещ пенсионер и хал хабер си нямаш от проблемите на съдилищата . По-натоварен окръжен съд от СГС няма и дори няма някой , който да го доближава . Възможно е да има натоварени районни съдилища и повече от СРС , по следните причини - предвидени са примерно 3 бройки , а реално работи само един съдия . Много лесно ВСС може да командирова двама съдии и да реши проблема . Това обаче не върви за СРС и СГС , защото това са мегаструктури . Там вместо 2-ма съдии трябва да се командироват наведнъж по 80-150 съдии , което няма как да стане и никога не е ставало . А и защо тогава трябва да има други съдилища . Да се прехвърли всичко на Български районен съд и Български окръжен съд в гр.София . Законът създава проблеми и решаването им минава през промяна на закона .
Вярно, че се тръби за свръх натовареност на СРС, но нека видим колко свършени дела има всеки съдия, а не колко е следвало да разгледа /и защо не е успял с другите/. Защото, когато командироват от провинцията колега, се оказва, че има дела небутнати от дълго, дълго време. Оказва се, че когато някой състав се затлачи с дела, поради незаинтересованост, небрежност, недобросъвестност или друга тъпа причина от негова страна, му се определя нов състав и му се разпределят съвсем нови дела, започнали от нулата. Така ли е? Или поне така ни уведомиха медии преди време. Къде е истината? И защо за сметка на недобросъвестните, клепаме и почтените, и трудолюбиви състави. Нека веднъж завинаги да спрем да толерираме "мой" и "свой"!
11
|
нерегистриран
23 май 2018, 09:33
5
-2
До коментар [#9] от "нерегистриран":
С други думи за да се оправи един съд, ще се съсипят няколко други - типично по социалистически. Както по времето на Живков - един другар ръководи зле предприятието на което е директор, но вместо да го сменят с някой способен шеф (тъй като Тато обичаше глупавите и некадърните като него) приблемите се прехвърляха към предприятията на входа и изхода ... и така докато икономиката на цялата държава баталяса, златния царски резерв отиде в Москва, а държавата затъна в дългове.

Някои от съдилищата, които ще получат новите дела може и да не са натоварени, но има и такива, които са не по-малко натоварени от любимите на българския народ СГС и СРС. Дали с прехвърлянето на делата ще се прехвърли и част от щата на СГС и СРС към тях? Защото досега взимаха от тях щат за да захранват СГС и СРС!

Решението е просто, лесно и няма да доведе до повишаване на разходите - закриване на паразитните ИВСС и НИП и прехвърляне на щата към натоварените съдилища. Но явно целта е да се твори безумие.
Пишеш абсолютни глупости , от които си личи , че си някой скучаещ пенсионер и хал хабер си нямаш от проблемите на съдилищата . По-натоварен окръжен съд от СГС няма и дори няма някой , който да го доближава . Възможно е да има натоварени районни съдилища и повече от СРС , по следните причини - предвидени са примерно 3 бройки , а реално работи само един съдия . Много лесно ВСС може да командирова двама съдии и да реши проблема . Това обаче не върви за СРС и СГС , защото това са мегаструктури . Там вместо 2-ма съдии трябва да се командироват наведнъж по 80-150 съдии , което няма как да стане и никога не е ставало . А и защо тогава трябва да има други съдилища . Да се прехвърли всичко на Български районен съд и Български окръжен съд в гр.София . Законът създава проблеми и решаването им минава през промяна на закона .
10
|
нерегистриран
23 май 2018, 09:32
3
-4
До коментар [#9] от "нерегистриран":
С други думи за да се оправи един съд, ще се съсипят няколко други - типично по социалистически. Както по времето на Живков - един другар ръководи зле предприятието на което е директор, но вместо да го сменят с някой способен шеф (тъй като Тато обичаше глупавите и некадърните като него) приблемите се прехвърляха към предприятията на входа и изхода ... и така докато икономиката на цялата държава баталяса, златния царски резерв отиде в Москва, а държавата затъна в дългове.

Някои от съдилищата, които ще получат новите дела може и да не са натоварени, но има и такива, които са не по-малко натоварени от любимите на българския народ СГС и СРС. Дали с прехвърлянето на делата ще се прехвърли и част от щата на СГС и СРС към тях? Защото досега взимаха от тях щат за да захранват СГС и СРС!

Решението е просто, лесно и няма да доведе до повишаване на разходите - закриване на паразитните ИВСС и НИП и прехвърляне на щата към натоварените съдилища. Но явно целта е да се твори безумие.
Спокойно, колега. Тачева е назначена в НИП именно за да го съсипе. Засега се справя добре. Впрочем, защо е тази злоба срещу НИП? Искали сте да започнете работа там и не сте успял/а?
9
|
нерегистриран
23 май 2018, 09:24
2
-10
С други думи за да се оправи един съд, ще се съсипят няколко други - типично по социалистически. Както по времето на Живков - един другар ръководи зле предприятието на което е директор, но вместо да го сменят с някой способен шеф (тъй като Тато обичаше глупавите и некадърните като него) приблемите се прехвърляха към предприятията на входа и изхода ... и така докато икономиката на цялата държава баталяса, златния царски резерв отиде в Москва, а държавата затъна в дългове.

Някои от съдилищата, които ще получат новите дела може и да не са натоварени, но има и такива, които са не по-малко натоварени от любимите на българския народ СГС и СРС. Дали с прехвърлянето на делата ще се прехвърли и част от щата на СГС и СРС към тях? Защото досега взимаха от тях щат за да захранват СГС и СРС!

Решението е просто, лесно и няма да доведе до повишаване на разходите - закриване на паразитните ИВСС и НИП и прехвърляне на щата към натоварените съдилища. Но явно целта е да се твори безумие.
8
Белазелков - заповядай в СГС !
|
нерегистриран
23 май 2018, 09:03
11
-1
Бих поканил Белазелков да дойде в СГС да ни обясни "класическите постановки" на подсъдността , демек че всички преки искове на застрахователи / 10 000 годишно само на физически лица / трябва да се изгледат от 24 души , като междувременно им се разпределят и дела на КПКОМПИ , вещни дела , търговски спорове и пр. Само го предупреждавам , че ако не го набият , е твърде вероятно да си тръгне с мокра риза от плюнки и оглушал от крясъци на полудели от работа съдии. В СРС пък са му подготвили катран и пера за линч и клада за изгаряне....

Това на шега , разбира се , но ситуацията е тежка и дори да си съдия във ВКС трябва да мислиш какво говориш и какви са последиците от "теориите" , които излагаш . Постановката , че съдът не следи служебно за местна подсъдност има ужасни практически последици . Вече повече от 20 години огромен брой дела затискат СРС и СГС и вече правят работата в тях практически невъзможна . Същевременно ВСС не назначава достатъчен брой съдии , няма достатъчно сгради , няма съдебни служители , няма вече дори нормални кандидати за председатели...А някой колеги от провинцията нямат никакви дела , съдилищата им са пред закриване , атестациите им отбелязват ниска натовареност и КАК няма какво да разгледа , за да ги оцени .

Трябва да има законодателни промени , защото законът създава тези проблеми на съдилищата . Дали ще има реални последици не съм убеден , но трябва да се опита .
7
|
нерегистриран
23 май 2018, 00:00
10
-1
До коментар [#5] от "нерегистриран":
Браво!
Колкото и да плюем парламентарната квота, браво на тези членове на ВСС, които го прокараха чрез НС.
Предложенията ни, изпратени чрез СК на ВСС, катострофираха в МП на ниво работна група, за съжаление.
Но, добре, че Марчева и Кояджиков придвижиха чрз депутати най-важната част от този проект.
Дано сега Боре Белазелков не бламира отново законопроекта, както направи през 2016г..
Това изменение не само ще намали натовареността на СГС и САС, но и ще предотврати някои съдилища да не бъдат закрити.


Ха, сега разбирам. Нима съдия Белазелков ни "препъна" предишния път?!!! Срам! Този човек нима забрави кога е бил в по-долните инстанции?!! Егати и лицемерието от негова страна!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно