До 14 септември
Събират становища дали военното правораздаване да има нови компетенции
Военните прокурори, следователи, ВКС и ВАС трябва да дадат мнение трябва ли да се променя НПК, НК, ЗАНН и АПК
Събират становища дали военното правораздаване да има нови компетенции

Да се променят ли закони, за да се реализира реформа във военното правораздаване, на този въпрос трябва да отговорят до 14 септември военните прокурори и следователи, Наказателната колегия на Върховния касационен съд, както и Общото събрание на Върховния административен съд. Решението е на Пленума на Висшия съдебен съвет, взето по предложение на прокурорската колегия.

От думите на главния прокурор Сотир Цацаров на днешното заседание на Пленума стана ясно, че до него е постъпило писмо с предложенията, направени от военните съдилища, с които се иска промяна в четири закона – Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Наказателния кодекс (НК), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с цел повишаване на натовареността и разширяване на компетенциите на военното правораздаване.

"Ние не бяхме готови вчера да обсъждаме тези предложения, освен заради времето, в което бяха получени, но тези предложения не са обсъждани с военните прокурори и следователи. Поради тази причина ние взехме становище да ги изпратим на административния ръководител на военно-апелативната прокуратура за становище. В резултат на това правим предложение Пленумът да сформира обща работна група между военните прокурори и съдии, които да обобщят всички направени предложения", обясни Цацаров.

Лозан Панов се намеси, за да заяви, че е категорично против реформата във военното правораздаване да се случва на платформата на законаделните промени. Според него единствената алтернатива е закриване на военни съдилища. Той поиска още да се прочете становището на колегите му от Наказателна колегия на ВКС по повод исканите от военните магистрати промени.

Главният прокурор апелира да не обсъждат самите предложения по същество, тъй като все още не са изчистени и конкретизирани.

Цветинка Пашкунова също призова да не се навлиза в дебат по същество.

"Ние нямаме достатъчно информация, за да обсъждаме по същество тези предложения. Затова и Комисията по правни въпроси прецени, че е удачно работна група с представители на военните прокурори, съдии, на ВКС, ВАС, както и на академичната общност, да обсъди въпросните предложения. Всичко това трябва да бъде много добре обмислено. Ние нямаме ясна концепция, за да се произнасяме по същество", обясни Пашкунова.

Правосъдният министър Цецка Цачева напомни, че предложенията на военните съдии вече се намират в правосъдното ведомство, но обясни, че работата по тях не може да стартира преди да е ясна позицията на ВСС по въпроса.

"За мен, без да има позиция на ВСС, е преждевременно да се обсъжда казусът във Министерство на правосъдието", заяви Цачева и подкрепи предложението на главния прокурор да се изчистят предлжоенията, след което Съветът да излезе със становище.

След кратка суматоха по отношение на това в какъв срок и в какъв формат да се обобщят становищата на заинтересованите страни, Пленумът единодушно реши - да бъдат изпратени предложенията на военните прокурори и следователи, както и на ВКС и ВАС за становища до 14 септември, резултатите да бъдат обобщени от правна комисия на ВСС и след това предоставени на Пленума за обсъждане. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
10
|
нерегистриран
22 юли 2018, 14:22
3
-4
До коментар [#8] от "Военен":
Върнете им пак полицаите, че да поработят малко сериозни дела... Поне онези имаха страх от нещо преди....
Идеята в 21 век да има военни съдилища - В МИРНО ВРЕМЕ - ми се струва доста ретроградна . Знам , че в много държави има такива , но и там това е остатък от времената , в които военните са били "държава в държавата". Ние на практика нямаме армия , а делата са много малко. С малко обучение всеки нормален съдия би се справил с военен казус ...според мен много по-лесно , отколкото с икономически престъпления свързани с ДДС , ценни книжа , международна търговия и пр. Не е обосновано съществуването на такъв специализиран съд .
8
Военен
|
нерегистриран
20 юли 2018, 10:22
12
-6
Върнете им пак полицаите, че да поработят малко сериозни дела... Поне онези имаха страх от нещо преди....
7
RRR
|
нерегистриран
20 юли 2018, 08:36
10
-9
Видяхме ги вече, като пристигнаха екземпляри в редовите прокуратури, един акт не могат да напишат.
6
|
нерегистриран
19 юли 2018, 16:17
17
-3
Дайте им на подсъдност всички структури дето имат право да носят оръжие.
5
|
нерегистриран
19 юли 2018, 15:48
25
-9
До коментар [#1] от "нерегистриран":
И предишния и настоящия състав на ВСС в хода на дебата за съдебната карта и преструктуриране на съдилища се занимават единствено със колегите от военните съдилища. През 2014 година закриха без дебат 2 от 5-те съда(ВС - Плевен и ВС - Варна), без обсъждане и без анализ. Военните съдилища се единствените структури БЕЗ ЛОБИ във ВСС и това, че се борят с аргументи е достойно само за уважение.
Броят на делата в който е да е съд в страната не може да е измерител на тяхната сложност, нито на степента на натовареност на всеки съдия. Известно ни е, че военните съдии разглеждат само наказателни дела, като първа инстанция. Няма въззивни състави, както останалите окръжни съдилища в страната. Това автоматично законово редуцира броя на постъпилите и разгледани от военните съдии дела. Трудът на съдиите не може да се измерва количествено, по брой разгледани дела.
По отношение на предложенията за законодателни промени, намирам същите за разумни. Убеден съм, че са изготвени от съдиите от Софийския военен съд, защото там работят умни и интелигентни колеги, които познавам лично. След като години наред им съкращават щата, не ми е много ясно с каква съдебна администрация ще работят, защото съотношението магистрат/служител е много под разумното за функциониране на един съдебен орган. Поздравления за колегите от военните съдилища!
Идеята да се променят 15 закона заради 8 души е идиотска . Просто трябва да остане един военен съд и една военна прокуратура - или в Пловдив или в Сливен , магистратите от София да отидат в СГС , СГП , СпНС и малко да поработят СЛЕД ТОЛКОВА ГОДИНИ МЪРЗЕЛ . И без това в съдебната палата няма кабинети , а ги заемат хора , които НИЩО не работят. То като не сте работили от години - всичко ще ви се вижда сложно . Идете да поработите "в производството" в СРС или СРП и всичко ще ви се проясни и няма да ви е сложно. Ще станете като компютри "Правец 82".
4
до 3
|
нерегистриран
19 юли 2018, 15:29
25
-11
как ще ги сравнявате с окръжните съдилища ,след като преимуществено военните съдилища разглеждат дела от компетентността на районен съд-карал пиян, държал две цигари марихуана,отчел билетчета,без да е пътувал с градски транспорт и други такива "тежки" състави
3
|
нерегистриран
19 юли 2018, 14:59
18
-13
Военните съдилища имат т. нар. особена подсъдност или с други думи "особени правила" за подсъдност, която е предвидена по отношение на тях и това е предвидено законодателно в НПК. По тази причина не може да се очаква те да бъдат натоварени колкото общите съдилища. ВСС и комисиите към ВСС трябва да ги измерват само с наказателните отделения на окръжните съдилища, за да е справедливо. Нека се съпоставят и годишните отчети на окръжните съдилища, но само наказателните отделения, и ще видите, че има много съдилища в страната дори с по-ниска натовареност от военните съдии.
Не мога да се съглася и с позицията на г-н Панов, че "единствената алтернатива е закриване на военни съдилища". Защо? Може би защото така е най-удобно …..
2
ЗАПОВЕД
|
нерегистриран
19 юли 2018, 14:44
9
-16
Закривай!
Съкращавай!
Уволнявай! Без право на обезщетение. Къде го има това-вечен курорт-и това да продължава с години, при високи заплати за нищонеправене.
Отнася се и за следствие-и "цивилно"(каквото и да значи това) и "военно"(още по -неясно е какво е това чудо "военно следствие"), отнася се до прокуратурата към ВАП, до редица районни и окръжни съдилища и прокуратури, необходимо е да се закрият 4 от Апелативните съдилища и прокуратури, и да остане само един апелативен съд и прокуратура.
Има предостатъчно работни места в магистралното строителство! Някой все пак трябва да кара и валяците и асфалтополагащата техника!
1
|
нерегистриран
19 юли 2018, 14:31
15
-19
И предишния и настоящия състав на ВСС в хода на дебата за съдебната карта и преструктуриране на съдилища се занимават единствено със колегите от военните съдилища. През 2014 година закриха без дебат 2 от 5-те съда(ВС - Плевен и ВС - Варна), без обсъждане и без анализ. Военните съдилища се единствените структури БЕЗ ЛОБИ във ВСС и това, че се борят с аргументи е достойно само за уважение.
Броят на делата в който е да е съд в страната не може да е измерител на тяхната сложност, нито на степента на натовареност на всеки съдия. Известно ни е, че военните съдии разглеждат само наказателни дела, като първа инстанция. Няма въззивни състави, както останалите окръжни съдилища в страната. Това автоматично законово редуцира броя на постъпилите и разгледани от военните съдии дела. Трудът на съдиите не може да се измерва количествено, по брой разгледани дела.
По отношение на предложенията за законодателни промени, намирам същите за разумни. Убеден съм, че са изготвени от съдиите от Софийския военен съд, защото там работят умни и интелигентни колеги, които познавам лично. След като години наред им съкращават щата, не ми е много ясно с каква съдебна администрация ще работят, защото съотношението магистрат/служител е много под разумното за функциониране на един съдебен орган. Поздравления за колегите от военните съдилища!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно