Българска асоциация на съдиите по вписванията:
Нужни са промени на Закона за кадастъра и имотния регистър
Недопустимо е въвеждането на електронно вписване, като факултативна възможност единствено за нотариусите, смятат съдиите по вписванията
Нужни са промени на Закона за кадастъра и имотния регистър

Проведеният на 6 юли 2018 г. Форум по проблемите на имотния регистър в България, по инициатива на Българската асоциация на съдиите по вписванията (БАСВ), приключи с изготвянето на конкретни предложения за предприемане на законодателни промени, с цел стартиране процеса по създаване на имотен регистър.  Бъдещите имотни партиди ще имат абсолютна доказателствена сила по отношение на третите добросъвестни лица, съобщиха от организацията.

Участниците подкрепиха следните предложения:

1. Да се открива производство по създаване на имотен регистър:

Със Заповед на министъра на правосъдието за съдебен район, независимо дали е приета и одобрена Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за целия съдебен район или не. Достатъчно е КККР да са изработени за населено място, включително за землището на населеното място или за район – за общините с районно деление.

Или

С една Заповед на министъра на правосъдието за всички съдебни райони, независимо дали е приета и одобрена КККР за целия съдебен район или не. Достатъчно е КККР да са изработени за населено място, включително за землището на населеното място или за район – за общините с районно деление.

За целта следва да се предвидят съответните промени в ЗКИР, които ще дадат възможност да се  изготвят   предварителни имотни партиди / както беше предвидено в първоначалната редакция на закона/, като това се  извършва инцидентно – по повод вписване на акт, който има за предмет недвижим имот, находящ се на територия, за която има одобрена КККР.

По този начин паралелно с изработването на КККР за част от територията на определен съдебен район, ще се изготвят предварителни имотни партиди за частта от територията, за която има одобрена КККР, без да се изчаква изработване на КККР за целия район.

2. Уреждане на подробна процедура в Закона  за кадастъра и имотния регистър за начина на създаване на предварителни имотни партиди и задълженията на съдиите по вписванията в хода на изготвяне на имотни партиди.

3. Предвиждане на възможност допуснатите грешки и непълноти в предварителните имотни партиди да се отстраняват от съдията по вписване по искане на заинтересованите лица, както и служебно – при констатиране на очевидни фактически грешки.

4. С цел гарантиране правата на лицата с вписани актове по персоналната система, при преминаването от персонално вписване към поимотно вписване да бъде въведено изрично правило, че вписаните по персоналната система актове запазват своето действие, независимо дали са нанесени в имотната партида или не.

Всички експерти, участващи в дискусията категорично заявиха, че е недопустимо въвеждане на електронно вписване, като факултативна възможност единствено за нотариусите. Допускането на такава възможност ще доведе до неравнопоставеност на заявителите в охранителното производство по вписване, както и ще наруши поредността на входиране на актовете във входящия регистър. Не трябва да се забравя, че съдебно-охранителното производство – вписване има и защитна функция, посочват още от Българската асоциация на съдиите по вписванията. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
8
Тт
|
нерегистриран
12 юли 2018, 13:58
0
0
Точно това имам предвид. Небходима цялостна стратегия за хармонизиране на нормативната уредба в тази област,но нека МП си я изготви...
7
да бе
|
нерегистриран
12 юли 2018, 13:45
1
0
До коментар [#6] от "Тт":
До 4. Аз чета повече. Но е хубаво да прочетете, ако Ви е известно че въобще съществува, Наредба N2 за водене и съхраняване на имотния регистър за да разберете как след издаване на заповед по чл.70 от ЗКИР от минестъра на правосъдието тези "предварителни" или "електронни" партиди се преобразуват в имотни партиди.
Въпросът е друг, защо 12 и повече години от издаването на тази Наредба министерство на правосъдието не я е редатирала нито веднъж . Същата да отговаря на изискванията на ЗКИР.
Следваща е й оценката ми, че никой в МП нещо не разбира от тази материя, още повече да има не стратегия, а идея какво точно трябва да прави, а камоли стратегия в тази насока.
Такова понятие нямат и повечето съдии по вписванията.
Толкова е смешно, да искаш изменения на ЗКИР без дори да познаваш нормативната уредба в тази насока и да имаш визия какво искаш да постигнеш.
Щом четеш, би трябвало да разбереш, че написаното в тази наредба е тотална глупост. Според тази наредба, ако в един акт има 10 имота следва да се представят в регистъра 15 акта, а ако са 100, 500?
6
Тт
|
нерегистриран
12 юли 2018, 13:34
0
0
До 4. Аз чета повече. Но е хубаво да прочетете, ако Ви е известно че въобще съществува, Наредба N2 за водене и съхраняване на имотния регистър за да разберете как след издаване на заповед по чл.70 от ЗКИР от минестъра на правосъдието тези "предварителни" или "електронни" партиди се преобразуват в имотни партиди.
Въпросът е друг, защо 12 и повече години от издаването на тази Наредба министерство на правосъдието не я е редатирала нито веднъж . Същата да отговаря на изискванията на ЗКИР.
Следваща е й оценката ми, че никой в МП нещо не разбира от тази материя, още повече да има не стратегия, а идея какво точно трябва да прави, а камоли стратегия в тази насока.
Такова понятие нямат и повечето съдии по вписванията.
Толкова е смешно, да искаш изменения на ЗКИР без дори да познаваш нормативната уредба в тази насока и да имаш визия какво искаш да постигнеш.
5
не само
|
нерегистриран
12 юли 2018, 11:26
0
0
Закона за кадастъра и имотния регистър е в сила от 01.01.2001година,
сега сме 2018 година - 17 години по-късно, къде сме? То беше ясно че ще отнеме 20-30 години. И защо не се сканираха всички актове, а замряхме на 1992 година? Много неприятности щяха да се спестят.
4
До 3
|
нерегистриран
11 юли 2018, 20:33
0
0
Хубаво е вие да четете повечко. В сегашната редакция на ЗКИР тези електронни партиди имат само помощен характер. Въпроса е прост-искаме ли поимотно вписване, и ако искаме има ли воля законодателя да извърши промени в ЗКИР, така че това да е възможно.
3
Тт
|
нерегистриран
11 юли 2018, 16:33
1
-2
Препоръчвам на съдиите по вписванията да прочетат чл. 65 от ЗКИР и чл.89 от ЗКИР.По този начин ще разберат, че понятието "предварителни партиди" е заменено с "електронни партиди" през близката 2016г. Съответно има и ред да поправяне на ЯВГ.
ИЗКАЗВАЙТЕ СЕ ПОДГОТВЕНИ И ЧЕТЕТЕ НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, КОИТО ПРИЛАГАТЕ.
2
ОП
|
нерегистриран
11 юли 2018, 15:44
1
0
Май за надграждане беше....
1
А
|
нерегистриран
11 юли 2018, 15:40
2
0
От Агенция по вписванията какво казват.Нали изпълняват проект за разграждане на Имотния регистър.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно