Като част от развитието на Кадастъра и Имотния регистър
Агенция по вписванията ще анализира архивите, които са само на хартиен носител
Минимум девет електронни услуги ще се въведат с европейско финансиране
Агенция по вписванията ще анализира архивите, които са само на хартиен носител

Правителството прие Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2018 г., както и Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2017 г., съобщиха от МС.

С Програмата се определят приоритетните цели за 2018 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), акцентира се върху изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизираните територии, като се ползват данните от картата на възстановената собственост (КВС), възлагане създаването на нови КККР, подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и качеството на предоставяните кадастрални услуги и поддържане и развитие на информационна система на кадастъра.

През 2018 г. ще продължи надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда в АГКК и интеграция на информационните процеси. Това е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. Административната информационна система КАИС трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси.

С Програмата се предвижда Агенция по вписванията да продължи доразвитието на Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенция по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Предвижда се и продължаване на дейността по въвеждане на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.

В тази връзка, Агенция по вписванията ще реализира обществена поръчка за извършване на анализ на текущото състояние на архивите, на процесите по цифровизация. Обхватът на обществената поръчка включва извършването на детайлен анализ на данните в информационната система на Имотния регистър, както и информацията, налична само на хартиен носител в 113-те служби по вписванията.

В подсистема "Имотен регистър" на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър се предвижда да бъдат извършени дейностите по осигуряване на поддръжка, повишаване ефективността на служителите, повишаване сигурността на информацията и оптимизиране на работния процес.

Агенция по вписванията е стартирала проект по ОП "Добро управление" - "Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги". Чрез него ще бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги, както и разработването на проекти на Наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър и проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър, както и за прекия достъп до данните в тях, уточняват още от МС.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
2
весело ми е
|
нерегистриран
09 август 2018, 23:27
2
0
Няма как да се създават и поддържат имотни партиди, след като системата на вписвания у нас е все още персонална. Предварителните партиди са с подготвителен характер и за съжаление при преноса на данни от персоналните партиди в предварителнит имотни партиди има много пропуски, което изключва каквато и да било сигурност. Така ще си остане и някога в бъдещето, ако имаме имотен регистър. И тогава ще видим кон боб яде ли и какви вписвания са отнесени към партидата на даден имот. Горко ни, честно казано! А пък за кадастралната карта няма какво изобщо да се говори...
1
Как
|
нерегистриран
09 август 2018, 19:53
4
0
Щефката на Агенция по вписванията Зорница Даскалова за една година работа така и не разбра, че в България няма действащ имотен регистър. Какво ще надгражда тогава? Така наречените имотни партиди само са кръстени така, реално са партиди по лица притежаващи недвижими имоти. Казано по друг начин, регистъра е по човек, а не по имот, както трябва да е имотния регистър. Незнам къде в страната съдиите по впсваншята създават истински имотни партиди и гарантират достовернастта на регистъра с подписа си.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно