Гузно мълчание
Кой ще ни пази от пазачите?
Ако това са представителите на "добрите", на "нравствените" и на "моралните" в съдебната система, то със сигурност не искам да знам кои са безнравствените
Кой ще ни пази от пазачите?

"Кой ще ни пази от пазачите?" От няколко дни тази древна сентенция в пълна сила обрисува ситуацията за един от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС). Просто защото се оказа, че най-принципните, най-честните защитници на правата и свободите май не са чак толкова принципни.

На 31 май в-к "Труд" (получил награда през миналата година за най-обективна в отразяването на ВСС медия) публикува свое разследване относно материалното и имуществено положение на члена на ВСС Атанаска Дишева (и нейното семейство). В материала са изложени факти, които могат лесно да бъдат проверени, а и до момента не са оспорени дори на йота от г-жа Дишева и нейния съпруг.

Причината за обществения интерес към г-жа Дишева е съвсем естествен. Тя е член на "правителството" на съдебната власт, избрана с прекия вот на 809 свои колеги съдии. Преди това бе дълги години върховен съдия, следователно би трябвало да става дума за изключителен професионалист с неподлежаща на съмнение публична биография и обществено положение.

Ще кажете добре, какво толкова? Някои съдии обичат да ползват държавни имоти, използвайки високия си статут в йерархията на съдебната власт. Обичат да ползват дори и ведомствената морска станция на Съвета в КК "Св. Константин и Елена", нищо че разполагат с мезонет и апартамент в отстоящата на няколко километра Варна: "Виждам, че е предоставена сградата за нуждите на Националния институт на правосъдието. На мен в лично качество като човек, който ползва плажа..." (Пленум на ВСС, 01.02.2018 г.).

Проблемът не е в държавните имоти, а в двойния стандарт. А на него се натъкваме, хвърляйки поглед върху работата на члена на ВСС Атанаска Дишева след встъпването й в длъжност през октомври миналата година.

На 19 февруари тази година "Правен свят" публикува материал, според който командирована от Лозан Панов съдийка от Пещера решава дело в Софийския районен съд в полза на председателя на ВКС. Реакцията на Панов бе светкавична. Авторитетното юридическо издание бе подложено на ожесточена атака по време на следващото заседание на Съдийската колегия на ВСС, а най-ожесточена бе Атанаска Дишева: "Аз също ценя и даже разчитам на свободата на словото, но не считам, че трябва под прикритието на свободата на словото да се влияе върху независимостта на съда и да се правят внушения за пристрастно поведение на съдия." (27.02.2018 г. – по време на обсъждане на внесената от Лозан Панов т.№30 от заседанието на Съдийската колегия на ВСС).

Следователно съдия Дишева казва – "Правен свят" не е трябвало да пита защо съдия Лилия Терзиева-Владимирова не си е направила отвод. Дотук позицията и е принципна. Защото тя самата е попадала в ситуация, в която според общественото мнение е трябвало да си направи отвод, но не го е сторила. Това се случи през 2017-а, когато дело по жалба на Тома Белев относно плана за управление на "Пирин" бе случайно разпределено при съдия Дишева. Още по-случайно съпругът на Дишева – Генади – се оказа в един предизборен отбор с Белев. Дишев е втори в листата на КП "Да, България" в 11 МИР Ловеч (получил цели 52 преференции), а Белев също втори, но в 9 МИР Кърджали. "За десерт" съпругът на Атанаска Дишева е учредител и член на първия национален съвет на партията на Христо Иванов "Да, България" ("Офнюз", 07.01.2017 г.) – основен партньор на "Зелените" и Тома Белев. 

Всичко е напълно случайно, разбира се.

Напълно неслучайно членът на ВСС прояви същата принципна позиция по казуса, свързан със станалия нарицателен "Първи състав" на АСпНС. Разкритията на сайта отново предизвикаха гнева на Лозан Панов и Атанаска Дишева. На 08 май 2018 г., по време на обсъждане на т.№36 от заседанието на Съдийската колегия на ВСС (Точката е внесена от Лозан Панов след декларация на УС на Съюза на съдиите в България), тя казва: "За да изпълняваме едно от основните си задължения – да гарантираме и отстояваме независимостта на съдебната система – несъмнено трябва да четем. Аз самата изпитвам неприязън при четенето на някои медии, но го правя поради служебните си в момента задължения."

Тоест членът на ВСС изобщо не желае да обръща внимание на медийни публикации, прави го едва ли не насила, с неприязън, просто защото е на работа. Впрочем – така се отнася и към интервю на Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ отново в неудобния й "Правен свят": "Прави се опит за вмешателство в работата на съдия или на съда, като правораздавателен орган по дело, което е висящо. В същото време се правят внушения относно професионалните, струва ми се и етичните качества на съдията, включително относно постановяването на пристрастен съдебен акт." (Изказването е от 17.04.2018 г. по повод т.№28 от дневния ред на Съдийската колегия на ВСС, внесена от Лозан Панов след писмо на УС на ССБ).

Нещо повече – на 15.05.2018 г. Дишева апелира към колегите си от Съдийската колегия от ВСС да осъдят остро и категорично наличието на коментари в медиите: "Това, че предишният Висш съдебен съвет или Съдийската му колегия не е изразявала такива становища изобщо не може да послужи като аргумент за подобно поведение от наша страна." (По време на обсъждане на т.№2 от заседанието на Съдийската колегия на ВСС – становище срещу медийни публикации).

Вероятно ако попитате Дишева тя ще каже, че не е цензор, просто пази колегите си от "лошите" медии. Така както го сториха кадровиците на Темида на 16 януари 2018 г., когато на извънредно заседание приеха декларация във връзка с протестите на бургаски журналисти срещу решение на местен районен съдия: "Държавните органи, юридическите лица и гражданите, независимо от правния и обществения си статус, са длъжни да спазват законите и установените етични стандарти." (част от декларацията).

Да, ама не…

Още в първите заседания след избора си за член на ВСС магистратът Дишева демонстрира не само съобразяване с медийни публикации. А дори повече – тя се превърна в техен говорител в рамките на Съвета. Ето какво казва тя на кандидата за председател на ВАС Георги Чолаков по време на второто му изслушване от Пленума на ВСС, 19 октомври 2017 г.: "Във връзка с коментираните сделки. Аз много четох и чертах, и съжалявам ако не съм разбрала, и ако въпросите са продиктувани от това, но ще си позволя да ги задам, защото ако аз не съм ги разбрала, бидейки поне средно квалифициран юрист означава, че не са ги разбрали голяма част от членовете на обществото, затова ще си позволя да ги задам."

Значи статиите (четени с неприязън) за предизвикващи въпроси и възмущения, дори у собствените им колеги, решения на командирована от Лозан Панов съдийка, на съдии от Първи състав на АпСНС и СГС, са  определени като "внушения", "намеса в работата на съда" и "атака срещу независимостта на съда". Но статиите (насочени срещу "мишената" Чолаков), четени очевидно с интерес, в медиите на подсъдими и обвиняеми лица, са въпросите на обществото, които член на ВСС е длъжен да му зададе?  От кога изданията на "клиенти на Темида" с очеизвадни интереси за влияние в съдебната система станаха глас на обществото? Или са гласът на едно конкретно (2,96%) общество, към което (за съжаление) явно принадлежи и част от родната магистратура?

През есента на 2017 г. Дишева, в унисон с това конкретно общество, не подкрепя Чолаков с думите: "Днес трябваше да изслушаме и двамата участници в тази процедура, двамата кандидати, за да може всеки от членовете на Пленума на ВСС да формира обосновано становище за професионалните и нравствени качества на кандидата и в зависимост от това да изрази своя вот."

Следователно:

1. Дишева се съмнява в нравствените качества на Чолаков, защото е прочела в медиите поредица от статии, изпълнени с внушения и зле скалъпени лични нападки по отношение на съдията от ВАС. Тя се съмнява в нравствените качества на Чолаков, заради статии, които чете с интерес, но не се съмнява в нравствените качества на магистрати, които взимат противоречиви решения, само защото не харесва медиите, които са ги публикували.

2. Дишева иска да се проведе второ изслушване на кандидатите за председател на ВАС – Георги Чолаков и Соня Янкулова. Действие, което според нейния колега от Съдийската колегия на ВСС (преди това съдия във ВКС) Красимир Шекерджиев би било в нарушение на закона. Ето и неговите думи: "Много бих искал да имам възможност да участвам и да наблюдавам цялото производство от ал. 1 до ал. 12, защото това ще гарантира в най-голяма степен възможността да взема информиран избор. Но аз не виждам възможност ние да го направим, защото в ал. 13 пише друго – без значение дали ни харесва, или не този закон, то пише друго."

3. Дишева много иска да даде възможност на съдия Соня Янкулова да участва втори път (след изслушването, което е проведено от предишния състав на ВСС на 11 септември 2017 г.) в конкурсната процедура за председател на ВАС. В това няма нищо лошо стига да бе признала, че съдия Янкулова е на първо място в списъка от седем върховни съдии ("Правен свят", 11.04.2017г.), които номинират Атанаска Дишева за член на ВСС от квотата на съдиите, с мотивите: "Нейните нравствени качества са тези, които считаме, че са решаващи за избора ѝ за член на ВСС." Тоест – Янкулова изтъква нравствените качества на Дишева, а половин година по-късно Дишева (косвено) изтъква нравствените качества на Янкулова.

Нравственост ли бе да я опишеш. И в името на нравствените качества ще задам следните въпроси:

1. Нравствено ли е да плащаш 200 лева месечен наем за приблизително 200 квадрата в столичния "Изток" (при пазарна цена от 2 хиляди лева) при наличие на десетки хиляди в сметките, плюс мезонет, апартамент, ниви до морето, висока заплата и т.н.?

2. Нравствено ли е да не си правиш отвод по дело на партийни съратници на твоя съпруг?

3. Нравствено ли е да нападаш медии, разкрили с множество факти доста противоречиво решение на въззивната инстанция (взето само за половин час)?

4. Нравствено ли е да нападаш медии (и председател на КПКОНПИ), сигнализирали, че действие на съдийка може да ощети държавата със стотици милиони?

5. Нравствено ли е да си мегафон на издания със съмнителна репутация, провеждащи поредната си операция срещу неудобни представители на съдебната власт?

Ако това са представителите на "добрите", на "нравствените" и на "моралните" в съдебната система, то със сигурност не искам да знам кои са безнравствените. Не искам и да знам колко органи има за проверка на подобни казуси като този с "евтиното жилище" на Дишева – Етична и Жилищна комисии при ВСС, Инспекторат към ВСС, Съдийска колегия и Пленум на ВСС и прочие. Защото не съм чул да са се задействали. Очевидно, защото полза от тяхната работа няма. Ама никаква. За сметка на това, безпристрастната оценка я дадоха самите магистрати и служителите от съдебната система. Вижте коментарите им под статията на "Труд", препечатана в "Правен свят". Пък и за пореден път стана ясно – доколко принципни са неколцината политизирани съдии, повярвали си, че представляват съсловието, които вместо публично да се възмутят, днес гузно мълчат. 

Даниел Петров е докторант по Политология. Темите на научните му изследвания са свързани с българския политически процес и обществените трансформации в периода след 1989-1991 г. и проблемните полета в отношенията по оста "власт-институции-граждани". Професионалните му интереси са областта на организацията и управлението на предизборни кампании, продуциране на телевизионна публицистика, изготвяне на стратегически анализи и концепции в сферата на публичните политики.

"Правен свят" е готов да публикува и други мнения по темата.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
27
Мачкай Прокситата!
|
нерегистриран
07 юни 2018, 13:54
3
-3
Бъди патриот ... на #КОЙ?
26
Мачкай Прокопитата
|
нерегистриран
06 юни 2018, 20:55
9
-2
Мачкай Прокопиевата сган, бай Даниеле! Мачкай ги като бай Валери незаконен хотел на Слънчака!
25
DANO
|
нерегистриран
06 юни 2018, 10:15
12
-6
Човекът все пак е прав - мършата в съдебната власт взе да става подавляваща част от мегистратите!
Да видим само Бай Лизан Панов, какво остава за другите под него...
24
кинокритик
|
нерегистриран
06 юни 2018, 10:07
7
-14
Поредното словесно л@*.о на българския Дани Де Вито на политологията и псевдожурналистиката. Само да ти кажа - от тъпоумието и простотията няма кой да те опази.
23
|
нерегистриран
06 юни 2018, 09:26
8
-2
"Виждам, че е предоставена сградата за нуждите на Националния институт на правосъдието. На мен в лично качество като човек, който ползва плажа..." (Пленум на ВСС, 01.02.2018 г.)."

Браво, браво, адмирации! Излиза, че държавният паразит се е сдобил и с почивна база на морето!!! Един напълно излишен и вреден орган за държавата, ама как хубаво се разраства. Освен огромен щат от нищоправещи си има и база, на която да разпускат от безделието, та да поразнообразят с купони бездейните си трудови делници.
22
Истината
|
нерегистриран
05 юни 2018, 23:53
18
-5
А сега, освен хапчета и пари намесихме. Фактите, обаче са- куп апартаменти и привилегии, земи и разни там нещицаа, които грозните и лошите нямаме
21
Въпрос към редакцията
|
нерегистриран
05 юни 2018, 22:23
12
-17
Писането на коментари отделно ли се плаща от Д.П. или е калкулирано към цената на публикацията на Д. П.?
20
Истината
|
нерегистриран
05 юни 2018, 22:17
10
-8
Освен, че е неморални, непонятна, безпринципна, грозна..., вече има ново 20- на хапчета
19
до Атанаска
|
нерегистриран
05 юни 2018, 20:50
20
-3
Плащат Дишева но не изкупуват безброй имоти. Надявам се долавяш не особено тънката разлика в морала.
18
до 5
|
нерегистриран
05 юни 2018, 19:39
36
-7
Дишева,от това че топиш колегите си не ставаш праведна.Истината е че вече си тежко компрометирана. За седмица не чух един колега да одобрява поведението ти.С мъжа ти сте едни брокери.Ти си избери прилагателното!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно