МП внесе законопроект
Без хартиени документи при кандидатстване за правна помощ
Правосъдното ведомство планува служебен електронен обмен на информация за заявителите на правна помощ между НБПП и съответните компетентни ведомства
Без хартиени документи при кандидатстване за правна помощ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ внесе Министерството на правосъдието (МП).

Промените целят премахване на изискването за представянето на хартиен носител от гражданите на документи, удостоверяващи основанията за предоставяне на правна помощ,  издавани от съответните компетентни ведомства –Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията .

Законът за правна помощ регламентира видовете правна помощ, редът и условията за нейното предоставяне. Всеки гражданин, който отговаря на някое от условията по чл. 22 от ЗПП има право на безплатна правна помощ за консултация и подготовка на документи за образуване на дело, предоставени въз основа на решение на председателя на Националното бюро за правна помощ (НБПП), на безплатен правен съвет от адвокат в откритите регионални центрове за консултиране към адвокатските съвети.

Условията по чл. 22 от Закона за правната помощ, наличието на някое от които е основание за предоставяне на правна помощ на гражданин са: ако получава или отговаря на условията за получаване на месечна социална помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; ако получава или отговаря на условията за получаване на целеви помощи за отопление за предходния или настоящия  отоплителен  сезон; ако е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги или ползва социална услуга резидентен тип или социална услуга звено "Майка и бебе" съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и ако месечният доход на лицето е в размер до линията на бедност за съответната календарна година.

Необходимите документи, издадени от съответните компетентни ведомства, които заявителят на правна помощ се изискват от: Агенцията за социално подпомагане, Национален осигурителен институт, Националната агенция по приходите, Агенцията по заетостта и Агенция по вписванията. Досегашната дългогодишна практика на Националното бюро за правна помощ е, когато заявителят за правна помощ не е представил документ от съответния компетентен орган, удостоверяващ наличието на някое от условията за предоставяне на правна помощ, да го изисква служебно от съответното ведомство на хартиен носител. Кореспонденцията със съответните ведомства, изчакването на отговори и документи от тях води до удължаване във времето на процедурата по предоставяне и произнасяне по заявленията за правна помощ на гражданите и тяхното недоволство от това.

В мотивите към законопроекта е записано, че целта на предложените промени е да се ускори процедурата по предоставяне на правна помощ, чрез служебен електроненобмен на информация за заявителите на правна  помощ  между НБПП и съответните компетентни ведомства, чрез присъединяването на бюрото и  получаването на реален достъп до средата за междурегистров обмен на данни –REGIX към Държавната агенция за електронно управление. Освен това целта на промените е и да се облекчат гражданите и да се намали административната тежест върху тях при снабдяването им с необходимите документи от съответните компетентни ведомства за установяването на фактите и обстоятелствата по чл. 22 от ЗПП. 

"Промените в Закона за правната помощ ще създадат  предпоставки за повишаване на мотивацията на гражданите, които имат нужда от правна помощ, тъй като ще доведат до по-бързо и по-лесно получаване на правна помощ и по-голяма ефективност на процедурата по предоставяне на правна помощ. Гражданите ще получават своевременно консултация, правен съвет и подготовка на документи", мотивират се вносителите.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
8
До № 1 и № 5
|
нерегистриран
25 юни 2018, 16:05
0
0
Генерализирате и говорите глупости. Като служебен защитник си върша съвестно работата, не напирам непременно за споразумение и според доказателствата по делото постигам и оправдателни присъди. В последния случай подсидимият нищо не плаща и при желание може да предяви иск по ЗОДОВ. Само че дори хора с възможности се научиха, че може и да не се плаща, а за правната помощ която оказвам, изплащаните от НБПП хонорари са ниски. И подкрепям № 2 за отчитането - защо улесняват само доказването на основанията за предоставяне на правна помощ, а пропускат доказването на свършената работа. За служебните клиенти - удобства, за служебните адвокати - гърч.
7
пешеходец
|
нерегистриран
24 юни 2018, 21:53
0
0
Безплатен обяд няма. На какво се надява нашето момче. Да върши престъпления и Държавата да го защитава. Такова животно няма в целия свят, дори и в най-развитата демокрация САЩ. И там си плащаш като Поп, ако те осъдят. Щом си виновен ще си плащаш. А това за Великобритания го забравете. Там Кралицата майка не пуска фандък на никого.
6
И какво
|
нерегистриран
23 юни 2018, 20:09
0
0
До коментар [#1] от "Правната помощ, предоставяна от НБПП е ПЛАТЕНА за клиента, не е безплатна , освен по изключение!":
Другарки и другари,
правната помощ , предоставяне от НБПП не е безплатна. Безплатността е изключение.
Правната помощ е платена за клиента. Накрая осъдения си плаща като поп безплатната правна помощ към НБПП.
Който не вярва да напише НБПП, или Национално бюро за правна помощ , например в търсачката на сайта на СРС, и ще видите колко е безплатна-стотици са примерите как НБЛПП си търси парите за безплатната правна помощ. НБПП не пропуска да си поиска парите от правноподпомогнатия, след като бъде осъден(обикновено след споразумение с прокурора).
За сведение-на запад, в целия ЕС служебната правната помощ е ВИНАГИ безплатна, без значение дали ще бъдеш осъден или оправдан.
Във Великобритания правната помощ е безплатна за правноподпомогнатия-на разноски на бюджета на държавата дори от момента на полицейското задържане, дори и да си в състояние да си платиш за нает от теб адвокат. Защото се приема,че като те арестуват за 24 часа си стресиран, и не си в състояние веднага да отреагираш и намериш нает от теб адвокат, защото е нужна бърза реакция при обжалването или защитата пред полицията, и затова държавата осигурява безплатен адвокат за клиента още от първите секунди, като попаднеш в полицейския арест, където безплатен първия съвет ,който получаваш е да не отговаряш на никакви въпроси, преди адвокатът да е разговарял с служебния си клиент(в България по правило служебната защита съветва за максимално съдействие къмв полицията-така служебния защитник си гарантира да го викат често да "защитава служебно"...-демек служебния защитник е повече от прокурор-и най-честия съвет е признание, разкаяние, споразумение-егати и служебната защита-при такава служебна защита няма нужда от прокурори!!!).
Накрая-във Великобритания дори и да бъдеш осъден не плащаш за служебната защита, ако си я ползвал после.
Тоест на запада служебната защита е 1. качествена 2. напълно безплатна за клиента.

В целия ЕС била безплатна, ама не точно, а само във Великобритания.
Която скоро ще е извън този ЕС.
Ние оставаме, значи всичко е точно.
5
адвокат
|
нерегистриран
23 юни 2018, 19:44
0
-1
Служебен защитник?Жив т-шак!
4
|
нерегистриран
23 юни 2018, 17:18
0
-1
Егати и служебната помощ. При такива служебни адвокати прокуратура не ни трябва!

https://www.24chasa.bg/novini/article/6927177
3
|
нерегистриран
22 юни 2018, 16:36
0
-3
гл.прокурор внася исканена осн.чл.78 а НК №`1377/08г. за възобновяване на решение №166/10май 2000г. по н.д.№50/2000г.ВКсъд,1 н.о.,оставено без разглеждане с решение 302 от 10.7.2008г.по н.д. 258/08г.ВКсъд,2 н.о.
Вместо НБПП да си поиска парите за правноподпомагащия ме служебен адвокат от САК по н.д. №258/08г.ВКсъд. НБЛПП не си търси парите .. Сумата за”” безплатна правна помощ “”от САК получава в своя полза и сметка. районен съд Враца ,по издадения от него ИЛ от 14.6.2010г.във връзка с нох.д. №522/98г.Рс Враца. Сумата е събрана принудително и преведена на районен съд Враца ,по изпълнително дело №58/2010г.НАП Враца.
Явно за т.н.“съдебната власт” няма закони.
Още по отчайващо, е че решение № 166 от 10 май 2000г. .по н.д.№50/2000г. е произнесено в нарушение на закона при прекъснат съдебен процес ,тъй като ,вместо прочитането на диспозитива да бъде в съдебно заседание, на 10 март 2000г.,диспозитива ведно с мотивите е с дата 10 май 2000г. Противоправно използвано от ,окръжен съд Враца,за да потвърди собственото си решение по внох.д. №358/99г.оставило в сила присъда ,ЛОС,за престъпление по чл.148 ал.2 НК,№245 / 9.7.99г. по нох.д. №522/98г.на районен съд Враца .
Явно за т.н. “съдебна власт” няма закони.

2
А невероятните купища
|
нерегистриран
22 юни 2018, 14:52
3
0
хартия, с които служебния защитник доказва пред бюрото за правна помощ, че се е явил по дадено наказателно дело? Какъв е проблемът това да става с документи, каквито ползват съд.заседатели и които председателя на състава заверява?
1
Правната помощ, предоставяна от НБПП е ПЛАТЕНА за клиента, не е безплатна , освен по изключение!
|
нерегистриран
22 юни 2018, 12:33
4
-4
Другарки и другари,
правната помощ , предоставяне от НБПП не е безплатна. Безплатността е изключение.
Правната помощ е платена за клиента. Накрая осъдения си плаща като поп безплатната правна помощ към НБПП.
Който не вярва да напише НБПП, или Национално бюро за правна помощ , например в търсачката на сайта на СРС, и ще видите колко е безплатна-стотици са примерите как НБЛПП си търси парите за безплатната правна помощ. НБПП не пропуска да си поиска парите от правноподпомогнатия, след като бъде осъден(обикновено след споразумение с прокурора).
За сведение-на запад, в целия ЕС служебната правната помощ е ВИНАГИ безплатна, без значение дали ще бъдеш осъден или оправдан.
Във Великобритания правната помощ е безплатна за правноподпомогнатия-на разноски на бюджета на държавата дори от момента на полицейското задържане, дори и да си в състояние да си платиш за нает от теб адвокат. Защото се приема,че като те арестуват за 24 часа си стресиран, и не си в състояние веднага да отреагираш и намериш нает от теб адвокат, защото е нужна бърза реакция при обжалването или защитата пред полицията, и затова държавата осигурява безплатен адвокат за клиента още от първите секунди, като попаднеш в полицейския арест, където безплатен първия съвет ,който получаваш е да не отговаряш на никакви въпроси, преди адвокатът да е разговарял с служебния си клиент(в България по правило служебната защита съветва за максимално съдействие къмв полицията-така служебния защитник си гарантира да го викат често да "защитава служебно"...-демек служебния защитник е повече от прокурор-и най-честия съвет е признание, разкаяние, споразумение-егати и служебната защита-при такава служебна защита няма нужда от прокурори!!!).
Накрая-във Великобритания дори и да бъдеш осъден не плащаш за служебната защита, ако си я ползвал после.
Тоест на запада служебната защита е 1. качествена 2. напълно безплатна за клиента.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно