Защитата на личните данни се превърна в бизнес
От 25 май започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 или така нареченият GDPR, но все още има повече неяснота, отколкото очаквания за реални резултати
Защитата на личните данни се превърна в бизнес

От 25 май в Европейския съюз започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 или така нареченият GDPR (Регламентът), но у нас, все още има повече неяснота, отколкото очаквания за реални резултати. На какво се дължи това?

Част от проблемите идват от забавянето на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и МВР, които следваше да настояват за навременни изменения в българската нормативна уредба, така че същата да е в съответствие с Регламента. Действащата към днешна дата уредба е поставила ясни изисквания за защита на личните данни от страна на управляващите ги, но спазването им досега е било по-скоро формално. От страна на бизнеса въвеждането на допълнителни регулации обикновено води до намаляване ефективността на работата и оскъпяването на услугата към крайния потребител. В дигиталния свят, в който живеем, е изключително трудно ограничаването на събирането на личните данни и ограничаването на използването им с търговска цел. Парадоксално, но всъщност заниженият до момента контрол прави Регламента толкова плашещ и неприятен за всички. Това кара повечето търговци и като цяло администратори на лични данни да се притесняват от регулациите, свързани с личните данни и по-скоро от евентуалните санкции за неспазването им. 

Неясно е защо Комисията и МВР, които са автори на предложенията за изменение на нормативната уредба, не инициираха по-широк диалог и обществено обсъждане по-рано, предвид факта, че Регламентът е приет преди две години, а в момента държавата се чуди дали е в съответствие с новия Регламент.

В последната половин година се наблюдава завишаване броя на експертите по защита на личните данни. Нормално, при такъв вакуум в частния сектор се появиха редица организации и лица, претендиращи да бъдат "гуру"-та на личните данни, които се опитват да развият и напълно нов бизнес в България. Учудващо е как по-голямата част от хората предлагащи решения за защита на личните данни са юристи, тъй като, на практика същите не предлагат реални и практически решения за въвеждане в съответствие с Регламента, които са в компетенцията на техническите специалисти. Това също можеше да бъде избегнато, ако Комисията предварително бе уточнила ясни изисквания за обучаващите институции.

Друг важен момент в проекта на закона за изменение и допълнение е предвиденият минимален праг на глобите, който е 10 000 лева. Това предизвика големи брожения сред обществеността, като бизнеса с право недоволства, че подобни минимални прагове са несъразмерни и нереалистични за българската действителност. Обосновани са притесненията, че подобни глоби, дори и в минимума си, биха могли да доведат до фалити.

До момента в България администраторите на лични данни се регистрираха, но реално прилагане на процесите на защита и контрол над личните данни почти липсваше. Макар Регламентът да не предполага транспониране в българското законодателство и да се прилага директно, локалният нормативен акт е от съществено значение за правилното му приложение. Там е и мястото да се уредят редица моменти, които Регламентът оставя в дискрецията на всяка държава, и по които трябва да се вземат конкретни решения. Това е залегнало и в бележките на Работна група по чл. 29 към Регламента, които дават известни свободи на местния регулативен орган. Важно е да се отбележи, че председателят на КЗЛД е и заместник-председател на Работна група 29 и като такъв би следвало да демонстрира готовност за справяне с трудностите на местно ниво. 

Буди недоумение и фактът, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни не беше приет в двугодишния гратисен период. Всъщност, в годишния отчет за дейността на КЗЛД за 2017 година намираме идеи за редица добри практики, които останаха на заден план, а именно: създаване на национален обучителен център, регистри както за обучаващите, така и за длъжностните лица по защита на личните данни и други.

Защо нито едно от гореизброените не функционира към момента?

Задава се и въпросът дали Комисията ще има реалната възможност и капацитет да осъществява дейността си и дали ще има достатъчно и добре подготвени експерти, особено по повод на техническата част, които не само да следят за спазването на Регламента, но и да осъществяват така важната разяснителна дейност. Може да се предположи, че именно поради това в проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни заплатите на членовете на комисията ще бъдат повишени значително – председателят на комисията ще получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното събрание.

Ако пък се върнем по-назад в отчета за 2016 година, можем да видим че главната дейност на КЗЛД е представлявала подготовка за българското председателство на ЕС. Интересен момент от отчета е това, че Комисията откроява децата като приоритетна целева група за своята информационна дейност. В това няма нищо лошо, стига да беше отделено повече време за информиране на бизнеса и на публичната администрация, която също не е готова за новите си задължения, която основно следва да знае как да прилага правилата, с оглед да има по-голяма превенция, от колкото санкционна дейност.

Връщайки се в настоящето, през 2018 година бе проведена разяснителна кампания от КЗЛД, която беше с цел да даде допълнителни насоки на бизнеса, както и на самите институции, повечето от които нямат ясна визия за прилагането на Регламента в дейността си. Безспорно, те са администраторите, боравещи с най-голям обем от данни и където е нужно правилата за обработването им да бъдат най-стриктно спазвани.

Днес, 25 май, когато изтича срокът за подготовка в Регламента, всички следва да са "в крак" с новите изисквания за защитата на личните данни. По-голямата част от администраторите не са готови за тази дата и сред тях цари огромна несигурност. Тя се подкрепя и от съдебната практика в Европа, която не е константна и тепърва ще се обогатява от случаи на незащитени лични данни, което пък допълнително усложнява ситуацията на административните съдилища в България, от които ще се очаква да излизат с решения по нелеки казуси в тази материя. 

Надяваме се политиката на КЗЛД да бъде умерена в идните месеци и да не бъдат налагани глоби, а предписания и насоки предвид факта, че осъществяването на превенция би следвало да бъде повече от санкционната дейност.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
50
до НПО-трола и джендър-каруцар
|
нерегистриран
27 май 2018, 13:33
0
0
До коментар [#49] от "НЕадвокат–ПРОсТак":
До 48 “...Не си казало, не съм го доказал, смешен платен НПО-трол, измамно представящ се във форума на ПС като правоспособен юрист и адвокат в САК, а всъщност обикновен оператор на биологична единица - магаре, т.е. каруцар...“
1. Не съм то, а хетерожена, адвокат
2. По аргумент на противното- ако бях трол, ти нямаше да се заяждаш с мен, платен нпо троле, просто защото “Гарван гарвану око не вади“
3. БЕСЕН СИ, защото не можеш да извадиш срещу мен нито едно правно основание в подкрепа на твърденията си и не можеш да дадеш професионално правно становище защо в НС би селдвало да попада законопроект, чието съдържание е противоконституционно и незаконосъобразно, понеже не просто нарушава, а изцяло влиза в обективно противоречие с прогласено основно човешко право- свободата на словото.
4. Ако не беше платен нпо трол, а правоспособен юрист, щеше да знаеш, че нямаш право да заобикаляш закона и че не трябва да е налице злоупотреба с право. Не може с противоправни средства да се постигне законен резултат.
Бягай сега при юрисконсулта на нпото ти, за да разтълкува смисълът и съдържанието на моя коментар- ти и без това не разполагаш с понятийният апарат и с необходимият запас от правни знания, за да го разбереш...
Че не си правоспособен юрист и адвокат от САК е повече от ясно - липсват каквито и да било доказателства за това. Че си "хетерожена" - също няма, а с оглед изтеклата в мрежата твоя снимка, публикувана в коментар № 48, това твое твърдение също е доста съмнително. Очевидно е, че си анонимен джендър (може би от третия пол), платен НПО-трол и каруцар.
P.S. Ще ти го повтарям, докато ти се набие добре в главата: "като адвокат-сак се представяй там, където можеш да удостовериш това си качество по надлежния ред, тук - в този форум, не можеш. Затова си оставаш просто един анонимен самозванец." И ще добавя, определено по професия си каруцар - личи ти по езика.
49
адвокат–сак
|
нерегистриран
27 май 2018, 00:52
0
0
До 48 “...Не си казало, не съм го доказал, смешен платен НПО-трол, измамно представящ се във форума на ПС като правоспособен юрист и адвокат в САК, а всъщност обикновен оператор на биологична единица - магаре, т.е. каруцар...“
1. Не съм то, а хетерожена, адвокат
2. По аргумент на противното- ако бях трол, ти нямаше да се заяждаш с мен, платен нпо троле, просто защото “Гарван гарвану око не вади“
3. БЕСЕН СИ, защото не можеш да извадиш срещу мен нито едно правно основание в подкрепа на твърденията си и не можеш да дадеш професионално правно становище защо в НС би селдвало да попада законопроект, чието съдържание е противоконституционно и незаконосъобразно, понеже не просто нарушава, а изцяло влиза в обективно противоречие с прогласено основно човешко право- свободата на словото.
4. Ако не беше платен нпо трол, а правоспособен юрист, щеше да знаеш, че нямаш право да заобикаляш закона и че не трябва да е налице злоупотреба с право. Не може с противоправни средства да се постигне законен резултат.
Бягай сега при юрисконсулта на нпото ти, за да разтълкува смисълът и съдържанието на моя коментар- ти и без това не разполагаш с понятийният апарат и с необходимият запас от правни знания, за да го разбереш...
48
до НПО-трола и джендър-каруцар
|
нерегистриран
27 май 2018, 00:12
0
-1
До коментар [#47] от "НЕадвокат–ПРОсТак":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

Не си казало, не съм го доказал, смешен платен НПО-трол, измамно представящ се във форума на ПС като правоспособен юрист и адвокат в САК, а всъщност обикновен оператор на биологична единица - магаре, т.е. каруцар.
P.S. Ще ти го повтарям, докато ти се набие добре в главата: "като адвокат-сак се представяй там, където можеш да удостовериш това си качество по надлежния ред, тук - в този форум, не можеш. Затова си оставаш просто един анонимен самозванец." И ще добавя, определено по професия си каруцар - личи ти по езика.
Аз, за разлика от теб, когато твърдя нещо, мога и да го докажа. Ето те на снимка:

47
***********************
|
нерегистриран
26 май 2018, 22:55
0
-1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
46
до НПО-трола и джендър-каруцар
|
нерегистриран
26 май 2018, 22:00
1
0
До коментар [#45] от "НЕадвокат–ПРОсТак":
До 44 “...Ти си част от системата, а следователно и от проблема..“ КОЯ система, неук трол? Ти ОТРИЧАШ конституцията на Р. България, която е висш закон в България и постановява следното:
КРБ Чл. 134. (1) Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
(2) Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон.
И така- към КОЯ система принадлежа, след като не съм в йерархична структура, понеже не съм магистрат?:) “.... Виртуалното хулиганство и издевателството над нас, нормалните български граждани, следва да бъде преустановено....“Поискай това от собственика на сайта “Правен свят“- искай той да си свърши задълженията и да назанчи модератор, който да модерира мненията! Или се страхуваш, че в такъв случай И ТВОИТЕ ОБИДНИ ДРАСКАНИЦИ ще бъдат изтрити и няма как да докажеш писмена следа от дейността си на нпото си, и следователно- няма да ти бъде платено от нпо-то за този ти спам в полза на твоето нпо?:)“... Та когато всеки застане с името си в мрежата, нека свободно да говори, но да знае, че може да понесе съответна юридическа отговорност за думите си, ако ги използва противоправно, както е и в реалния, като противовес на виртуалния, живот....“ АКО такъв закон започне да действа занапред, то може да си напълно уверен, че ти ще си 1вия призован за НЧХД лично от мен и тогава- в съдебно заседание - ясно ще се види кой какъв е! Ако обаче аз съм български адвокат от САК с 18 годишна адвокатска практика, ще поискам от теб такова обезщетение, че ще се наредиш в опашката на вечните длъжници! Защото доста нпо боклуци като теб разбирате само от едно- когато се засегне джоба ви! Тогава започвате да си давате сметка за наглостта си и сте готови да се унижавате по всякакъв начин, само и само да си спестите съдебното производство! Изобщо- вие- нпо продажните тролове- сте по характер от най- долните човешки мекотели... Но- аз СЪМ АДВОКАТ и не ми приляга да мисля само за удовлетворяване на собственият ми правен интерес, без да мисля за противоконституционното ограничаване на правото на свобода на словото на другите правни субекти. Така, че- в случая моят отговор на твоите обиди, човешко мекотело, НЕ МОЖЕ да бъде на преден план като правен интерес! В това и се различаваме с теб- схвана ли?
Абе типичен платен НПО-трол си и като такъв си част от тролската система! За какви адвокатури и магистрати бълнуваш пак? Ще ти се, но първо се постарай да завършиш "по право" в ЮФ на СУ, защото ако учиш някъде другаде ще станеш просто един "йорист".
P.S. Ще ти го повтарям, докато ти се набие добре в главата: "като адвокат-сак се представяй там, където можеш да удостовериш това си качество по надлежния ред, тук - в този форум, не можеш. Затова си оставаш просто един анонимен самозванец." И ще добавя, определено по професия си каруцар - личи ти по езика.
45
адвокат–сак
|
нерегистриран
26 май 2018, 21:36
0
0
До 44 “...Ти си част от системата, а следователно и от проблема..“ КОЯ система, неук трол? Ти ОТРИЧАШ конституцията на Р. България, която е висш закон в България и постановява следното:
КРБ Чл. 134. (1) Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
(2) Организацията и редът на дейността на адвокатурата се уреждат със закон.
И така- към КОЯ система принадлежа, след като не съм в йерархична структура, понеже не съм магистрат?:) “.... Виртуалното хулиганство и издевателството над нас, нормалните български граждани, следва да бъде преустановено....“Поискай това от собственика на сайта “Правен свят“- искай той да си свърши задълженията и да назанчи модератор, който да модерира мненията! Или се страхуваш, че в такъв случай И ТВОИТЕ ОБИДНИ ДРАСКАНИЦИ ще бъдат изтрити и няма как да докажеш писмена следа от дейността си на нпото си, и следователно- няма да ти бъде платено от нпо-то за този ти спам в полза на твоето нпо?:)“... Та когато всеки застане с името си в мрежата, нека свободно да говори, но да знае, че може да понесе съответна юридическа отговорност за думите си, ако ги използва противоправно, както е и в реалния, като противовес на виртуалния, живот....“ АКО такъв закон започне да действа занапред, то може да си напълно уверен, че ти ще си 1вия призован за НЧХД лично от мен и тогава- в съдебно заседание - ясно ще се види кой какъв е! Ако обаче аз съм български адвокат от САК с 18 годишна адвокатска практика, ще поискам от теб такова обезщетение, че ще се наредиш в опашката на вечните длъжници! Защото доста нпо боклуци като теб разбирате само от едно- когато се засегне джоба ви! Тогава започвате да си давате сметка за наглостта си и сте готови да се унижавате по всякакъв начин, само и само да си спестите съдебното производство! Изобщо- вие- нпо продажните тролове- сте по характер от най- долните човешки мекотели... Но- аз СЪМ АДВОКАТ и не ми приляга да мисля само за удовлетворяване на собственият ми правен интерес, без да мисля за противоконституционното ограничаване на правото на свобода на словото на другите правни субекти. Така, че- в случая моят отговор на твоите обиди, човешко мекотело, НЕ МОЖЕ да бъде на преден план като правен интерес! В това и се различаваме с теб- схвана ли?
44
до НПО-трола и джендър-каруцар
|
нерегистриран
26 май 2018, 20:18
0
-1
До коментар [#43] от "НЕадвокат–ПРОсТак":
До 42 “... Това за модераторите също са пълни глупости. Те самите сайтове пишат поръчково обидни и клеветнически публикации ...“ Аааа- значи признавате, че ТОВА е корена на Вашият проблем, а не моята скромна личност и не изготвянето на законопроект, с който противоконституционно се нарушава правото на свобода на словото на българските граждани и трансформацията му в действащ нормативен акт?:)Впрочем- само в русия и в сащ физическите лица са задължени да подават истинските си лични данни при регистрация в социална мрежа или форум- в русия- заради путлеровата дикрататура, а в сащ- заради използването на социалните мрежи и форуми буквално като интернет магазини, от които директно може да бъдат направени покупки на предлаганите/ оферираните стоки. Дайте смислен аргумент защо и в България трябва да се случи това! И не мрънкайте врели некипели за “.... Точно за защита на правата на гражданите, те следва да бъдат нормативно уредени...“, защото вашето нпо под “защита на правата на гражданите“, де юре и де факто разбира и пропагандира чрез вас ограничаване на правото на свобода на словото в социалните мрежи и във форумите! Не прикривайте истинската си мотивация чрез лицемерно твърдяна “грижа за опазване на общественият интерес“! Тези номера при мен не минават- не съм социален инженер,нает и платен от вашето нпо, а български адвокат, обучен да открива истинските мотиви за постъпките на хората, колкото и те да се опитват да ги прикриват чрез различни думи, емоции, емпатии/ антипатии и т.н.! Казано накратко- изисквайте от собствениците на търговските предприятия да изпълняват законните си задължения, вместо да изисквате създаването на закон, с който противоправно и противоконституционно се въвежда ограничаване свободата на словото и да се слага цензура върху печата. Всичко друго е платена пропаганда от вашето нпо! И не си въобразявайте, че понеже сте нпо платен драскач, притежавате монопол над правото да обиждате непознати вам правни субекти. Колкото пъти ме обидите, толкова пъти ще ви обиждам, тъпи и прости платени тролове!
Ти си част от системата, а следователно и от проблема. Точно защото има такива анонимни, платени, злобни и некомпетентни НПО-тролове, които се представят за какво ли не в мрежата, както и глупави и необразовани хора, които да им вярват, е нужна посочената от мен правна регулация. Виртуалното хулиганство и издевателството над нас, нормалните български граждани, следва да бъде преустановено. И колкото да не ти харесва, наближава моментът, когато това ще се случи. Последните скандали, възникнали между псевдожурналисти от една страна и магистрати и политици от друга, ще послужат като катализатор на този процес. Та когато всеки застане с името си в мрежата, нека свободно да говори, но да знае, че може да понесе съответна юридическа отговорност за думите си, ако ги използва противоправно, както е и в реалния, като противовес на виртуалния, живот. Пък ти, ако ти харесва, можеш да наричаш защитата на личната чест, достойнство и право на добро име в обществото, цензура - това показва, че нямаш нищо общо с правото, не си правоспособен юрист, нито адвокат в сак, за какъвто измамно тук се представяш, а най-обикновен платен, лош НПО-трол.
P.S. Ще ти го повтарям, докато ти се набие добре в главата: "като адвокат-сак се представяй там, където можеш да удостовериш това си качество по надлежния ред, тук - в този форум, не можеш. Затова си оставаш просто един анонимен самозванец." И ще добавя, определено по професия си каруцар - личи ти по езика.
43
адвокат–сак
|
нерегистриран
26 май 2018, 19:58
0
0
До 42 “... Това за модераторите също са пълни глупости. Те самите сайтове пишат поръчково обидни и клеветнически публикации ...“ Аааа- значи признавате, че ТОВА е корена на Вашият проблем, а не моята скромна личност и не изготвянето на законопроект, с който противоконституционно се нарушава правото на свобода на словото на българските граждани и трансформацията му в действащ нормативен акт?:)Впрочем- само в русия и в сащ физическите лица са задължени да подават истинските си лични данни при регистрация в социална мрежа или форум- в русия- заради путлеровата дикрататура, а в сащ- заради използването на социалните мрежи и форуми буквално като интернет магазини, от които директно може да бъдат направени покупки на предлаганите/ оферираните стоки. Дайте смислен аргумент защо и в България трябва да се случи това! И не мрънкайте врели некипели за “.... Точно за защита на правата на гражданите, те следва да бъдат нормативно уредени...“, защото вашето нпо под “защита на правата на гражданите“, де юре и де факто разбира и пропагандира чрез вас ограничаване на правото на свобода на словото в социалните мрежи и във форумите! Не прикривайте истинската си мотивация чрез лицемерно твърдяна “грижа за опазване на общественият интерес“! Тези номера при мен не минават- не съм социален инженер,нает и платен от вашето нпо, а български адвокат, обучен да открива истинските мотиви за постъпките на хората, колкото и те да се опитват да ги прикриват чрез различни думи, емоции, емпатии/ антипатии и т.н.! Казано накратко- изисквайте от собствениците на търговските предприятия да изпълняват законните си задължения, вместо да изисквате създаването на закон, с който противоправно и противоконституционно се въвежда ограничаване свободата на словото и да се слага цензура върху печата. Всичко друго е платена пропаганда от вашето нпо! И не си въобразявайте, че понеже сте нпо платен драскач, притежавате монопол над правото да обиждате непознати вам правни субекти. Колкото пъти ме обидите, толкова пъти ще ви обиждам, тъпи и прости платени тролове!
42
до НПО-трола и джендър-каруцар
|
нерегистриран
26 май 2018, 19:40
0
-1
До коментар [#41] от "НЕадвокат–ПРОсТак":
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
Абе каква е обективната действителност знам много добре и затова съм написал какво следва да се промени. Това за модераторите също са пълни глупости. Те самите сайтове пишат поръчково обидни и клеветнически публикации - можеш да отвориш всеки един от по-посещаваните от тях и ще се убедиш в това, а отдолу им се изявяват такива анонимни НПО-тролове като теб. Липсва каквато и да било правна уредба, защото това са нови, нерегулирани юридически досега обществени отношения. Точно за защита на правата на гражданите, те следва да бъдат нормативно уредени. Правната регулация на нововъзникналите обществени отношения се учи в първи курс в ЮФ - в История на държавата и правото и в Обща теория на правото, но ти понеже не си никакъв юрист, камо ли пък правоспособен и адвокат, няма как да знаеш. Наскоро имаше дебат по темата и в НС, така че рано или късно на законодателя ще му узрее главата, за разлика от твоята, която завинаги ще си остане квадратна и леко зеленикава, платен НПО-троле.
P.S. Ще ти го повтарям, докато ти се набие добре в главата: "като адвокат-сак се представяй там, където можеш да удостовериш това си качество по надлежния ред, тук - в този форум, не можеш. Затова си оставаш просто един анонимен самозванец." И ще добавя, определено по професия си каруцар - личи ти по езика.
41
***********************
|
нерегистриран
26 май 2018, 19:12
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно